Tải bản đầy đủ

LỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ

CHI BỘ TRƯỜNG THCS YÊN HÀ
KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022

(Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 09 tháng 01 năm 2020)
1. Ổn định tổ chức, điểm danh (Đ/c Hào)
Tổ đảng tổ KHTN.................Tổ đảng tổ KHXH....................Tổng số đảng viên có
mặt:................Vắng mặt...............
Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu đứng lên làm lễ
chào cờ.
2. Chào cờ chào, Hát Quốc ca, Quốc tế ca. (Đ/c Hào chuẩn bị lời Quốc ca, quốc
tế ca)
Đ/c Hào hô: Nghiêm: (sau đó nhạc quốc ca, quốc tế ca)
3. Bầu đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại Hội. Đ/c Hào (điều hành)
Thực hiện Kế hoạch số 343-KH/ĐU ngày 12 /10/2017, Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi
bộ trực thuộc đảng bộ xã Yên Hà, kèm theo Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng
bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Đảng ủy xã Yên Hà;

Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng ủy thị trấn Yên Hà, Hôm nay ngày 9
tháng 01 năm 2020 Chi bộ trường THCS Yên Hà tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm
kỳ 2020- 2022.
Để đại hội diễn ra theo đúng quy định của Đảng đã quy định. Đại hội chúng ta cần

bầu ra đoàn chủ tịch và thư ký của đại hội.
- Về số lượng đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí. Đoàn thư ký gồm 02 đồng chí. Xin ý
kiến Đại hội: Đồng chí nào nhất trí với số lượng Đoàn chủ tịch 02 người; đoàn thư ký 02
người.
Xin cho biểu quyết. Xin hỏi có ai có ý kiến khác không. Không có.
- Về danh sách đoàn chủ tịch và đoàn thư ký đại hội. Xin ý kiến đại hội. Có ai ứng
cử không ạ. Nếu không có ai ứng cử tôi thay mặt Đại hội xin đưa ra 2 phương án.
+ Phương án 1: Do đại hội đề cử
+ Phương án 2: Do ban tổ chức đại hội đề cử. (chọn phương án 2).
Vây sau đây tôi xin thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội
gồm các đ/c có tên sau:
Đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí có tên sau:
1. Đ/c: Trần Việt Anh
2. Đ/c: Hoàng Thị Huyền.
3. Đ/c: Nguyễn Thị Vân.
Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 đ/c:


1. Đ/c: Chẩu Thị Vân (Ghi Nghị quyết)
2. Đ/c: Hoàng Thị Phương Linh (Ghi biên bản Đại hội)
Xin hỏi có đồng chí nào có ý kiến khác không? Không có
Nếu không có ý kiến gì khác, cho xin biểu quyết. (biểu quyết bằng thẻ đảng viên)
Vâng xin cảm ơn!
Sau đây xin trân trọng và kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội; Đoàn thư
ký lên làm nhiệm vụ.
4. Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, đoàn thư ký lên làm việc
5. Thông qua chương trình Đại hội: (Đ/c: Nguyễn Vân)
Sau đây thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin thông qua chương trình Đại hội:
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN VIII NHIỆM KỲ 2020 - 2022
(Thời gian từ 7giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2020)
TT

Nội dung

Người thực hiện

1

Ổn định tổ chức


2

Chào cờ ( hát Quốc ca, Quốc tế ca)

3

Bầu Đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký đại hội và mời đoàn chủ tịch, đoàn
thư ký lên điều hành đại hội

4

Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

5

Thông qua Nội quy của Đại hội

6

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

7

Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội

8

Đọc báo cáo chính trị

Đ/c Việt Anh

9

Hướng dẫn thảo luận báo cáo chính trị

Đ/c Việt Anh

10

Đại hội thảo luận

11

Giới thiệu đại biểu cấp trên phát biểu chỉ đạo đại hội

12

Tổng hợp thảo luận

13

14

Đ/c Hào

Đ/c Nguyễn Vân
Đ/c Việt Anh
Đ/c Huyền.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và đưa vào nghị quyết và tuyên bố
hết nhiệm kỳ 2017-2020
Bầu cử chi ủy khóa mới: Thông qua: - Quy chế bầu cử, Đề án nhân
sự, tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự khóa mới
Thảo luận và biểu quyết số lượng cấp ủy viên khóa mới.

Đảng viên
Đ/c Việt Anh +
Đại biểu
Đ/c Việt Anh

Đ/c Việt Anh

Thông qua danh sách nhân sự, biểu quyết danh sách nhân sự
Bầu Ban kiểm phiếu bầu cử
Bầu cử Ban chi ủy
15

Ban bầu cử
Công bố kết quả bầu cử Ban chi ủy khóa mới

16

Bầu Bí thư chi bộ khóa mới

Ban bầu cử
2

Ghi chú


17

Bầu phó bí thư chi bộ khóa mới

Ban bầu cử

18

Cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư khóa mới ra mắt Đại hội

19

Thông qua chỉ tiêu, cơ cấu đại biểu dự Đại hội cấp trên

20

Bầu đại biểu đi dư Đại hội cấp trên

21

Đại biểu đi dư Đại hội cấp trên ra mắt đại hội

22

Báo cáo kết quả tham gia dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ
xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Huyền

23

Thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ và biểu quyết.

Thư ký nghị
quyết

24

Bế mạc đại hội. Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)

Đ/c Việt Anh

Chi ủy khóa mới
Đ/c Việt Anh
Ban bầu cử
Đại biểu đi dư đại
hội

Xin hỏi đồng chí nào nhất trí với chương trình Đại hội xin cho biểu quyết. Xin hỏi
có đồng chí nào có ý kiến khác không?
Tiếp theo chương trình tôi xin thông qua nội quy của Đại Hội
6. Thông qua Nội quy Đại Hội (Đ/c Nguyễn Vân)

NỘI QUY
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS YÊN HÀ
LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020-2022
Để đảm bảo tiến hành đại hội Chi bộ đạt kết quả tốt. Ban tổ chức Đại hội thống nhất một
số quy định sau:
1. Thời gian làm việc:
Từ 7 giờ 30 phút ngày 09/01/2020 đến 11 giờ 30 phút ngày 09/01/2020
Đại biểu có mặt tại phòng Hội đồng lúc 7 giờ 15 phút ngày 09/01/2020 để ổn định tổ
chức Đại hội và nhận tài liệu.
2. Trang phục:
Đại biểu dự đại hội trang phục gọn gàng, Nam mặc áo trắng thắt cà vạt, nữ mặc áo dài
truyền thống. Đeo huy chương, huy hiệu được tặng thưởng (nếu có).
Đeo phù hiệu do ban tổ chức Đại hội phát.
3. Một số quy định cụ thể:
Đại biểu là đảng viên của chi bộ mang theo thẻ đảng viên để biểu quyết các nhiệm vụ của
đại hội.
Toàn thể đại biểu dự đại hội ngồi tập trung theo vị trí được Ban tổ chức đại hội quy định.
Trong Đại hội, đại biểu phải chú ý lắng nghe, phải đem theo sổ ghi chép đầy đủ, khi có ý
kiến phải giơ tay xin phát biểu (nếu được đoàn chủ tọa đại hội đồng ý mới được phát biểu). Mỗi
đại biểu được phát biểu một lần, mỗi lần không quá 7 phút.
Đại biểu không phát biểu trùng lặp các ý kiến của đại biểu đã phát biểu trước để tránh
lãng phí về thời gian.
3


Khi cần thiết phải ra ngoài hội trường đề nghị di chuyển nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng
đến không khí tôn nghiêm của Đại hội.
Đại biểu phải chấp hành thời gian làm việc của Đại hội. Trong hội trường phải giữ trật tự,
không hút thuốc lá, để điện thoại ở chế độ rung, không nói chuyện riêng, không bàn tán hoặc
bình luận ồn ào.
Đại biểu tham gia bỏ phiếu phải tuân thủ theo hướng dẫn và quy định của ban kiểm phiếu
bầu cử.
Đoàn chủ tịch đại hội làm việc suốt trong quá trình diễn ra đại hội. Nếu đại biểu nào vi
phạm nội quy, đoàn chủ tịch sẽ mời đại biểu đó ra ngoài.
BAN TỔ CHỨC ĐH

- Đ/c: Nguyễn Vân giới thiêu: Sau đây tôi xin chân trọng và kính mời đ/c Trần Việt
Anh - Bí thư chi bộ lên khai mạc ĐH lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022.
7. Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (đ/c
V.Anh) – Có bài khai mạc cụ thể.
Tiếp theo chương trình tôi xin chân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Thị Huyền lên
thông qua báo cáo tình hình Đảng viên tham dự Đại hội
8. Báo cáo tình hình Đảng viên tham dự Đại hội (Đ/c: Huyền)
* Báo cáo tình hình đảng viên
Kính thưa Đại hội. Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin báo cáo tình hình Đảng viên dự
Đại hội: Tổng số đại biểu được triệu tập 15/15 đ/c (có mặt đủ). Trong đó Đảng viên chính
thức: 15/15 đ/c. ĐV nữ: 9/15 đ/c. Dân tộc: Kinh: 7/15 đ/c; Tày: 7/15 đ/c; La chí: 1/15 đ/c.
Tuổi đời cao nhất 56 tuổi, thấp nhất 31 tuổi; Trình độ VH: 12/12: 100%, trình độ LLCT
Trung cấp: 02 đ/c; trình độ Sơ cấp LLCT: 13 đ/c. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại
học: 13/15 đồng chí. Cao đẳng: 02/15 đ/c.
100% đại biểu về dự Đại hội đủ tư cách, không có Đại biểu nào bị kỷ luật hoặc đang
trong thời gian thử thách.
Các đ/c Đảng viên về dự đại hội đều có tư tưởng lập trường vững vàng, kiên định
với đường lối của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của
nhà nước, gương mẫu trước quần chúng nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao.
Đối chiếu với Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam các đồng chí đều đủ tư cách tham
dự đại đại hội là 15/15 đ/c.
Đ/c Hoàng Thị Huyền giới thiệu. Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và
kính mời đồng chí Trần Việt Anh thay mặt đoàn chủ tịch lên đọc báo cáo chính trị. Xin
trân trọng kính mời đồng chí
9. Đọc báo cáo chính trị (Đ/c V.Anh).
10. Thảo luận Báo cáo chính trị (Đ/c V.Anh).
+ Đinh hướng thảo luận – Đc Trần Việt Anh: Trước hết các đồng chí cần tập chung
vào việc đánh giá việc thực hiện nghị quyết trong nhiêm kỳ vừa qua như thế nào. Công
4


tác phát triển đảng, ý thức chấp hành điều lệ của Đảng. Công tác duy trì sỹ số, vân động
học sinh đến trường đến lớp. Công tác đổi mới phương pháp dạy học trong thời gian tới
đối với chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay. Phong trào thi đua trong từng năm
học, xây dựng và phát động phong trào thi đua. Công tác phát triển văn háo truyền thống
thông qua giờ học hoạt động ngoại khóa. Các đồng chí cho thêm ý kiến về các chỉ tiêu
trong phương hướng nhiệm kỳ tới cần thực hiện….
+ Hướng dẫn điều hành thảo luận; phát biểu tham luận; Tổng hợp ý kiến và Biểu
quyết các chỉ tiêu: (ĐCT)
+ Đại biểu thảo luận
+ Tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận. (Đ/c V.Anh)
* Giới thiệu đại biểu cấp trên lên phát biểu chỉ đạo đại hội (Đ/c V.Anh)
.......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
....................................................................
Đáp lời Đại biểu: Đ/c V.Anh
+ Biểu quyết thông qua báo cáo chính trị (Đ/c V.Anh)
Thông qua các chỉ tiêu và biểu quyết bằng thẻ đảng viên. ( Đ/c V.Anh)
11. Bầu cử: Điều hành (đ/c V.Anh)
Kính thưa toàn thể đại hội. Vừa rồi Đại hội đã được nghe ĐCT thông qua bản báo
cáo chính trị trình trước đại hội. Đại hội cũng được tiếp thu nhiều ý kiến tham luận đóng
góp của các đồng chí về tham dự đại hội. Đại hội cũng được bổ xung thêm nhiều ý kiến
đóng gọp vào các chỉ tiêu, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội. Đặng biệt
tại đại hội này chúng ta xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo hết sức cụ thể và sát thực
của đ/c:..................................................................................................................................
Kính thưa toàn thể đại Hội. Ban chỉ ủy nhiệm kỳ 2017-2020 đến ngày hôm nay coi
như đã hoàn thanh suất xắc nhiệm vụ lãnh đạo chị bộ nhiệm kỳ 2017-2020 của mình
trong nhiệm kỳ vừa qua. Đến đây ban chi ủy chúng tôi xin tuyên bố hết nhiệm kỳ đại hội
2017-2020.
Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội mà chúng ta vừa biểu quyết thông qua
cũng như lãnh đạo điều hành hoạt động của chi bộ trong thời gian tới. Tại đại hội này
thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin đề nghị Đại hội tiến hành bầu cử ban chi ủy khóa mới
nhiệm kỳ 2020-2022 để thực hiện nhiêm vụ cao cả đã nêu ở trên.
Kính thưa đại hội.
Chi bộ Trường THCS Yên Hà có 15 đ/c Đảng viên (trong đó 15 đ/c Đảng viên chính
thức) theo quy định và hướng dẫn của cấp trên Đại hội sẽ bầu ra Ban chi uỷ gồm 3 đ/c.
12. Thông qua Quy chế bầu cử: (Đ/c Việt Anh)

5


ĐẢNG ỦY XÃ YÊN HÀ
CHI BỘ TRƯỜNG THCS
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Yên Hà, ngày 24 tháng 11 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CƯ
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS YÊN HÀ LẦN THỨ VIII
NHIỆM KỲ 2020 - 2022
Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (khóa XI).
Căn cứ Quyết định số 244QĐ/TW, ngày 09/06/2014 của Ban chấp hành Trung
ương Đảng khóa XI và hướng dẫn bầu cử trong Đảng của Trung Ương.
Chi bộ trường THCS Yên Hà lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2020) xây dựng Quy
chế Bầu cử của Đại hội như sau:
1. Về hình thức bầu cử:
- Bầu ban Chi ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Bầu bí thư, phó bí thư Chi bộ THCS Yên Hà nhiệm kỳ 2020 - 2022 bằng hình
thức bỏ phiếu kín.
- Bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 4 đồng chí bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Danh sách bầu cử:
- Danh sách bầu cử là danh sách những người có tên trong danh sách được đề cử.
- Phiếu bầu là phiếu in sẵn họ, tên những người trong danh sách bầu cử có đóng
dấu của Đảng ủy ở góc trái phía trên của phiếu bầu.
3. Phiếu hợp lệ hoặc không hợp lệ:
- Phiếu hợp lệ:
+ Là phiếu do tổ kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu và
còn nguyên vẹn không có dấu hiệu bất thường trên phiếu theo quy định.
- Phiếu không hợp lệ:
+ Là phiếu không do tổ kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy
định; phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử; người ngoài danh sách; phiếu có
đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực; phiếu ký tên hoặc viết thêm.
4. Tính kết quả bầu cử:
Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu hợp lệ. Người trúng cử phải đạt trên 50%
số phiếu bầu so với tổng số đảng viên chính thức được triệu tập dự Đại hội và tính theo
thứ tự số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp.
5. Bầu Bí thư, phó bí thư, bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên
(Tương tự như bầu Ban Chi ủy)
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
12. Báo cáo yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự cấp ủy khóa mới (Đ/c Việt
Anh).
1. Tiêu chuẩn cấp ủy viên trong chi bộ.
Ban chi uỷ khóa mới phải là những người:
- Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân, kiên
định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập
6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×