Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập kỹ thuật: Biện pháp thi công cọc khoan nhồi

1

MỤC LỤC

Báo cáo thực tập kỹ thuật


2

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
1.1.

Giới thiệu chung về công ty.
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MEKONG GROUP
VÀ MEKONGINVEST

Trên nền tảng của 3 trụ  cột “Đầu tư, xây dựng – Mekong Invest; Kinh  
doanh Bất động sản – Mekong Land; Kinh doanh tài chính, Chứng khoán –  
Mekong   Securities”,   xuyên   suốt   trong   quá   trình   phát   triển   đến   nay   Mekong  
Group đã và đang vững bước phát triển và khẳng định là thương hiệu uy tín  
trên các lĩnh vực hoạt động kinh doanh đã lựa chọn.

Thế  mạnh của Mekong Group hiện nay chủ  yếu là Đầu tư  xây dựng Dự  
án, Kinh doanh và quản lý các tòa nhà, Kinh doanh tài chính chứng khoán….
Với phương châm “Hợp tác cùng phát triển”, toàn thể  Ban lãnh đạo cùng  
cán bộ, nhân viên Mekong Group quyết tâm thực hiện thành công các kế hoạch  
đề ra, hướng tới mục tiêu xây dựng Mekong Group trở thành tập đơn vị  mạnh  
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý Dự án Bất động sản đô thị, góp phần  
vào công cuộc Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ MÊ KÔNG
                                             ­ MEKONG INVEST –
     
Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Mê Kông thành lập theo giấy  
phép số  0105563955 do Sở  Kế hoạch Đầu tư  Thành phố  Hà Nội cấp lần đầu  
ngày 11/10/2011, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 17/09/2013.
­ Tên Công ty :      CÔNG TY  CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
ĐÔ THỊ MÊ KÔNG
Báo cáo thực tập kỹ thuật


3

­ Tên giao dịch Quốc tế:     ME KONG CONSTRUCTION AND URBAN  
DEVELOPMENT JOIN STOCK COMPANY
­ Tên viết tắt:                       ME KONG INVEST., JSC
­ Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
­ Thương hiệu:

­ Trụ  sở  Công ty:       Tầng 5, tòa nhà 21T2, dự  án Hapulico Complex, số  1 
Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 04 3 555 8112 ;    Fax         : 04 3 555 8096
Website: www.mekonginvest.com ; Email: contrac@mekonginvest.com 
­ Đại diện theo pháp luật:   Ông Lê Thanh Phong – Tổng Giám Đốc
­ Lĩnh vực hoạt động chính hiện nay của Công ty:
 Kinh doanh bất động sản: Đầu tư xây dựng nhà ở, thương mại, Khu đô 

thị…;
 Dịch vụ tài chính bất động sản;
 Quản lý dự án bất động sản;
 Tư vấn đầu tư bất động sản;
 Xây dựng các công trình nhà ở, giao thông thủy lợi, hạ tầng các Khu công nghiệp và Đô thị. 
Với đội ngũ lãnh đạo và các thành viên HĐQT có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh  
vực Đầu tư xây dựng các Dự án, Cán bộ nhân viên năng động, chuyên nghiệp cùng 
với năng lực tài chính vững mạnh, được sự tin tưởng và hậu thuận từ  các cổ đông 
góp vốn, MekongInvest tin tưởng vào khả  năng của mình khi tham gia đầu tư  kinh  
doanh, cung cấp dịch vụ, triển khai các dự trong thị trường kinh doanh nói chung và 
thị trường Bất động sản nói riêng.
Báo cáo thực tập kỹ thuật


4

Bằng sức trẻ và sự vươn lên mạnh mẽ, MekongInvest quyết tâm phấn đấu trở 
thành một Công ty uy tín, có thị phần lớn trên thị trường, đem đến những sản phẩm  
đảm bảo chất lượng và cung cấp những dịch vụ tốt nhất để  xứng đáng với niềm  
tin của các Đối tác và Quý khách hang.

1.2.

Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
MEKONGINVEST

Báo cáo thực tập kỹ thuật


5

1.2.1.

 Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT                                  : Ông Vũ Văn Hùng
Ủy Viên HĐQT                                   : Ông Phạm Gia Khải
Ủy Viên HĐQT, Tổng Giám đốc       : Ông Lê Thanh Phong
Năng lực, kinh nghiệm của các thành viên HĐQT:
Chủ  tịch Hội đồng quản trị: Ông Vũ Văn Hùng – Tiến sỹ Kinh tế, Kỹ sư xây 
dựng. Ông Vũ Văn Hùng là người đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong công tác 
đầu tư xây dựng Dự án Bất động sản, trong đó có dự tiêu biểu như: Dự án 88 Láng 
Hạ. Hiện nay, Ông Hùng đang là cổ đông chiến lược, chủ trì đầu tư  xây dựng Dự 
án  “Tòa nhà hỗn hợp Trung tâm thương mại và căn hộ  cao cấp Mekong Plaza”  
(trong đó Ông Hùng là Chủ tịch HĐQT Công ty Mekong Land);
Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông Phạm Gia Khải – Tiến sỹ. Ông Khải là người 
có rất nhiều năm trong lĩnh vực Quản Lý và đầu tư, hiện Ông đang là Chủ tịch Tập 
đoàn Dược Phẩm và Sữa (gồm các công ty: Tổng Công ty đầu tư dược phẩm Việt  
Nam, Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Nam, Công ty CP Sữa Novo Milk, Công ty 
CP thức ăn Châu Âu...);
Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Thanh Phong – Kỹ sư Xây dựng. 
1.2.2.

Ban tổng giám đốc.

Tổng giám đốc: Ông Lê Thanh Phong ­ Kỹ sư Xây dựng Công trình;
Phó TGĐ  :  Ông Mai Trung Hiếu­Cử nhân Kinh tế­Giám đốc Tài chính;
Phó TGĐ  : Ông Phạm Văn Hải ­Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ MBA;
Báo cáo thực tập kỹ thuật


6

Phó TGĐ  : Ông Nguyễn Hoàng ­ Kỹ sư Xây dựng.
Năng lực, kinh nghiệm của Ban Tổng Giám đốc:
Tổng Giám đốc: Ông Lê Thanh Phong ­ Kỹ  sư  xây dựng, là người có nhiều 
năm kinh nghiệm trong các hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh các Dự án Bất 
động sản  và xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, hạ 
tầng đô thị. Ông Phong hiện đang kiêm giữ  chức Chủ tịch HĐQT công ty CP Kinh 
doanh Bất động sản Đông Á;
Phó Tổng giám đốc phụ  trách Tài chính – Kế  toán: Ông Mai Trung Hiếu ­ 
Cử  nhân Kinh tế, là người có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý tài chính và  
quản trị doanh nghiệp. Ông Hiếu hiện nay kiêm Ủy viên thường trực HĐQT ­ Tổng 
Giám đốc của Công ty Cổ phần xây dựng TM dịch vụ và Du lịch Thành Công, Phó  
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Đông Á;
Phó Tổng Giám đốc phụ  trách Kế  hoạch – Dự  án – Đầu tư: Ông Phạm 
Văn Hải ­ Kỹ  sư  xây dựng, Thạc sỹ  quản trị  kinh doanh,  là người có nhiều năm 
kinh nghiệm trong các hoạt động quản lý điều hành đầu tư, xây dựng các dự án bất  
động sản, dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải và hạ tầng đô thị;
Phó Tổng Giám đốc phụ  trách Dịch vụ, thương mại và các hoạt động 
khác: Ông Mai Xuân Hưng ­ Cử  nhân Thương mại, là người c ó nhiều năm kinh 
nghiệm trong các hoạt động Thương mại, Marketing, dịch vụ, giao dịch bất động 
sản... 
1.2.3.

Các phòng ban.

Chánh Văn phòng: Ông Hoàng Ngọc Tân – Cử nhân luật; 
Trưởng Ban Kế  hoạch – Dự án: Ông Phạm Xuân  Ưởng – Cử  nhân Kinh tế 
xây dựng, Kỹ sư Xây dựng DD và công nghiệp, Thạc sỹ Kinh tế­Xây dựng;
Trưởng Ban Đầu tư: Ông Phạm Văn Hải ­Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ MBA;
Trưởng ban Tài chính – Kế toán: Ông Mai Trung Hiếu – Cử nhân tài chính;
1.2.4.

Tổng hợp cán bộ nhân viên.

Báo cáo thực tập kỹ thuật


7

TT
1
2
3
4

Nội dung
  Lãnh   đạo   Quản 
lý, điều hành
 Các phòng ban

Số lượng 

Trình độ

(người)

Tiến sỹ, Thạc sỹ

 8

Cử nhân, kỹ sư

26

  Nhân   viên   Kỹ 

Cử nhân, kỹ sư
thuật, dự án
Nhân   viên   văn    Phục   vụ,   Công 
nhân kỹ thuật

phòng

18
 8

Tổng cộng:

60

 Đội ngũ nhân viên chính là tài sản quan trọng nhất của Mekong Invest, họ  

không chỉ  là người thực thi các giá trị  cốt lõi, biến tiềm năng thành hiện thực và  
tạo dựng tương lai, họ  còn là những người kế  tục và phát huy các khả  năng của  
Mekong Invest, mang lại các sản phẩm và công trình tốt nhất đến với các khách  
hàng, đối tác để  cùng Mekong Invest phát triển. Họ  là người giúp truyền bá và  
nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Mekong Invest trên thị trường.
 Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cam kết đầu tư vào đội ngũ nhân  

sự, không ngừng nâng cao hiểu biết cho mọi nhân viên bằng các khóa đào tạo về  
nghiệp vụ, nâng cao khả  năng nhận biết và cả  ý thức, trách nhiệm nghề  nghiệp.  
Điều này nhằm đảm bảo rằng các khách hàng, các đối tác sẽ  được phục vụ  ngày  
càng tốt hơn với lợi nhuận nhiều hơn.
Giá trị của Mekong Invest
Tại Mekong Invest, chúng tôi hiểu rằng để ổn định và phát triển thì mọi thành  
viên đều phải thấu hiểu những mục tiêu mà mình đang theo đuổi. Cùng cam kết  
gắn bó và cống hiến cho sự phát triến chung, cho sự vững mạnh của thương hiệu  
Mekong Invest. Vì vậy, chúng tôi cùng nhau xây dựng một giá trị cốt lõi, như một sự  
khẳng định về thành công và uy tín trên thương trường.
Báo cáo thực tập kỹ thuật


8

Chữ Tín được bắt đầu từ  những cam kết. Giữa hai bên đã hứa hẹn với nhau,  
cho dù khó khăn cản trở  nhưng vẫn làm đúng những gì đã hứa. Trong kinh doanh,  
chữ Tín là phẩm chất hàng đầu trong hoạt động của mọi doanh nghiệp, mọi ngành  
nghề kinh doanh. Đối với Mekong Invest chúng tôi, chữ Tín không chỉ là lời cam kết  
cho một hoạt động kinh doanh lành mạnh, mà chúng tôi còn cam kết cho mọi sự  
chia sẻ về cơ hội, thành công với mọi khách hàng và đối tác. 
Mekong Invest đảm bảo sẽ  tập trung vào quyền lợi của khách hàng, các cổ  
đông và đối tác, đảm bảo các quyền lợi được điều phối và không để  lợi ích vá  
nhân ảnh hưởng đến lợi ích chung. 
Mekong Invest cũng cam kết cho một chiến lược kinh doanh với tầm nhìn xa và  
phù hợp với mọi sự  thay đổi của thị  trường Việt Nam nói chung và xu thế  phát  
triển của thị trường thế giới nói riêng nhằm phục vụ cho sự phồn thịnh và ổn định  
của ngành Bất động sản, Xây dựng các Công trình tại Việt Nam. 
Giá trị  của một doanh nghiệp không chỉ  là tài sản, lợi nhuận mà còn là danh  
tiếng của doanh nghiệp đó. Tại Mekong Invest, chúng tôi xác định “danh tiếng” ấy  
chính là sự  thành công trong hoạt động, sự  kết nối giữa các thành viên trong nội  
bộ, với các khách hàng, đối tác bên ngoài, nhằm đem lại lợi ích cho cả cộng đồng.
Mekong Invest không chỉ đầu tư vào các dự án sinh lời cho Công ty mà sẽ đầu  
tư vào cả các dự án vì lợi ích chung cho toàn xã hội. Chúng tôi luôn gắn bó lợi ích  
công ty với lợi ích của nền kinh tế, với trách nhiệm cộng đồng.
Mekong Invest cũng đầu tư cho đội ngũ cán bộ, nhân viên bởi đấy chính là “tài  
sản” quý nhất đảm bảo cho sự phồn thịnh và phát triển bền vững.
Tầm nhìn:
Mekong Invest ý thức được rằng thị trường Bất động sản và Đầu tư  tài chính  
là xương sống của mọi nền kinh tế. Tại Việt Nam, thị trường này còn nhiều biến  
động và đầy tiềm năng. Các khách hàng và đối tác luôn tìm kiếm và mong muốn  
được hưởng những dịch vụ  và sản phẩm có chất lượng tốt hơn, hoàn thiện hơn,  
ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực và trên thế  giới. Để tiếp cận và  
thực hiện được yêu cầu đó, Mekong Invest không ngừng nâng cao kiến thức trình  

Báo cáo thực tập kỹ thuật


9

độ  và kinh nghiệm cho đội ngũ nhân lực, nâng cao phẩm chất nghề nghiệp và tự  
trang bị cho mình những kiến thức và tư duy quản lý quốc tế. 
Trở  thành một tập đoàn Bất động sản, Xây dựng Công trình uy tín trong khu  
vực và thị trường thế giới chính là mục tiêu hàng đầu của Mekong Invest.
Sứ mệnh:
Sứ mệnh của chúng tôi là không ngừng nâng cao mọi chất lượng và sản phẩm  
để phục vụ khách hàng, đối tác.
Chúng tôi luôn đặt ra những tiêu chuẩn mới hơn, cao hơn để  hoàn thiện hơn  
mọi hoạt động kinh doanh, đầu tư, xây dựng  và các sản phẩm đưa ra thị trường.
Chúng tôi không ngại đương đầu với thử  thách để  tạo ra những kết quả  mới  
nhằm nâng cao lợi ích cho mọi khách hàng và đối tác.
1.2.5.

Các lĩnh vực chính của MEKONG INVEST đang triển khai

­ Mekong Invest đầu tư chủ yếu trong các lĩnh vực nhà ở, khu đô thị mới, văn 
phòng, trung tâm thương mại trong các khu đa năng tại thị trường phát triển rất 
nhanh ở Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là chuyển hóa mọi cơ hội kinh doanh 
bất động sản thành tiền bởi sự kết hợp giữa bất động sản là nhà ở với các trung 
tâm thương mại tại các đô thị lớn hay các địa điểm du lịch sang trọng. Chúng tôi tin 
Báo cáo thực tập kỹ thuật


10

tưởng rằng, mục tiêu này sẽ cho phép Công ty chúng tôi tham gia vào chu kỳ tăng 
trưởng bất động sản của Việt Nam, được thúc đẩy bằng nhu cầu liên tục tăng 
mạnh đối với các bất động sản có chất lượng cao.

­ Mekong Invest với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, công nhân kỹ thuật và thiết bị 
máy móc thi công, Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ thi công xây lắp các công 
trình mà Công ty làm chủ đầu tư, các công trình của khách hàng với chất lượng cao  
nhất:
Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;
Xây dựng các công trình hạ tầng: giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và xử 
lý môi trường
Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

­ Mekong Invest cung cấp cho các nhà đầu tư  dịch vụ  tư  vấn đầu tư  chuyên 
nghiệp;
­ Mekong Invest cung cấp cho các nhà đầu tư các danh mục dự án đầu tư  kèm 
theo các bảnphân tích đầu tư chi tiết;
­ Mekong Invest nhận  ủy thác đầu tư  của các nhà đầu tư  trong và ngoài nước 
một số lĩnh vực BĐS, sản xuất thiết bị  phục vụ học tập, nhà xưởng sản xuất các 
khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn.

Báo cáo thực tập kỹ thuật


11

­ Các dự án đầu tư xây dựng chung cư, văn phòng, khách sạn, khu công nghiệp, 
được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Ngoài ra là các dự án xây dựng trường học, 
sản xuất vật liệu xây dựng; 
­ Mekong Invest cung cấp dịch vụ kết nối đầu tư  chuyên nghiệp và hoàn hảo  
cho các chủ đầu tư dự án và nhà đầu tư trong và ngoài nước;
­ Mekong Invest cung cấp cho các nhà đầu tư  những cơ  hội đầu tư  có chất  
lượng đã qua phân tích và đánh giá.

Báo cáo thực tập kỹ thuật


12

Mekong Invest đang hợp tác đầu tư cùng Công ty Cổ phần Bất Động Sản  
Mê   Kông   thuộc   Mekong   Group   (Mekong   Land,   Mekong   Invest,   Mekong  
Securities) để triển khai Dự án
­ Vị trí: Trục giao Lê Trọng Tấn ­ Láng Hòa Lạc;
­ Quy mô dự  án: Tổ  hợp gồm 2 toà tháp cao 34 tầng với 02 tầng hầm, 5 
tầng thương mại văn phòng và 29 tầng căn hộ cao cấp với khoảng 1200 căn hộ;
­ Thời gian thực hiện : 2012­2015 (Hiện tại đang thi công đến tầng 3);
­ Tổng mức đầu tư: 1.300 tỷ VNĐ

Báo cáo thực tập kỹ thuật


13

­ Vị trí: Số 22, Ngõ Núi Trúc, Phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.
­ Quy mô dự án: Tòa nhà 10 tầng với 01 tầng hầm, với số lượng khoảng 90 
căn hộ để ở trên diện tích đất 832 m2, diện tích xây dựng 590 m2;
­ Thời gian thực hiện: 01/2014 ­ 08/2015;
­ Tổng mức đầu tư: 203 tỷ VNĐ;
­ Tiến độ: Hiện đang thi công móng Cọc khoan nhồi.

Báo cáo thực tập kỹ thuật


14

­  Vị trí: Số 125, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 
Nội.
­ Quy mô dự án: Tòa nhà 19 tầng với diện tích sàn TT Thương mại và văn  
phòng là 3.595 m2, diện tích sàn căn hộ là 13.083 m2 và 02 tầng hầm có diện tích  
là 2.686 m2, được xây dựng trên Tổng diện tích đất 1.600 m2, diện tích xây dựng  
878 m2;
­ Thời gian hoàn thành: Dự kiến hết quý II/2016;
­ Tiến độ: Hiện đang thi công tầng Hầm.

Báo cáo thực tập kỹ thuật


15

­ Vị trí: Số 25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
­ Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư RITM – MEKONG;
­ Quy mô dự án: 01 khu nhà ở thấp tầng gồm 16 căn biệt thự song lập và 09 
căn nhà vườn; 01 nhà trẻ cao 03 tầng được xây dựng trên Tổng diện tích là 6.099 
m2, trong đó tổng diện tích cây xanh và giao thông nội bộ là 1.761,6 m2, mật độ 
xây dựng toàn khu là 44%;
­ Thời gian thực hiện dự án: Quý III/2015 đến Quý IV/2017;
­ Tổng mức đầu tư: khoảng 182 tỷ VNĐ; 
­ Tiến độ: Hiện đã khoan khảo sát, chuẩn bị động thổ khởi công.

Báo cáo thực tập kỹ thuật


16

                 UBND   TP.   Hà   Nội  đã  chấp  thuận  về   nguyên  tắc   đề   nghị   của 
MekongInvest về việc xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại khu vực Cung văn hóa Hữu  
Ngh ị, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm;
          Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Chủ đầu tư triển 
khai thực hiện dự án bãi đỗ xe ngầm nói trên theo đúng kế hoạch đề ra. Dự kiến 
sẽ bắt đầu triển khai dự án từ năm 2013;
          Công ty đang tham gia hợp tác làm Chủ đầu tư Dự án.

CHƯƠNG 2: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
Báo cáo thực tập kỹ thuật


17

2.1.

Trình bày biện pháp thi công cọc khoan nhồi

2.1.1.

Giới thiệu chung

Quy mô dự án:
Dự án “Trụ  sở công ty, TTTM, văn phòng và căn hộ cho thuê” được xây dựng  
tại số  125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, q. Cầu Giấy, Hà Nội do Tổng   công ty xây  
dựng công trình ACC làm chủ đầu tư
 Phạm vi gói thầu:Thi công cọc khoan nhồi đại trà và tường vây. Cụ thể:
 Tường vây từ  TV1­1 đến TV­8A, chiều sâu dự  kiến theo thiết kế  từ  20.00  

đến 21.50m( số lượng tường vây là 27 tấm).
 Cọc D1200 ( số lượng 37 cọc): Chiều sâu khoan: 45.10m đến 47.10 m.
 Thuận lợi:
 Nhà thầu thi công là nhà thầu chuyên nghiệp. có nhiều năm kinh nghiệm thi  

công về  lĩnh vực cọc khoan nhồi, tường vây. Cán bộ  kỹ  thuật có trình độ  chuyên  
môn, công nhân có tay nghề cao.
 Mặt bằng thi công đã được giải phóng, nguồn cung cấp vật tư  vật liệu  

thuận lợi.
 Khó khăn: 

Công trình nằm trong khu đô thị  nên thi công phải có biện pháp đảm bảo vệ 
sinh môi trường đô thị  hang ngày, tránh tiếng ồn, bụi cho khu dân cư. Bên cạnh đó 
việc cung cấp vật liệu tránh giờ cao điểm.

Báo cáo thực tập kỹ thuật


18

2.1.2.

Căn cứ lập biện pháp thi công.

­ Hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công được chủ đầu tư phê duyệt.
­ Luật xây dựng 16/2003/QH11.
­ Nghị định số 15/2003/NĐ­CP của Chính phủ ngày 16/2/2013 về Quản lý chất lượng  
công trình xây dựng.
­ Thông tư  10/2013/TT­BXD của Bộ  xây dựng ngày 25/7/2013 về  Quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
­ TCVN 9395­2012: Cọc khoan nhồi – tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
­ TCVN 9398­2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình.
­ TCVN 4453­1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – quy phạm thi  
công và nghiệm thu.
­ TCVN 4055­2012: Công trình xây dựng – Tổ chức thi công.
­ TCVN 9259­1/2012: Dung sai trong xây dựng công trình­ phần 1 nguyên tắc cơ bản  
để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật.
­ TCVN 9259­8/2012: Dung sai trong xây dựng công trình­ phần 8 giám định về kích  
thước và kiểm tra công tác thi công.
­ TCVN 4447­2012: Công tác đất, thi công và nghiệm thu.
­ TCVN 9335 ­2012: Bê tông nặng – Phương pháp thử  không phá hủy – Xác định  
cường độ nén kết hợp máy đo siêu âm súng bật nảy.
­ TCVN 9334­2012: Bê tông nặng – Phương pháp xác nhận cường độ nén.
­ TCVN 9390­2012: Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế 
thi công và nghiệm thu.
­ TCVN 1651­1/2008: Thép cốt bê tông – Thép thanh tròn trơn.
­ TCVN 1651­2/2008: Thép cốt bê tông – Thép thanh vằn.
­ TCVN 3146­1986: Công việc hàn – yêu cầu chung về an toàn.
­ TCVN 3147­1990: Quy phạm an toàn công tác xếp dỡ ­ yêu cầu chung.
­ TCVN 3254­1989: An toàn cháy – yêu cầu chung.
­ TCVN 3254­1989: An toàn nổ – yêu cầu chung.
­ TCVN 4879­1989: Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn.
Báo cáo thực tập kỹ thuật


19
­ TCVN 5308­1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
­ Điều kiện năng lực nhà thầu thi công và thực tế công trình.

Báo cáo thực tập kỹ thuật


20
2.1.3.

Biện pháp tổ chức thi công

2.1.3.1.

Bố trí tổng mặt bằng

a) Mặt bằng thi công:

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng hiện trạng, hệ thống tim trục định vị, cao  
độ chuẩn và ranh giới công trường, biên bản bàn giao mặt bằng được lập theo quy  
định hiện hành. Trên cơ  sở các tim trục, cao độ  chuẩn đó được bàn giao, nhà thầu 
sẽ kiểm tra đối chiếu với hồ sơ thiết kế, nếu có vấn đề không hợp lý, nhà thầu sẽ 
thông báo với chủ đầu tư để có biện pháp giải quyết kịp thời. Sau đó, nhà thầu sẽ 
xây dựng hệ  thống mốc dẫn phục vụ  thi công trên toàn công trường và có biện 
pháp bảo vệ tim cọc mốc và cao độ chuẩn trong suốt quá trình thi công.
Do thi công trong khu vực dân cư, việc xử ký nền, làm tầng hầm, hạ mực nước 
ngầm rất dễ   ảnh hưởng đến các công trình xung quanh, vì vậy ngay sau khi tiếp  
nhận mặt bằng, nhà thầu sẽ  phối hợp với chủ  đầu tư, chính quyền địa phương 
khảo sát hiện trạng thực tế nhà ở. Trong thời gian thi công, nhà thầu thường xuyên 
theo dõi, cập nhật mọi biến động, nếu có biến động xảy ra sẽ có biện pháp xử  lý  
kịp thời. Công tác bố trí chi tiết tổng mặt bằng thể hiện trên bản vẽ.
b) Lối ra vào công trường phục vụ thi công:

Nhà thầu bố  trí 01 cổng ra vào công trường. Tại cổng này luôn có bảo vệ  túc  
trực cả  ngày lẫn đêm để  theo dõi xuất nhập vật tư  và quản lý người ra vào công 
trường.
c) Văn phòng công trường

Nhà thầu sử  dụng container làm văn phòng điều hành công trường. Văn phòng 
này cho Ban chỉ huy công trường làm việc hàng ngày, họp giao ban với các đối tác  
liên quan và lập phương án chi đạo thi công phù hợp với từng giai đoạn.
Văn phòng sẽ được trang bị đầy đủ các phương tiện thông tin liên lạc và có thê 
Hên hệ  với các bên có liên quan trong mọi lúc. Ngoài ra còn có các thiết bị  văn 
phòng khác để phục vụ thi công như máy tính, máy điện thoại.
d) Kho vật tư thiết bị:

Báo cáo thực tập kỹ thuật


21

Kho này dựng để chứa vật tư nhỏ, máy móc dụng cụ cầm tay với diện tích 10 
m2 và được đặt ngay sát văn phòng công trường.
e) Khu vực tập kết xe máy, thiết bị thi công:

Khu vực này được bố trí đối diện với văn phòng  công trường, đồng thời phải 
ở vị trí dễ nhìn từ phía nhà bảo vệ để thuận lợi ừong việc điều động và quản lý xe 
máy, thiết bị trong quá trình thi công.
f) Nhà vệ sinh công cộng:

Nhà vệ  sinh tạm của công trường đặt  ở  góc công trường và cuối hướng gió 
chính. Nhà vệ sinh này luôn được vệ sinh, cọ rửa sạch sẽ để đảm bảo yêu cầu vệ 
sinh môi trường chung trong công trình. Nước thoát được đi qua bể  ph ốt bán tự 
hoại để xử lý trước khi thải ra ống thoát chung của khu vực.
g) Hệ thống điện phục vụ thi công và sinh hoạt:

Nguồn điện sẽ  đuợc lấy từ  điện lưới Quốc gia, được Chủ  đầu tư  cung cấp 
nguồn đấu nối, Nhà thầu sẽ liên hệ  và lắp đặt công tơ  để  theo dõi chỉ số tiêu thụ 
và sẽ có trách nhiệm thanh toán chi phí sử dụng điện với cơ quan ch ủ quản nguồn 
điện.
Đường dây tải điện và mạng lưới dây dẫn điện dùng các loại cáp điện bọc  
pvc, tiết diện dây dẫn được tính toán đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp sử 
dụng. Các dây dẫn này được kéo trên các cột cao và tại từng khu vực thi công đều  
có hộp điện với các thiết bị đóng ngắt an toàn.
h) Nước phục vụ thi công và sinh hoạt:

Nhà thầu dự  kiến khoan 02 giếng nước để  lấy nước ngầm. Chiều sâu giếng 
đào dự kiến 40 m. Giếng ngầm này ngoài việc lấy nước phục vụ thi công, rửa xe, 
còn để hạ mực nuớc ngầm. Nước được bơm từ giếng khoan, được chứa vào trong 
các thùng tank chứa nước phục vụ thi công.
i) Thoát nước thi công:

Sau khi tiếp nhận mặt bằng, Nhà thầu sẽ  tiến hành xây dựng hệ  thống  ống 
cống, mương rãnh thoát nước thích hợp để  tránh tình trạng đọng nước trên mặt 
bằng gây ảnh hưởng đến thi công và giao thông đi lại.
Báo cáo thực tập kỹ thuật


22

Việc thoát nước hố  móng, Nhà thầu sẽ  làm hệ  thống rãnh thu nước về  các 
giếng thu rồi dùng bơm nước thoát lên bờ  và chảy vào hệ  thống thoát nước mặt  
bằng của công trường.
Trên công trường phải bố trí hệ thống thoát nước thi công đảm bảo tiêu nước 
triệt để không gây ngập úng trong suốt qúa trình thi công. Nước thải trước khi thải  
ra hệ thống thoát nước chung Thành phố phải thải qua hố thu lắng đọng bùn đất,  
phế thải để thi công nạo vét thu gom chuyển đến nơi quy định của Thành Phố.
j) Đường tạm để thi công:

Trong khu vực thi công chính, Nhà thầu sẽ làm hệ  thống đường tạm phục vụ 
cho giao thòng, đi lại và vận chuyển vật tư, thiết bị thuận lợi, không bị lầy lội. Kết  
cấu đường tạm này bằng đá, gạch vỡ, chạt và được lèn chặt.
k) Hệ thống phòng cháy chữa cháy:

Để đề phòng và sử lý cháy nổ trong quá trình thi công, Nhà thầu sẽ đặt các bình 
cứu hoả tại những vị trí cần thiết dễ xảy ra hỏa hoạn.
Hàng ngày sẽ  có cán bộ  chuyên trách của công trường  đi kiểm tra thường  
xuyên về việc phòng cháy nổ.
l) Việc hoàn trả mặt bằng sau khi bàn giao công trình:

Sau khi thi công xong, toàn bộ máy móc, trang thiết bị  thi công và các lán trại,  
văn phòng tạm sẽ được tháo dỡ, chuyển ra khỏi phạm vi công trường và dọn dẹp  
để bàn giao hạng mục công trình cho Chủ  đầu tư  phục vụ  thi công các hạng mục  
tiếp theo..
2.1.3.2.

Bố trí nhân lực và thiết bị

Sơ đồ tổ chức:

Báo cáo thực tập kỹ thuật


23

BẢNG KÊ DỰ KIẾN NHÂN LỰC THI CÔNG
STT

Bộ phận

1

Số người

Chỉ huy công trường

2

1

Chỉ huy phó công
trường
Bộ phận Kỹ thuật
công trường
Bộ phận cug ứng vật

Bộ phận kế hoạch

3
4
5

2
4
2
2

6

Cán bộ an toàn

2

7

Tổ gia công sắt

22

8

Tổ phụ khoan

24

9

Tổ điện nước

2

10

Các công việc khác

2

11

Đội xe máy thiết bị cơ

8

giới
Tổng

70

BẢNG KÊ THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG

Danh mục thiết bị

Số lượng

Máy thi công tường vây

1

Máy phục vụ thi công tường vây, khoan cọc nhồi

2

Máy nén khí

2

Năm sản xuất

1995

Báo cáo thực tập kỹ thuật


24
Máy đánh ben

1

2005

1

2009

Ống đổ bê tông

2 bộ

2010

Ống thổi rửa

2 bộ

2010

Máy bơm dung dịch

5

2006

Máy xúc

1

1996

Gầu khoan

3

2010

Gầu vét

1

2010

Gầu cạp tường

2

2009

Máy bơm các loại

4

2006

Máy hàn

4

2006

Máy cắt uốn thép

2

2010

Thiết bị thí nghiệm

2

2008

Máy tách cát

2.1.3.3.

Tổ chức thi công.

a) Định vị, tim cốt công trình:

Công tác định vị  công trình, dẫn tim cốt công trình sẽ  do 1 nhóm trắc đạc 2  
người đảm nhiệm, gồm 1 kỹ sư trắc đạc và 1 phụ. Công việc này do 1 nhóm trắc 
đạc của công ty đảm nhận, cột mốc chuẩn công trình nhận bàn giao cùa chủ đàu tư 
và các cơ quan quản lý có trách nhiệm. Các mốc giới và cốt này sẽ được bảo quản  
trong quá trình thi công. Bộ  phận trắc đạc có nhiệm vụ  dẫn cốt chuẩn vào công  
trình và lưu lại trên các vật kiến trúc cố  định. Trên cơ  sở  có cốt chuẩn, mốc giới 
trên bản vẽ quy hoạch sẽ xác định vị trí cụ thể của công trình cần xây dựng và tim  
cốt của công trình xây dựng.
Tim cốt của công trình xây dựng được xác định bằng máy toàn đạc điện tử và 
dụng cụ  đo chiều dài bằng thước thép dài 30 ­ 50m. Các số  liệu đo đạc sẽ  được 
lưu lại trong bản vẽ hoàn công công trình.
Công  tác  định vị  tim cọc phải tuân thủ  theo TCVN 9395 cọc khoan nhồi thi  
công và nghiệm thu và các chi dẫn trong Hồ sơ thiết kế, cần lưu ý những điểm sau:
Trước khi đinh vị  lỗ  đào cho từng cọc, Nhà thầu sẽ  thiết lập lưới khống chế 
trắc đạc cho từng trục. Các vị  trí tim mốc, cao độ  được  đặt  ở  vị trí cố  định, ít có 
Báo cáo thực tập kỹ thuật


25

phương tiện  qua  lại, dễ  dàng kiềm  tra,  phải có biện pháp bảo vệ  tim mốc. Nhà 
thầu sẽ thường xuyên kiểm tra tính chính xác của các tìm mốc này.
Trước  khi tiến hành thi công nhà thầu thi công lưới trắc đạc định vị  các trục 
móng  và toạ  độ  các cọc  cần  thi công. Hệ  thống mốc chuẩn  và  mốc định  vị  trục 
móng phải đáp  ứng điều kiện độ  chính xác về  toạ  độ  theo yêu cầu kỹ  thuật của 
công trinh.
Dựa vào các mốc chỉ giới, mốc khống chế  do Bên A cung cấp, dùng máy toàn 
đạc điện tử  đo và truyền dẫn cốt từ  mốc chuẩn về  xây dựng lưới khống chế  và 
định vị công trình, cũng như cao độ địa hình. Các mốc này được bảo quản chặt chẽ 
trong suốt quá trình thi công, nó làm cơ sở đế triển khai giác móng công trinh cũng 
như phục vụ công tác kiểm tra trong suốt quá trình thỉ công.
b) Công tác chuẩn bị

Chuẩn bị công trường, lán trại...
Khi nhận được thông báo của Chủ  đầu tư, chúng tôi sẽ  triển khai ngay các 
công tác chuẩn bị như :
­ Hình thành bộ máy thi công theo phương án đã đề ra.
­ Lắp dựng các công trình tạm phục vụ chỉ huy và điều hành công trường.
­ Bố trí khu vực gia công sắt thép, bãi vật liệu, nhà chỉ huy.
­ Lắp đặt hệ thống điện thi công, điện bảo vệ.
­ Lắp hệ thống nước phục vụ thi công, hệ thống thoát nước tạm mặt bằng.
­ Làm đường tạm phục vụ thi công, cầu rửa xe.
­ Các công trình phục vụ như: cổng, tường rào ...
­ Các biển báo, nội qui công trường, đường thi công, ra vào công trường.
­ Mở lớp huấn luyện an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy... cho tất cả cán 

bộ công nhân tham gia xây dựng.
­ Khám và kiểm tra sức khoẻ.
­ Phổ  biến biện pháp thi công, kỹ  thuật thi công, kỹ  thuật an toàn,…tới mọi  

thành viên sẽ tham gia công trường.

Báo cáo thực tập kỹ thuật


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×