Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Dịch vụ bảo hiểm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Dịch vụ bảo hiểm tại ngân hàng ra đời từ rất sớm và phát triển mạnh tại châu Âu
và dần phát triển ở Châu Á,tuy nhiên, ở nước ta, dịch vụ bảo hiểm tại ngân hàng vẫn
còn là khái niệm khá mới với nhiều cá nhân. Trên thực tế, việc liên kết giữa NH với
CTBH ở Việt Nam mới ở mức độ đơn thuần. Thị trường bảo hiểm Việt Nam chưa thực
sự phát triển kênh phân phối SPBH tại NH một cách quy mô, chuyên nghiệp, NH mới
chỉ tạo điều kiện về không gian để doanh nghiệp bảo hiểm có điều kiện để bán các
SPBH… Là một trong những NH lớn nhất trong hệ thống Ngân hàng thường mại tại
Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam cũng đang trong
quá trình tìm kiếm những hướng đi tốt nhất để có thể phát triển hơn nữa thị trường tiềm
năng này. Vì những lý do trên, tôi đã chọn đề tài "Dịch vụ bảo hiểm tại Ngân hàng
thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam" để làm đề tài nghiên cứu trong luận
văn của mình.
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Hiểu rõ về cấu thành dịch vụ bảo hiểm tại ngân hàng trên cơ sở phân tích
các yếu tố tác động đến việc hình thành và phát triển sản phẩm này.
- Đưa ra cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng.
- Đánh giá đúng thực trạng về dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng tại NH
TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2013-2015
- Đề xuất một số giải pháp cũng như kiến nghị để phát triển dịch vụ bảo hiểm qua

ngân hàng tại NH TMCP Công Thương Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: dịch vụ bảo hiểm tại NH TMCP Công
Thương Việt Nam
Phạm vi nghiên cứu:
- Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu hoạt động dịch vụ bảo hiểm tại ngân
hàng ở góc độ ngân hàng hợp tác với các công ty bảo hiểm để cung cấp các sản


phẩm bảo hiểm tới một cơ sở khách hàng.
- Phạm vi về thời gian: Chỉ lấy số liệu từ năm 2013-2015
- Phạm vi về không gian: đề tài nghiên cứu dịch vụ bảo hiểm tại Vietinbank
và vài nét về dịch vụ này trên thế giới và ở Việt Nam.
Phƣơng pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện luận văn, tôi đã sử dụng các phương
pháp như:
− Phương pháp phân tích.
− Phương pháp thống kê, tổng hợp.
− Phương pháp so sánh.
− Phương pháp điều tra khảo sát
− Kế thừa các tài liệu, số liệu, kết quả nghiên cứu đã được thông qua các kỳ
báo cáo.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ bảo hiểm tại ngân hàng và phát triển
dịch vụ bảo hiểm tại ngân hàng.
- Góp phần làm phong phú cho hệ thống dịch vụ ngân hàng thương mại,
đồng thời khuếch trương và tăng cường năng lực cạnh tranh của Vietinbank trên
thương trường trong giai đoạn hội nhập. Bên cạnh đó, nó chính là cơ sở để các
ngân hàng khác tham khảo trong tiến trình phát triển dịch vụ bảo hiểm tại ngân
hàng của mình.
Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham
khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chƣơng:
Chương 1 – Tổng quan về dịch vụ bảo hiểm tại các Ngân hàng thương mại tại
Việt Nam
Chương 2 - Thực trạng hoạt động bảo hiểm tại Ngân hàng thương mại cổ
phần Công Thương Việt Nam
Chương 3 – Định hướng cho dịch vụ bảo hiểm tại Ngân hàng thương mại cổ


phần Công Thương Việt Nam trong thời gian tới.
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ BẢO HIỂM


TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
Trоng chương nàу, luận văn đi sâu vàо trình bàу các vấn đề lý thuуết chính
liên quаn đến Dịch vụ bảo hiểm tại các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam, trоng
đó
Vấn đề thứ nhất: Luận văn đã trình bàу một cách ngắn gọn về khái niệm, đặc
điểm cũng như vai trò của Dịch vụ bảo hiểm tại các Ngân hàng
Vấn đề thứ hai: Luận văn đã đưa ra các mô hình liên kết cung cấp dịch vụ bảo
hiểm tại các Ngân hàng đồng thời phân loại các sản phẩm bảo hiểm qua kênh phân
phối này.
Vấn đề thứ ba: Luận văn đã nêu các nội dung liên quаn đến hệ thống các chỉ
tiêu được sử dụng để đánh giá dịch vụ bảo hiểm tại ngân hàng
Vấn đề cuối cùng: Luận văn chỉ ra một loạt những nhân tố được đánh giá là
có tác động trực tiếp tới chất lượng dịch vụ bảo hiểm tại ngân hàng và cách thức
tác động của nó


CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG
MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM
Nội dung chính củа chương 2 là tổng quаn về Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam và thực trạng dịch vụ bảo hiểm tại đây
2.1.

Tổng quаn về Ngân hàng Thƣơng mại cổ рhần Công Thƣơng Việt Nаm

Quá trình hình thành và рhát triển củа Ngân hàng Thƣơng mại cổ рhần Công
Thƣơng Việt Nаm
Luận văn đã giới thiệu khái quát quá trình hình thành và рhát triển cũng như
những thành tích đã đạt được và cơ cấu tổ chức củа ngân hàng Thương mại cổ
рhần Công Thương Việt Nаm từ khi thành lậр chо đến nау.
Thực trạng hоạt động kinh dоаnh củа Ngân hàng Thƣơng mại cổ рhần Công
Thƣơng Việt Nаm
Ngân hàng Thương mại cổ рhần Công Thương Việt Nаm( Vietinbank) hiện
đаng là một trоng những ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nаm về quу mô tổng tài sản
cũng như mạng lưới hоạt động, kết quả hоạt động kinh dоаnh có những bước tiến
vượt bậc quа từng năm. Với việc chuуển đổi thành công từ một NHTM nhà nước
sаng NHTM cổ рhần, ViеtinBаnk đаng đi đúng hướng để thực hiện sứ mệnh là tậр
đоàn tài chính ngân hàng hàng đầu củа Việt Nаm, hоạt động đа năng, cung cấр sản
рhẩm và dịch vụ thео chuẩn mực quốc tế, nhằm nâng giá trị cuộc sống
2.2. Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công
thƣơng Việt Nam
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietinbank Aviva (Vietinbank Aviva)
được cấp phép hoạt động theo giấy phép số 64/GP-KHBH cấp tháng 7 năm 2011
dưới hình thức liên doanh giữa Vietinbank và Tập đoàn bảo hiểm Aviva - tập đoàn
bảo hiểm lớn nhất Anh Quốc”. Đây là mô hình bán bảo hiểm tại ngân hàng được


thành lập dưới hình thức liên minh chiến lược trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ
với đối tác nước ngoài trong liên doanh là Tập đoàn bảo hiểm Aviva International
Trải qua nhiều năm phát triển, Vietinbank Aviva đã đạt được những bước
tiến quan trọng và những thành tựu đáng được ghi nhận. Mô hình phân phối sản
phẩm áp dụng tại Vietinbank cũng dần được hoàn thiện. Những sản phẩm được
phân phối đã được mở rộng hơn nhiều so với trước kia. Từ 1,2 sản phẩm ban đầu
đến nay đã có một hệ thống các sản phẩm chuyên biệt đến cho từng đối tượng
khách hàng.
2.3. Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công
thƣơng Việt Nam
Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
(tên giao dịch là Bảo hiểm VietinBank, tên viết tắt là VBI) được Bộ Tài chính cấp
Giấy phép chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam trên cơ sở mua lại toàn bộ phần vốn góp của phía đối tác
nước ngoài để trở thành Công ty trực thuộc 100% vốn của Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam.
Đồng thời trong luận văn còn chỉ ra mô hình phân phối sản phẩm bảo hiểm
hiện đang áp dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và một số sản
phẩm hiện đang có mặt trong kênh phân phối.
2.4. Đánh giá dịch vụ bảo hiểm tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công
Thƣơng Việt Nam
Trải qua nhiều năm nỗ lực phát triển từ khi thành lập cho đến nay, hiện cả
Vietinbank Aviva và VBI đều đạt được những thành tựu nhất định trong suốt cả
quá trình. Kết quả đạt được có thể dễ nhận thấy nhất đó là sự tăng lên về quy mô
và kết quả hoạt động của Công ty. Từ những năm đầu mới thành lập, công ty chỉ
mới nhen nhóm phân phối một, hai sản phẩm qua kênh Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam tại các chi nhánh ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP


HCM đến nay các sản phẩm bảo hiểm của cả hai công ty đã có mặt ở các chi nhánh
tại hầu hết các tỉnh thành với số các sản phẩm được phân phối đa dạng và ngày càng
phù hợp hơn với khách hàng. Không thể không kể đến đó là hoa hồng từ hoạt động
bảo hiểm thu về cho Vietinbank cũng chứng kiến một sự tăng lên đáng kể qua các
năm, điều này đóng góp một phần không nhỏ vào kết quả hoạt động kinh doanh tại
ngân hàng.
Tuy đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận như vậy nhưng bản thân dịch
vụ bảo hiểm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam cũng còn tồn tại những
hạn chế nhất định có thể kể đến như:
Thứ nhất, mối quan hệ hợp tác giữa Vietinbank với các CTBH vẫn còn chưa
thật sự chặt chẽ dẫn đến kết quả của việc khai thác bán bảo hiểm tại ngân hàng cho
thị trường đầy tiềm năng là khách hàng hiện hữu của Vietinbank còn chưa tương
xứng với quy mô của Vietinbank
Thứ hai là kênh phân phối qua ngân hàng vẫn chưa thực sự hiệu quả
Thứ ba, năng lực tài chính, năng lực bảo hiểm còn kém, chất lượng phục vụ
khách hàng chưa thật sự cao tại một số đại lý bán bảo hiểm của ngân hàng.
Thứ tư, chưa tận dụng được tối đa sự hỗ trợ từ tập đoàn mẹ mà ở đây là tập
đoàn Aviva
Thứ năm, thương hiệu của cả VietinAviva và VBI hiện còn chưa nổi
bật.


CHƢƠNG 3
ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM TẠI
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM
3.1. Định hƣớng phát triển dịch vụ bảo hiểm của Vietinbank giai đoạn 20162020
Vietinbank xác đinh phương hướng hoạt động trong những năm tới là: “Đổi
mới và phát triển ứng dụng công nghệ Ngân hàng theo hướng hiện đại hoá, cung
cấp thêm các sản phẩm dịch vụ, tiện ích, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ đủ
sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Nâng cao thị phần các dịch vụ Ngân hàng trên
địa bàn đô thị, nhanh chóng triển khai các dịch vụ Ngân hàng trên địa bàn.”
Tập trung đẩy mạnh khai thác các sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân, tập
trung vào sản phẩm bán lẻ chủ lực gắn với khách hàng tiền gửi, tiền vay của ngân hàng
Xây dựng những chính sách sản phẩm đặc thù cho từng đối tượng khách hàng
như đối với khách hàng là doanh nghiệp siêu vi mô hoặc khách hàng cá nhân hay khách
hàng là doanh nghiệp lớn để tiện tiếp cận, chăm sóc và phục vụ.
3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ
phần Công Thƣơng Việt Nam
Tăng cường củng cố mối liên kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo
hiểm
Tăng cường củng cố mối liên kết giữa ngân hàng và CTBH là điểm mấu
chốt cho sự phát triển của dịch vụ bảo hiểm tại ngân hàng. Việc phối hợp giữa
Ngân hàng và công ty bảo hiểm phải được thống nhất thực hiện từ trung ương đến
địa phương, xuyên suốt trên toàn hệ thống
Phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm
Hơn bao giờ hết, Vietinbank và CTBH cần phối hợp với nhau để đưa ra


được các sản phẩm hỗ trợ lẫn nhau để đẩy mạnh tăng trường, phòng ngừa rủi ro
cho cả hai bên. Các SPBH mới được đưa ra phải đạt được tiêu chuẩn dịch vụ tốt,
hướng đến những đối tượng khách hàng khác nhau của ngân hàng.
Đa dạng hóa các phương thức phân phối qua ngân hàng
Phát triển hoạt động SPBH tại ngân hàng của một doanh nghiệp bảo hiểm
thuộc Vietinbank cũng cần phát triển tất cả các kênh phân phối như một doanh
nghiệp thông thường tuy nhiên kênh phân phối SPBH tại ngân hàng cần phải được
xác định là kênh phân phối trọng tâm.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần thực hiện ở tất cả các khâu trong
công tác quản trị nguông nhân lực: nâng cao chất lượng đầu vào và nâng cao chất
lượng cho nhân sự đang làm việc tại Vietinbank
Xây dựng chính sách hoa hồng, khen thưởng phù hợp
Việc triển khai kênh phân phối SPBH tại ngân hàng cần có sự cam kết mạnh
mẽ từ phía ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm ở tất cả các cấp thực hiện, đặc
biệt là cam kết ở cấp lãnh đạo cao nhất. Các chính sách hoa hồng và khen thưởng
phù hợp cần được đưa ra để thúc đẩy hoạt động bán hàng có hiệu quả.
Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng cáo
Trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các doanh
nghiệp bảo hiểm nên có chiến lược để phát triển thương hiệu bằng các phương tiện
thông tin đại chúng như báo chí, phát thanh, truyền hình, phim ảnh, áp phích...
Doanh nghiệp bảo hiểm cần thường xuyên tổ chức những hội nghị khách hàng,
hướng dẫn nghiệp vụ, qua đó vừa quảng bá được hình ảnh của doanh nghiệp vừa
nhận được ý kiến phản hồi của khách hàng để từ đó nghiên cứu ra hướng đi đúng
cho doanh nghiệp trong tương lai. Đồng thời doanh nghiệp bảo hiểm cũng nên có
những khuyến khích vật chất đối với những khách hàng lớn cũng như những khách
hàng thường xuyên mua bảo hiểm, thường xuyên tổ chức những chiến dịch bảo


hiểm
Đầu tư phát triển công nghệ và ứng dụng
Bảo Ngân và Vietinbank Aviva cần đầu tư thích đáng vào công nghệ thông
tin để phục vụ xây dựng, lưu trữ, khai thác cơ sở dữ liệu khách hàng và có hệ thống
giao dịch trao đổi trực tiếp giữa bảo hiểm và ngân hàng nhằm đảm bảo thống nhất
và phục vụ quản lý nhanh nhất
3.3. Kiến nghị
Phần này đưa ra một loại các Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước và đối
với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam để góp phần nâng
cao, cải thiện chất lượng dịch vụ bảo hiểm tại Ngân hàng TMCP Công Thương
Việt Nam.


KẾT LUẬN
Trên cơ sở vận dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa lý luận và thực
tiễn, đối chiếu với mục đích nghiên cứu, luận văn đã khái quát hoá những căn cứ
khoa học, đưa ra những giải pháp nhằm đánh giá và đưa ra giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam,
đây là một trong các vấn đề cấp thiết cần phải được tập trung nghiên cứu và đề ra
những giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Luận văn đã tập trung làm sáng tỏ một số nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất, Những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ bảo hiểm tại ngân hàng
và các chỉ tiêu thường được sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả trong hoạt động
bảo hiểm tại ngân hàng
Thứ hai, Phân tích thực trạng dịch vụ bảo hiểm tại Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam và chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn
tồn tại trọng việc cung cấp các SPBH tại Vietinbank cũng như làm rõ các nguyên
nhân dẫn đến thực trạng đó.
Thứ ba, Trên cơ sở lý luận và thực tiễn được làm rõ, đề xuất hệ thống gồm 2
nhóm giải pháp cụ thể và 3 nhóm kiến nghị với Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước,
VietinBank Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm tại Ngân hàng
TMCP Công Thương Việt Nam
Mặc dù tác giả của luận văn đã có nhiều cố gắng để đạt kết quả nghiên cứu,
được vận dụng vào thực tiễn hoạt động song cũng không thể tránh khỏi những
thiếu sót. Tác giả xin cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo, các bạn bè
đồng nghiệp trong thời gian học tập và nghiên cứu. Rất mong nhận được sự đóng
góp ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý, và những bạn đọc quan tâm đến
chủ đề này để Luận văn được tiếp tục hoàn thiện hơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×