Tải bản đầy đủ (.pdf) (39 trang)

Bài giảng Kỹ thuật điện - Máy điện một chiều

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (991.57 KB, 39 trang )

.com/tailieudientucntt


MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucnttMÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

a./ Tình dòng điện khởi động trực tiếp.
b./ Tình điện trở Rmm cần nối tiếp với động cơ để giảm dòng điện khởi
động đến giá trị bằng 2.Iđm.
c./ Khi động cơ mang tải, nếu mạch điện vẫn còn đấu nối với điện trở
Rmm, xác định tốc độ quay của động cơ khi dòng qua động cơ đạt giá
trị bằng định mức.

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


www.themegallery.com

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt
×