Tải bản đầy đủ

Bài thuyết trình: Tìm hiểu Arm Cortex


Nội Dung


Phần 1: Giới thiệu ArmcortexPhần 2:Mô Hình lập trìnhphần 3:Hệ Thống Tập LệnhPhần 4: Sơ Đồ Khối Và Các Kiểu Bộ Nhớ


ARM


ARM CORTEX


ARM là gì ?
ARM : Acorn RISC Machine
Là một loại cấu trúc vi xử lý 32-bit kiểu
RISC
Arm là dự án được phát triển 1983 bởi
công ty Acorn
Sản phẩm arm thành công nhất là
ARM7TDMI


CÁC THẾ HỆ CỦA ARM
HỌ

LÕI

ĐẶC TÍNH

CACHE

ARM7TDMI

Arm7tdmi
Arm 710t

3 tầng
pipeline

Không


Arm9tdmi
arm 920t
arm 922t
Arm946e-s
Arm966e-s

5 tầng
pipeline

không

Arm1020e
arm1022e

VFP

ARM9TDMI

ARM9E
ARM10E

Thay đổi
được
32kb/32kb
MMU


ARM11

ARM1136J-S
ARM1156T2S

SIMD
JAZELLE
DBX

Variable ,
MMU

CORTEX

Cortex-A8
Cortex-R4

Variable
MMU

Lên đến 2000

Xscale

80200/iop310 i/o processor
80219
Iop321


ARM CORTEX


Là bộ xử lí thế hệ mớiCó lõi xử lí hoàn thiệnHiệu suất sử dụng cao nhưng tiết kiệm
năng lượng
Dễ dàng sử dụng , phát triển ứng dụng
,hiệu quả
Giảm chi phí phát triển


PHÂN LOẠI ARM CORTEX


Dòng A : dành cho ứng dụng cao cấp
Dòng R: dành cho ứng dụng thời gian
thực
Dòng M : dành cho các ứng dụng vi điều
khiển + chi phí thấp


Mô Hình Lập Trình
(Programmer’s Model)


Mô Hình Lập Trình


Chế Độ và Trạng Thái Hoạt
Động


Thanh Ghi


Thanh Ghi


Thanh Ghi


Hệ Thống Nhúng
Tập Lệnh ARM

Kiểu Dữ Liệu

8 bit không dấu
16bit có dấu
không dấu
32bit có dấu
không dấu

Hệ Thống Nhúng
Chế Độ Hoạt Động


Hệ Thống Nhúng
Xử lý dữ liệu số học và logic
{}{S} Rd, Rn,
Operand2


Hệ Thống Nhúng
Cấu trúc chỉ lệnh phép toán


Hệ Thống NhúngLDR{}{} Rd,

STR{}{} Rd,


Chỉ lệnh byte ,không dấu hoặc word


Hệ Thống Nhúng

Chỉ lệnh byte ,có dấu hoặc halfword


GIỚI THIỆU VỀ KIẾN TRÚC 
TỔNG QUAN CỦA ARM 
CORTEX


Sơ đồ khối đã đơn giản


Cortex – M0 khối chức năng

ARMv6-M
NVIC
Debug
Bus interfaces


Kiểu bộ nhớ


Kiểu loại bỏ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×