Tải bản đầy đủ

Kết quả thử nghiệm xử lý 2-ethylhexanol trong khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất chất hóa dẻo diothyl phthalatet (DOP) bằng ôzôn

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ 2-ETHYLHEXANOL TRONG KHÍ
THẢI PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CHẤT HÓA DẺO
DIOTHYL PHTHALATET (DOP) BẰNG ÔZÔN
Nguyễn Văn Phước (1)
Nguyễn Thị Phương Duyên

TÓM TẮT
Diothyl phthalate là chất hóa dẻo phổ biến nhất được sử dụng trong sản xuất PVC và các sản phẩm nhựa.
Tổng hợp DOP được thực hiện bởi quá trình este hóa anhydrit phthalic với 2-ethylhexanol (2-EH). Quy trình
này tạo ra khí thải chứa 2-EH từ các công đoạn Diesters hóa, trích ly 2-EH dư và chưng cất thu hồi 2-EH với
nồng độ đến vài trăm mg/m3 và sau xử lý bằng phương pháp sinh học nồng độ trong khí thải vẫn còn ở mức vài
chục mg/m3, có mùi hôi gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của công nhân. Báo cáo này trình bày kết
quả thử nghiệm ôxy hóa 2-EH bằng ôzôn, ở nhiệt độ phòng, áp suất khí quyển, thời gian phản ứng 10 giây, cho
hiệu quả đạt trên 99%.
Từ khoá: Ôxy hóa, 2-EH, DOP, ôzôn.

1. Đặt vấn đề
Ngành sản xuất chất hóa dẻo (DOP) là chất phụ gia
phổ biến nhất là phthalate ứng dụng trong sản xuất
PVC. Tổng hợp DOP được thực hiện bởi quá trình
este hóa của anhydrit phthalic bởi 2-ethylhexanol (2EH) trong sự hiện diện của chất xúc tác. Quy trình

này tạo ra một lượng lớn khí 2-EH phát sinh từ quá
trình Diesters hóa, trích lý 2-EH dư và chưng cất thu
hồi 2-EH còn lẫn với hơi nước [1], nồng độ 2-EH
trong dòng khí thải lên đến vài trăm mg/m3, do đó tại
nhà máy đã lắp đặt tháp hấp thụ nhằm chuyển 2-EH
vào nước và đưa về trạm nước thải và xử lý bằng công
nghệ sinh học lọc kỵ khí kết hợp hiếu khí bùn lơ lửng.
Tuy nhiên, nồng độ 2-ethylhexanol sau tháp hấp
thụ vẫn còn ở mức 7 – 8mg/m3 và khi phát tán vào
môi trường xung quanh đã gây mùi hôi khó chịu cho
công nhân và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe
như gây đau mắt, mờ mắt, ho, nhức đầu, mệt mỏi,
chóng mặt…
Vấn đề xử lý VOCs và gây mùi hôi đã được nhiều
nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên
cứu xử lý bằng các phương pháp khác nhau: vật lý, hóa
học, sinh học… như đã tổng kết ở mục [3].
Chih-Hao Perng và cộng sự (2011) nghiên cứu
loại bỏ các hợp chất có mùi phát sinh từ ngành công
nghiệp chế biến cao su. Khí có mùi sử dụng được tạo

ra bằng cách hòa trộn không khí sạch với khí ô nhiễm
rút ra từ lò phản ứng trong đó bột cao su được giữ ở
nhiệt độ 160oC và 200oC. Hệ thống phản ứng gồm
2 cột liên kết, mỗi cột có 4 buồng phản ứng thể tích
1L. Tùy thuộc vào cột có bố trí rửa khí hay không mà
phản ứng ôxy hóa dạng khô hoặc ướt. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, thiết bị ôxy hóa dạng ướt cho hiệu quả
tốt hơn dạng khô. Hiệu quả xử lý VOCs tương ứng
là 97% và 90% với nồng độ ôzôn ban đầu là 4 ppm,
THC (total hydrocácbon) là 6,5 – 10,3 ppm, nhiệt độ
37,3oC, thời gian lưu khí là 12s và tỷ lệ lỏng/khí là
0,01 m3/m3. Còn độ mùi giảm từ 1738-3090 xuống
còn 31-98 với thời gian lưu khí 11,4-14,5s. Than hoạt
tính thích hợp cho việc loại bỏ các chất ô nhiễm còn
sót lại như VOCs, mùi và ôzôn.
Đất có chứa nhiều vi sinh vật có khả năng ôxy
hóa các hợp chất VOCs và mùi khác. Đất, phân bón,
than bùn, vỏ cây… được sử dụng kết hợp trong lớp
lọc sinh học. Độ ẩm và sự phát triển của vi sinh vật là


những yếu tố chính của lớp lọc sinh học. Tính đồng
nhất, tính thấm của lớp lọc sẽ quyết định việc hiệu
quả xử lý khí thải. Thời gian lưu khí trong lớp lọc phụ
thuộc vào cơ chất đầu vào, khoảng 28s - 56s. Chiều
cao của lớp lọc > 1m và tốc độ dòng khí là 130m3/h.
Để xử lý VOCs trong khí thải sản xuất thuốc bảo
vệ thực vật, nước Anh và Ireland dùng than bùn làm

Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

1

36

Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

lớp lọc sinh học trong khi Đức sử dụng rác thải đô
thị. Sau thời gian thích nghi (3 tháng) hầu hết các
VOCs giảm 99% với thời gian lưu qua lớp lọc của 51s.
Kết quả nghiên cứu đã xác định acetone, 2-butanol,
n-butanol, butyl acetate, butyl benzen, ethyl benzene,
n-heptan, methyl ethylacetone, 2-propanol, styrene,
TCE, toluene, xylene có thể giảm đến 99% trong khi
n-octan và n-pentane chỉ giảm 70% và 20%.
Xử lý 2-ethylhexanol bằng phương pháp
biotrickling quy mô pilot được thực hiện bở iLiangChi Chen. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn thích nghi
màng sinh học màu vàng-nâu trên bề mặt giá thể có
thể được quan sát sau một tuần và phát triển tốt trong
hai tuần. Kết quả thử nghiệm dài hạn cho thấy, với
nồng độ 2-EH C0 = 250 mg/m3, lưu lượng tưới U0 =
162 m3 / m2.h, thời gian lưu khí EBRT = 55s, hiệu suất
xử lý K có mối tương quan với tải lượng 2EH( L)bằng
phương trình K/L = 71,9/(72,4 + L) với hệ số tương
quan (R) là 0,9988. Tỷ lệ loại bỏ 2-EH được kiểm soát
bởi vận tốc chuyển khối khi L < 16 g/m3.h và được
kiểm soát bởi vận tốc phản ứng khi L > 16g/m3.h. Kết
quả cũng chỉ ra rằng bổ sung dinh dưỡng và tuần
hoàn chất lỏng là quan trọng để duy trì hoạt động
bình thường của BTF để xử lý 2-ethylhexanol [7]. Ở
nước ta hiện nay, ô nhiễm VOCs gây mùi hôi đang là
vấn đề cấp thiết cũng đã được quan tâm nghiên cứu.
Trung tâm Công nghệ và quản lý môi trường
(Centema) thực hiện Đề tài “Giảm thiểu ô nhiễm môi
trường và tái sử dụng các sản phẩm phân hủy sinh
học từ bãi chôn lấp rác”. Kết quả điều tra bước đầu
của nhóm nghiên cứu cho thấy, mức độ cảm nhận
mùi hôi tại bãi rác Đông Thạnh (Hóc Môn -TP. HCM)
được đánh giá là nặng, kéo dài khoảng 12 giờ/ngày.
GS. TS. Nguyễn Văn Phước và các cộng sự đã thực
hiện Công nghệ xử lý mùi hôi từ quá trình sấy bột cá.
Quy trình công nghệ xử lý gồm các bước ngưng tụ
hơi nước phát sinh do sấy ở nhiệt độ < 50 0C, ôxy hóa
bằng ôzôn. Hiệu quả xử lý các thành phần ô nhiễm
gây mùi chủ yếu như NH3 và mercaptan của bước
ngưng tụ đạt > 70 % và ôxy hóa bằng ôzôn đạt > 95
%. Thành phẩn khí thải sau hệ thống xử lý đạt QCVN
19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT.
TSKH. Phạm Quốc Quân đã thực hiện Đề tài
“Phương pháp mẫu xác định tương quan mờ giữa các
mức ô nhiễm mùi ”. Về học thuật, phương pháp mẫu
xác định tương quan mờ giữa các mức ô nhiễm mùi
cho phép tiếp cận và giải quyết các bài toán thanh tra,
xây dựng quy trình xác định ô nhiễm mùi. Theo ông,
vấn đề ô nhiễm mùi cần được đầu tư nghiên cứu, giải
quyết tổng thể từ phương pháp luận, xây dựng công

cụ, đưa ra tiêu chuẩn và quy trình xác định nhằm
đáp ứng nhu cầu, thanh tra, kiểm soát và quản lý môi
trường.
Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) đã
nghiên cứu về mùi như: Nghiên cứu xác định chỉ tiêu
đánh giá ô nhiễm mùi phục vụ công tác thanh tra
(Giai đoạn II); Nghiên cứu mô hình công nghệ thích
hợp nhằm khống chế ô nhiễm do mùi hôi tại một số
nhà máy chế biến mủ cao su và tinh bột khoai mì tỉnh
Bình Phước; Nghiên cứu tìm giải pháp thích hợp để
giảm thiểu ô nhiễm mùi tại một số cơ sở sản xuất gây
ô nhiễm nghiêm trọng (Áp dụng thử nghiệm cho 1
Nhà máy chế biến mủ cao su, 1 nhà máy pha chế và 1
cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật); Tại Nhà
máy Liên doanh sản xuất thuốc trừ sâu (KOSVIDA)
tại Bình Dương, khí thải có mùi hôi được đưa vào
buồng đốt của lò hơi để phân hủy (co-incineration).
Tại một số cơ sở chế biến hạt điều, khí thải từ chảo
chao dầu cũng được đưa vào buồng đốt để phân huỷ
nhằm giảm thiểu mùi hôi; Phối hợp với Công ty DX
triển khai công nghệ xử lý mùi hôi bằng ôzôn cho
một loạt các cơ sở sản xuất (thuốc trừ sâu, nấu xương
và mỡ bò, pha chế dược liệu, thuốc lá).
PGS. Phùng Chí Sỹ nghiên cứu ứng dụng thử
nghiệm mô hình xử lý mùi hôi bằng công nghệ ôzôn
tại 1 trại chăn nuôi heo quy mô lớn (trại chăn nuôi
heo Bàu Bàng, Công ty TNHH Kim Long) và 1 trại
nuôi heo quy mô gia đình (Trại chăn nuôi An Phước)
trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Kết quả nghiên cứu
cho thấy hiệu quả xử lý NH3, H2S và CH3SH của công
nghệ lần lượt đạt 37,9-44,8%; 11,1-23,9% và 26-40%.
Nhà máy sản xuất DOP của tập đoàn LG Vina đã
áp dụng phương pháp hấp thụ hơi 2EH bằng nước
và đưa vào hệ thống xử lý bằng sinh học kỵ khí kết
hợp hiếu khí. Tuy nhiên, nồng độ 2EH sau hấp phụ
vẫn còn ở mức cao đến 8 mg/m3. Do đó, Đề tài này sẽ
nghiên cứu xử lý triệt để 2EH bằng ôzôn.
2. Mô hình và phương pháp nghiên cứu
Mô hình thí nghiệm
2-EH lỏng chứa trong bình cầu (1) trên bếp từ được
sục khí nhẹ bằng máy sục khí ATOM (2) và thay đổi
nhiệt độ để tăng độ bay hơi, dòng khí 2-EH và không khí
được bơm (3) hút qua máy tạo ôzôn (4) rồi dẫn vàobình
phản ứng (6) qua lưu lượng kế. Bình phản ứng có dạng
hình trụ, đường kính D=10cm, cao H=18cm , thể tích
V=1,5 lít. Trên nắp bình có lắp ống dẫn khí ra và van
lấy mẫu (7). Ống dẫn khí thoát ra được nhúng vào
dung dịch KI 2% để lấy mẫu đo lượng ôzôn thừa và qua
van (7) lấy mẫu khí để đo hàm lượng 2-EH sau xử lý.

Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016

37


▲Hình 1 Mô hình thực nghiệm

▲Hình 2. Ống than hoạt tính

1: Máy sục khí ATOM2; 5: Đồng hồ đo lưu lượng khí;
2: Bình chứa 2-EH;
6: Bình phản ứng;
3: Bơm khí;
7: Van lấy mẫu khí đầu ra.
4: Máy ôzôn;

Xác định nồng độ ôzôn
Sử dụng dung dịch Potasium indigo trisulfonate
(hợp chất hữu cơ phức tạp chứ C, O, H và S, K). Đây là
chất phản ứng phân hủy ôzôn. Khi phản ứng ôzôn làm
mất màu của trisulfonate. Vậy độ màu của Potasium
indigo trisulfonate khi tương tác với ôzôn sẽ tỷ lệ với
nồng độ ôzôn. Quan sát sự thay đổi màu của chất thử
bằng trắc quang.

Tiến hành thí nghiệm
Bơm hút khí có lưu lượng cố định 90 l/phút và bình
phản ứng có thể tích 1,5 lít do đó thời gian lưu khí là 10
giây. Trong thí nghiệm chỉ thay đổi nồng độ 2EH trong
dòng khí ban đầu.
Phương pháp lấy mẫu và phân tích
Lấy mẫu 2EH bằng ống than hoạt tính
Cách sử dụng:
- Bẻ 2 đầu của ống than;
- Dùng bơm hút để lấy mẫu: Bơm có 2 ống nhựa,
một ống cắm vào nguồn lấy mẫu, một ống còn lại cắm
vào ống than hoạt tính. Khởi động bơm 5 phút trước
khi tiến hành lấy mẫu.
- Thời gian bơm mẫu là 5 phút;
- Lưu lượng dòng khí qua ống than là 1,5 l/ph;
- Dùng phương pháp sắc ký để xác định lượng
2-EH trước và sau phản ứng.

Trong đó:
C: nồng độ ôzôn; I, I1: tín hiệu ánh sáng khi đi qua
dung dịch chứa và không chứa ôzôn; f: hằng số thực
nghiệm; b: quãng đường tia sáng đi qua; V: thể tích
dung dịch thử.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Hiệu quả xử lý
Hiệu quả xử lý 2-EH được tính theo công thức:

Trong đó: %E = hiệu suất loại bỏ chất ô nhiễm.
[2EH]0= nồng độ 2EH ban đầu.

Bảng 1. Kết quả thực nghiệm
Lưu lượng ozôn
Nồng độ
vào (mg/h)
2-EH đầu vào (mg/m3)

6300

38

Tải lượng
2-EH đầu vào
(mg/h)

Nồng độ
2-EH đầu ra
(mg/m3)

Tải lượng
2-EH đầu ra
(mg/h)

Lưu lượng ozôn ra
(mg/h)

Hiệu quả
(%)

3.05

16.47

0.005

0.027

6251.347154

99.83

4.018

21.6972

0.003

0.0162

6235.907809

99.92

6.837

36.9198

KPH

0

6190.941591

100

7.46

40.284

KPH

0

6181.003262

100

7.6

41.04

0.005

0.027

6178.771154

99.93

8.68

46.872

KPH

0

6161.545323

100

11.901

64.2654

KPH

0

6110.167895

100

13.82

74.628

KPH

0

6079.557369

100

18.2

98.28

0.008

0.0432

6009.694

99.95

20.91

112.914

0.001

0.0054

5966.466415

99.99

Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

α, β: bậc phản ứng theo tác chất, xác định từ dữ liệu
thực nghiệm
Do lượng ôzôn ban đầu rất lớn so với 2EH nên
trong quá trình phản ứng thay đổi không đáng kể vì
vậy phương trình (2) được biến đổi thành (3)
r=k'.[2EH]β (3)
Với k’= k. [O3]α = const
Hay
▲Hình 3. Đồ thị thể hiện hiệu quả xử lý

(4)

[2EH]1= nồng độ 2EH sau xử lý.
Kết quả cho thấy, phương pháp ôxy hóa 2-EH bằng
ozon đạt hiệu quả rất cao gần 100%.
Lượng ôzôn tiêu hao
Phương trình phản ứng ôxi hóa 2EH bởi ôzôn có
dạng (1)
8O3 + C8H17OH = 8CO2 + 9H2O (1)
384
130
Từ đây tính được tỉ lệ tiêu hao ôzôn/2EH theo lý
thuyết là 2,954 (khối lượng).

Và lấy logarit hai vế:
(5)
Bậc phản ứng
Theo phương trình (5) và từ kết quả đo nồng độ
2EH sẽ xác định được bậc phản ứng, áp dụng phương
pháp đồ thị (hình 4).
Thực nghiệm cho thấy, các điểm đều nằm trên
đường thẳng y = 1,0006x + 4,1335 có hệ số góc bằng
1, như vậy phản ứng có bậc 1 theo 2EH.

Bảng 2. Lượng ôzôn tiêu hao thực tế

hiệu

Lượng ôzôn than
phản ứng thực tế
(mg/h)

Tải lượng
2-EH
(mg/h)

Tỉ lệ
ôzôn/2EH tiêu
hao thực tế

1
2

48.65284615

16.47

2,954

64.09219077

21.6972

2,954

3

109.0584092

36.9198

2,954

4

118.9967385

40.284

2,954

5

121.2288462

41.04

2,956

6

138.4546769

46.872

2,954

7

189.8321046

64.2654

2,954

8

220.4426308

74.628

2,952

9

290.306

98.28

2,954

10

333.5335846

112.914

2,954

Lượng thực ôzôn tham gia phản ứng thực tế gần
trùng với lượng ôzôn lý thuyết.
Động học quá trình phản ứng
Vận tốc phản ứng
Phương trình động học của phản ứng hóa học (1)
gồm hai tác chất có dạng (2).[4]
r=k.[O3]α.[2EH]β (2)
r: vận tốc phản ứng, kmol/h
k: hằng số tốc độ phản ứng.
[ O3], [2EH]: nồng độ của chất phản ứng, kmol/l

▲Hình 4. Đồ thị xác định bậc phản ứng
Bảng 3. Xử lý số liệu thực nghiệm phục vụ xác định bậc
phản ứng

hiệu

2-EH
vào
(mg/
m3)

2-EH
vào
(mg/
m3)

2-EH
ra
(mg/
m3)

ln(EH)

ln(∆EH/∆T)

1

3,05

3,05

0,005

1.115141591

5.248667458

2

4,018

4,018

0,003

1.390784266

5.525203904

3

6,837

6,837

0

1.922349039

6.057515596

4

7,46

7,46

0

2.009555414

6.144721971

5

7,6

7,6

0,005

2.028148247

6.162656693

6

8,68

8,68

0

2.161021529

6.296188085

7

11,901

11,901

0

2.47662243

6.611788987

8

13,82

13,82

0

2.626116818

6.761283375

9

18,2

18,2

0,008

2.901421594

7.036148494

10

20,901

20,901

0,001

3.040227513

7.175346245

Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016

39


Hằng số biểu kiến tốc độ phản ứng
Từ (5) ta có: lnk’ = (6)
Thay các dữ liệu thực nghiệm vào (6) tính được
k’=4,1357(m3/giây)
4. Đề xuất quy trình công nghệ xử lý 2EH bằng
ôzôn
Từ kết quả nêu trên có thể đề xuất quy trình công
nghệ xử lý triệt để 2-EH như trên hình 5.
Thành phần cơ bản của hệ thống xử lý bao gồm:
thiết bị phản ứng; thiết bị tạo ôzôn, quạt hút, than
hoạt tính.
Thuyết minh quy trình xử lý
Khí thải chứa 2-EH từ hệ thống xử lý khí thải hiện
hữu được trộn với dòng khí ôzôn và được quạt hút
dẫn qua tháp phản ứng, có thể tích 2000 lít, trong tháp
có bố trí lớp than hoạt tính dày 300 mm để hấp phụ
phần 2EH dư khi quy trình sản xuất DOP có sự đột
biến, sau đó ôzôn ở những giai đoạn thiếu tải sẽ phản
ứng với 2EH lưu chứa trong than.
- Với nồng độ 2-EH từ hệ thống hấp thụ : 8 mg/
3
m
- Lưu lượng khí thải trung bình: 600m3/h
Tải lượng 2-EH từ hệ thống xử lý khí : 2,8 x 2 =
4,8g/h

▲Hình 5. Hệ thống xử lý 2-EH

40

Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016

Công suất máy ôzôn là : 14,4g/h
Chọn thiết bị tạo ôzôn có công suất 16g/h, điện
áp : 220V/1Phase/50Hz, công suất điện tiêu thụ
220W.
Quạt hút cao áp: công suất 1,5kW/380V; lưu
lượng 600m3/h
Ước tính chi phí xử lý.
Lượng điện tiêu thụ của thiết bị ôzôn trong quá
trình vận hành được tính theo công thức: A = Px t
Trong đó:
A: là lượng điện tiêu thụ trong thời gian t
P: là công suất của thiết bị (kW)
t: là thời gian hoạt động (h)
Lượng điện tiêu thụ của máy ôzôn trong 24h:
AO3 = 0,22 x 24 = 5,28 (kWh)
Lượng điện tiêu thụ của quạt hút
Aq = 1,5 x 24 = 36 (kW)
Tổng lượng điện tiêu thụ:
At = AO3 + Aq = 5,28 +36 = 41,28 (kWh)
Do hệ thống xử lý 2-EH không sử dụng hóa
chất nên chi phí vận hành được đánh giá dựa vào
lượng điện tiêu thụ của máy ôzôn và quạt hút:
Chi phí vận hành = a x At
Trong đó:
a: giá điện (VND/kWh)
At: tổng lượng điện tiêu thụ của hệ thống
(kWh)
Chi phí vận hành của hệ thống trong 24h =
1572 x 41,28 = 64892 (VND)/ngày.
5. KẾT LUẬN
Sản xuất DOP phát thải 2EH là chất độc hại
đối với môi trường và con người, nồng độ sau hấp
thụ còn đến 8 mg/m3. Do đó, cần được tiếp tục
xử lý.
Hiệu quả xử lý 2EH bằng ôzôn đạt>99%, ở
điều kiện nhiệt độ phòng, áp suất khí quyền, thời
gian lưu 10 giây.
Chi phí xử lý 2EH bằng ôzôn không cao chỉ
khoảng 65.000 đ/ngày tương ứng 19,5 triệu/năm
nhưng đem lại hiệu quả cao trong BVMT và sức
khỏe công nhân■


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm 2014 của
Nhà máy sản xuất DOP Công ty TNHH hóa chất LG
Vina
2. Lê Đức Trung, Nguyễn Văn Phước, Công nghệ xử lý mùi
hôi từ quá trình sấy bột cá, Viện MT&TN, ĐHQG TP.
HCM
3. Nguyễn Thị Thanh Phượng. Đề tài NCKH cấp ĐHQG TP.
HCM “Xác định thành phần các hợp chất tạo mùi trên
một số loại hình công nghiệp đặc trưng và định hướng
công nghệ xử lý“. (2016),
4. Nguyễn Đức Chung, Hóa học đại cương, NXB ĐHQG
TP.HCM (2002)
5. Phùng Chí Sỹ, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ozôn xử
lý mùi hôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi heo tại Bình
Dương, Trung tâm Công nghệ môi trường (ENTECH)
6. Lynette Vera Bayless, Photocatalytic oxidation of volatile
organic compound for indoor air application, B.S.,
Adamson University, Manila Philippines, 2000

7. Liang-Chi Chen, (2000) Treatment of 2-Ethyl Hexanol
in an air stream by a pilot-scale Biotrickling Filters.
2.Treatment of gaseous VOC emissions from a resin
manufacturing plant by a full-scale Biotrickling Filters,
Zhongsan National University
8. Dr. Selma Guigard, Dr. Warren Kindzierski, Colleen
Purtill, Jason Schulz, Dr. John Vidmar Assessment report
on 2ethylhexanol for developing ambient air quality
objectives, Alberta Environment (2004)
9. U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (1977),
Enviromental Protection Technology Series, Industrial
process profiles for environmental use: Chapter 13:
Practicizers Industry, Industrial Environment Research
and Development U.S. Environment Protection Agency,
Cincinnati, Ohio 452
10
.Zhuravlev E.N., Alyabev A.SThe recycled alcohols
purification of dioctyl phthalate production of jsc
“salavatnefteorgsintez”Ufa State Petroleum Technological
University (2010)

THE EXPERIMENTAL RESULTS OF USING OZONE IN TREATMENT
OF 2 - ETHYL HEXANOL FROM DIETHYL PHTHALATE (DOP)
PLASTICIZER MANUFACTURING PROCESS
Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Phương Duyên
Institute for Environment and Natural Resources, VNU-HCM
ABSTRACT
Diothyl phthalate is the most common – used – plasticizer in the production of PVC and other plastic
products. DOP synthesis is made from the esterification of anhydride phthalic with 2-ethylhexanol (2-EH).
This process creates emissions containing 2-EH from the de-esterification process, the 2-EH residue extraction
and the distillation of 2-EH with the concentration of up to hundreds of mg/m3, and the exhaust air after
treating by biological method still has concentration of tens of mg/m3, bad odour which affect the environment
and workers’ health. This paper presents the experimental oxidation results of 2 – ethyl hexanol using ozone,
in laboratory conditions and atmospheric pressure, 10 seconds reaction and the result’s efficiency has achieved
over 99%.
Keywords: oxidation, 2-EH, DOP, ozone.

Chuyên đề số III, tháng 11 năm 2016

41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×