Tải bản đầy đủ

Đồ án Trang bị điện: Trang bị điện cho máy mài BPH-20

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐIỆN­ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN
TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY MÀI BPH20

GVHD: Trân Trung Hi
̀
ếu
SVTH: Hồ Huynh Triệu
Lớp: 13CD­Đ2


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, trong các lĩnh vực sản xuất của nền kinh tế hiện đại, cơ khí hóa có liên hệ 
chặt chẽ đến điện khí hóa và tự động hóa. Hai yếu tố sau cho phép đơn giản kết cấu 

của máy sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng kỹ thuật của quá trình 
sản xuất và giảm nhẹ quá trình lao động.
Việc tăng năng suất lao động máy và giảm giá thành thiết bị điện của máy là hai yêu 
cầu chủ yếu đối với hệ thống truyền động điện và tự động hóa, nhưng chúng lại mâu 
thuẫn nhau. Một bên đòi hỏi sử dụng các hệ thống phức tạp, một bên yêu cầu hạn chế 
số lượng thiết bị chung trên máy và số thiết bị cao cấp. Vậy việc lựa chọn một hệ 
thống truyền động điện và tự động hóa thích hợp cho máy là một bài toán khó.
Được sự giúp đỡ của các thầy khoa Điện­Điện tử trường CĐKT Lý Tự Trọng, đặc 
biệt là thầy TRẦN TRUNG HIẾU và nhờ sự nỗ lực của bản thân, em đã hoàn thành đồ 
án Trang bị điện. Tuy nhiên, do kiến thức còn hạn hẹp và kinh nghiệm còn hạn chế 
nên không tránh khỏi sai sót. Vì vậy em rất mong nhận được sự chỉ bảo của thầy để 
đồ án được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên: Hồ Huynh Triệu

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

2


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

3


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...........................

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

4


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY MÀI
1. Khái niệm....................................................................................................5
2. Phân loại......................................................................................................7

MÔT SÔ HINH ANH VÊ MAY MAI
̣
́ ̀
̉
̀
́
̀
1. Nhom may
́
́  mài tròn .....................................................................................8
2. Nhom m
́ áy mài phăng
̉ ..................................................................................9
3. Nhom m
́ áy mài bong
́ ..................................................................................10

CHƯƠNG II: ĐĂC ĐIÊM VA YÊU CÂU CÔNG NGHÊ CUA MAY MAI
̣
̉
̀
̀
̣
̉
́
̀
1. May mai tron trong
́
̀ ̀
.....................................................................................12
2. May mai tron ngoai
́
̀ ̀
̀.....................................................................................13
3. May mai phăng
́
̀
̉ ...........................................................................................14
4. May mai tru
́
̀ .̣ ...............................................................................................15

CHƯƠNG III: CÁC YÊU CẦU TRUYỀN ĐỘNG CỦA MÁY MÀI
1. Truyền động chính.....................................................................................17
2. Truyền động ăn dao...................................................................................17
3. Truyền động phụ.......................................................................................17

CHƯƠNG IV: TRANG BI ĐIÊN CUA MACH
̣
̣
̉
̣
1. Trang bi mach
̣ ̣  động lực.............................................................................18
2. Trang bi mach
̣ ̣  điều khiển..........................................................................18
3. Sơ đô mach điên may mai BPH­20
̀ ̣
̣
́
̀
............................................................19

a. Sơ đô mach đông l
̀ ̣
̣
ực..............................................................................19
b. Sơ đô mach điêu khiên
̀ ̣
̀
̉ ...........................................................................20
ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

5


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

c. Nguyên ly hoat đông
́ ̣
̣ ...............................................................................21
CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ
1. Ý nghĩa của việc tính toán và lựa chọn thiết bị........................................22
2. Tính toán chọn thiết bị mạch động lực.....................................................22
3. Tính toán chòn công suất máy biến áp......................................................23
4. Tính toán chọn dây dẫn.............................................................................24
5. Tính toán rơ le nhiệt..................................................................................24
6. Tính toán chọn contactor............................................................................25

KÊT LUÂN
́
̣ ..........................................................................................................26
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................27

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

6


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

TRANG BỊ ĐIỆN MÁY MÀI PHẲNG BPH20
?  ?  ?
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY MÀI
I. Khái niệm và phân loại 
1.Khái niệm
Mài là hình thức gia công tinh
Dụng cụ gia công trong quá trình mài là đá mài quay tròn
Đá mài được tạo thành bởi sự kết dính của rất nhiều hạt mài
Trong thực tế nghiên cứu, các hạt này là các lưỡi cắt rất nhỏ tham gia vào quá trình 
cắt.
Bản chất của mài là sự ma sát tinh vi của bề mặt gia công bằng các hạt mài ở vận 
tốc cao.
Máy mài dùng để gia công tinh với lượng dư bé. Chi tiết trước khi mài thường đã 
được gia công trên các máy khác như tiện, phay, bào… Ngoài ra, cũng có các máy mài 
thô với lượng dư lớn (5mm), đó là mài phá.

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

7


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

H1. Hình dáng chung của máy mài

Phương pháp mài
Trong ngành chế tạo máy hiện đại, mài chiếm một tỉ lệ rất lớn, máy mài chiếm 
khoảng 30% tổng số máy cắt kim loại. Đặc biệt là trong ngành chế tạo ổ bi, nguyên 
công mài chiếm khoảng 60% quy trình công nghệ.
Quá trình mài là quá trình cắt gọt của đá mài vào chi tiết, tạo ra nhiều phôi vụn do 
sự cắt và cào xước của các hạt mài vào vật liệu gia công. Mài có những đặc điểm 
khác với các phương pháp gia công khác:
+ Ở đá mài, các lưỡi cắt không giống nhau và sắp xếp lộn xộn nhờ chất kết dính
+ Hình dáng hình học của mỗi hạt mài khác nhau (góc độ, bán kính góc lượn ở đỉnh 
hạt mài…), góc cắt thường lớn hơn 900, góc trước âm, do đó không thuận lợi cho quá 
trình tạo phôi và thoát phôi. Tốc độ cắt khi mài rất cao, cùng một lúc trong thời gian 
ngắn có nhiều hạt mài cùng tham gia cắt và tạo ra nhiều phôi vụn
+ Độ cứng của hạt mài cao nên có thể cắt gọt được những vật liệu cứng mà các 
dụng cụ khác không gia công được hoặc gia công rất khó khăn như thép đã tôi, hợp 
kim cứng…
+ Trong quá trình cắt, đá mài có khả năng tự mài sắc. Hạt mài có độ giòn cao, lưỡi 
cắt dễ bị vỡ vụn, tạo thành những lưỡi cắt mới hoặc bật ra khỏi chất dính kết để các 
hạt mài khác tham gia cắt.
+ Do có nhiều hạt mài cùng tham gia cắt với góc trước âm và góc cắt lớn hơn 900 
nên tạo ra ma sát rất lớn, quá trình cắt bằng đá mài gọi là quá trình “cắt ­ cào xước” 
làm cho nhiệt cắt rất lớn, chi tiết bị nung nóng rất nhanh (trên 10000C).

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

8


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

+ Lực mài tuy nhỏ nhưng diện tích của đỉnh hạt mài với bề mặt gia công rất nhỏ 
nên lực cắt đơn vị rất lớn.
Trong quá trình mài tồn tại 3 hiện tượng: Cắt (cutting), cày (ploughing) và trượt 
(rubbing), các hiện tượng này xảy ra đồng thời và phụ thuộc vào tương tác giũa hạt 
mài và vật liệu gia công. 
Mài còn được gọi là dụng cụ cắt có lưỡi cắt không xác định vì ở đó có rấ nhiều 
hiện tượng ngẫu nhiên, không theo quy luật, ví dụ như thông số hình học của hạt mài, 
kích thước hạt, sự phân bố hạt trên bề mặt đá, sự vỡ ra của các hạt cũng như sự tách 
ra khỏi bề mặt đá của các hạt. Chính vì thế, việc nghiên cứu và điều khiển quá trình 
mài phức tạp hơn so với các hình thức gia công khác.

Những ưu điểm của máy mài:
1. Mài là phương pháp dung để gia công các vật liệu cứng. Các chi tiết máy sau khi tôi 
cần phải mài đi một lượng nhỏ để đạt yêu cầu kỹ thuật, lượng vật liệu này phụ 
thuộc vào kích thước, hình dáng và xu hướng do nhiệt khi làm việc của chi tiết đó. 
Ngoài ra, việc mài sắc dụng cụ sắt (thường rất cứng) cũng là một ứng dụng quan 
trọng của mài.
2. Mài tạo ra bề mặt tinh rất mịn và bóng. Các bề mặt này hoàn toàn có thể dung trong 
các chi tiết làm việc tiếp xúc và các ổ đỡ.
3. Mài có thể là nguyên công tinh để gia công đạt kích thước yêu cầu trong thời gian 
ngắn. Khoảng dung sai có thể đạt được khi mài là ±0.005mm. Do chỉ có một lượng 
vật liệu rất nhỏ được hớt đi như vậy nên đá mài luôn được sủa thường xuyên.
4. Lực cắt trong quá trình mài là rất nhỏ nên khi mài những chi tiết mỏng sẽ có xu 
hướng làm chi tiết bị bật ra. Đặc điểm này cho phép dung các bàn từ trong hầu hết các 
quá trình mài.
2. Phân loại 
Máy mài có 3 nhóm chính: Nhóm máy mài tròn, nhóm máy mài phẳng và nhóm máy 
mài bóng. 

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

9


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

Tùy theo công nghệ về mài mà thực hiện ở nhóm máy khác như: Mài phẳng, mài 
tròn, mài côn, mài ren vít, mài bánh răng, mài dao cắt…
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐÁ MÀI

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ MÁY MÀI
1. Nhóm máy mài tròn

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

10


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

H2. Máy mài tròn CNC – SHIGIYA

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

11


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

H4. Máy mài tròn KONDO
2. Nhóm máy mài phẳng

H4. Máy mài phẳng CNC – OKAMOTO

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

12


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

H5. Máy mài phẳng HFS ­C
3. Nhóm máy mài bóng

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

13


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

H6. Máy mài bóng DCA S1N­FF

H7. Máy đánh bóng Keyang DP­7000V

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

14


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU CÔNG NGHỆ CỦA MÁY MÀI


Máy mài tròn có 2 loại: Máy mài tròn trong và máy mài tròn ngoài

Trên máy mài tròn chuyển động chính là chuyển động quay của đá mài, chuyển động 
ăn dao là chuyển động tịnh tiến của ụ đá dọc trục (ăn dao dọc trục) hoặc di chuyển 
tịnh tiến theo hướng ngang trục (ăn dao ngang) hoặc chuyển động quay của chi tiết (ăn 
dao vòng).
Chuyển động phụ là di chuyển nhanh ụ đá hoặc chi tiết…

H8. Sơ đô gia công chi tiêt trên may mai
̀
́
́
̀
a) May mai tron ngoai
́
̀ ̀
̀
b) May mai tron trong
́
̀ ̀
c) May mai phăng băng biên đa
́
̀
̉
̀
́
d) May mai phăng băng măt đâu (ban ch
́
̀
̉
̀
̣ ̀
̀ ữ nhât)
̣

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

15


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

e) May mai phăng băng măt đâu (ban tron)
́
̀
̉
̀
̣ ̀
̀
̀
1. Chi tiêt gia công
́
2. Đa mai
́ ̀
3. Chuyên đông chinh
̉
̣
́
4. Chuyên đông ăn dao doc
̉
̣
̣
5. Chuyên đông ăn dao ngang
̉
̣
Máy mài phẳng có 2 loại: Mài bằng biên đá (H8.c) và mặt đầu (H9.d). 

Chi tiết được kẹp trên bàn máy tròn hoặc chữ nhật. Ở máy mài bằng biên đá, đá mài 
quay tròn và chuyển động tịnh tiến ngang so với chi tiết, bàn máy mang chi tiết chuyển 
động tịnh tiến qua lại. Chuyển động quay của đá là chuyển dộng chính, chuyển động 
ăn dao là di chuyển của đá (ăn dao ngang) hoặc chuyển động của chi tiết (ăn dao dọc).
Ở máy mài bằng mặt đầu đá, bàn có thể là tròn hoặc chữ nhật, chuyển động quay của 
đá là chuyển động chính. Chuyển động ăn dao là chuyển động ngang của của đá – ăn 
dao ngang hoặc chuyển động tịnh tiến qua lại của bàn mang chi tiết – ăn dao dọc.
Môt tham sô quan trong cua chê đô mai la tôc đô căt (m/s):
̣
́
̣
̉
́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́
V=0,5d.ɷđ.10­3
Vơi d: Đ
́
ường kinh đa mai (mm)
́
́ ̀
       ɷđ: Tôc đô quay cua đa mai (rad/s)
́ ̣
̉
́ ̀
 Thương v = 30 ÷ 50 m/s
̀
Truyền động chính trong phần lớn các máy mài không yêu cầu điều chỉnh tốc độ, nên 
thường sử dụng động cơ không đồng bộ ba pha roto lồng sóc để truyền động.
Truyền động quay chi tiết (ăn dao dọc) trong máy mài thường được truyền động bởi 
động cơ không đồng bộ một hoặc nhiều cấp tốc độ hoặc động cơ điện một chiều. 
Truyền động di chuyển ngang (ăn dao ngang) của đầu mài thường dùng hệ thống thủy 
lực.
ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

16


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

Truyền động phụ trong máy mài và truyền động di chuyển nhanh đầu mài, bơm dầu 
của hệ thống bôi trơn, bơm nước của hệ thống làm mát thường được truyền động bởi 
các động cơ xoay chiều không đồng bộ.
1. Máy mài tròn trong
Các lỗ côn hoặc các lỗ có nhiều hơn một đường kính có thể được hoàn thiện một cách 
chính xác bằng phương pháp này.
Dựa vào kết cấu chung có thể phân máy mài tròn trong thành vài loại khác nhau:
1. Bánh mài quay lại một số vị trí cố định trong khi chi tiết quay chận và chuyển 
động qua lại.
2. Bánh mài quay đồng thời chuyển động qua lại để mài hết chiều dài lỗ. Chi 
tiết quay với vận tốc chậm, ngoài ra không có chuyển động nào khác.

H9. Mai đung kich th
̀ ́
́
ươc băng ph
́ ̀
ương phap mai tron trong
́
̀ ̀
 Chi tiết hoàn toàn đứng yên và trục máy mài chuyển động lệch tâm phù hợp 
với đường kính lỗ cần mài. Kiểu máy này thường gọi là kiểu hành tinh và được dung 
để mài các chi tiết có chuyển động quay. Trong cấu trúc thực tế thì trục chính của 
bánh mài được điều chỉnh lệch tâm trên một trục lớn hơn quay quanh một trục tâm cố 
định. Trục bánh mài truyền động tốc độ cao và đồng thời quay quanh trục của trục 
lớn.
2. Máy mài tròn ngoài

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

17


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

H10. Phương phap mai tron ngoai 
́
̀ ̀
̀
Khi mài trụ tròn, chi tiết được gá ở hai đầu, giữa các tâm và xoay trong quá trình mài. 
Bánh mài của máy mài trụ tròn được đặt phía sau chi tiết cũng quay và có chuyển động 
ăn dao vào và ra so với chi tiết. Bánh mài hoặc chi tiết sẽ có chuyển động tịnh tiến 
dọc trục tương đối với nhau để sao cho việc mài được tiến hành liên tục từ đầu này 
đến đầu kia của chi tiết.
3. Máy mài phẳng

H11. Cac loai may mai phăng
́
̣
́
̀
̉

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

18


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

Việc mài các bề mặt bằng phẳng được gọi là mài phẳng. Hai loại máy phổ thông 
được phát triển cho mục đích này, chúng  bao gồm loại bàn xoay và loại bàn tịnh tiến. 
Mỗi loại này đều có thể có các loại trục mài nằm ngang và trục mài thẳng đứng.
Máy mài phẳng là một loại máy chính xác cao, chi tiết được gá trên bàn, phía dưới 
bánh mài và được di chuyển qua lại khiến cho bánh mài có thể cắt đi lượng dư kim 
loại một cách đồng đều.  
Mài phẳng có thể có nhiều kiểu mài mà thông dụng nhất là máy mài phẳng có trục 
nằm ngang.
1. Phương ăn dao
2. Ban tinh tiên
̀ ̣
́
3. Chuyên đông tinh tiên
̉
̣
̣
́
4. Chi tiêt́
5. Ban mai
̀
̀
6. Ban xoay
̀
H12. Cac kiêu c
́
̉ ơ ban cua may mai.
̉
̉
́
̀
4. Máy mài trụ
Như chính cái tên của nó, máy mài này được dùng chủ yếu để mài các mặt trụ mặc dù 
nó cũng có khả năng mài các mặt côn hoặc các mặt định hình đặc biệt. Các máy mài 
trụ có thể được phân loại tùy thuộc vào phương pháp đỡ phôi.

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

19


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

H13. Phương phap mai co đ
́
̀ ́ ỡ vô tâm va mai vô tâm trong may mai tru tron
̀ ̀
́
̀ ̣ ̀
Khi mài vô tâm thì phôi được đỡ nhờ sự phối hợp giữa bệ đỡ, con lăn điều chỉnh và 
chính bản than bánh mài. Cả hai kiểu này đều dùng các bánh mài thẳng với mặt mài 
chu vi.
Nguyên lý vô tâm

Cả hai bánh đều quay theo cùng một hướng. Bệ đỡ giúp đỡ phôi trong khi đang 
được mài, có kết cấu kéo dài về hai phía để dẫn hướng cho phôi di chuyển cũng 
như tách ra khỏi các bánh.

Chuyển động dọc trục của phôi qua bánh mài đạt được nhờ việc điều chỉnh đặt 
bánh nghiêng một góc nhỏ so với phương ngang nhằm mục đích máy được trang bị 
bộ phận điều chỉnh góc nghiêng từ 00­100. Tốc độ chạy dao thực tế có thể được 
tính bằng công thức:
F=П.d.N.sinα
Trong đó: F là tốc độ chạy dao (mm/phút)
N là số vòng quay trong 1 phút
D là đường kính của bánh điều chỉnh (mm)
Α là góc nghiêng của góc điều chỉnh các chi tiết hình trụ với một kích thước.

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

20


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

H14. Nguyên ly vô tâm
́
1. Banh mai
́
̀
2. Phôi
3. Banh điêu chinh
́
̀
̉
4. Bê đ
̣ ỡ
Ưu điểm của phương pháp mài vô tâm
1. Không cần gá kẹp chi tiết lên mâm và không yêu cầu bất kì một thiết bị gá kẹp 
nào khác.
2. Phôi được đỡ chắc chắn, không bị rung động hoặc bị võng
3. Gia công nhanh và đặc biệt phù hợp để sản xuất. Thời gian chạy không tải của 
máy có thể được bỏ qua.
4. Dễ kiểm soát kích thước của chi tiết
5. Vì chi tiết được mài trong khi nó chuyển động nên lượng dư mài cần thiết sẽ 
nhỏ
Nhược điểm của phương pháp mài vô tâm
1. Không mài được các mặt phẳng hoặc các rãnh then
2. Với các chi tiết có đường kính troing thì không đảm bảo được độ đồng tâm giữa 
đường kính ngoài với đường kính trong.
ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

21


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

3. Khó gia công chi tiết có nhiều đường kính khác nhau.

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

22


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

CHƯƠNG III: CÁC YÊU CẦU TRUYỀN ĐỘNG CỦA MÁY MÀI
 1. Truyền động chính
Thông thường không đòi hỏi thay tốc độ và không yêu cầu đảo chiều quay nên 
động cơ sử dụng là động cơ không đồng bộ roto lồng sóc.
Ở máy mài lớn, để đảm bảo tốc độ cắt không đổi khi đá mài mòn hoặc chi tiết 
giảm kích thước thì động cơ cần có dải điều chỉnh tốc độ D = (3÷6) : 1 với công suất 
không đổi, tốc độ cắt trung bình ở máy nhỏ khoảng 50m/s nên đá mài thường có 
đường kính lớn và tốc độ quay đá không lớn. Ở những máy có đường kính đá mài nhỏ, 
nhất là đối với máy mài tròn trong thì tốc độ quay là rất lớn. Đá mài được gá mài 
thẳng vào trục động cơ tốc độ cao (khoảng  24.000 ÷ 480000) vòng/phút. Khi đường 
kính đá mài nhỏ hơn nữa thi t
̀ ốc độ động cơ chính đạt tới (150.000÷200.000) 
vòng/phút.
Nguồn câp cho đ
́
ộng cơ là các bộ biến tần tĩnh (dùng Thyristo) hoặc các bộ 
biến tần quay cũng như máy phát điện tần số cao.
Động cơ truyền động chính có momen cản tĩnh chỉ khoảng 15%­20% momen 
định mức nhưng momen quán tính của đá mài và cơ cấu truyền lực lại gấp 5­6 lần 
momen quán tính của chính động cơ nên phải hãm trước khi dừng.
2. Truyền động ăn dao
Truyền động ăn dao trên đá mài (quay chi tiết, dịch dọc và ngang đá mài) đá mài 
(ụ mài) có dải điều chỉnh từ (6÷8):1 đến (25÷30)÷1 hoặc cao hơn. Động cơ sử dụng 
có thể là động cơ xoay chiều (không đồng bộ roto lồng sóc 2 hay nhiều tốc độ kết hợp 
với li hợp cơ khí) và động cơ 1 chiều hệ (F­Đ, T­Đ).
Đối với cơ cấu ăn dao máy nhỏ và trung bình thường dùng hệ thủy lực.
3. Truyền động phụ
Dùng động cơ không đồng bộ roto lồng sóc một tốc độ để bơm dầu, làm mát, 
dịch chuyển nhanh ụ mài….
Ở máy mài phẳng, chi tiết thường được gá lắp trên bàn từ đảm bảo nhanh 
chóng và tin cậy.

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

23


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

CHƯƠNG IV. TRANG BỊ ĐIỆN CỦA MẠCH
1. Trang bị mạch động lực:
­
­
­
­

Động cơ M1 truyền động quay đá mài loại AP90S­2, công suất 1,5kW, điện áp  
220/380VAC, tốc độ 2800 vòng/phút.
Động cơ  M2 truyền động bơm nước làm mát loại AP63­2, công suất 0,25kW,  
điện áp 220/380VAC, tốc độ 2770 vòng/phút.
Động cơ  M3 truyền động bơm thủy lực để  di chuyển mang chi tiết mài loại 
AF322­4, công suất 1,5kW, điện áp 220/380VAC, tốc độ 1400 vòng/phút.
Động   cơ   M4   nâng   hạ   đá   mài   loại   2AP71­2,   công   suất   0,37kW,   điện   áp 
220/380VAC, tốc độ 2770 vòng/phút.

2. Trang bị mạch điều khiển:
­
­
­
­
­
­
­
­
­

K1: công tắc tơ động cơ trục chính 
K2: công tắc tơ  động cơ  bơm nước, K3, K4: công tắc tơ  động cơ  nâng hạ  đá 
mài, K5: công tắc tơ hãm động cơ trục chính 
T1: rờ le thời gian
OLR1, OLR2: rờ le nhiệt bảo vệ quá tải
Đ1: đèn chiếu sáng khi làm việc, Đ2: đèn báo nguồn 
ON1, ON2, ON3, ON4: nút ấn đơn thường mở dùng để mở máy
OFF1: nút  ấn hai tầng tiếp điểm dùng để  tắt máy và hãm động cơ, OFF2: nút 
ấn đơn thường đóng dùng để tắt máy
LS1, LS2: tiếp điểm thường đóng của công tắc hành trình LS1 và LS2
CT: công tắc, CB: áptômát tổng, FUSE: cầu chì

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

24


GVHD: Trần Trung Hiếu

SVTH: Hồ Huynh Triệu

3. Sơ đồ mạch điện máy mài BPH­20
a) Sơ đồ mạch động lực

Mô hình mạch động lực máy mài BPH-20
M1: Động cơ trục chính
M2: Động cơ bơm nước
M3: Động cơ thủy lực
M4: Động cơ nâng hạ đá mài

ĐỒ ÁN TRANG BỊ ĐIỆN

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×