Tải bản đầy đủ

Tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo lớn làm quen với chữ cái bằng ứng dụng phần mềm powerpoint 2010 (2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

NGUYỄN THÙY TRANG

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN LÀM QUEN
VỚI CHỮ CÁI BẰNG ỨNG DỤNG
PHẦN MỀM POWERPOINT 2010
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: Phát triển ngôn ngữ
Người hướng dẫn khoa học:
ThS. VŨ THỊ TUYẾT

HÀ NỘI - 2017


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đề tài này em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo
hướng dẫn khóa luận ThS. Vũ Thị Tuyết đã tận tình giúp đỡ em trong suốt
quá trình thực hiện khóa luận.

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa
luận này.
Hà Nội, tháng 4 năm 2017
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thùy Trang


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ của
Giáo viên hướng dẫn là ThS. Vũ Thị Tuyết. Các nội dung nghiên cứu và kết
quả trong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì
công trình nghiên cứu nào trước đây.
Nếu phát hiện có bất kì gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước hội đồng cũng như kết quả khóa luận của mình
Hà Nội, tháng 4 năm 2017
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thùy Trang


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Lí do chọn đề tài............................................................................................ 1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................................ 2
3. Mục đích nghiên cứu..................................................................................... 4
4. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................... 4
5. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.............................................. 4
6. Các phương pháp nghiên cứu........................................................................ 4
7. Cấu trúc của đề tài......................................................................................... 5
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ........................................... 6
1.1 Hoạt động làm quen với chữ cái của trẻ mẫu giáo lớn ............................... 6
1.1.1 Đôi nét về chữ cái..................................................................................... 6
1.1.2 Mục tiêu, nội dung của việc tổ chức hoạt động làm quen với chữ cái cho
trẻ mẫu giáo lớn................................................................................................. 9
1.2 Vài nét về phần mềm PowerPont 2010..................................................... 11
1.2.1 Phần mềm PowerPoint 2010 .................................................................. 11
1.2.2 Ưu điểm và hạn chế của phần mềm PowerPoint 2010 trong thiết kế bài
giảng điện tử.................................................................................................... 38
1.2.3 Khả năng ứng dụng phần mềm PowerPoint 2010 vào tổ chức hoạt động


cho trẻ mẫu giáo lớn làm quen với chữ cái ..................................................... 39
1.3 Tiểu kết chương 1...................................................................................... 40
Chương 2. QUY TRÌNH TỔ CHỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN LÀM
QUEN VỚI CHỮ CÁI BẰNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM
POWERPOINT 2010 VÀ MỘT SỐ GIÁO ÁN MINH HỌA ................... 42
2.1 Quy trình thiết kế bài giảng điện tử trong tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu
giáo lớn làm quen với chữ cái ......................................................................... 42
2.1.1 Quy trình thiết kế hoạt động tổ chức cho trẻ mẫu giáo lớn làm quen với
chữ cái ............................................................................................................. 42
2.1.2. Quy trình thiết kế giáo án điện tử bằng phần mềm PowerPoint 2010 ..
45


2.2 Giáo án minh họa ...................................................................................... 46
2.3. Tiểu kết chương 2..................................................................................... 66
Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ PHẦN MỀM
POWERPOINT 2010 TRONG TỔ CHỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN
LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI........................................................................ 67
3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp ................................................................... 67
3.1.1 Đảm bảo tính mục đích .......................................................................... 67
3.1.2 Đảm bảo khơi dậy sự tò mò, lòng ham học hỏi ở trẻ............................. 68
3.1.3 Đảm bảo kích thích và phát huy tính chủ động, sáng tạo ở trẻ.............. 69
3.2 Biện pháp ứng dụng hiệu quả phần mềm PowerPoint 2010 trong việc tổ
chức cho trẻ mẫu giáo lớn làm quen với chữ cái ............................................ 70
3.2.1 Tìm hiểu kĩ mục tiêu, nội dung từng bài dạy chữ cái và đặc điểm riêng
của chữ cái....................................................................................................... 70
3.2.2. Lựa chọn các nội dung, hình ảnh phù hợp để đưa vào bài giảng điện tử..
72
3.2.3 Tham khảo các bài giảng điện tử, cách soạn bài giảng điện tử và cách
thiết kế các trò chơi bằng phần mềm PowerPoint 2010.................................. 74
3.2.4 Luyện tập soạn giáo án điện tử và dạy thử thường xuyên ..................... 78
3.3 Tiểu kết chương 3...................................................................................... 79
KẾT LUẬN .................................................................................................... 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 82


MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Lứa tuổi mầm non là bậc thang đầu tiên, làm nền móng cho các bậc
thang tiếp theo của cuộc đời. Độ tuổi mầm non nào cũng rất quan trọng và có
ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của trẻ. Đặc biệt độ tuổi mẫu giáo lớn
(5 - 6 tuổi), độ tuổi “chín muồi” đánh dấu bước chuyển biến của trẻ - trẻ
chuẩn bị bước vào học tập ở trường phổ thông. Ngoài việc chuẩn bị cho trẻ
hành trang về thể chất, kĩ năng sống, kĩ năng xã hội,… trẻ cần được chuẩn bị
các kĩ năng tiền đọc, tiền viết. Do vậy, việc cho trẻ mẫu giáo lớn làm quen với
các chữ cái tiếng Việt là vô cùng cần thiết, việc này không những giúp hỗ trợ
trẻ học tích cực môn tiếng Việt ở trường phổ thông sau này mà còn giúp hoạt
động trí tuệ trẻ phát triển thuận lợi cũng như giáo dục tình yêu của trẻ với
ngôn ngữ mẹ đẻ.
Để tổ chức cho trẻ làm quen với chữ cái, giáo viên mầm non có thể sử
dụng rất nhiều những phương pháp, biện pháp khác nhau. Điều quan trọng là,
khi cho trẻ làm quen với chữ cái thì ta cần luôn luôn tạo ra những giờ học sôi
nổi để kích thích hứng thú, lòng ham hiểu biết cũng như tình yêu của trẻ đối
với chữ cái tiếng Việt. Qua nghiên cứu, tìm hiểu các biện pháp, phương pháp
cho trẻ làm quen với chữ cái thì tôi thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin,
đặc điệt là việc sử dụng phần mềm PowerPoint đã khiến tiết học về chữ cái
trở nên vô cùng sinh động và hấp dẫn. PowerPoint 2010 xuất hiện đã có
những tính năng vượt trội hơn hẳn so với PowerPoint 2003 và PowerPoint
2007, nó có thể tạo ra những bài giảng vô cùng hấp dẫn, sinh động với giao
diện hình ảnh đẹp, lạ mắt. Hơn nữa khi ta thiết kế trò chơi bằng PowerPoint
2010 sẽ đơn giản, tiện lợi hơn nhưng lại sống động, thú vị hơn so với các
phần mềm PowerPoint trước đó. Điều này sẽ góp phần kích thích hứng thú
học tập, lòng ham hiểu biết và tư duy sáng tạo của trẻ. Tuy nhiên, việc ứng

1


dụng phần mềm này vào thiết kế bài giảng điện tử trong tổ chức các hoạt
động nói chung cũng như trong việc cho trẻ làm quen với chữ cái nói riêng
còn chưa thực sự hiệu quả. Nguyên nhân có thể là bắt nguồn từ việc tiếp cận
công nghệ còn hạn chế, trình độ tin học chưa cao hoặc có thể do giáo viên
ngại chuẩn bị vì mất nhiều thời gian. Tổ chức các hoạt động nói chung cũng
như cho trẻ làm quen với chữ cái nói riêng rất cần những hình ảnh trực quan
minh họa. Bởi trẻ mầm non thì học qua trực quan, học qua những hình ảnh cụ
thể nhất và hình ảnh sinh động thì lại luôn gây được sự chú ý của trẻ, góp
phần hình thành kiến thức một cách tự nhiên và bền vững nhất. Vì vậy, nếu
vận dụng một cách hợp lý phần mềm PowerPoint 2010 vào thiết kế bài giảng
điện tử sẽ tạo được hiệu quả cao trong việc tổ chức các hoạt động có chủ đích
cũng như cho trẻ làm quen với chữ cái.
Từ những lí do trên, tôi đã mạnh dạn chọn cho mình đề tài “Tổ chức
hoạt động cho trẻ mẫu giáo lớn làm quen với chữ cái bằng ứng dụng
phần mềm PowerPoint 2010”.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo lớn làm quen với chữ cái là một
nội dung quan trọng nằm trong mục tiêu chung của giáo dục mầm non. Nó là
nội dung cấp thiết cũng như là đòi hỏi của xã hội khi trẻ chuẩn bị bước vào
lớp một - biết các chữ cái tiếng Việt. Chính vì mức độ quan trọng của có mà
từ xưa tới nay đã có rất nhiều tác giả nghiên cứu việc dạy học chữ cái cho trẻ
mẫu giáo lớn cũng như các biện pháp, phương pháp dạy học chữ cái.
Ở Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, vấn đề về ngôn
ngữ, việc phát triển ngôn ngữ cũng như dạy chữ cái tiếng Việt đã được quan
tâm hơn. Một số hội nghị khoa học ở Trung ương cũng như các địa phương đã
hướng nội dung vào việc thảo luận nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy để
phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non nói chung, nâng cao hiệu quả dạy học
chữ cái cho trẻ mẫu giáo lớn nói riêng.


Trong cuốn giáo trình “Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm
non”, Nxb Đại học Sư phạm, năm 2004, của tác giả Nguyễn Xuân Khoa đã
nói về ý nghĩa của việc dạy học chữ cái cho trẻ cũng như việc tổ chức hoạt
động chữ cái ở trường mầm non còn gặp một số khó khăn cũng như các tồn
tại khiến cho hiệu quả dạy học giảm sút.
Cuốn “Phương pháp phát triển lời nói trẻ em”, Nxb Giáo dục, Hà Nội,
tác giả Đinh Hồng Thái cũng rất chú trọng đến việc cho trẻ làm quen với chữ
cái tiếng Việt. Theo đó, chương trình dạy học chữ cái cho trẻ mẫu giáo lớn
đều thống nhất ở nội dung cho trẻ làm quen với 29 chữ cái. Cuốn này cũng
nói về thời lượng thực hiện chương trình cho trẻ làm quen với chữ cái tiếng
Việt như sau: việc cho trẻ làm quen với chữ cái bao gồm ba giai đoạn với 36
tiết, chia làm 12 bài với 12 nhóm chữ cái, mỗi nhóm chữ cái dạy trong 3 tiết
(tiết 1: tiết học làm quen với chữ cái, tiết 2: những trò chơi với chữ cái, tiết 3:
tập tô các chữ cái).
Cuốn “Tiếng Việt 1, 2”, Nxb Đại học Sư phạm đã cung cấp kiến thức
cơ bản về chữ cái Tiếng Việt cho giáo viên trong việc dạy chữ cái cho trẻ mẫu
giáo lớn.
Khóa luận tốt nghiệp Đại học của Nguyễn Thị Giang, năm 2013 nghiên
cứu “Thiết kế trò chơi cho trẻ mẫu giáo làm quen với chữ cái Tiếng Việt” đã
nêu rõ đặc điểm chữ cái tiếng Việt và đi sâu vào việc thiết kế trò chơi cho trẻ
mẫu giáo làm quen với chữ cái Tiếng Việt.
Và có rất nhiều cuốn sách, tạp chí khác cũng đề cập tới vấn đề này.
Có thể thấy rằng, rất nhiều tác giả đã đưa ra những công trình nghiên
cứu về các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo. Hầu hết các
tác giả đều quan tâm tới đặc điểm chữ cái tiếng Việt, đưa ra chương trình dạy
học chữ cái cho trẻ mẫu giáo lớn, thời lượng thực hiện chương trình cho trẻ
làm quen với chữ cái tiếng Việt,… Tuy nhiên theo nhận định của tôi thì mỗi


công trình của một tác giả lại nghiên cứu từng khía cạnh khác nhau về chữ cái
tiếng Việt nhưng chưa tác giả nào nghiên cứu việc ứng dụng phần mềm
PowerPoint 2010 vào dạy học chữ cái cho trẻ mẫu giáo lớn. Chính vì lí do này
mà tôi quyết tâm theo đuổi nghiên cứu đề tài “Tổ chức hoạt động cho trẻ
mẫu giáo lớn làm quen với chữ cái bằng ứng dụng phần mềm
PowerPoint 2010”.
3. Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái và đặc điểm, ưu
thế, khả năng ứng dụng phần mềm PowerPoint 2010 vào thiết kế bài giảng
cho trẻ làm quen với chữ cái.
- Đề xuất biện pháp sử dụng hiệu quả phần mềm PowerPoint 2010
trong dạy học chữ cái.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc cho trẻ làm quen với chữ
cái bằng ứng dụng phần mềm PowerPoint 2010
- Thiết kế mẫu bài giảng điện tử trong việc cho trẻ làm quen với chữ cái
bằng ứng dụng phần mềm PowerPoint 2010
- Đề xuất biện pháp sử dụng hiệu quả phần mềm PowerPoint 2010
trong dạy học chữ cái.
5. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
5.1 Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu việc tổ chức hoạt động cho trẻ
làm quen với chữ cái bằng ứng dụng phần mềm PowerPoint 2010.
5.2 Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu việc tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu
giáo lớn làm quen với chữ cái
6. Các phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu
- Phương pháp quan sát


- Phương pháp điều tra
- Phương pháp thống kê
- Phương pháp so sánh đối chiếu
7. Cấu trúc của đề tài
Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn
Chương 2: Quy trình tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo lớn làm quen với
chữ cái bằng ứng dụng phần mềm PowerPoint 2010
Chương 3: Đề xuất một số biện pháp để ứng dụng hiệu quả phần mềm
PowerPoint 2010 trong tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo lớn làm quen với
chữ cái.


Chương 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1 Hoạt động làm quen với chữ cái của trẻ mẫu giáo lớn
1.1.1 Đôi nét về chữ cái
1.1.1.1 Nguồn gốc của chữ cái tiếng Việt
Chữ cái tiếng Việt còn được gọi là chữ Quốc ngữ. Gọi là chữ Quốc ngữ
là để phân biệt với chữ Hán (chữ viết tiếng Hán của Trung Quốc) và chữ Nôm
(chữ cái tiếng Việt tạo nên từ cơ sở chữ Hán). Chữ Hán và chữ Nôm tồn tại
trong thời kì phong kiến, có phạm vi sử dụng hạn chế. Chữ Hán là văn tự
chính thức trong giao dịch hành chính, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác (văn,
sử, địa lí,…) dưới các triều đại vua chúa Việt Nam hay chính quyền đô hộ của
Trung Quốc. Tuy vậy, chữ Hán lại không thể ghi hết tên người, tên địa
phương, tên núi, các loại sản vật của Việt Nam bởi một số khuôn hình ngữ âm
tiếng Việt không tìm thấy trong tiếng Hán. Sau đó, chữ Nôm ra đời. Tuy được
coi là chữ Quốc ngữ nhưng chưa bao giờ chữ Nôm thực hiện được chức năng
ngôn ngữ của một quốc gia thống nhất. Chữ Nôm chỉ dựa vào cấu tạo chữ
Hán để ghi âm tiếng Việt, mang tính chủ quan của người sáng tạo và sử dụng.
Do đó chữ Nôm không thống nhất về cách viết, có nhiều chữ khó hiểu.
Chữ cái tiếng Việt hiện nay có nguồn gốc ở chữ viết một số ngôn ngữ ở
châu Âu bởi sự giống nhau ở một bộ chữ cái La tinh (như chữ Pháp, chữ Ý,
chữ Bồ Đào Nha…), được du nhập vào nước ta từ đầu thế kỉ XVII nhằm phục
vụ cho việc giảng đạo Thiên Chúa và đó chính là chữ Quốc ngữ. Tiến trình
của chữ Quốc ngữ từ khi khởi đạo đến khi hoàn tất là cả một quãng thời gian
dài gần hai thế kỉ gồm bốn chặng chính:
1. Thời kì sơ khai, phôi thai của chữ Quốc ngữ (1620 - 1631) với các
tài liệu viết tay của J. Roiz (1621), Gaspar Luis (1626), Alexandre De Rhodes


(1625), Antonio De Fontes (1626), Francisco Buzomi (1626) và cuốn sách
của Christopho Borri (1631).
2. Thời kì hình thành chữ Quốc ngữ (1631 - 1648) với những thư từ và
tài liệu của Alexandre De Rhodes (1631, 1636, 1644, 1647), của Gaspard’
Amaral (1632, 1637) và hai tài liệu viết tay khác (1645, 1648). Ngoài ra có
thể kể đến một số chữ Quốc ngữ dùng để phiên âm chữ Nôm trong 40 tác
phẩm viết tay bằng chữ Nôm do G. Maiorica biên tập từ 1634 - 1640
3. Thời kì phát triển chữ Quốc ngữ (1651- 1659) với những tài liệu biên
soạn vào năm 1659 của Igesico Văn Tín và Bento Thiện
4. Thời kì hoàn tất chữ Quốc ngữ (1772 - 1838) với bản thảo viết tay từ
điển Việt - La của Pigneau de Beshaine (1772) và việc ấn hành Từ điển Việt La của Taberd có thể thấy chữ Quốc ngữ đã có thể thức và cả diện mạo như
đang sử dụng hiện nay. Trong giai đoạn này, còn phải kể đến những tiến bộ
của chữ Quốc ngữ trong 26 cuốn sách viết tay (khoảng 4000 trang) của
Philipphe Bỉnh sao chép từ 1796 đến 1830 (ở Lisboa)
Như vậy sự chế tác chữ Quốc ngữ là một công việc tập thể của nhiều
linh mục châu Âu. Trong đó ngoài Alexandre De Rhodes nổi bật lên vai trò
của các giáo sĩ Bồ Đào Nha như: Francisco de Pina, Gaspard’ Amaral và
Antonio Barbasa. Trong công việc này có sự cộng tác tích cực và hữu hiệu
của nhiều người Việt Nam, trước hết là các thầy giảng đạo của Việt Nam
(giúp việc cho các linh mục người châu Âu). Và Alexandre De Rhodes không
phải là người châu Âu đầu tiên sáng tạo ra chữ Quốc ngữ những ông đã có
công lao to lớn là góp phần sửa sang, hoàn chỉnh để hình thành bộ chữ Quốc
ngữ. Đặc biệt là ông đã dùng nó để biên soạn và tổ chức in ấn đầu tiên cuốn
Từ điển Việt - Bồ - La và Phép giảng tám ngày. Cuốn Phép giảng tám ngày có
thể được coi như tác phẩm văn xuôi đầu tiên viết bằng chữ Quốc ngữ, sử dụng
lời ăn tiếng nói bình dân hàng ngày của người Việt Nam thế kỉ XVII.


Vì tính ưu việt của chữ Quốc ngữ nên nó trở thành một công cụ giao
tiếp thuận lợi, được nhân dân ta chấp nhận. Nhưng do hoàn cảnh lịch sử, địa
vị chữ Quốc ngữ còn phải trải qua một thời gian lâu dài mới được khẳng định
là chữ viết chính thức của dân tộc ta như ngày nay.
1.1.1.2 Đặc điểm chữ cái tiếng Việt
Chữ cái tiếng Việt là chữ ghi âm. Đây là loại chữ cái tiến bộ. Nguyên
tắc cơ bản của kiểu chữ này là nguyên tắc ngữ âm học. Về cơ bản, nguyên tắc
đảm bảo sự tương ứng 1:1 giữa các âm và chữ, tức là mỗi chữ cái, các âm
tiếng Việt đều rời, có cấu tạo đơn giản nên việc đánh vần không phức tạp lắm.
Trong dạy học vần, việc dạy viết (nhất là những âm tiết đầu) có một số khó
khăn nhất định do cấu tạo hệ thống chữ cái tiếng Việt còn tồn tại một số bất
hợp lí:
Thứ nhất, một ghi âm bằng nhiều con chữ. Ví dụ:
Âm /k/ ghi âm bằng ba con chữ: c, k, q
Âm /i/ ghi âm bằng hai con chữ: i, y Âm
/ɣ/ ghi âm bằng hai con chữ: g, gh Âm /ŋ/
ghi âm bằng hai con chữ: ng, ngh
Âm /ie/ ghi âm bằng bốn con chữ: ia, ie, ya, ye
Âm /uo/ ghi âm bằng hai con chữ: uô, ua
Âm /wɣ/ ghi âm bằng hai con chữ: ươ, ưa.
Thứ hai, một chữ dùng để ghi nhiều âm. Ví dụ:
Chữ g biểu thị âm /ɣ/ (ghế,…), khi lại biểu thị âm /z/ (gì, gìn…).
Chữ a chủ yếu dùng để biểu thị âm /a/ nhưng đứng trước u và y lại là âm tiết
biểu thị âm /ă/. Còn trong tổ hợp tổ hợp ia thì a biểu thị yếu tố thứ hai của
nguyên âm đôi /ie/, trong tổ hợp của ua thì a biểu thị yếu tố thứ hai của
nguyên âm đôi /uo/
Chữ o chủ yếu dùng để biểu thị nguyên âm /ɔ/ nhưng khi đứng ngay sau a, e
với tư cách là âm cuối thì biểu thị âm đệm /u / (heo, mao,…).


Thứ ba, ghép nhiều con chữ để biểu thị một âm như các trường hợp sau: ch,
tr, ng, ngh, nh, ph, th.
Mặc dù vậy nhưng có thể khẳng định rằng chữ viết tiếng Việt có cấu
tạo khá đơn giản cũng như có tính thống nhất cao nên việc dạy chữ cái đối với
trẻ mẫu giáo ở Việt Nam có thể giải quyết trong vòng ba tới bốn tháng. Hiện
nay, tại các trường mầm non, việc dạy trẻ làm quen với chữ cái tiếng Việt đã
triển khai là cho trẻ làm quen với ba dạng của chữ cái: in thường, in hoa và
viết thường.
1.1.2 Mục tiêu, nội dung của việc tổ chức hoạt động làm quen với chữ cái
cho trẻ mẫu giáo lớn
1.1.2.1 Mục tiêu của việc tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo lớn làm quen
với chữ cái
- Trẻ nhận biết được các chữ cái tiếng Việt và phát âm một cách mạch
lạc, chính xác.
Tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo lớn làm quen với chữ cái chính là
nhằm giúp trẻ nhận biết được cấu tạo, hình dáng các con chữ tiếng Việt, giúp
trẻ biết phân biệt đặc điểm khác và giống nhau giữa các chữ cái đồng dạng.
Từ đó nhận biết được các chữ cái có ở môi trường xung quanh trẻ như: trên
các loại sách báo, đồ dùng, đồ chơi… và phát âm chữ cái một cách chính xác
theo ngôn ngữ mẹ đẻ.
- Hình thành các kĩ năng tiền đọc, tiền viết cho trẻ trước khi đi học tại
trường phổ thông. Qua đó hình thành ở trẻ các phẩm chất đạo đức tốt
đẹp làm cơ sở hình thành nhân cách trẻ sau này.
Khi dạy trẻ học chữ cái chính là dạy trẻ biết cách phát âm chính xác các
chữ cái, dạy trẻ biết được cấu tạo của chữ cái: gồm bao nhiêu nét, có những
nét như thế nào (nét cong tròn khép kín, nét thẳng, nét móc, nét xiên, dấu mũ
xuôi hay ngược...). Những việc ấy đồng thời hình thành cho trẻ kĩ năng tiền


đọc, tiền viết trước khi học tại trường phổ thông. Qua hoạt động cho trẻ mẫu
giáo lớn làm quen với chữ cái, trẻ sẽ có thể: đọc chính xác, hình thành phản
xạ nhanh với các chữ cái, có thể nói tên chữ cái hoặc tên cả cụm từ có chứa
chữ cái đã học mà không cần sự nhắc nhở, gợi ý hay làm mẫu của người lớn.
Điều ấy có ý nghĩa rất lớn trong việc hình thành kĩ năng tiền đọc và phát triển
kĩ năng đọc của trẻ sau này. Không những thế, ở các giờ ôn tập lại về các chữ
cái đã học, trẻ còn được cô giáo hướng dẫn dùng bút để tô nét của chữ cái.
Việc này không những giúp trẻ được khắc sâu hơn biểu tượng về chữ cái,
hình thành các kĩ năng tiền viết như: cầm bút, rèn luyện cử động của cổ tay,
ngón tay. Qua đó hình thành ở trẻ các phẩm chất đạo đức như sự kiên trì, lòng
quyết tâm, tính kỉ luật… làm cơ sở hình thành nhân cách trẻ sau này.
1.1.2.2 Nội dung chương trình tổ chức hoạt động làm quen với chữ cái cho trẻ
mẫu giáo lớn
Các chương trình cho trẻ mẫu giáo lớn làm quen với chữ cái đều thống
nhất ở nội dung cho trẻ làm quen với 29 chữ cái là: a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g, h,
i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, q, r, s, t, u, ư, v, x, y; không dạy trẻ các chữ viết thuộc về
các nguyên âm đôi như: uô, ươ, iê, các chữ ghép như: ph, ng, th, ch, tr, nh, kh…
Khi dạy trẻ mẫu giáo lớn, 29 chữ cái sẽ được phân thành các nhóm chữ cái
đồng dạng:
Nhóm 1: o, ô, ơ
Nhóm 2: a, ă, â
Nhóm 3: e, ê
Nhóm 4: u, ư
Nhóm 5: i, t, c
Nhóm 6: b, d, đ
Nhóm 7: m, n, l
Nhóm 8: h, k


Nhóm 9: p, q
Nhóm 10: g, y
Nhóm 11: x, s
Nhóm 12: v, r.
Việc dạy trẻ chữ cái theo từng nhóm sẽ giúp trẻ dễ dàng phân biệt, so
sánh được đặc điểm giống và khác nhau của chữ cái trong nhóm. Từ đó, trẻ sẽ
dễ dàng nhận biết và nhớ được cấu tạo chữ cái cũng như tránh nhầm lẫn giữa
các con chữ có hình dáng cũng như cách phát âm gần giống nhau.
1.2 Vài nét về phần mềm PowerPont 2010
1.2.1 Phần mềm PowerPoint 2010
1.2.1.1 Giới thiệu khái quát về phần mềm PowerPoint 2010
Microsoft Office PowerPoint hay còn gọi là Microsoft PowerPoint,
PowerPoint là một ứng dụng trình diễn do hãng Microsoft phát triển.
Với khả năng tạo ra file trình diễn đẹp mắt, chuyên nghiệp mà cũng rất nhanh
chóng, tiện lợi, thì MS PowerPoint đang là lựa chọn hàng đầu trên thế giới khi
thực hiện việc trình chiếu.
Cũng giống như MS Word (chương trình xử lí văn bản), MS Excel
(bảng tính), MS Access (trình dữ liệu) hay Outlook (trình quản lí email và
công việc cá nhân), MS PowerPoint 2010 là một bộ phận của Microsoft
Office 2010. MS PowerPoint 2010 với nhiều tính năng ưu việt đem tới những
bài thuyết trình, báo cáo chuyên nghiệp, sinh động, thu hút hay giúp người
dùng tự do tạo ra những trò chơi vô cùng hấp dẫn, lôi cuốn.
PowerPoint 2010 cũng như các thành phần khác của bộ Microsoft
Office 2010 được tích hợp rất chặt chẽ với nhau, do vậy việc chia sẻ thông tin
giữa các thành phần của Microsoft Office 2010 rất dễ dàng. Chỉ với một vài
thao tác, ta có thể đưa dữ liệu từ Word sang PowerPoint hay chuyển dữ liệu từ
PowerPoint sang Word theo kiểu mà người dùng mong muốn…


1.2.1.2 Những cải tiến của PowerPoint 2010
Cũng giống như các chương trình khác của bộ Office 2010, PowerPoint
2010 được phát triển lên từ phiên bản 2007. Được bổ sung nhiều tính năng
mới, có thể nói PowerPoint 2010 vượt trội hơn hẳn so với PowerPoint 2007
về cả sự phong phú lẫn tiện lợi mang tới cho người dùng. Tuy nhiên, những
người đã sử dụng thành thạo hoặc những người mới bắt đầu tìm hiểu
PowerPoint đều phải học qua cách sử dụng chương trình này.
Dưới đây là một số tính năng mới mà chúng ta gặp khi sử dụng phiên bản
PowerPoint 2010:
- Các Tab và Ribbon
PowerPoint 2010 xây dựng Ribbon có các nút lệnh đồ họa dễ nhận biết
được chia thành nhiều Tab (ngăn) thay cho hệ thống thực đơn đổ xuống trước
đây. Mỗi Tab giống như một thanh công cụ với các nút lệnh và danh sách
lệnh cho người dùng lựa chọn sử dụng.
Các Tab không dễ tùy biến dễ như các thanh công cụ ở các phiên bản
trước, nhưng PowerPoint 2010 có thêm một thanh công cụ gọi là Quick
Access Toolbar (QAT - thanh công cụ truy cập nhanh) giúp người dùng có
thể tùy biến và gắn thêm các nút lệnh thường dùng một cách nhanh chóng và
dễ dàng. Bạn có thể thêm vào QAT bất kỳ nút lệnh nào bằng cách nhấp chuột
phải vào nó và chọn Add to Quick Access Toolbar.
Ribbon xuất hiện thêm ngăn Transition giúp việc áp dụng hiệu ứng
chuyển từ slide này sang silde nhanh chóng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nút
Minimize the Ribbon giúp cho người dùng dễ dàng phóng to hay thu gọn
Ribbon.

Hình 1: Ribbon được tổ chức lại


- Ngăn File thay cho nút Office
Ngăn File chứa các lệnh liên quan đến bài thuyết trình đang soạn thảo
như thuộc tính tập tin, thiết lập mật mã bảo vệ, lưu trữ, in ấn và chia sẻ bài
thuyết trình.

Hình 2: Ngăn File mới
- Nhúng, hiệu chỉnh và xem video trong bài thuyết trình
Trong phiên bản PowerPoint 2010 hỗ trợ mạnh hơn về đa phương tiện
trong bài thuyết trình. Cụ thể, chúng ta có thể nhúng, cắt xén áp dụng các hiệu
ứng định dạng lên các hình ảnh và đoạn phim ngay trong bài thuyết trình.
Tính năng cắt xén video trong PowerPoint 2010 giúp loại bỏ các phần không
cần thiết và nội dung bài thuyết trình tập trung hơn.

Hình 3: Cắt xén video


- Chèn video từ các nguồn trên mạng
Chèn video từ các nguồn trên mạng cũng là một tính năng nổi bật của
PowerPoint 2010. Tập tin video này có thể do chúng ta tải lên các dịch vụ lưu
trữ trực tuyến hoặc bạn sưu tầm được. Có rất nhiều dịch vụ lưu trữ, chia sẻ
video trực tuyến hoàn toàn miễn phí như YouTube, Yahoo Video, Clip.vn,
Google video,… Mỗi tập tin lưu trữ trên các trang này thông thường sẽ có đoạn
mã dùng để nhúng vào các trang web khác. Ví dụ với trang Yahoo Video, bạn
sao chép đoạn mã trong ô Embed. Sau đó trên giao diện PowerPoint, bạn chọn
Insert, nhấn vào nút video, chọn Video from Web Site…
Tại vùng trống của cửa sổ Insert Video from Web Site, bạn dán đoạn
mã đã lấy được khi nãy vào rồi nhấn Insert. Như vậy là đoạn video đã được
chèn vào bài thuyết trình. Tuy nhiên để xem được đoạn video này thì máy
tính phải có kết nối Internet.

Hình 4: Chèn video từ các nguồn trên mạng
- Thêm nhiều hiệu ứng độc đáo cho hình ảnh
Với PowerPoint 2010, người dùng có thể sử dụng nhiều hiệu ứng mỹ
thuật khác nhau cho hình ảnh để trình chiếu mà không cần phải thông qua các
phần mềm chỉnh sửa.


Hình 5: Hiệu ứng màu sắc của hình ảnh

Hình 6: Hiệu ứng sáng tối của hình ảnh
- Xóa các phần không cần thiết trong hình
Một tính năng mới được bổ sung trong phiên bản PowerPoint
2010 chính là cho phép loại bỏ hình nền của các hình ngay trong chương
trình.


Hình 7: Loại bỏ nền hình
- Nhiều hiệu ứng chuyển Slide mới
PowerPoint 2010 có thêm nhiều hiệu ứng chuyển slide mới, đặc biệt
là các hiệu ứng 3-D đẹp mắt và sinh động.

Hình 8: Hiệu ứng chuyển slide
- Tạo file PDF chỉ bằng một cú nhấp chuột: ưu điểm của Ofice 2010 so với
Ofice 2007 chính là không phải cài đặt thêm bất cứ tiện ích hỗ trợ nào
mà vẫn có thể lưu tài liệu dưới dạng PDF chỉ bằng một cú nhấp chuột. Để
thực hiện tạo file PDF ta vào File/Save&Send/Creat PDF/XPS Document.


- Bổ sung chức năng xem trước tài liệu khi thực hiện cắt/dán:
Sau khi thực hiện chức năng cắt/sao chép một đoạn văn bản để dán.
Khi dán người dùng sẽ thấy trước sự thay đổi nếu lựa chọn dán đoạn tài liệu
ấy. Paste Options cung cấp 4 lựa chọn:
Tùy chọn Paste

Miêu tả

Destination Theme

Dán nội dung theo định dạng Theme ở nơi dán.

Keep Source Formatting

Dán nội dung mà giữ nguyên định dạng nguồn, có
cho nội dung bảng biểu và bảng tính (Excel)

Picture

Giữ nguyên nội dung dán của một ảnh, không
chỉnh sửa nó

Keep Text Only

Chỉ dán nội dung là văn bản, có cho nội dung
bảng biểu và bảng tính (Excel).

Hình 9: Paste Options


Nhận xét:
PowerPoint 2010 có rất nhiều cải tiến so với PowerPoint 2007 và
PowerPoint 2003 như: Bổ sung nhiều hiệu ứng chuyển slide độc đáo; hỗ trợ
định dạng hình ảnh với hiệu ứng sinh động, nhúng/chèn video linh hoạt
hơn và nhiều tính năng vượt trội khác như: tạo file PDF đơn giản hơn, bổ
sung chức năng xem trước tài liệu khi thiện hiện cắt/dán…
1.2.1.3 Các thành phần trên cửa sổ chương trình của PowerPoint 2010
- Giao diện của PowerPoint 2010 được thiết kế vô cùng khoa học giúp
cho người dùng dễ dàng học và sử dụng. Các thành phần trên cửa sổ
PowerPoint 2010 như sau:

Hình 10: Các thành phần trên cửa sổ PowerPoint 2010
- Thanh tiêu đề (Title bar): thể hiện tên của chương trình đang chạy là
PowerPoint 2010 và tên của bài trình diễn hiện hành. Nếu cửa sổ chưa toàn
màn hình thì ta có thể dùng chuột kéo Title bar để di chuyển cửa sổ.


- Ribbon: Chức năng của Ribbon là sự kết hợp của thanh thực đơn và
các thanh công cụ, được trình bày trong các ngăn (tab) chứa nút và danh sách
lệnh.
+ File: Chứa các lệnh như lưu một file thuyết trình PowerPoint, mở
một file PowerPoint mới, đóng một file PowerPoint đang sử dụng hoặc chứa
lệnh in PowerPoint hoặc các tùy chọn Optons trong PowerPoint...
+ Ngăn Home: Chứa các nút lệnh thường xuyên sử dụng trong quá
trình soạn thảo văn bản, như các lệnh về sao chép, cắt dán, chèn một slide
PowerPoint mới, phân chia section, các lệnh về định dạng văn bản, các
lệnh về vẽ hình, tìm kiếm và thay thế...

Hình 11: Ngăn Home
+ Ngăn Insert: Cho phép chúng ta thêm các đối tượng mà PowerPoint 2010
hỗ trợ, như chèn bảng biểu, chèn hình ảnh, Clip Art, đồ thị, liên kết, văn bản,
chữ nghệ thuật, ngày tháng, các đối tượng về toán học, chèn video, chèn âm
thanh vào PowerPoint...

Hình 12: Ngăn Insert


+ Ngăn Design: Thực hiện các lệnh về định dạng, kích cỡ và chiều hướng của
các slide Transitons: PowerPoint 2010 có tổ chức Transitions thành một ngăn
mới trên Ribbon, nó giúp cho chúng ta có thể áp dụng và thiết lập các
thông số cho các hiệu ứng chuyển slide rất nhanh chóng và thuận lợi. Ngoài
ra, PowerPoint 2010 còn hỗ trợ cho chúng ta có thể xem trước các hiệu ứng
của slide ngay trong chế độ soạn thảo.

Hình 13: Ngăn Design
+ Ngăn Animations: Đây chính là danh mục các hiệu ứng áp dụng cho các
đối tượng trên slide, nó giúp chúng ta có thể tạo hiệu ứng cho hình ảnh, cho
văn bản hoặc cho các đối tượng khác. Trong PowerPoint 2010 cho phép
chúng ta sao chép các đối tượng, thiết lập thời gian cũng như là các sự kiện
cho các hiệu ứng...

Hình 14: Ngăn Animatons
+ Ngăn Slide Show: Chuẩn bị các thiết lập cho bài thuyết trình trước khi
trình diễn, tùy biến về mặt nội dung của bài thuyết trình trong các tình
huống


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×