Tải bản đầy đủ

mô tả công việc công nhân sản xuất

LOGO

COMPANY NAME
Adress:
Phone:
Email:

Code
Version
Dated
Page

:
: 5.0
:
: Page 1 of 1

Document name:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
Bộ phận

Chức danh
Mã công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp

Xưởng sản xuất
Công nhân sản xuất
XSX-CN
Tổ trưởng sản xuất

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
-

Thưc hiện công đoạn theo sự phân công của Tổ trưởng.
Thực hiện theo sự hướng dẫn về kỹ thuật của kỹ thuật chuyền.
Vệ sinh máy vào mỗi buổi sáng trước khi vào làm việc.
Mở máy/Khởi động máy 2 đến 3 lần, nếu phát hiện máy bị hư thì báo ngay cho Tổ bảo trì sửa
chữa, tuyệt đối không được tự sửa chữa.
Thường xuyên kiểm tra dầu trong máy/ngày.
Kiểm tra dụng cụ bảo hộ lao động như dây cudoa, bảo hiểm kim.
Khi nhận máy, người ngồi máy phải kiểm tra ngay xem máy có bảo hiểm dây cu doa và bảo
hiểm kim không. Trường hợp phát hiện thấy máy không có bảo hiểm dây cudoa và bảo hiểm
kim thì phải báo ngay cho Tổ bảo trì lắp đặt.
Trong khi sử dụng máy, tuyệt đối chấp hành theo sự hướng dẫn của Tổ bảo trì, Tổ trưởng và
Nhân viên Kỹ thuật.
Khi làm việc, phải đúng vị trí, công đoạn do tổ trưởng sắp xếp, chú ý việc hướng dẫn kỹ thuật
của kỹ thuật.
Thường xuyên theo dõi số lượng hàng, báo cáo cho Tổ trưởng.
Khi phát hiện ra các dạng lỗi phải báo ngay cho Tổ trưởng, Kỹ thuật giải quyết.
Tắt máy, tắt điện, vệ sinh máy khi nghỉ giữa ca và ra về.

2. Tiêu chuẩn:
-

Kiến thức: lao động phổ thông, học vấn trên lớp 5
Kỹ năng: có khả năng làm loại sản phẩm của Công ty,
Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong xí nghiệp sản xuất.
Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với mọi thành viên trong công ty, có tính kỷ luật và tác
phong công nghiệp cao.

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×