Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam

ó đội ngũ nhân viên am hiểm những kiến thức về tài
chính, pháp lý, đặc biệt là kỹ thuật định giá và giao dịch các công cụ phái sinh. Để làm
được điều này, thì từ khâu tuyển dụng, ngân hàng cần lựa chọn kỹ càng, lựa chọn
đúng những nhân sự có khả năng và phù hợp, sau đó, kết hợp với quá trình đào tạo,
bồi dưỡng để nâng cao trình độ củ a đội ngũ nhân viên.
Ngoài ra, liên kết với ngân hàng nước ngoài cũng là một biện pháp nâng cao
năng lực của đội ngũ nhân viên.
3.2.3. Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
Hiện nay, ở các thị trường tài chính phát triển, mô hình phòng kinh do anh
ngoại tệ được chuẩn hóa bao gồm 3 bộ phận: bộ phận kinh doanh tiền tệ (Front
Office-FO), bộ phận quản lý rủi ro (Mid Office-MO), bộ phận thanh toán/kế toán điều
vốn (Back Office - BO).
3.2.4 Phổ biến, tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm phái sinh
Các nhà cung cấp sản phẩm phái sinh nên đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tuyên
truyền về các sản phẩm phái sinh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp
xuất nhập khẩu, bằng cách đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, quảng cáo trên các
phương tiện truyền thông, tổ chức hội nghị giới thiệu,…


3.3
Một số kiến nghị

3.3.1 Đối với Ngân hàng nhà nước
Chính sách điều hành tỷ giá của NHNN: hạn chế và dần xóa bỏ tình trạng Đô la
hóa trên thị trường .
Xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh về công cụ phái sinh
Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ về sản phẩm phái sinh cho các tổ
chức tín dụng.
Thành lập các diễn đàn, hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa doanh nghiệp, ngân
hàng và ngân hàng nhà nước nhằm phát triển các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho
doanh nghiệp.
3.3.2 Đối với doanh nghiệp
Doanh nghiệp cần nâng cao năng lực nhận thức về các sản phẩm phái sinh .
Xây dựng và hoàn thiện chiến lược quản trị rủi tài chính tại các doanh nghiệp .
Doanh nghiệp kết hợp sử dụng các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá nhằm đạt
được hiệu quả tối ưu.
Cần thành lập bộ phận chuyên trách về ứng dụng công cụ phái sinh trong hoạt
động xuất nhập khẩu.
Thay đổi nhận thức, tạo lập niềm tin của doanh nghiệp xuất nhập khẩu về bảo
hiểm rủi ro tỷ giá

KẾT LUẬN
Thực tế cho thấy, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam lỗ
do chênh lệch tỷ giá nhưng chưa áp dụng các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá . Doanh số
giao dịch phái sinh ngoại hối ở các NHTM Việt Nam có tăng nhưng chỉ chiếm tỷ
trọng nhỏ trong doanh số giao dịch ngoại tệ. Khi có những thay đổi trong chính sách
điều hành tỷ giá của NHNN Việt Nam cũng như diễn biến ngoại tệ trên thế giới dễ
dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Để bảo hiểm rủi ro tỷ giá, giúp doanh ngh iệp tập trung vào sản xuất kinh doanh
mà không phải lo lắng về những rủi ro tài chính này, cần sự phối hợp đồng bộ từ 3
phía: quản lý nhà nước mà đại diện là NHNN, hệ thống các ngân hàng và các doanh
nghiệp. Đặc biệt các NHTM cần chủ động hơn nữa trong côn g tác đưa các công cụ
phái sinh đến với doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam. Các giải pháp từ vĩ mô cho
đến vi mô, từ khách quan cho đến chủ quan tại chính doanh nghiệp cần phải được


triển khai đồng bộ mới mong đạt hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa r ủi ro tỷ giá
cho doanh nghiệp cũng như phát triển thị trường các sản phẩm phái sinh ngoại hối vẫn
còn đang non trẻ của Việt Nam.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×