Tải bản đầy đủ

Hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Ngữ văn


Gi¸o viªn tr×nh bµy
:§oµnThÞThuû Tr­êng :
THCS Tiªn Th¾ng

Chuyên đề: ứng dụng công nghệ thông tin để phát huy tính tích
cực chủ động của học sinh trong tiết đọc - hiểu văn bản
III. Hiệu quả
IV. Lưu ý
V. Kết luận.
I.Mục tiêu của việc ứng dụng công nghệ thông tin
II.Các hình thức ứng dụng
6.Tổ chức trò chơi
1. Các hình ảnh-Ngữ liệu
2. Âm thanh
3. Hệ thống câu hỏi-Hoạt động nhóm
4. Sơ đồ hoá bài dạy
5. Bài tập trắc nghiệm

I.Mục tiêu của việc ứng dụng công nghệ thông tin
+ Tạo cho học sinh sự say mê hứng thú để phát huy tính

tích cực chủ động trong việc chiếm lĩnh tri thứcvà phát huy
được khả năng nói-viết.
+ Tạo cho các em niềm tin vào cuộc sống con người, trang
bị cho các em vốn sống, hướng các em tới đỉnh cao: chân-
thiện-mĩ

1.C¸c h×nh ¶nh-Ng÷ liÖu
a.¶nh t¸c gi¶-Ng÷ liÖu


NguyÔn Tr·i

NguyÔn KhuyÕn

Hå Xu©n H­¬ng

Ng« TÊt Tè

Thanh Hải
Thanh Hải ((1930-1980), tên
khai sinh là Phạm Bá Ngoãn,

Ông hoạt động văn nghệ từ cuối
những năm kháng chiến chống
Pháp.Trong thời kì kháng chiến
chống Mĩ cứu nước, ông ở lại
quê hương hoạt động và là một
trong những cây bút có công
xây dựng nền văn học cách
mạng Miền Nam từ những ngày
đầu
Quê ở huyện Phong Điền ,tỉnh
Thừa Thiên Huế
Bài thơ Mùa xuân nho nhỏđược
viết không bao lâu trước khi nhà
thơ qua đời
Thanh Hải
Mọc giữa
Một bông
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng
dòng sông xanh
hoa tím biếc

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×