Tải bản đầy đủ (.pptx) (45 trang)

THUYẾT TRÌNH MẠNG XÃ HỘI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.1 MB, 45 trang )

Thuyết trình:

MẠNG XÃ HỘI


I. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG XÃ HỘI:

1. MẠNG XÃ HỘI LÀ GÌ?

- Mạng xã hội là dịch vụ kết nối các thành viên cùng sở thích
trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không
phân biệt không gian và thời gian.
- Những người tham gia vào dịch vụ mạng xã hội còn được gọi
là cư dân mạng.


I. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG XÃ HỘI:

2. MẠNG XÃ HỘI RA ĐỜI:


I. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG XÃ HỘI:

2. MẠNG XÃ HỘI RA ĐỜI:


I. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG XÃ HỘI:

2. MẠNG XÃ HỘI RA ĐỜI:I. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG XÃ HỘI:

2. MẠNG XÃ HỘI RA ĐỜI:


I. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG XÃ HỘI:

2. MẠNG XÃ HỘI RA ĐỜI:


I. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG XÃ HỘI:

3. MỘT SỐ MẠNG XÃ HỘI PHỔ BIẾN:


I. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG XÃ HỘI:

3. MỘT SỐ MẠNG XÃ HỘI PHỔ BIẾN:


I. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG XÃ HỘI:

3. MỘT SỐ MẠNG XÃ HỘI PHỔ BIẾN:


I. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG XÃ HỘI:

3. MỘT SỐ MẠNG XÃ HỘI PHỔ BIẾN:I. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG XÃ HỘI:

3. MỘT SỐ MẠNG XÃ HỘI PHỔ BIẾN:


I. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG XÃ HỘI:

3. MỘT SỐ MẠNG XÃ HỘI PHỔ BIẾN:


I. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG XÃ HỘI:

3. MỘT SỐ MẠNG XÃ HỘI PHỔ BIẾN:


I. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG XÃ HỘI:

3. MỘT SỐ MẠNG XÃ HỘI PHỔ BIẾN:


II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG XÃ HỘI:

1.THỐNG KÊ NGƯỜI SỬ DỤNG:


II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG XÃ HỘI:

1.THỐNG KÊ NGƯỜI SỬ DỤNG:II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG XÃ HỘI:

2. TỈ LỆ MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG:


II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG XÃ HỘI:

2. TỈ LỆ MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG:


II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG XÃ HỘI:

2. TỈ LỆ MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG:


III. MẠNG XÃ HỘI MANG ĐẾN GÌ CHO CHÚNG TA?

1. TÍNH NĂNG:

GIỚI THIỆU BẢN THÂN


III. MẠNG XÃ HỘI MANG ĐẾN GÌ CHO CHÚNG TA?

1. TÍNH NĂNG:

GIAO LƯU KẾT BẠN
XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆIII. MẠNG XÃ HỘI MANG ĐẾN GÌ CHO CHÚNG TA?

1. TÍNH NĂNG:

MUA – BÁN HÀNG ONLLINE


III. MẠNG XÃ HỘI MANG ĐẾN GÌ CHO CHÚNG TA?

1. TÍNH NĂNG:

TIẾP CẬN THÔNG TIN, HỌC HỎI


III. MẠNG XÃ HỘI MANG ĐẾN GÌ CHO CHÚNG TA?

2. TÁC HẠI:

GIẢM TƯƠNG TÁC


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×