Tải bản đầy đủ

mô tả công việc nhân viên XNK

LOGO

COMPANY NAME
Adress:
Phone:
Email:

Code
Version
Dated
Page

:
: 5.0
:
: Page 1 of 1

Document name:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN XNK
Bộ phận

Chức danh
Mã công việc
Cán bộ quản lý trực tiếp

Phòng Kế Hoạch
Nhân viên XNK
PKH-NVXNK
Trưởng phòng KH

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
-

Lập chứng từ theo các hợp đồng do Trưởng bộ phận phân công.
Soạn thảo hợp đồng ngoại thương theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Lập hồ sơ thanh lý hợp đồng theo sự phân công.
Liên hệ với các hãng tàu để thực hiện công việc.
Làm thủ tục hải quan để xuất nhập hàng.
Giao hàng, áp tải hàng ra cảng, sân bay.
Xin các chứng từ xuất hàng.

2. Tiêu chuẩn:
-

Kiến thức: Đã tốt nghiệp đại học ngoại thương hoặc tương đương, có bằng C tiếng Anh, bằng
B vi tính văn phòng
Kỹ năng: Có kinh nghiệp làm xuất nhập khẩu 1 năm trở lên, nói, viết tiếng Anh thành thạo, vi
tính văn phòng thành thạo, có khả năng quan hệ tốt với các cơ quan nhà nước

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×