Tải bản đầy đủ

CCS7 in GSM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CCS7 IN GSM
Giảng viên: VÕ QUẾ SƠN
Nhóm:
1.
PHẠM THẾ VỸ 41004206
2.
NGUYỄN HOÀNG NI 41004193
3.
NGUYỄN THẾ KỸ
41001641
4.
ĐẶNG TẤN TÔ 41000701


Nội dung


CẤU TRÚC BÁO HIỆU SS7 TRONG GSM
GIAO DIỆN A


GIAO THỨC TRONG GIAO 
DIỆN A


CÁC THỦ TỤC TRONG GIAO DIỆN A


GIAO THỨC BSSAP


CẤU TRÚC BẢN TIN BSSAP


GIAO DIỆN A-BIS


LỚP 1


Giao diện PCM 1.5mb/s của ANSI T1.403 hay
2mb/s của CCITT .
G.703 thường được sử dụng trên lớp vật lí của
giao diện A-bis.
Các liên kết báo hiệu LAPD chiếm một trong
các khe thời gian trên mỗi đường PCM.
Một khe thời gian có thể thực hiện báo hiệu cho


một hoặc vài bộ thu phát trong BTS.
Ngoài ra, trên một khe thời gian PC báo hiệu
LAPD có thể ghép trên kênh lưu lượng.


LỚP 2 - LAPD


LỚP 3 – QUẢN LÍ BTS


GIAO DIỆN Um


LỚP 1
q

Sắp xếp các kênh lôgic lên các kênh vật lý

q

 Mã hóa kênh để phát hiện lỗi

q

 Mã hóa kênh để sửa lỗi FEC

q

 Mật mã hóa

q

 Chọn ô ở chế độ rỗi

q

 Thiết lập các kênh vật lí riêng

q

 Đo cường độ trường các kênh riêng và các trạm gốc 
xung quanh


LỚP 2

Mục đích của lớp này là cung cấp đường
truyền tin cậy giữa MS và mạng.


LỚP 3


LỚP 3 đảm bảo các thủ tục báo hiệu giữa trạm di động và mạng.Nó được chia Thành 3 phân lớp con:CM,MM,RR.


CUỘC GỌI TỪ DI ĐỘNG ĐẾN CỐ
ĐỊNH


CUỘC GỌI TỪ CỐ ĐỊNH ĐẾN DI
ĐỘNG


CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×