Tải bản đầy đủ

Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 3 - Đặng Thế Gia

10/4/2017

MÔN HỌC

THỐNG KÊ ỨNG DỤNG (KC107)

?

GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH

ĐẶNG THẾ GIA
Bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng
Khoa Công Nghệ, Trường Đại Học Cần Thơ

Chương 3:
NGHỆ THUẬT & KHOA HỌC
CỦA TRÌNH BÀY ĐỒ HỌA
(Art and Science of
Graphical Presentation)

Nội dung chương


1. Đồ họa tuyệt mỹ
(Graphical Excelence)
2. Đồ họa lừa phỉnh
(Graphical Deception)

1


10/4/2017

Đồ họa tuyệt mỹ
(Graphical Excellence)

GIỚI THIỆU
INTRODUCTION

 “Graphical excellence” nghĩa là sử dụng hiệu quả các kỹ
thuật đồ họa.
 Kỹ thuật đồ họa hiệu quả là:
 Tính (nhiều) thông tin (informative)
 Ngắn gọn (concise)
 Trình bày rõ ràng (clear presentation) dữ liệu cho
người xem.

Làm cách nào để đạt đến “đồ họa tuyệt hảo”?
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Đồ họa tuyệt mỹ

Đồ họa lừa phỉnh

(Graphical Excellence)

(Graphical Deception)

 “Graphical excellence” đạt được khi:
 Hình vẽ trình bày các tập dữ liệu lớn một cách súc


tích và mạch lạc.
 Các ý tưởng và khái niệm được trình bày dễ hiểu với
người xem.
 Hình vẽ khuyến khích người xem so sánh các biến.
 Phần trình bày khiến người xem hiểu được “chất” của
dữ liệu chứ không phải hình thức của hình vẽ.
 Không có sự bóp méo những gì dữ liệu bọc lộ.

 Điều quan trọng là có thể đánh giá một cách nghiêm
túc các thông tin được trình bày bằng các kỹ thuật đồ
hoạ.
 Những điều cần thận trọng khi quan sát hình vẽ:
 Liệu có thiếu thang đo trên một trục
 Không bị ảnh hưởng bởi phụ đề của biểu đồ
 Liệu những thay đổi được trình bày trong các giá
trị tuyệt đối, hay nên theo dạng phần trăm.

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

2


10/4/2017

Thiếu thang đo!!!

Giá trị tuyệt đối hay phần trăm???

?

(3%)
120.0
(2%)
110.0
(1%)
100.0

Time

Time

Các trục có bị kéo giãn?

XIN CẢM ƠN!

Dollars

10%

10%

Aug. 98

Sept. 98

1980

1985

1990

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×