Tải bản đầy đủ

Sự đa dạng hình thức kiến trúc và không gian đọc trong công trình thư viện hiện đại

KHOA H“C & C«NG NGHª

Sú ½a dÂng hÉnh thöc kiän trÒc
v¿ khéng gian ½Ñc trong céng trÉnh thư vièn hièn ½Âi
TS. }í Hùu PhÒ

Tóm tắt
Hình thức kiến trúc và không gian đọc trong
công trình thư viện hiện đại rất phong phú đa
dạng tùy theo các đặc điểm về địa điểm xây
dựng, điều kiện khí hậu, đặc điểm văn hóa – xã
hội, quy mô và khả năng đầu tư... Bài báo sưu
tầm, giới thiệu và phân tích hình thức kiến trúc
và không gian đọc một số công trình thư viện
hiện đại trên thế giới, góp phần làm rõ thêm
những giá trị tinh thần, các đặc điểm lịch sử
và bản sắc văn hóa, giá trị nghệ thuật, trình độ
khoa học-kỹ thuật của những công trình này đến
với bạn đọc.

Abstract

Architectural form and space to read in the works of
modern library very rich variety depending on the
characteristics of the construction location, climatic
conditions, cultural characteristics - social, scale,
ability to head... This paper presents investment
analysis and architectural form and space to read
some of the modern library in the world, contributing
to further clarify the spiritual values, characteristics
and identity history cultural and artistic value, the
technical-scientific level of this work to readers.

TS. Đỗ Hữu Phú
Bộ môn Lý luận và bảo tồn, Khoa Kiến trúc
Email: dohuuphu.dhkthn@gmail.com

T¿i lièu tham khÀo
1. [1]. The Phaidon Atlas of Contemporary Wold Architecture,
May 11 2004 by Editors of Phaidon Press
2. 20th-Century Wold Architecture.
3. [2]. The Phaidon Atlas of 21st Century Wold Architecture
ISBN:
4. [3]. Nghị định số 72/2002NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện
5. [4]. Pháp lệnh Thư viện số: 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28
tháng 12 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội
6. Một số trang Website về kiến trúc thư viện thế giới

22

Một vài nét giới thiệu về công trình thư viện cổ
điển:
Thư viện ở châu Âu, châu Mỹ, thuở ban đầu được
thành lập để phục vụ các đối tượng đặc biệt thuộc tầng
lớp quý tộc và các học giả, thường khai thác sử dụng
các lâu đài, dinh thự của các bậc quyền quý xây dựng
trong các thời kỳ văn hóa Hy-La cổ đại, Phục hưng. Hình
thức kiến trúc được kiến tạo bởi tường trụ cao bằng
gạch đá đỡ các vòm cuốn cửa sổ và vòm trần, bố cục
đăng đối, hoành tráng [Hình 1].
Không gian đọc thường là không gian lớn kết hợp


với các dãy hành lang rộng có kết cấu mái vòm với nhiều
chi tiết trang trí đẹp, mang phong cách kiến trúc Cổ điển/
Gotic/ Baroc/ Roccoco...hòa cùng các tác phẩm điêu
khắc, hội họa được thể hiện trực tiếp trên các đầu cột,
tường và vòm trần nhà. Sách, báo, tài liệu được bố trí
trên các kệ gỗ xung quanh hoặc xen kẽ với các dãy bàn
ghế phục vụ trực tiếp độc giả, ánh sáng khuếch tán từ
trên cao tỏa xuống chan hòa tạo nên một không gian
sang trọng, yên tĩnh, linh thiêng góp phần giúp cho các
độc giả hưng phấn và tập trung nghiên cứu tài liệu một
cách hiệu quả nhất. Điển hình cho kiến trúc thư viện loại
này có thể kể đến các công trình như: Thư viện Quốc
hội Mỹ, thư viện tòa thánh Vatican, thư viện quốc gia Áo,
thư viện Joanina-Bồ Đào Nha, Thư viện Bodleian đại
học Oxford- Anh, thư viện Strahov-CH. Czech... [Hình 2]
Sự đa dạng hình thức kiến trúc và không gian đọc
trong công trình thư viện hiện đại:
Trong các giai đoạn lịch sử sau này, công trình thư
viện được xây dựng theo phong cách hiện đại phục vụ
đối tượng độc giả đông hơn, thành phần xã hội đa dạng
hơn. Các thư viện hiện đại trở thành nơi để truy cập
thông tin không hạn chế bằng nhiều định dạng và từ
nhiều nguồn gốc. Tại các nước công nghiệp phát triển,
thư viện được hình thành như một địa chỉ để tìm kiếm,
lưu giữ và truyền bá những kiến thức vô hạn cho quần
chúng, thúc đẩy sự học hỏi và tìm hiểu của con người.
Cùng với tiến bộ khoa học kỹ thuật và sự ra đời của các
kết cấu và vật liệu xây dựng mới, các tiến bộ xã hội và
sự ra đời của các trào lưu kiến trúc mới, kiến trúc thư
viện đã có sự chuyển biến đa dạng, phong phú, sáng
tạo, độc đáo từ hình thức công trình đến không gian
đọc. Nghiên cứu từ các công trình thư viện hiện đại tiêu
biểu trên thế giới, có rất nhiều bài học kinh nghiệm để
chúng ta suy ngẫm, học hỏi nâng cao hiểu biết và kỹ
năng chuyên môn trong công tác thiết kế. Có thể kể đến
một số trường hợp sau:
- Sự hòa nhập với cảnh quan môi trường: Công trình
kiến trúc nói chung và thư viện nói riêng đều cần thỏa

T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG

Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ

Thư viện Bodleian, đại học Oxford, Anh

Thư viện tòa thánh Vatican

Thư viện quốc gia Áo

Hình 1. Hình thức kiến trúc một số công trình thư viện cổ trên thế giới

mãn yêu cầu hòa nhập với cảnh quan môi trường. Tuy
nhiên, do phụ thuộc nhiều yếu tố như: vị trí xây dựng,
quy hoạch thành phố, quy mô công trình, cảnh quan
môi trường xung quanh khu dự án v.v...nên để thỏa mãn
phương trình nhiều biến số này thật sự không đơn giản.
Bài học từ công trình thư viện quốc gia Pháp cho thấy sự
thành công với việc nhấn mạnh khối kho sách một cách
độc đáo bằng bốn tòa tháp lớn cao 79 mét, tượng trưng
cho những cuốn sách đang mở, với hình thức kiến trúc
toàn bộ mặt ngoài bọc kính nổi bật trên nền trời Paris và
bên dòng sông Seine như một điểm nhấn ấn tượng trong
cảnh quan đô thị của Thủ đô cổ kính của nước Pháp [Hình
3]. Một ví dụ khác: Thư viện đại học Aberdeen (Xcốt len)
với hình thức kiến trúc hiện đại đơn giản hình hộp chữ
nhật tạo ra sự tương phản và điểm nhấn nổi bật với cảnh
quan thành phố gồm những ngôi nhà cổ và biển xanh
xung quanh [Hình 6]. Nếu như sự hòa nhập của công
trình với cảnh quan đô thị được thể hiện ở khía cạnh như
một điểm nhấn ấn tượng, thì với cảnh quan thiên nhiên
sự hòa nhập của công trình lại thành công khi thể hiện ở
khía cạnh hòa quyện: Công trình Thư viện Scholar’s ở
vùng núi Catskill, là một khối lập phương nhỏ, nằm trong
một không gian thanh bình, tĩnh lặng, đồng quê, nép mình
trong khu rừng của Olivebridge, New York (Mỹ) [Hình 11];
hoặc công trình Thư viện Liyuan nằm trong một ngôi làng
nhỏ thuộc Huairou, ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc) hòa
nhập với thiên nhiên xung quanh phối hợp với mặt nước
phía trước và những hòn đá cuội rải rác ven bờ, phong
cảnh đẹp thanh bình, yên tĩnh, núi rừng vây quanh [Hình
12]

- Hình khối đơn giản cô đọng, bố cục tự do: Khác biệt
với các công trình thư viện cổ, thường có hình khối phức
tạp, bố cục đăng đối, hoành tráng mang phong cách kiến
trúc Cổ điển/ Gotic/ Baroc/ Roccoco... các công trình thư
viện hiện đại thường có hình khối đơn giản cô đọng, bố
cục tự do hơn: Ví dụ các công trình: thư viện đại học
Aberdeen (Xcốt len), thư viện Stadtbibliothek Stuttgart
(Đức), thư viện Scholar’s ở vùng núi Catskill, New York
(Mỹ), Thư viện Liyuan, ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc)...
chỉ đơn giản là hình hộp chữ nhật; hoặc thư viện quốc gia
Pháp là 4 tháp cao hình chữ L; hoặc thư viện Ngữ văn của
Trường đại học Freie Berlin (Đức) với hình dáng bán cầu.
- Ý tưởng độc đáo, khai thác các giá trị lịch sử, bản
sắc văn hóa vùng miền: Cùng với các tiến bộ xã hội và
sự ra đời của các trào lưu kiến trúc mới, kiến trúc thư
viện hiện đại đã có sự chuyển biến đa dạng, phong phú,
sáng tạo. Những bài học kinh nghiệm sáng giá trong việc
tìm tòi ý tưởng độc đáo, khai thác các giá trị lịch sử, bản
sắc văn hóa địa phương có thể kể đến như: Tòa nhà thư
viện quốc gia Pháp với bốn tòa tháp lớn tượng trưng cho
những cuốn sách đang mở [Hình 3]; Thư viện Alexandria
(Ai Cập) với 11 tầng giật cấp như thác đổ, bức tường tròn
bao quanh bằng đá granit, được chạm khắc tất cả những
mẫu tự và hình trang trí của thế giới, mái nghiêng hình
tròn bằng thủy tinh và bê tông tượng trưng cho Mặt Trời
mọc, biểu hiện cho nền văn minh cổ đại sông Nil [Hình
4]; Thư viện đại học nghệ thuật Tama (Nhật bản) với cảm
hứng sáng tác bắt nguồn từ những nhũ đá trong hang
động ngầm dưới lòng đất [Hình 8]; Thư viện lưu trữ quốc

S¬ 24 - 2016

23


KHOA HC & CôNG NGHê

Phũng c th vin tũa thỏnh Vatican

Phũng c th vin Benedictine Monastery

Phũng c th vin Wiblingen Abbey

Phũng c th vin Strahov,CH Czech

Hỡnh 3. Th vin quc gia Phỏp Franỗois-Mitterrand

Hỡnh 4. Th vin Alexandria, Ai Cp

Hỡnh 2. Khụng gian v trang trớ mt s phũng c th vin c trờn th gii

gia Iraq (INLA) thnh ph Baghdad cú hỡnh dỏng un ln
c ỏo bt ngun t vic khai thỏc ý tng to hỡnh kin
trỳc gi hỡnh dỏng ký t ch kufic ca ngụn ng Rp
ngha l c [Hỡnh 9]; Th vin Ng vn ca Trng i
hc Freie Berlin (c) vi hỡnh dỏng bỏn cu v nóo c
ỏo [Hỡnh 10]; Th vin gii trớ Koh Kood (Thỏi Lan), ly
cm hng t hỡnh dỏng mt con cỏ ui [Hỡnh 13]...
- S dng vt liu chn lc, tinh t phự hp vi ng
cnh: Nu nh cỏc cụng trỡnh th vin c thng s
dng vt liu gch ỏ cỏc vũm cun ca s v vũm
trn, nhiu chi tit trang trớ cu k, dỏt vng lng ly, thỡ
cỏc cụng trỡnh th vin hin i thng s dng tinh t
nhng vt liu mi cú chn lc phự hp vi ng cnh. Vớ
d: Th vin quc gia Phỏp vi hỡnh thc kin trỳc ton
b mt ngoi bn tũa thỏp bc kớnh [Hỡnh 3]. Hu ht
tng, trn ca cỏc phũng c v hnh lang u c
t nhng tm li an bng si thộp khụng r giỳp cỏch
õm; Th vin Ng vn ca Trng i hc Freie Berlin
(c) vi v ngoi ca mỏi c bc bng nhụm, chia
thnh cỏc ụ che sỏng v ly sỏng xen k nhau, kt hp
lp v trong (lp trn) bng mng si m, khuch tỏn
ỏnh sỏng t nhiờn trong sut c ngy v tinh t ghi li thi
tit bờn ngoi giỳp iu chnh nhit bờn trong [Hỡnh
10]; Th vin Liyuan, ngoi ụ Bc Kinh (Trung Quc) vi
kt cu chớnh l thộp hp 100x100 v 100x200 v vt liu
kớnh cng lc bao che xung quanh kt hp sp xp
cỏc thanh ci l loi g dựng gi nhit bp n c
t thnh hng vi khong cỏch nh v u cú th
khuch tỏn ỏnh sỏng ng u cho khụng gian bờn trong.
Vi nhng thanh ci ú, th vin Liyuan mang m du
n c trng ca khu vc ny [Hỡnh 12]; Th vin gii trớ

24

Koh Kood (Thỏi Lan) c lm bng tre, loi vt liu xõy
dng truyn thng ca ngi Thỏi [Hỡnh 13].
- Khụng gian ni tht phũng c linh hot, sỏng to:
Khụng gian c trong cụng trỡnh th vin l khụng gian
quan trng nht - ni m c gi tip xỳc vi sỏch bỏo,
ti liu c, tỡm kim thụng tin, nghiờn cu, suy ngm,
hc tp, cng c v bi dng kin thc, thng thc
v nõng cao hiu bit v cỏc giỏ tr vn húa tinh thn ca
nhõn loi...Bi vy vic to ra cỏc khụng gian v ni tht
phũng c p, thoỏng óng linh hot, phong phỳ, c
ỏo, sỏng to l ht sc cn thit. Vớ d: Cỏc phũng c
ca th vin quc gia Phỏp nm hai tng phớa di, cú
hnh lang chy dc theo khu vn rng khong 11 nghỡn
một vuụng, em li v yờn tnh, i lp vi s n ó ca
thnh ph bờn ngoi [Hỡnh 3]; Phũng c chớnh ca th
vin Alexandria (Ai Cp) cú din tớch 70,000 một vuụng
cha 8 triu cun sỏch vi h thng ct mỏi vi trang
trớ u ct cỏch iu n gin, hin i, hi hũa vi h
thụng dm mỏi nghiờng, kt hp vi b cc sp xp
bn gh, k sỏch ngn np theo cỏc lụ cho tng nhúm
c gi theo cỏc ch ti liu nghiờn cu to nờn mt
khụng gian ni tht thoỏng óng, hin i v vụ cựng c
ỏo. [Hỡnh 4]; Khụng gian c ca th vin i hc ngh
thut Tama (Nht bn) c b trớ linh hot uyn chuyn
bng cỏc k sỏch c sp xp gia cỏc vũng cun v
nhng chic gh c thit k vi cỏc kớch c khỏc nhau
vi sc trng l mu ch o, to ra mt khụng gian mm
mi v linh hot kt ni, hc tp v sỏng to cho sinh
viờn [Hỡnh 8].

TP CH KHOA HC KIƯN TRC - XY DẳNG

- Tng kh nng tip xỳc trc tip gia c gi vi

sỏch v ngun t liu: Th vin l kho tri thc ca xó hi;
l th loi cụng trỡnh kin trỳc cụng cng vi chc nng
thu thp, phõn loi, bo qun, lu gi cỏc loi sỏch, bỏo,
tp chớ, n phm nh kỡ v ti liu ng thi t chc cho
bn c tip cn s dng tỡm kim thụng tin, hc tp,
nghiờn cu & gii trớ. Do vy, vic b trớ tng kh nng
tip xỳc trc tip gia c gi vi sỏch v ngun t liu
ph cp l rt cn thit to s thun tin cho c gi
tỡm kim ti liu, gim bt thi gian ch i v cụng sc
phc v ca nhõn viờn th vin. Ngoi ra, trong quỏ trỡnh
tip xỳc trc tip, t tỡm ti liu cn c, c gi cú th tỡnh
c tỡm thy cỏc ti liu cha c bit m cú kin thc
mi cn thit cho mỡnh c thờm b sung kin thc
mi v cp nht kin thc ca mỡnh mt cỏch h thng,
quỏ trỡnh ny giỳp cho c gi tip xỳc vi sỏch v ti liu
c cng nhiu cng tt. Vớ d: Th vin Vasconcelos
Jose (Mexico) c t chc khụng gian ln, thoỏng óng
vi rt nhiu tng giỏ sỏch bng khung thộp treo trờn kt
cu mỏi gia nh v cỏc khụng gian c phõn tỏn xung
quanh to s thun tin cho c gi tỡm kim ti liu v
cú khụng gian riờng t nghiờn cu, ng thi to nờn
mt khụng gian kin trỳc c ỏo, p mt [Hỡnh 5]. Hu
ht cỏc th vin hin i u b trớ khụng gian c m,
tng kh nng tip xỳc trc tip gia c gi vi sỏch v
ngun t liu ph cp [Hỡnh 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13]. Tuy
nhiờn, i vi cỏc th vin ln cú khi lng u sỏch
khng l vn cn duy trỡ cỏc kho lu tr ln v phc v
c gi ti cỏc phũng c mt cỏch giỏn tip qua tra cu
ti liu cn c v mn sỏch ti quy th th; cng nh
i vi cỏc th vin ln cú nhiu sỏch, t liu c bit quý
him nh: sỏch c, th tch c, cỏc bn tho chộp tay,

kinhThỏnh v.v..nh th vin quc gia Phỏp thỡ cỏc loi ti
liu ny c bo qun riờng v cú ch phc v cho
cỏc i tng nghiờn cu c bit.
- Gii phỏp chiu sỏng t nhiờn tt nht cho cỏc phũng
c: Yờu cu chiu sỏng t nhiờn trong cỏc phũng c
phi m bo rừ v khụng b chúi lúa ti mt phng
quy c cỏc v trớ c sỏch l tiờu chun bt buc i
vi cỏc th vin. Gii phỏp chiu sỏng t nhiờn tt nht
cho cỏc phũng c, thụng thng l s dng ỏnh sỏng
khuch tỏn. Cht lng chiu sỏng ti cỏc phũng c gúp
phn rt quan trng trong vic tng hiu qu ni tht kin
trỳc v to hng phn c, nghiờn cu cho cỏc c gi.
Vớ d: Phũng c chớnh ca th vin Alexandria (Ai Cp)
cú din tớch 70,000 một vuụng, c chiu sỏng t trờn
cao bi h thng ca mỏi bng kớnh cao 32 một [Hỡnh 4];
Khụng gian c ca th vin i hc ngh thut Tama
(Nht bn) c thit k vi khuynh hng m, ỏnh sỏng
trong cụng trỡnh hu nh l ỏnh sỏng t nhiờn c ly
qua cỏc vũm cun [Hỡnh 8]; Th vin lu tr quc gia Iraq
(INLA) vi kin trỳc trung tõm l mt mỏi cong kộp cho
phộp ỏnh sỏng t nhiờn phong phỳ lan rng trong khụng
gian thụng qua mt mng li cỏc ca s mỏi [Hỡnh 9];
Th vin Ng vn ca Trng i hc Freie Berlin (c)
cú hỡnh dỏng bỏn cu: V ngoi ca mỏi c bc bng
nhụm, chia thnh cỏc ụ che sỏng v ly sỏng xen k
nhau, kt hp lp v trong (lp trn) bng mng si m,
khuch tỏn ỏnh sỏng t nhiờn [Hỡnh 10].
- Khai thỏc v t chc cnh quan hp lý: Cụng vic
c sỏch, nghiờn cu l hot ng trớ úc tp trung nờn khỏ
mt mi, cng thng, do ú trong vic t chc khụng gian
Sơ 24 - 2016

25


KHOA H“C & C«NG NGHª
kiến trúc thư viện nếu khai thác tốt các yếu tố cảnh quan
thiên nhiên sẵn có, hoặc tổ chức thiết kế cảnh quan hợp
lý phục vụ cho các phòng đọc, ngoài việc làm đẹp cho
công trình còn giúp cho độc giả có nhiều cơ hội thư giãn,
lấy lại tâm trạng thư thái nâng cao hơn chất lượng đọc.
Ví dụ: Các phòng đọc của thư viện quốc gia Pháp nằm ở
hai tầng phía dưới, có hành lang chạy dọc theo khu vườn
rộng khoảng 11 nghìn mét vuông [Hình 3]; Phòng đọc
chính của thư viện Alexandria (Ai Cập) hướng ra bờ biển
[Hình 4]; Thư viện đại học nghệ thuật Tama (Nhật bản) xử
lý cấu thành 166 cuốn với các kích thước rộng hẹp khác
nhau, tạo không gian mở rất thông thoáng, để công trình
hòa nhập với địa hình dốc tự nhiên và phong cảnh thiên
nhiên khu vườn tươi đẹp bên ngoài, cũng như ánh sáng
sẽ luôn luôn tràn vào khắp bên trong thư viện [Hình 8];
Thư viện Scholar’s (Mỹ) với cửa sổ kính bọc xung quanh
tầng 2 làm không gian đọc tràn ngập ánh sáng, hòa nhập
với sự thay đổi sống động theo mùa của thiên nhiên:
chuyển màu xanh lá cây vào mùa hè, màu cam trong mùa
thu, và màu trắng trong mùa đông. [Hình 11].

Hình 5. Thư viện Vasconcelos Jose, Mexico

Hình 6. Thư viện đại học Aberdeen, Scốt len

- Ứng dụng những tiến bộ khoa học-kỹ thuật và công
nghệ: Việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và
sự ra đời của các kết cấu và vật liệu xây dựng mới góp
phần giúp kiến trúc thư viện có không gian đa dạng và
những giải pháp kỹ thuật độc đáo. Ví dụ: Thư viện lưu trữ
quốc gia Iraq (INLA) nằm bên bờ hồ ở trung tâm thành
phố Baghdad có hình dáng uốn lượn độc đáo với kiến
trúc trung tâm là một mái cong kép được thiết kế đặc biệt
từ hệ thống lưới cáp thép [Hình 9]; Thư viện Ngữ văn của
Trường đại học Freie Berlin (Đức) với hình dáng bán cầu
vỏ não độc đáo, được tạo dáng một cách tài tình và độc
đáo bởi một cấu trúc vòm mái bê tông khối lớn hình bán
cầu: Vỏ ngoài của mái được bọc bằng nhôm, chia thành
các ô che sáng và lấy sáng xen kẽ nhau, kết hợp lớp vỏ
trong (lớp trần) bằng màng sợi mờ, để khuếch tán ánh
sáng tự nhiên trong suốt cả ngày và tinh tế ghi lại thời tiết
bên ngoài giúp điều chỉnh nhiệt độ bên trong. Cấu trúc
vỏ kép đóng vai trò như một hệ thống điều tiết nhiệt độ,
giúp công trình được ‘thở’ bằng cách mở và đóng các ô
mái và trần khác nhau. Để đáp ứng với sự biến đổi khí
hậu Berlin: Khi nhiệt độ thấp dưới 6 ° C, lớp vỏ bên ngoài
được đóng lại giống như một cái kén và không khí tươi
được sấy nóng và được đưa vào công trình. Khi nhiệt độ
vừa phải (trên 16 °), thư viện có thể thông thoáng tự nhiên
bằng cách mở một số ô của lớp vỏ ngoài bán cầu và sử
dụng một hỗn hợp không khí tươi trong lành và không khí
tái tuần hoàn được làm mát bằng nước để cung cấp cho
công trình (khoảng 60 % thời gian trong năm) [Hình 10]
- Vận dụng các tiêu chí kiến trúc xanh: Việc vận dụng
các tiêu chí của kiến trúc xanh như: tiết kiệm và sử dụng
hiệu quả năng lượng, sử dụng vật liệu truyền thống trong
kiến trúc thư viện hiện đại cũng được quan tâm và giải
quyết rất sáng tạo và hiệu quả. Ví dụ: Giải pháp chiếu
sáng tự nhiên cho các phòng đọc: thư viện Alexandria (Ai
Cập), thư viện đại học nghệ thuật Tama (Nhật bản), thư
viện lưu trữ quốc gia Iraq (INLA), thư viện Ngữ văn của
Trường đại học Freie Berlin (Đức)... ngoài việc nâng chất
lượng đọc còn tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng cho
công trình (Những yếu tố điều tiết nhiệt độ và chiếu sáng
tự nhiên của thư viện Ngữ văn của Trường đại học Freie
Berlin (Đức) làm cho thư viện tiêu thụ ít hơn 35 % năng
lượng hơn so với một tòa nhà có quy mô tương đương).
Một ví dụ khác: Thư viện giải trí Koh Kood (Thái Lan)

26

T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG

Hình 7. Thư viện Stadtbibliothek Stuttgart, Đức

Hình 8. Thư viện đại học nghệ thuật Tama, Nhật bản

Hình 9. Thư viện lưu trữ quốc gia Baghdad, Iraq

Hình 10. Thư viện Ngữ văn ở Đại học Freie, Berlin, Đức

Hình 11. Thư viện Scholar’s vùng núi Catskill, New York, Mỹ

S¬ 24 - 2016

27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×