Tải bản đầy đủ

Vì sao cái kim dễ xuyên vào vật thể khác.doc

Vì sao cái kim dễ xuyên vào vật thể khác?
Vì sao cái kim dễ dàng xuyên vào vật thể khác còn một cái đinh đầu tù thì không
dễ dàng xuyên vào vật thể khác?
Đó là do áp suất tác dụng vào vật thể khác nhau.
Khi chúng ta dùng kim hoặc một cái đinh đầu tù xuyên vào một tấm vải hoặc một
lớp giấy dày, dù dùng sức nh nhau nhng áp suất mà chúng phải chịu lại không
giống nhau. Khi dùng kim xuyên, lực mà chúng ta dùng đều tập trung vào mũi kim,
còn khi dùng đinh đầu tù xuyên vào, lực của nó phân tán trên diện tích của đầu tù
lớn hơn nhiều so với mũi kim. Vì thế vật thể chịu áp suất của mũi kim rõ ràng là lớn
hơn nhiều so với áp suất của đầu tù cái đinh. Vì thế kim có thể xuyên rất dễ dàng
vào vật thể khác.
Lỡi dao sắc sẽ cắt vật dễ dạng hơn lỡi dao cùn, cũng là do áp lực tập trung vào
diện tích tơng đối nhỏ.
Thế nhng áp suất quá lớn thờng gây ra phiền phức.
Ví nh khi bạn đi trên lớp tuyết xốp, thờng là do lớp tuyết chịu không nổi trọng lợng
của thân ngời nên hai chân bị sụt xuống.
Tuy vậy chúng ta cũng có cách đối phó, chỉ cần đi trên bàn trợt tuyết là bạn có thể
trợt trên tuyết nh bay mà lại không bị sụt xuống.
Đó là vì sao?
Đó là vì diện tích bàn trợt tuyết lớn hơn chân bạn rất nhiều - hầu nh lớn hơn chân
20 lần, nó làm cho lực mà thân thể bạn ép lên trên tuyết bị phân tán. Điều này cũng

giống nh đinh đầu tù không dễ dàng xuyên vào vật thể.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×