Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập nghề nghiệp: Tham gia hoạt động trồng và chăm sóc cây Ớt tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương mại Papaarch cơ sở tại tỉnh Quảng Bình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
KHOA NÔNG HỌC

BÁO CÁO
THỰC TẬP  NGHỀ NGHIỆP

Nhiệm vụ: 
Tham gia hoạt động trồng và chăm sóc cây Ớt tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư 
và Thương mại Papaarch cơ sở tại tỉnh Quảng Bình

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kiều
Lớp: Bảo Vệ Thực Vật 47
GVHD: Trần Thị Thu Hà
HDV:
Công ty thực tập: Công Ty CP ĐT & TM Papaarch
Địa chỉ : Tầng 6, tòa nhà 78 Bến Nghé, Thành phố Huế
Điện thoại: (0543) 822632                
Fax: (0543) 938082
Email: papaarch@yahoo.com.vn     
Web: www.papaarch.com Tháng 03/2016

LỜI CẢM ƠN

Qua thời gian thực tế tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại Papaarch,  
em xin chân thành cảm  ơn sự  giúp đỡ  rất nhiệt tình của anh Dương Quang Đại  
Thắng – Trưởng phòng kinh doanh, cùng tập thể  nhân viên của Công ty đã giúp  
đỡ em trong thời gian thực tế tại Công ty.
Bên cạnh đó em xin gửi lời cảm  ơn chân thành tới quý thầy cô của khoa 
Nông học đã trực tiếp hoặc gián tiếp hướng dẫn em trong quá trình thực tế. Đặc 
biệt là TS. Trần Thị  Thu Hà – người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ  em rất  
nhiều để em hoàn thành tốt báo cáo sau chuyến thực tế này.
Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với công việc thực tế và hạn chế 
về  nhận thức và kiến thức nên không thể  tránh được những thiếu sót khi tìm 
hiểu, đánh giá và trình bày về  Công ty cũng như  công việc rất mong sự  bỏ  qua  
của Công ty và rất mong được sự đóng góp giúp đỡ của quý thầy cô.
Em xin chân thành cảm ơn!

2


3


MUC LUC
̣
̣
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1.1.

Đặt vấn đề

1.2.

Mục tiêu thực tập

1.2.1.

Mục tiêu chung1.2.2.

Mục tiêu cụ thể

PHẦN 2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP
2.1 Kết quả tìm hiểu và làm quen với Papaarch
2.1.1 Thông tin chung
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển
Qua thời gian thực tế tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại 
Papaarch, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ rất nhiệt tình của anh 
Dương Quang Đại Thắng – Trưởng phòng kinh doanh, cùng tập thể nhân 
 viên của Công ty đã giúp đỡ em trong thời gian thực tế tại Công ty.                
 
...............
   
 2
Bên cạnh đó em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thầy cô của khoa 
Nông học đã trực tiếp hoặc gián tiếp hướng dẫn em trong quá trình thực 
tế. Đặc biệt là TS. Trần Thị Thu Hà – người đã trực tiếp hướng dẫn và 
giúp đỡ em rất nhiều để em hoàn thành tốt báo cáo sau chuyến thực tế này.
 
          
 2
  
Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với công việc thực tế và hạn chế 
về nhận thức và kiến thức nên không thể tránh được những thiếu sót khi 
tìm hiểu, đánh giá và trình bày về Công ty cũng như công việc rất mong sự 
bỏ qua của Công ty và rất mong được sự đóng góp giúp đỡ của quý thầy cô.
 
          
 2
  
 Em xin chân thành cảm ơn!                                                                                  
 
.................................................................................
   
 2
 MUC LUC
̣
̣                                                                                                                
 
..............................................................................................................
   
 4
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PAPAARCH                 
 
................
   
 8
 PHẦN 4                                                                                                                 
 
................................................................................................................
    
 26

4


5


PHẦN 1
MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề.
Hiện nay sinh viên sau khi ra trường thường không đáp ứng được các yêu cầu 
của nhà tuyển dụng và còn bỡ ngỡ với môi trường làm việc. Sinh viên còn thiếu 
sự  cọ  xát giữa kiến thức với thực tế  cũng như  thiếu kinh nghiệm mà trong môi  
trường học đường sinh viên không thể  tích lũy được. Đây là một điểm yếu của  
sinh viên, bắt buộc sinh viên cần phải có cơ hội tiếp xúc với xã hội để  củng cố 
và học hỏi thêm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và tự  thân đánh giá được năng 
lực của mình.
Thực tập định hướng nghề nghiệp là môn học quan trọng và mang tính thực 
tế  cao trong chương trình học của khoa Nông hoc trong nh
̣
ững năm vừa qua. Nó 
đáp ứng được phần lớn nhu cầu của sinh viên cũng như  xã hội. Đây là môn học 
giúp sinh viên có thể  tiếp xúc với nghề  nghiệp ngoài xã hội và được làm việc 
trong một môi trường chuyên nghiệp từ  khi còn ngồi trên ghế  nhà trường. Tại 
đây, sinh viên sử  dụng các kiến thức, kỹ  năng của mình để  làm viêc giống như 
một nhân viên bình thường trong một công ty, từ đó tạo tiền đề để nâng cao kiến  
thức, kinh nghiệm. Sinh viên sẽ có cơ hội rèn luyện và mài giũa kiến thức, chuẩn 
bị  hành trang cho bản thân trên con đường tương lai sau này. Do khoảng cách 
giữa lý thuyết và thực tiễn vẫn còn quá lớn nên thời gian thực tập sẽ  giúp sinh  
viên rút ngắn được khoảng cách giữa thực tiễn và lý thuyết, giúp sinh viên tự tin  
hơn trong công việc, học tập cũng như tự tin hơn sau khi ra trường.
Từ sự đam mê và sự hữu ích của môn học, tôi đã chọn tham gia vào Công ty  
Cổ phần Papaarch, làm việc tại công ty với vai trò là một công nhân của công ty  
từ ngày 20/01/2016 đến ngày 28/03/2016.
1.2. MỤC TIÊU THỰC TẬP
1.2.1

Mục tiêu chung

­ Có thể thâm nhập vào môi trường thực tế.

6


­ Tìm hiểu môi trường làm việc trong tương lai
­ Đánh giá và nâng cao năng lực bản thân
­ Đánh giá được kỹ năng, kiến thức và thái độ nghề nghiệp 
­ Học hỏi, áp dụng kiến thức vào thực tế

­ Cơ hội tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển cua công ty c
̉
ổ  phần đầu tư 
và thương mại Papaarch
­ Tích lũy kiến thức chuyên môn 
­ Xây dựng quan điểm cua b
̉ ản thân về sự phát triển nghề nghiệp mong đợi 
trong tương lai
1.2.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.2.1. Về chuyên môn 
­ Học làm chu đ
̉ ược những căn bản về  kiến thức, kỹ  năng va thái đ
̀
ộ  trong 
lĩnh vực chuyên ngành cụ  thể  va tích lũy đ
̀
ược kinh nghiệm thông qua quá trình  
thực tế nghề
­ Cung c
̉
ố và mỡ rộng kiến thức đã được học thông qua các hoạt động thực 
tiễn 
­ Học hỏi được nhiều kiến thức chuyên môn về lĩnh vực BVTV
 ­ Học được khả năng tự giải quyết vấn đề chuyên môn một cách độc lập, tự 
giác và có khoa học 
1.2.2.2. Về kỹ năng 
  ­ Cung c
̉
ố và hoàn thiện các kỹ năng mềm: 
+ Kỷ năng giao tiếp.
+ Kỹ năng ra quyết định. 
+ Kỹ năng lập kế hoạch. 
+ Kỹ năng quản lý thời gian.
+ Kỹ năng lãnh đạo. 
+ Kỹ năng lam vi
̀ ệc nhóm.

7


PHẦN 2
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP
2.1. TÌM HIỂU VÀ LÀM QUEN VỚI CÔNG TY CỔ  PHẦN ĐÀU TƯ  VÀ 
THƯƠNG MẠI PAPAARCH
2.1.1 Thông tin chung.
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PAPAARCH
Mã số thuế: 3301153580
Địa   chỉ: Tầng   6,   toà   nhà   78   Bến  Nghé,   Phường   Phú   Hội,   Thành   phố 
Huế, Thừa Thiên, Huế
Tên giao dịch: PPC
Giấy phép kinh doanh: 3301153580 ­ ngày cấp: 22/01/2010
Ngày hoạt động: 27/01/2010
Website: http://www.papaarch.com.vn/papaarch@yahoo.com.v ­ 
Email: papaarch@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0543938082 ­ Fax: 0543938082
8


Giám   đốc: ĐỖ   HOÀI   PHONG / ĐỖ   HOÀI   PHONG, 
Email: papaarch@yahoo.com.vn
1. Tên Công Ty :
+ Tên công ty viết bằng Tiếng Việt: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu 
Tư Và Thương Mại Papaarch. Nay đã chuyển đổi thành công ty Cổ Phần Đầu tư 
và Thương mại Papaarch.
+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (tên giao dịch): Papaarch Trading  
and Investment Company Limited
2. Hình Thức  : Công ty Cổ  Phần đầu tư  và thương mại Papaarch là doanh 
nghiệp được thành lập theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành  
viên trở  lên, được tổ  chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp do Quốc hội  
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
3. Trụ Sở, Địa Bàn Hoạt Động:
            Địa chỉ trụ  sở chính của công ty đặt tại: Tầng 6, tòa nhà 78, đường  
Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
            Điện thoại: 054.3938082. Fax: 054.3938082
            Email: papaarch@yahoo.com.vn
 Hệ thống phòng giao dịch trong nước và quốc tế:
­ Thành phố Hà Nội: 38A, ngõ 151, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương  
Mai, quận Hoàng Mai.
Điện thoại: 0436.623.700

Fax: 0436.623.700

­ Thành phố  Vinh: nhà 9, ngõ 2, đường Nguyễn Quốc Trị, khối Hưng Phúc, 
phường Hưng Phúc.
Điện thoại: 0383.833.385

Fax: 0383.833.385

­ Thành phố Hồ Chí Minh: 656/32 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3.
Điện thoại: 0838.460.188

Fax: 0838.460.188

­ Cộng hòa Liên ban Đức: 16603 schwedt­oder, Ehm­welk, str 26.
Điện thoại: 00491749934617               Fax: 00491749934617
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển. 

9


Công ty Cổ  Phần Đầu Tư  và Thương Mại Papaarch được thành lập theo  
quyết định số  3301153580 do Sở  kế hoạch và đầu tư  tỉnh Thừa Thiên Huế  cấp  
ngày 26 tháng 01 năm 2010.
Sau hơn 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư  xây dựng, sản 
xuất chế  biến, và  ứng dụng khoa học công nghệ  trong sản xuất nông nghiệp… 
Công ty Cổ  Phần Đầu Tư  và Thương Mại Papaarch đã và đang có đội ngũ 
nhân viên hơn 30 người, trong đó có gần 10 thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư 
và giám sát đáp  ứng được yêu cầu chuyên môn trong công việc. Bên cạnh đó  
doanh nghiệp còn liên tục trang bị  các máy móc, thiết bị  hiện đại để  đảm bảo 
công việc được vận hành tốt, đúng tiến độ  và cam kết luôn đạt chất lượng tốt 
nhất cho quý khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.
Với đội ngũ quản lí, nhân công có năng lực và trình độ  chuyên môn cao; 
phong cách làm việc sáng tạo và đặc biệt là luôn nỗ  lực hết mình cùng tập thể 
nhằm đáp  ứng cao nhất các yêu cầu của công việc. Ngoài ra, công ty cũng tạo  
được các mối quan hệ, sự hợp tác lâu dài, chặt chẽ với các chuyên gia đầu ngành 
trong lĩnh vực nông nghiệp, chế tạo vật liệu, xây dựng…để hỗ trợ tư vấn , giám 
sát, hỗ trợ thi công, vận hành công việc có chất lượng, uy tín để  đảm bảo niềm 
tin cho quý khách hàng, đối tác và nhà đầu tư khi đến với doanh nghiệp chúng tôi.
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Qua nhiều dự  án, đơn hàng đã thực hiện,  Công ty Cổ  Phần Đầu Tư  và 
Thương Mại Papaarch đã có sự tín nhiệm của nhiều cá nhân, đơn vị, tổ  chức;  

CÁC TRƯỞNG VĂN 
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC 
từng b
ướ
c xây d

ng và kh

ng đ

nh th
ươ
ng hi

u c

a mình và không ng
ừng phát 
PHÒNG ĐẠI DIỆN
ĐIỀU HÀNH
triển vững mạnh để luôn là một điểm đến tin cậy của quý khách hàng, đối tác và 
nhà đầu tư.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức công ty.

PHÒNG
HÀNH 
CHÍNH­
 KẾ HOẠCH  
          

PHÒNG 
TÀI 
CHÍNH­ 
KẾ TOÁN

PHÒNG
KINH 
DOANH­
TIẾP THỊ

PHÒNG
SẢN 
XUẤT­
KỸ THUẬT

HỆ THỐNG NHÂN VIÊN 
TRỰC THUỘC

PHÒNG 
NHÂN SỰ 

10


Sơ đồ tổ chức Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Papaarch
Ban quản lý, bao gồm:


Giám đốc điều hành : Ông Đỗ Hoài PhongTrợ lý giám đốc điều hành: Ông Trần Ngọc TrungPhụ trách công tác đối nội – đối ngoại: Bà Nguyễn Thị Thái ThanhTrưởng phòng hành chính­ kế hoạch: Ông Trần Ngọc TrungTrưởng phòng kinh doanh­ tiếp thị: Ông Dương Quang Đại ThắngTrưởng phòng kế toán­ tài chính: Bà  Phan Thị NguyênTrưởng phòng sản xuất­ kỹ thuật: Ông NguyễnChâu LâmTrưởng phòng nhân sự: Ông Trần Văn TàiTrưởng đại diện hợp tác với trung tâm ươm tạo và chuyển giao công 

nghệ, Đại học Huế: Bà Phạm Thị Diễm Thi


Trưởng   đại   diện   hợp   tác   với   trường   ĐH   Nông   Lâm,   Huế:   Bà 

Nguyễn Thị Thái Thanh


Trưởng đại diện văn phòng giao dịch miền Nam : Bà Lê Thị  Kiều 

Ngân.


Trưởng đại diện văn phòng giao dịch miền Bắc: Ông  Hà Văn Lâm
11


Trưởng đại diện văn phòng giao dịch miền Trung: Ông Nguyễn Đức Anh Tống
Và các đội trưởng các tổ, đội nhóm cùng với hệ thống nhân viên trực  thuộc các phòng ban.
2.1.4.  Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh chính và tiêu chí hoạt động của 
công ty.
a. Mục tiêu : Công ty Papaarch được thành lập và luôn theo tôn chỉ tham gia 
đầu tư  hiệu quả, tạo ra những sản phẩm giá trị  gia tăng cao, đóng góp vào sự 
phát triển chung của các ngành nghề  địa phương mà công ty đang hoạt động, 
đồng thời đảm bảo các chính sách đãi ngộ nhân viên tốt cùng với hệ thống quản 
lý chuyên nghiệp, nâng cao giá trị  thương hiệu của công ty nhằm mang đến sự 
hài lòng cho quý khách hàng, đối tác và các nhà đầu tư.
b. Ngành nghề kinh doanh chính  của Công ty:
­ Thiết kế, xây dựng công trình dân dụng và công trình thuộc dự  án công  
nghiệp.
­ Gia công và chế biến gỗ có nguồn gốc hợp pháp, sản xuất các sản phẩm  
liên quan đến vật liệu gỗ.
­ Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp;  Sản xuất thức ăn chăn nuôi.
­ Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; Sản xuất phân bón và hợp chất  
ni tơ
­ Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
­ Các dịch vụ tư vấn về khoa học kỹ thuật (tư vấn về nông nghiệp, kinh tế,  
nguồn năng lượng…)
­

Công ty có nhiệm vụ  tổ  chức hoạt động kinh doanh trong phạm vi ngành 

nghề đã đăng ký và trong khuôn khổ pháp luật Nhà nước quy định. 

c. Tiêu chí hoạt động:
­

Chữ tín luôn đặt lên hàng đầu.
12


­

Khách hàng luôn là tri ân của công ty Papaarch, chúng tôi luôn chào  

đón khách hàng trên mọi lĩnh vực kinh doanh của công ty chúng tôi và luôn mong 
muốn đem lại sự thỏa mãn về chất lượng, hài lòng về dịch vụ của khách hàng.
­

Tập thể  công ty luôn nỗ  lực hết mình để  nâng cao tay nghề, chuyên 

môn và nghiệp vụ; sáng tạo trong lao động với mục tiêu cao nhất là mang đến sự 
tin cậy cho quý khách hàng với chất lượng sản phẩm, công trình đúng như  cam  
kết.
­

Luôn quan tâm, đảm bảo quyền lợi và nâng cao tay nghề cho đội ngũ  

cán bộ; học hỏi, sáng tạo trong lao động cũng như  quản lí để  tạo động lực cho  
toàn tập thể công ty vươn lên vững chắc.
­

Xây dựng  công ty Papaarch thành một thương hiệu uy tín, chất lượng  

và sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.1.5. Chức năng và nhiệm vụ của vùng nguyên liệu Ớt
a. Chức Năng:
­ Cung cấp sản phẩm từ Ớt cho các cơ sở chế biến.
­ Nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm từ Ớt.
­ Thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao áp dụng vào sản  
xuất.
­ Tạo công ăn việc làm nhằm cải thiện đời sống người dân trong vùng
b. Nhiệm vụ:
­ Chăm sóc các lô Ớt đã trồng
­ Theo dõi tình trạng phát triển và diễn biến sâu bệnh hại hại Ớt
­ Hướng dẫn đòa tạo cho công nhân về  kỹ  thật chăm sóc cây  Ớt: cắt tỉa 
cành, bón phân, phun thuốc, ...
­ Quản lý, kiểm tra đội ngũ công nhân viên thực hiện theo quy chế tổ chức  
hoạt động của Công ty.
­ Đề xuất các ý tưởng để nhằm cải thiện chi phí lao động và tăng năng suất 

13


cho cây trồng.
­

Xây dựng kế  hoạch về  nguồn nhân lực và kế  hoạch thực thi công việc  

của Bộ phận.
­ Thường xuyên theo dõi các lô Ớt đã trồng.

14


PHẦN 3
NHƯNG HOAT ĐÔNG ĐA Đ
̃
̣
̣
̃ ƯỢC THỰC HIÊN
̣
3. Những công việc được giao trong quá trình thực tập.
3.1. Thiết kế và xây dựng vườn ươm. 
a. Chuẩn bị đất 
Đất cần được dọn sạch.
Cày cho đất tơi xốp và xử lý vôi bột từ 7 – 14 ngày trước khi gieo hạt.

Hình: Xử lý vôi bột sau khi cày
b. Lên luống, làm vòm phủ bạt và gieo hạt
Liếp rộng 1,0 – 1,2 m, cao 15 – 30 cm.
Trộn hạt giống với Iprdione 50%WP 60 g cho 1 kg hạt giống để  phòng 
ngừa bệnh từ hạt.
Được che bằng giàn có khung đỡ, tránh ánh sáng trực sạ và tránh mùa mưa 
rét. Khung đỡ rộng từ 1 – 2 m và cao 40 – 60 cm, được phủ  bằng nilon. Hai đầu  
liếp để ngỏ để tạo sự thông thoáng cho luống gieo.

15


Hình: Lên liếp, làm vòm và phủ bạt
3.2. Chăm sóc vườn ươm.
­ Tưới nước hằng ngày để cho hạt nảy mầm,
­ Sáng dở bạt phủ, chiều tối che bạt giữ ẩm.

16


3.3. Trồng và chăm sóc các lô Ớt của công ty trong vòng 2 tháng thực tập.
­  Kỹ thuật làm đất:
Làm đất kỹ, cày xới sâu 20­ 25cm, phơi ải 10­15 ngày, lên luống cao 30cm, 
rộng 1m2.(có thể cao hoặc rộng hơn tuỳ theo vùng đất)
Vệ sinh đồng ruộng. Nhặt cành cây, rễ cây và dọn sạch các luống đất.

17


Hình 3: Lên luống và đào lỗ trồng cây
Mùa mưa: nên làm mương sâu quanh ruộng, lên liếp cao để  thoát nước dễ 
dàng sau mỗi cơn mưa.
­

Bón lót: Super Lân hoặc lân Lâm Thao

Lưu ý: 
+  Vôi cần bón trước 3­4 ngày  sau đó bón lân.
+  Trộn phân đều với đất trước khi trồng.

­ Trồng cây:
Cây được trồng theo hàng.
Lấp đất kỹ và dí chặt tránh gãy ngọn hoặc bể bầu cây con.
Trồng hàng đơn: khoảng cách hàng cách hàng 1,0 – 1,2 m, cây cách cây 50 
cm.
Trồng hàng đôi: khoảng cách hàng cách hàng 1,5 – 1,7 m, cây cách cây 50  

18


cm.

­ Tưới nước: 
Sau khi trồng phải tưới đủ nước cho cây.
 Tưới nước ngay sau khi trồng và sau khi bón phân.
Tưới định kỳ, không để thiếu nước trong giai đoạn cây ra hoa và cho trái,  
nếu thiếu nước năng suất và chất lượng trái ớt không đạt tiêu chuẩn.
Tưới nước thường xuyên để giữ độ ẩm của đất.
Tưới đủ nước.

19


­ Bón thúc:
Bón phân NPK, Urê,  Kali chia đều lượng phân bón 3 – 4 lần, lần đầu 7 ngày  
sau khi trồng; lần thứ hai khi cây bắt đầu ra hoa, lần thứ 3 khi cây ra hoa rộ.
20 ngày sau khi trồng phải phun bón lá và phun thuốc phòng bệnh héo xanh và 
lở cổ rễ.
Bảng 1: Lượng phân cần bón cho 500 m2

20


Tro  Vôi
bếp 
hoặc 
PVS

Bón 
thúc

Super  NPK Kali
lân

Ure

NASA Canxi Thời 
nitrat điểm 
bón

Lần
1

5kg

2.5kg 2kg

1kg

1kg

20­25 
ngày 
sau 
trồng

Lần
2


7kg

2.5kg 3kg

1kg

1kg

Lần
3


7kg

2.5kg 3kg

1kg

1.5kg

Lần
4


7kg

2kg

1kg

1.5kg

Khi 
ớt   đã 
đậu 
trái 
đều
Khi 
bắt 
đầu 
thu 
hoạc
h trái
Khi 
thu 
hoạc
h   trái 
rộ

2kg

      Lưu ý: Phun thuốc phòng trừ bệnh mỗi tuần 1 lần
Bón phân theo sự  phát triển bộ  rể  của cây  ớt. Mỗi lần bón đục lỗ  nhỏ 
hoặc rạch hàng để bón và phủ lớp đất mỏng hoặc phân hữu cơ để  giữ  cho phân 
khỏi bay hơi.
­ Chăm sóc:
Tỉa bỏ toàn bộ chồi  ở nách lá bên dưới điểm phân cành đầu tiên khi chồi 
còn nhỏ tạo thông thoáng và tập trung dinh dưỡng ở tầng trên.
 Tỉa bỏ cây bị bệnh và đốt. Nên tỉa vào lúc trời nắng ráo

21


3.4. Điều tra sâu bệnh hại trên Ớt và tìm hiểu cách phòng trừ
 a.  B
  ệnh héo tươi 
                            
          

Bệnh xảy ra rãi rác trên từng cây hoặc từng nhóm cây  ở  giữa ruộng. Triệu 
chứng đầu tiên trên cây già các lá bên dưới bị héo nhẹ; nhưng ở cây con thì các lá  
non bị héo trước. Sau vài ngày cây bất thình lình héo nhanh nhưng lá không vàng.
Chẻ thân  ở  phần gốc và rễ  ta thấy các mạnh nhựa biến thành màu xám đất  
đến nâu nếu nhúng phần bị cắt vào nước ta sẽ thấy dòng vi khuẩn tuôn ra có màu 
trắng sữa.
 Tác nhân gây bệnh
­ Do vi khuẩn Pseudomonas solanacearum gây ra.
 Biện pháp phòng trị
­ Lên líp cao thoát nước tốt, bón vôi.
­ Luân canh không trồng họ cà ớt trên ruộng bị nhiễm nặng 2 ­ 3 năm.
­ Tưới nước Copper zinc 85WP, Starner 20WP... 0,5 ­ 1% vào gốc cây mới  
bị bệnh.
22


­ Nhổ và tiêu huỷ các cây bị bệnh nặng để tránh lây lan.

 b.  B
  ệnh khảm   

 Triệu chứng bệnh
­ Bệnh thường gây hại ở giai đoạn cây ra hoa kết trái trở  về sau, bệnh gây  
hại nặng trong mùa nắng nóng và nhẹ trong mùa mưa.
­ Bệnh thường làm lá đọt nhỏ, xoắn lại, lá không phát triển, lóng ngắn, cây 
trở  nên giòn dễ gãy. Bệnh nặng cây còi cọc, hoa bị vàng nhỏ và rụng, cây rất ít 
trái, trái nhỏ và vặn vẹo. Cuối cùng cây có thể bị chết.

23


 Tác nhân gây bệnh
­ Do virus gây ra; côn trùng chích hút như  rầy mềm, bù lạch là trung gian  
truyền bệnh.
 Biện pháp phòng trị
­ Không sử dụng nguồn giống ở những ruộng bị bệnh.
­ Bón phân cân đối và tăng cường thêm lượng phân chuồng hoai mục để 
tăng khả năng chống chịu được bệnh.
­ Phun thuốc trừ  nhóm côn trùng chích hút bằng thuốc ACTARA 25WG,  
VERTIMEC 1.8 ND.

24


NHẬT KÝ THỰC TẬP
ST
T

NỘI 
DUNG

1

Cưa 
cọc 
chống
Vệ 
sinh 
đồng 
ruộng, 
trồng 
cây   và 
tưới 
nước
Thiết 
kế   & 
xây 
dựng 
vườn 
ươm
Chăm 
sóc 
vườn 
ươm
Trồng 
cây   và 
chăm 
sóc   các 
lô ớt đã 
trồng

2

3

4

5

THỜI GIAN
25/1­
27/1­
26/1
1/2


2/2­3/2 13/2­
20/221/2­26/2

27/2­20/3

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×