Tải bản đầy đủ

Bài thuyết trình: Tìm hiểu số liệu khảo sát tiếng ồn giao thông ở TP.HCM và đề xuất các phương pháp giảm tiếng ồn

MÔN : KỸ THUẬT KIỂM SOÁT Ô NHIỄM 
TIẾNG ỒN VÀ CHẤN ĐỘNG
ĐỀ TÀI : TÌM HIỂU SỐ LIỆU KHẢO SÁT TIẾNG 
ỒN GIAO THÔNG Ở TP.HCM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC 
PHƯƠNG PHÁP GIẢM TIẾNG ỒN
GVHD : TRẦN THỊ VÂN TRINH
LỚP 05­LTĐHMT­1
NHÓM : Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Huỳnh Thanh Nhã
Đặng Quốc Cường
Võ Thị Thùy
Vũ Thị Hằng Dung


NỘI DUNG
I. TỔNG QUAN VỀ TIẾNG ỒN
1. TIẾNG ỒN
2. NGUỒN PHÁT SINH
II. NỘI DUNG BÀI
1. TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC KHẢO SÁT
2. HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN DO             

  
GIAO THÔNG Ở TP. HCM
III. TÁC HẠI CỦA TIẾNG ỒN
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT GIẢM TIẾNG 
ỒN GIAO THÔNG 


I. TỔNG QUAN VỀ TIẾNG ỒN
1. TIẾNG ỒN
- Tiếng ồn là những âm thanh
không mong muốn. Gây khó
chịu cho người nghe, ảnh
hưởng tới quá trình làm việc
và nghỉ ngơi.
- Tiếng ồn là một dạng ô nhiễm 
rất phổ biến ở đô thị. Thành phố 
càng  lớn,  giao  thông  càng  phát 
triển mạnh thì ô nhiễm tiếng  ồn 
càng nặng.


2. NGUỒN PHÁT SINH


2. NGUỒN PHÁT SINH
­ 
   Từ hoạt động sinh hoạt


2. NGUỒN PHÁT SINH
-

Từ hoạt động sản xuất công nghiệp


2. NGUỒN PHÁT SINH
-

Từ thi công xây dựng2. NGUỒN PHÁT SINH
-

Từ hoạt động giao thông
+ Tiếng ồn từ động cơ
+ Tiếng ồn của ống xả khói
+ Tiếng ồn do còi xe

-

Theo số liệu thống kê của Sở GTVT TP.HCM tính đến 
đầu năm 2016, Thành phố đang quản lý hơn 7,4 triệu 
phương tiện, trong đó có hơn 566 nghìn ôtô và hơn 6,8 triệu 
xe gắn máy, chưa kể đến xe dân các tỉnh mang vào TP


II. NỘI DUNG BÀI
1. TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC KHẢO SÁT
Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố
lớn nhất Việt Nam về dân số và kinh
tế, đứng thứ hai về diện tích, đồng
thời cũng là một trong những trung
tâm kinh tế và văn hóa, giáo dục
quan trọng nhất của nước ta. Hiện
nay, thành phố Hồ Chí Minh là thành
phố trực thuộc Trung ương được
xếp loại đô thị loại đặc biệt của Việt
Nam (cùng với thủ đô Hà Nội).
Thành  phố  Hồ  Chí  Minh  ngày  nay  bao 
gồm 19 quận và 5 huyện, tổng diện tích 
2.095 km².


2. HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN DO GIAO THÔNG 
Ở TP. HCM
Bảng mức cường độ ồn do sinh hoạt của con người

Nguồn : Hội đồng chất lượng môi trường Hoa Kỳ


2. HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN DO GIAO 
THÔNG Ở TP. HCM
Bảng mức đo độ ồn của phương tiện giao thông

 

Nguồn : Hội đồng chất lượng môi trường Hoa Kỳ


2. HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN DO GIAO THÔNG 
Ở TP. HCM
Theo  báo  cáo  của  Chi  Cục  Bảo  Vệ  Môi  Trường  TP.HCM  đăng  trên  trang 
web của Sở Tài Nguyên Và Môi Trường TP.HCM:
Năm  2015  có  61.25%  địa  điểm  quan  trắc  có  mức  tiếng  ồn  không  đạt 
chuẩn theo QCVN 26:2010/BTNMT tiếng ồn ở TP HCM 
     dao động từ 55.09dB – 79.3dB
Trong quý II/2016 có 58.92% địa điểm quan trắc có mức tiếng  ồn không 
đạt chuẩn theo QCVN 26:2010/BTNMT tiếng ồn dao động 51.95 – 81.3dB
Trong quý III/2016 có 58.67% địa điểm quan trắc có mức tiếng  ồn không 
đạt chuẩn theo QCVN 26:2010/BTNMT tiếng ồn dao động 53.9 – 82.2dB
Trong tháng 10/2016 có 60% địa điểm quan trắc có mức tiếng  ồn không 
đạt chuẩn theo QCVN 26:2010/BTNMT tiếng ồn dao động 49.0 – 81dB


2. HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN DO GIAO THÔNG 
Ở TP. HCM
Số liệu ở một số tuyến đường giao thông
 
5
 
7
 
11
 
13
 
15
 
19
 
21
 
25
 
27
 
29
 
Trung bình tháng

Kết quả quan trắc tiếng ồn tại ngã tư Bình Phước
Thời điểm
Thông số đo được(dBA)
7H30­8H30
76,4
15H­16H
75,4
7H30­8H31
77,4
15H­16H
77,2
7H30­8H32
76,9
15H­16H
77,9
7H30­8H33
77,4
15H­16H
77
7H30­8H34
77,2
15H­16H
77,6
7H30­8H35
76,5
15H­16H
75,5
7H30­8H36
78,2
15H­16H
77,8
7H30­8H37
76,7
15H­16H
77,6
7H30­8H38
79
15H­16H
78
7H30­8H39
77,9
15H­16H
77,4
 
77,25

Quy chuẩn cho phép(dBA)
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Số liệu ở ngã tư Bình Phước đo trong khoảng thời gian 
giờ cao điểm 


2. HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN DO GIAO THÔNG 
Ở TP. HCM
Số liệu ở một số tuyến đường giao thông
12

10

8

6

4

2

0

Biểu đồ tiếng ồn ở ngã tư Bình Phước đo trong khoảng thời gian 
giờ cao điểm 


2. HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN DO GIAO THÔNG 
Ở TP. HCM
Ngày
5
7
11
13
15
19
21
25
27
29
Trung bình tháng

Kết quả quan trắc tiếng ồn tại ngã tư Hàng Xanh
Thông số đo
Thời điểm
được(dBA)
Quy chuẩn cho phép(dBA)
7H30-8H30
72,6
70
15H-16H
71,5
70
7H30-8H31
72,8
70
15H-16H
71,5
70
7H30-8H32
73
70
15H-16H
73,5
70
7H30-8H33
74,9
70
15H-16H
73,7
70
7H30-8H34
74,3
70
15H-16H
73,9
70
7H30-8H35
73,5
70
15H-16H
74,2
70
7H30-8H36
73,2
70
15H-16H
73,7
70
7H30-8H37
75,4
70
15H-16H
75
70
7H30-8H38
76,3
70
15H-16H
73,8
70
7H30-8H39
74,9
70
15H-16H
73,5
70
73,76
70

Số liệu ở ngã tư Hàng xanh đo trong khoảng thời gian 
giờ cao điểm 


2. HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN DO GIAO THÔNG 
Ở TP. HCM
Số liệu ở một số tuyến đường giao thông

12

10

8

6

4

2

0

Số liệu ở ngã tư Hàng Xanh đo trong khoảng thời gian 
giờ cao điểm 


2. HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN DO GIAO THÔNG 
Ở TP. HCM
Ngày
5
7
11
13
15
19
21
25
27
29
Trung bình tháng

Kết quả quan trắc tiếng ồn tại trạm Đinh Tiên Hoàng
Thông số đo
Thời điểm
được(dBA)
Quy chuẩn cho phép(dBA)
7H30-8H30
76,6
70
15H-16H
77,1
70
7H30-8H31
76
70
15H-16H
77,7
70
7H30-8H32
77,3
70
15H-16H
77,8
70
7H30-8H33
76,2
70
15H-16H
76,7
70
7H30-8H34
76,8
70
15H-16H
77,1
70
7H30-8H35
78,2
70
15H-16H
76,5
70
7H30-8H36
77,5
70
15H-16H
76,7
70
7H30-8H37
76,9
70
15H-16H
75,8
70
7H30-8H38
76,2
70
15H-16H
77,4
70
7H30-8H39
75,8
70
15H-16H
72,5
70
76,64
70

Số liệu ở ngã tư Đinh Tiên Hoàng đo trong khoảng thời gian 
giờ cao điểm 


2. HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN DO GIAO THÔNG 
Ở TP. HCM
Số liệu ở một số tuyến đường giao thông

12

10

8

6

4

2

0

Số liệu ở ngã tư Đinh Tiên Hoàng đo trong khoảng thời gian 
giờ cao điểm 


NHẬN XÉT
So với QCVN 26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về tiếng ồn ) thì cả 3 nút giao 
thông ngã tư Bình Phước, ngã tư Hàng xanh, 
ngã tư Đinh Tiên Hoàng đều vượt chuẩn từ 
1,5­9dBA


III. TÁC HẠI CỦA TIẾNG ỒN
-

-

-

Tiếng ồn làm rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng tới sự
hoạt động bình thường của tuần hoàn máu, làm
tăng huyết áp, ảnh hưởng đến sự phát triển của 
thai nhi.
Khi cường độ âm thanh lên tới 160 - 170dB, một
số người có thể bị điếc.
Tiếng ồn ảnh hưởng trực tiếp lên đời sống sinh
hoạt hằng ngày. ( căng thẳng, stress, mất ngủ...)


IV. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM TIẾNG
ỒN GIAO THÔNG
Tùy vào điều kiện địa hình, mật độ giao thông và diện 
tích mặt đường...sẽ có những phương pháp khác nhau:
1/ Đối với nút giao thông ngã tư Bình Phước
+ Trồng thêm cây xanh 2 bên đường và giữa dãy phân 
cách (các loại cây lá dày đặt vòm lá rộng ).
+ Nâng cao ý thức người dân tại khu vực, bằng các 
biện pháp truyền thông (hạn chế bóp còi xe khi không 
cần thiết, lúc kẹt xe ).
+ Sử dụng các vật liệu hút âm cách âm trong nhà


IV. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM TIẾNG
ỒN GIAO THÔNG
2/ Đối với nút giao thông ngã tư Hàng xanh
+ Trồng thêm cây xanh 2 bên đường
+ Xây dựng hầm chui hướng đi từ Xô Viết Nghệ Tĩnh 
qua Quốc lộ 13
+ Đặt thêm các vật liệu
 hút âm dưới chân cầu  vượt


IV. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM TIẾNG
ỒN GIAO THÔNG
3/ Đối với nút giao thông ngã tư Đinh Tiên Hoàng
+ Do diện tích mặt đường và lề đường hẹp nên không 
thể trồng thêm cây xanh, thay vào đó ta có thể xây cầu 
vượt và đặt thêm các vật liệu hút âm.
+ Thiết lập các bảng 
hướng dẫn các tuyến
đường tránh, hạn chế
mật độ xe lưu thông 
đông trên tuyến đường


IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT GIẢM TIẾNG
ỒN GIAO THÔNG
4/ Ngoài ra còn các biện pháp sau:

­ Lập dự án quy hoạch tách các khu dân cư, bệnh viện, 
trường học ra khỏi các nguồn ồn giao thông


IV. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM TIẾNG
ỒN GIAO THÔNG
­ Sử dụng tính chất chống ồn của địa hình khi phân tuyến 
đường ô tô và hệ thống đường thành phố, cố gắn đưa chúng 
xuống hầm, rãnh, khu địa hình tự nhiên và nhân tạo.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×