Tải bản đầy đủ

SKKN CHU NHIEM RAT HAY

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Giáo viên chủ nhiệm là một trong những yếu tố góp phần vào sự nghiệp
giáo dục toàn diện cho học sinh.
Song song với việc“Dạy chữ” cho các em, chúng ta cần hết sức quan tâm
đến việc: “Dạy người”. Vì đây sự nghiệp giáo dục là của toàn Đảng, toàn dân mà
trong đó ngành sư phạm giữ vai trò then chốt, thực tế nếu học sinh không có nề
nếp thì việc giáo dục và dạy học trên lớp sẽ không đạt hiệu quả cao. Vì ‘Tiên học
lễ – hậu học văn” chân lí đó được tồn tại từ bao đời nay và không bao giờ phai
nhạt. Nên vấn đề tu dưỡng đạo đức cho học sinh trong nhà trường là trách nhiệm
của tất cả thầy cô, đặc biệt là người thầy, cô làm công tác chủ nhiệm trong việc
hình thành “Nhân cách” của các em.
Do đó, chúng ta cần phải làm gì để quá trình giáo dục này tiến hành một
cách chu đáo, có kế hoạch, phương pháp thích hợp nhằm xây dựng lớp học thành
một tập thể đoàn kết, tích cực, chủ động trong mọi hoạt động, mang tính chất
giáo dục toàn diện, phát huy khả năng tự quản, tự giác của học sinh dưới sự chỉ
đạo thống nhất về công tác chủ nhiệm của nhà trường.

Trong nhà trường giáo viên chủ nhiệm là người chịu trách nhiệm thực hiện
mọi quyết định quản lý của hiệu trưởng đối với lớp và các thành viên trong lớp.
Vạch kế hoạch, tổ chức cho lớp mình thực hiện các chủ đề theo kế hoạch và theo
dõi, đánh giá việc thực hiện của các học sinh,giáo viên chủ nhiệm là cố vấn cho
học sinh xây dựng đi vào nề nếp, phát huy khả năng tự giác, tự quản của học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm lớp phải biết phối hợp với các giáo viên bộ môn để chỉ đạo
quản lý học sinh trong lớp học tập, lao động, công tác. Giáo viên chủ nhiệm cũng
phải biết phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài trường như: Đội –
Ban đại diện cha mẹ. Đặc biệt hơn giáo viên chủ nhiệm phải biết lựa chọn và đào
tạo ban cán sự lớp nhiệt tình, năng động, sáng tạo để kết hợp giữa giáo viên chủ
nhiệm với ban cán sự lớp để làm tốt công tác dạy- học- giáo dục học sinh trong
lớp mình phụ trách.

GV: Trần Văn Phú

Trang 1


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp, là giáo viên trực tiếp giảng dạy
bản thân tôi thấy rằng, để giáo dục một tập thể lớp có nhiều đối tượng đi vào nề
nếp hoạt động chung không phải là một việc làm đơn giản. “Sản phẩm giáo dục”
mà chúng ta tạo ra không thể biết trước chính xác kết quả như bao sản phẩm của
các ngành nghề khác. Đặc biệt là sự hình thành phẩm chất đạo đức của học sinh
không phải một ngày, một buổi là có được mà phải trải qua một thời gian dài rèn
luyện, cho nên để đảm nhận công việc này chúng ta phải thật sự kiên trì, nhẫn nại,
chịu khó và phải tốn nhiều thời gian công sức để tìm hiểu; lắng nghe tâm tư
nguyện vọng của từng đối tượng học sinh trong lớp. Như vậy giáo viên chủ nhiệm
phải đề ra được kế hoạch, phương pháp giáo dục thích hợp cho từng trường hợp
đặc biệt bằng cả tấm lòng yêu thương, nhân ái của người Thầy. Từ đó có thể hướng
các em đi theo quỹ đạo riêng của mình. Giáo viên chủ nhiệm có chỉ đạo, quản lí
tốt thì các em mới ngoan, có ý thức học tập tốt dẫn đến việc giảng dạy mới có hiệu
quả cao. Vì thế tôi chọn đề tài “Kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm”.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Để làm tốt công tác chủ nhiệm trước hết giáo viên chủ nhiệm phải xác định
vai trò, nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm khác với giáo viên bộ môn, trong
nhiều năm làm công tác chủ nhiệm. Tôi luôn suy nghĩ rằng làm thế nào đễ xây


dựng được một đội ngũ cán bộ lớp thật sự có bản lĩnh quản lý lớp trong những lúc
không có giáo viên chủ nhiệm, nhằm bồi dưỡng học sinh năng lực tự quản một
cách khoa học của ban cán bộ lớp.
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Trong phạm vi bài viết này tôi xin trình bày “Một số kinh nghiệm trong
công tác chủ nhiệm lớp”, và những người làm công tác giáo dục. Đặt biệt những
giáo viên đã từng công tác chủ nhiệm lớp.

GV: Trần Văn Phú

Trang 2


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

B. PHẦN NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
Công tác chủ nhiệm lớp là công việc thể hiện một quá trình tâm lí phản ánh
kinh nghiệm giáo dục học sinh. Giáo viên Trung học cơ sở là người thầy tổng thể,
vừa chịu trách nhiệm trực tiếp giảng dạy môn học vừa đảm đương quản lí và giáo
dục học sinh lớp mình phụ trách.
Giáo viên chủ nhiệm là người thay mặt hiệu trưởng, hội đồng nhà trường,
cha mẹ học sinh quản lí tập thể học sinh, tổ chức điều hành và kiểm tra mọi hoạt
động, kĩ năng sống của học sinh trong nhà trường.
Giáo viên chủ nhiệm là nhân vật trung tâm hình thành nhân cách của học
sinh, là cầu nối liền giữa nhà trường và đời sống xã hội. Bởi vậy người giáo viên
chủ nhiệm rất cần đến nghệ thuật sư phạm dẫn dắt học sinh đi vào thế giới quan
khoa học và phẩm chất đạo đức con người, giúp các em nhận thức biết sống và làm
việc trong tập thể.
Có thể nói rằng công tác chủ nhiệm lớp ở cấp Trung học cơ sở rất quan
trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành phát triển nhân cách cũng như rèn
luyện kĩ năng ứng xử có văn hóa của học sinh.
II. THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM:
Đầu năm học 2016-2017 tôi nhận thấy những thuận lợi và khó khăn sau:
1. Thuận lợi.
- Học sinh trong trường đa số ở gần trường.
- Đa số học sinh có ý thức kỷ luật cao, ngoan, lễ phép với thầy cô, biết vâng lời
cha mẹ. Tích cực tham gia hoạt động phong trào do Đoàn trường, lớp tổ chức.
- Được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên bộ môn có
chuyên môn vững, nhiệt tình trong giảng dạy.
- Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bậc phụ huynh với giáo viên chủ nhiệm và đoàn thể.
2. Khó khăn.
- Cơ sở vật chất còn hạn chế, nên việc dạy và học của giáo viên và học sinh còn
gặp khó khăn.
GV: Trần Văn Phú

Trang 3


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

- Học sinh 2 buổi/ngày nên thời gian các em phải học nhiều hơn.
- Một phần học sinh cá biệt chưa có ý thức trong học tập và rèn luyện đạo đức
chủ yếu do tác động từ hoàn cảnh gia đình hoặc xã hội, bạn bè. Một số học sinh
có hoàn cảnh gia đình không thuận lợi, không ổn định, cha mẹ ly thân, ly dị, lo
kiếm sống không có thời gian chăm sóc con cái.
- Với những thực trạng trên, để xây dựng nề nếp cho học sinh, đặc biệt là học
sinh ở khối Trung học cơ sở đang ở lứa tuổi tò mò, đòi hỏi người giáo viên phải
có bản lĩnh, tính dứt khoát, sự quan tâm đồng đều đến lớp mình phụ trách, bên
cạnh đó người giáo viên phải có tấm lòng bao dung, nhân hậu, yêu thương học
sinh như con em của chính mình. Vì vậy việc đưa ra một số biện pháp nhằm
giúp các em có nề nếp, đạo đức ý thức tự giác là rất cần thiết.
Từ những thuận lợi và khó khăn trên, sau khi nhận lớp chủ nhiệm tôi mạnh
dạn cải tiến nội dung, biện pháp công tác chủ nhiệm để định hướng kết quả tốt hơn.
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
1. Giáo viên chủ nhiệm cần nắm chắc một số văn bản quy định.
2. Công việc chủ động của giáo viên chủ nhiệm.
3. Xây dựng đội ngũ cán sự lớp vững mạnh.
4. Lập sơ đồ tổ chức lớp học.
5. Xây dựng và duy trì nghiêm kỷ cương nề nếp lớp.
6. Kết hơp chặt chẽ với ban chấp hành hội cha mẹ học sinh lớp.
7. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn.
8. Tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần.
9. Phối hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường – Đoàn – Đội – Ban cán sự lớp
– Tập thể lớp.
IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỦ
NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG THCS
1. Giáo viên chủ nhiệm cần nắm chắc một số văn bản qui định.
Giáo viên chủ nhiệm cần phải nắm vững các văn bản qui định về nhiệm vụ
của học sinh trong nhà trường; Quyền của học sinh, những điều học sinh không
được làm, qui định khen thưởng và kỷ luật, về nội qui và cách xếp loại 2 mặt giáo
GV: Trần Văn Phú

Trang 4


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

dục, phổ biến đến từng đối tượng học sinh. Ngoài ra, chúng ta cần nắm và hiểu rõ
chức năng và nhiệm vụ cơ bản của giáo viên chủ nhiệm để thực hiện công tác một
cách hiệu quả, tối ưu nhất, có tính thuyết phục dựa trên những luận cứ, luận chứng
rõ ràng. (Luật giáo dục, Điều lệ Nhà trường, Qui chế đánh giá xếp loại hai mặt giáo
dục của học sinh , …)
2. Công việc chủ động của giáo viên chủ nhiệm.
Ngay từ đầu năm học 2016 – 2017, khi được nhà trường phân công chủ
nhiệm lớp 84 tôi đã tiến hành công việc như sau:
a. Điều tra nắm chắc về đặc điểm tình hình của lớp để có cách tổ chức,
quản lý, điều phối các hoạt động.
- Sĩ số: 37 – Nữ 20.
- Lập danh sách lớp, xếp tên học sinh theo thứ tự A, B, C…
- Tìm hiểu về thành phần gia đình( theo mẫu ).
Tiến hành cho học sinh làm lí lịch đầu năm (cần chính xác: Họ và tên; ngày,
tháng, năm sinh; nơi sinh… đúng theo khai sinh; địa chỉ cụ thể (thường trú hoặc
tạm trú; Họ tên cha, mẹ và nghề nghiệp…). Dựa trên cơ sở đó, giáo viên chủ
nhiệm cần phải chú ý đến:
- Các học sinh thuộc hộ nghèo hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Diện gia đình chính sách….
- Lập và phân chia học sinh theo địa bàn cư trú, phân theo từng khu vực.
- Thành phần bản thân: Căn cứ vào sổ điểm lớp; căn cứ vào kết quả học tập
và hạnh kiểm của học sinh ở năm học trước, kết hợp cùng giáo viên chủ nhiệm cũ
để hiểu rõ thêm về từng đối tượng của lớp kể cả năng khiếu, thành tích tốt hoặc
chưa tốt của học sinh.
+ Học tập: Giỏi – Khá – Trung bình – Yếu .
+ Hạnh kiểm: Tốt – Khá – Trung bình – Yếu.
+ Đặc điểm: Năng khiếu, thành tích đạt được, những điều chưa tốt.
Qua tìm hiểu sơ lược, giáo viên chủ nhiệm tiến hành sắp xếp chỗ ngồi cho
học sinh (chú ý đến đối tượng học sinh khuyết tật về thị lực). Sau đó chia thành 4

GV: Trần Văn Phú

Trang 5


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

tổ. Lập sơ đồ chổ ngồi thành 2 bản: tại lớp 1 bản, giáo viên lưu lại 1 bản để tiện lợi
cho việc theo dõi học sinh.
b. Lập sổ chủ nhiệm.
Tôi đã lập sổ chủ nhiệm theo mẫu qui định của nhà trường. Trong đó, phải
thật chú ý đến việc ghi chép phải chi tiết, đầy đủ các phần các mục theo yêu cầu.
Song cần đặc biệt lưu ý:
-Theo dõi học sinh mọi mặt theo định kì, có nhận xét cụ thể đối với từng em.
- Ghi rõ, cụ thể số điện thoại liên lạc của gia đình học sinh (nếu có).
- Lập – ghi danh sách học sinh chia theo tổ (địa chỉ ghi chính xác).
- Danh sách thầy cô bộ môn (họ tên, địa chỉ Gmail, số điện thoại, những thay
đổi nếu có).
- Căn cứ vào sự sắp xếp thời khóa biểu của nhà trường tôi ghi thời khóa biểu
cho học sinh và ghi vào sổ chủ nhiệm để thông báo đến quí phụ huynh: Ngày, giờ,
môn học, thời gian của các em để tiện cho phụ huynh theo dõi. Cập nhật thường
xuyên thời khóa biểu thay đổi theo yêu cầu chung của Nhà trường.
- Việc dạy và tổ chức cho học sinh hoạt động học tập trong và ngoài giờ là
vấn đề quan trọng, đòi hỏi giáo viên phải lên kế hoạch thực hiện rõ ràng, cụ thể
theo tuần, tháng, ngày luôn có sự thay đổi.
- Bên cạnh đó, cần theo dõi học sinh vi phạm. Ghi rõ:
Họ và tên học sinh vi phạm.
Lỗi học sinh vi phạm, biện pháp xử lý.
Số lần vi phạm. Hiệu quả sau mỗi lần xử lý.
Mức độ vi phạm dẫn đến mức độ xử lý sau cho phù hợp.
Mức độ sửa chữa sau mõi lần vi phạm.
Cam kết giữa học sinh - phụ huynh học sinh - giáo viên chủ nhiệm.
(Có ý kiến và chữ ký của phụ huynh học sinh).
3. Xây dựng đội ngũ ban cán sự lớp vững mạnh.
Bản thân giáo viên chủ nhiệm là cố vấn cho học sinh xây dựng lớp học thành
đơn vị tập thể gắn bó, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, phát huy khả năng tự
giác, tự quản của học sinh theo đúng tinh thần đổi mới phương pháp giáo dục. Do
GV: Trần Văn Phú

Trang 6


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

đó, ngay tiết sinh hoạt đầu năm giáo viên cần vạch ra, định hướng nhằm giúp các
em thể hiện tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn phê và tự phê giúp đỡ nhau cùng tiến
bộ. Từ đó lựa chọn ra đội ngũ cán bộ lớp và xây dựng khung chương trình công
việc cho lớp và ban cán sự lớp.
a. Lựa chon đội ngũ cán bộ lớp.
Cần phải ổn định nề nếp tổ chức lớp ngay từ tiết sinh hoạt lớp đầu tiên như sau:
- Qua kết quả đạt được của các em ở năm học trước, và quá trình tìm hiểu,
điều tra nắm chắc về đặc điểm tình hình của lớp, đặc điểm tâm sinh lí, sở trường,
năng lực của từng học sinh và cùng với tập thể lớp trên cơ sở tự do dân chủ, bầu ra
ban cán sự lớp dựa trên một số tiêu chuẩn sau.
Tiêu chuẩn của cán bộ lớp:
- Học lực khá – giỏi, hạnh kiểm tốt.
- Tác phong nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt.
- Nhiệt tình gương mẫu và có trách nhiệm.
- Có uy tín và năng lực hoạt động để điều hành công việc của lớp.
- Tự chủ, công bằng, hiểu biết, xử lí tình huống nhanh.
Bầu ban cán sự lớp:
- Lớp trưởng.
- Lớp phó học tập.
- Lớp phó lao động.
- Lớp phó văn thể mỹ.
- Sao đỏ.
Cán sự bộ môn: Toán -Tiếng Anh -Văn - Hóa - Lý - Sinh - Sử - Địa -GDCD
- Công nghệ - Thể dục - Tin học. (nhằm theo dõi về tình hình học tập của từng giờ
để báo cáo kịp thời đến giáo viên chủ nhiệm).
Cán bộ tổ: Tổ trưởng và tổ phó.
Ngoài ra còn có: Thủ quỹ lớp, thư ký.
b) Phân công nhiệm vụ cho ban cán sự lớp.
- Ban cán sự lớp đại diện cho lớp, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về toàn bộ
hoạt động học tập, rèn luyện, của lớp trong thời gian học. Ban cán sự lớp do
GV: Trần Văn Phú

Trang 7


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

tập thể lớp bầu ra, được giáo viên chủ nhiệm quyết định công nhận. Nhiệm kỳ
của Ban cán sự lớp là một năm.
- Giáo viên chủ nhiệm cần giao nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên trong ban
cán sự lớp, cán sự tổ và có hướng dẫn cụ thể để các em có thể hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, song vẫn đảm bảo được thời gian cho các em hoàn thành
chất lượng học tập tốt, vừa sức và phù hợp với đối tượng.
Nhiệm vụ của lớp trưởng: Lớp trưởng là người điều hành, quản lý toàn
bộ các hoạt động của lớp và từng thành viên trong lớp, dưới sự chỉ đạo của giáo
viên chủ nhiệm, cụ thể:
- Duy trì các buổi sinh hoạt 10 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp vào thứ hai hàng tuần,
các cuộc hội ý ban cán sự lớp, các giờ học tự quản. Đánh giá các hoạt động của
lớp từng tuần, từng tháng, từng kỳ, tổng hợp chung, đánh giá và xếp loại các
thành viên trong lớp về mặt hạnh kiểm theo từng tháng. Đề ra phương hướng
và kế hoạch tới.
- Tổ chức, quản lý lớp thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo quy định
của Nhà trường.
- Theo dõi, đôn đốc lớp chấp hành đầy đủ và nghiêm chỉnh quy chế, quy định,
nội quy về học tập và sinh hoạt của nhà trường. Xây dựng và thực hiện nề nếp
tự quản trong HS.
- Tổ chức, động viên giúp đỡ những bạn gặp khó khăn trong học tập.
- Chịu sự điều hành, quản lý trực tiếp của giáo viên chủ nhiệm lớp.
- Chủ trì các cuộc họp lớp để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, bình xét học
bổng, đề nghị thi đua khen thưởng đối với tập thể và cá nhân trong lớp.
Với một vị trí quan trọng, để đạt được hiệu quả cao trong công việc, giáo
viên chủ nhiệm phải hướng dẫn cho lớp trưởng một phương pháp làm việc tốt
nhất: Như biết thuyết phục các bạn trong lớp hoàn thành tốt công việc được giáo
viên và nhà trường giao phó. Biết lắng nghe mọi người ở mọi lúc mọi nơi. Lời
nói phải luôn đi đôi với việc làm để làm gương cho các bạn trong lớp. Biết khen
và chê đúng lúc không làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của các bạn.
Nhiệm vụ của các lớp phó học tập :
GV: Trần Văn Phú

Trang 8


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

- Ðiểm danh, ghi sổ đầu bài đầy đủ, kịp thời.
- Tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động học tập, chữa bài tập, giải đáp các băn
khoăn thắc mắc của các bạn trong học tập, tập hợp các ý kiến đề xuất với giáo
viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn về kế hoạch nội dung học tập của lớp.
Tổng hợp các kết quả của các tổ trưởng về việc kiểm tra bài tập làm ở nhà,
dụng cụ học tập của các thành viên trong lớp làm tốt các yêu cầu đề ra và tổ
chức điều hành cán sự môn, sửa bài tập trong 10 phút đầu giờ.
Lớp phó lao động: Kết hợp với tổ phó của các tổ để phân công, theo
dõi, điều hành công việc thuộc về lao động, vệ sinh chung, trực ban, trực nhật hàng
ngày của các thành viên của mỗi tổ và trong lớp, đôn đốc các thành viên trong mỗi
tổ và trong lớp. Nhận xét, đánh giá kết quả, theo dõi các hoạt động báo cáo với
giáo viên chủ nhiệm một cách chính xác, trung thực.
Lớp phó văn thể: Tổ chức điều khiển, theo dõi các hoạt động văn nghệ thể thao của trường, lớp, thành lập được các đội tuyển ở các môn.
Nhiệm vụ của tổ trưởng, tổ phó: Tổ trưởng, tổ phó của các tổ được
chính các thành viên trong tổ bầu ra dưới sự gợi ý của giáo viên chủ nhiệm.
- Nhiệm vụ của tổ trưởng: Điều hành công việc chung của tổ. Theo dõi, đôn đốc
các hoạt động hàng ngày của tổ về việc thực hiện nội quy, học tập. Nhận xét,
đánh giá kết quả cho điểm, xếp loại từng thành viên trong tổ mà mình được
phân công trực chéo trong mỗi tuần báo cáo với giáo viên chủ nhiệm một cách
chính xác, trung thực.
- Tổ phó: Theo dõi điều hành công việc thuộc về lao động, vệ sinh chung, trực
nhật hàng ngày của các thành viên trong tổ.
- Nhiệm vụ chung của tổ trưởng, tổ phó: Trong 10 phút đầu giờ hàng ngày, kết
hợp với lịch học của lớp trong mỗi ngày kiểm tra việc học bài cũ, làm bài tập ở
nhà. thực hiện nội quy, quy định của các thành viên trong tổ mình, sau đó các tổ
trưởng có trách nhiệm báo cáo chính xác hoạt động của các thành viên trong tổ
về cho lớp trưởng .
Ví dụ:

GV: Trần Văn Phú

Trang 9


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

- Tổ trưởng: Bắt buộc 100% thành viên trong tổ phải làm bài tập giáo viên giao
về nhà. Nếu làm thiếu phải có lý do chính đáng. trong 10 phút đầu giờ cán sự bộ
môn trong lớp sửa những bài khó. Nếu không làm được có thể nhờ giáo viên bộ
môn giải đáp.
- Tổ phó: Đến lượt tổ mình trực nhật lớp, tổ phó nhận bàn giao từ tổ bạn, phân
công cụ thể đến từng thành viên. Nếu bạn nào làm chưa tốt hoặc làm mất dụng
cụ, tổ phó nắm bắt tình hình và báo cáo với giáo viên chủ nhiệm để xử lí. Đến
lượt vệ sinh chung trên sân trường, hay lao động được nhà trường phân công tổ
phó nhận vị trí của tổ mình và theo dõi nhắc nhở tổ viên hoàn thành tốt nhiệm
vụ. Sau đó báo cáo chính xác cho lớp phó lao động để đánh giá chung.
Giáo viên chủ nhiệm giao cho mỗi tổ, ban cán sự lớp một cuốn sổ để theo
dõi hoạt động công việc của mình và lên kế hoạh cho từng tuần, tháng cụ thể. Cuối
tuần đánh giá xếp loại.
Ví dụ: Sổ theo dõi thành viên trong tổ 1.
Tuần:.......
T Họ
TKT Bài

T

tên

tập ở nhà

Tháng:.......
Học tập
Đạo đức
Đồ
Nghỉ
Vi
Thuộc bài Đi
Nói
dùng
học K, phạm
Không Tb trể
chuyện
HT
P
NQ

Tốt Khá

<5

>5

XL
(tốt,
khá,
tb,
yếu,

kém)
- Dựa trên nội qui trường, giáo viên chủ nhiệm cho cả lớp thảo luận lập
thành nội qui của lớp, từ đó lập thành bảng điểm thi đua cá nhân trong tuần. Yêu
cầu học sinh thực hiện việc tự đánh giá xếp loại theo các loại: Tốt, Khá, Trung
bình, Yếu, Kém .
4. Lập sơ đồ tổ chức lớp học.
a) Căn cứ để lập sơ đồ lớp:
- Sắp xếp chỗ ngồi: Trước hết hãy để cho các em quyền tự chọn chỗ ngồi
theo ý thích, sau đó điều chỉnh dần dần, phân bố học sinh nam – nữ; học sinh giỏi –
khá – trung bình – yếu rãi đều ở các tổ. Tránh tình trạng xếp các em có cùng
khuyết điểm ngồi cạnh nhau.
GV: Trần Văn Phú

Trang 10


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

- Qua tìm hiểu sơ lược, giáo viên chủ nhiệm tiến hành sắp xếp chỗ ngồi cho
học sinh (chú ý đến các học sinh có bệnh khuyết tật về mắt, tai…). Sau đó chia
thành 4 tổ. Lập sơ đồ chỗ ngồi thành 2 bản: tại lớp 1 bản, giáo viên lưu lại một bản
để tiện lợi cho việc theo dõi học sinh.
- Căn cứ vào học lực của HS: HS yếu kém, chậm tiến ngồi trước; HS khá
giỏi ngồi sau.
- Căn cứ vào tình trạng sức khỏe của HS: HS thấp trước, cao sau; HS mắt
yếu ngồi gần bảng.
- Căn cứ vào nhiệm vụ của ban cán sự lớp: ngồi giữa và sau.
b) Sơ đồ tổ chức lớp học của lớp 8A4:
Ghi chú : trong quá trình lập sơ đồ, có thể thay đổi một số vị trí nếu thấy
không phù hợp. 2-3 sơ đồ lớp/1 năm học.
5. Xây dựng và duy trì nghiêm kỷ cương nề nếp lớp:
Có thể nói đây là giải pháp mang tính hiệu quả cao trong công tác giáo dục
nói chung và giáo dục đạo đức nói riêng. Đặc biệt đối với học sinh lớp 8 đang ở
lứa tuổi hiếu động. Do vậy giáo viên chủ nhiệm phải là người dẫn dắt, chỉ bảo cho
các em thực hiện đúng nội quy, quy định của trường lớp và xác định rõ nhiệm vụ
học tập của mình để định hướng cho tương lai.
a. Những nhiệm vụ của học sinh.
- Kính trọng thầy cô giáo trong nhà trường. Thực hiện đầy đủ các nội quy, quy
chế của trường, lớp.
- Hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo yêu cầu của Thầy, Cô trong
nhà trường.
- Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia các hoạt động đoàn
thể của nhà trường, của địa phương nơi cư trú.
- Giúp đỡ bạn bè trong học tập, bảo vệ tài sản chung của nhà trường, lao động
công ích.
b. Quyền học sinh:
- Tôi phân tích và nói rõ quyền học sinh trong nhà trường để mỗi học sinh biết
và xác định cho đúng quyền lợi của mình.
GV: Trần Văn Phú

Trang 11


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

- Được hưởng thụ giáo dục toàn diện một cách bình đẳng, được đảm bảo về thời
gian học tập, được sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo an toàn trong
học tập ở lớp. Được hoạt động thể dục thể thao theo quy định.
- Học sinh được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu tư duy thể
dục thể thao, văn hoá nghệ thuật do nhà trường và ngành tổ chức.
- Học sinh được trợ cấp học bổng, trợ cấp khó khăn theo quy định của nhà nước,
nhà trường.

c. Cho học sinh học tập nội qui trường và đề ra một số nhiệm vụ của học
sinh trong lớp:
- Giáo viên chủ nhiệm cho học sinh ghi cẩn thận nội qui của trường vào sổ tự
rèn và đem về nhà cùng phụ huynh trao đổi để thực hiện tốt.
- Thông báo các khoản thu đầu năm của học sinh có biên lai thu nhận và thời
hạn nộp. Nêu lên những trường hợp miễn, giảm để học sinh biết thêm chi tiết.
- Đề nghị với học sinh việc thu quỹ lớp. Học sinh bàn bạc thảo luận và quyết
định. Quỹ lớp phải do thủ quỹ giữ có sổ ghi chép các khoản thu – chi – tồn rõ
ràng và công bố tài chính trước lớp giờ sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần.
- Điều mà giáo viên chủ nhiệm lưu ý với học sinh là mốc xét thi đua.
o Học kỳ I: 16/08 – 25/12. Có thể định mức thời gian thi đua giữa hoặc cuối
học kỳ I.
o Học kỳ II: 266/12 – 15/05. Cũng có thể sơ kết hàng tháng tùy điều kiện và
nội dung (nếu được).
d. Quy định về khen thưởng và kỷ luật:
- Phổ biến cho học sinh rõ về các mức độ và hình thức khen thưởng được trích
từ Qui chế 40/2006 của Bộ Trưởng Bộ giáo dục ký ngày 05/10/2006.
+ Khen thưởng: Trong lớp tôi khuyến khích, phát động học sinh làm tốt, học
tốt, phổ biến khen thưởng kịp thời. Tùy theo mức độ ảnh hưởng để khen thưởng
như: Tuyên dương trước lớp, đề nghị nhà trường tuyên dương, khen thưởng theo
quy định.
+ Kỷ luật: Đối với học sinh vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự đến giáo
viên. Gian lận trong học tập, trong kiểm tra thi cử. Chửi thề, nói tục, đánh nhau với
GV: Trần Văn Phú

Trang 12


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

bạn bè, gây mất trật tự an ninh trong nhà trường. Đánh bạc, chơi game, vận
chuyển, tàng trữ, sử dụng ma tuý, vũ khí, lưu hành văn hoá phẩm đồi truỵ.
Tất cả các hành vi trên đều bị xử lí, kỷ luật một cách thích đáng như: Khiển
trách, phê bình, cảnh cáo trước tập thể lớp, thông báo với phụ huynh học sinh, bàn
bạc với gia đình để kết hợp giáo dục và rèn luyện. Đề nghị lên hội đồng kỷ luật của
nhà trường để xử lí.
Qui trình theo dõi từ tổ đến lớp một cách công khai, công bằng, chính xác,
nghiêm minh.
6. Kết hơp chặt chẽ với Ban chấp hành Hội cha mẹ học sinh lớp.
Nhà trường, gia đình và xã hội có vai trò giáo dục khác nhau đối với sự hình
thành và phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của học sinh. Trong mối
quan hệ đó thì nhà trường được xem là trung tâm, chủ động, định hướng trong việc
phối hợp với gia đình và xã hội. Nhà trường là môi trường giáo dục toàn diện nhất,
là cơ quan nhà nước thực hiện chức năng giáo dục chuyên nghiệp nên nhà trường
là lực lượng giáo dục có hiệu quả nhất, hội tụ đủ những yếu tố cần thiết để có thể
huy động sức mạnh giáo dục từ phía gia đình và xã hội. Vì vậy, ở Việt Nam có tổ
chức Hội (Cha mẹ học sinh) được ghi trong luật Giáo dục và có Điều lệ do Bộ
GD&ĐT ban hành. Các trường phổ thông đều có Hội cha mẹ học sinh. Giáo viên
chủ nhiệm phải biết kết hợp chặt chẽ, thường xuyên với tổ chức này thì giáo dục
mới đạt hiệu quả cao.
- Hàng tháng, sơ kết kết quả học tập của học sinh thông qua hội cha me, thông
báo đến cha mẹ học sinh về bài kiểm tra bằng sổ liên lạc hoặc qua điện thoại
những học sinh vi phạm nhiều lần.(Thông tin hai chiều)
- Hàng tháng kết hợp với Hội cha mẹ học sinh để khen thưởng và động viên kịp
thời với những học sinh có tiến bộ.(nếu được)
- Đối với những học sinh quậy phá phải có kế hoạch giúp đỡ và theo dõi sự tiến
bộ của các em để khen chê kịp thời.
- Giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên liên lạc, trao đổi với phụ huynh về
tình hình học tập của các em trong nhà trường (qua số điện thoại, liên lạc trực

GV: Trần Văn Phú

Trang 13


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

tiếp…). Thể hiện được sự ân cần chăm sóc của giáo viên chúng ta, tự học sinh
nhận thấy rằng “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”
- GVCN đến nhà của các em thường xuyên vi phạm để có thể nắm tình hình một
cách chính xác nhất, đừng ngồi chờ PHHS đến rồi mới phản ánh ý kiến, khi
thấy sự việc là cần thiết.
- Định kỳ tổ chức họp phụ huynh 2 lần trên năm: Đầu năm học và đầu học kì 2
Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm
Với cơ chế thị trường hiện nay làm thay đổi bộ mặt của đất nước về kinh tế
cũng không ít có sự tác động tiêu cực làm sa sút về nhân cách đạo đức của con
người mà trong đó có cả học sinh chúng ta. Vâng, trên thực tế cho thấy các em ở
lứa tuổi Trung học cơ sở này có những thay đổi về tâm sinh lý, thích bắt chước,
đua đòi, thích chơi hơn là học và cũng dễ bị lôi kéo trước những cám dỗ của bạn bè
xấu. Trước tình hình chung như vậy, nhiều bậc phụ huynh rất quan tâm lo lắng cho
con em mình. Đây cũng là nỗi băn khoăn, trăn trở của mọi người Thầy từ các cấp
trong nhà trường. Cho nên việc tổ chức phiên họp phụ huynh học sinh đầu năm là
vấn đề cần thiết, đó là chìa khóa mở ra cánh cửa của mối liên hệ giữa Gia đình –
Nhà trường và Xã hội nhằm giáo dục cho con em mình ngày càng tốt hơn.
Để buổi họp được thành công tốt đẹp, giáo viên chủ nhiệm cần tiến hành một
số công việc sau:
Giáo viên chủ nhiệm cần nêu lên được một số nội dung sau:
- Điểm danh: Giáo viên chủ nhiệm thu lại thư mời từ phụ huynh.
- Phổ biến bằng văn bản qui định về:
+ Nội qui trường.
+ Những thuận lợi và khó khăn của lớp.
+ Thông báo các khoản thu đầu năm.
- Phổ biến về nội qui lớp và bảng điểm thi đua cá nhân. Xin ý kiến đóng
góp của quí phụ huynh biểu quyết để thống nhất thực hiện.
- Thông qua các bậc phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu và thu lượm
thêm một số thông tin về từng đối tượng học sinh về tính cách, sở thích,

GV: Trần Văn Phú

Trang 14


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

các hoạt động ở nhà của các em nhằm có cách cư xử hợp lí đối với từng
cá nhân. (Nếu được có thể thực hiện bảng điều tra cá nhân của học sinh).
Để có những kiến nghị thỏa đáng về tâm tư nguyện vọng của các bậc phụ
huynh và ngược lại thông tin liên lạc cần thiết từ nhà trường đến phụ huynh.
Chúng ta cần đề cử 3 phụ huynh đứng vào ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp.
Thư kí ghi rõ họ tên – chức vụ của phụ huynh vào biên bản, kể cả các ý kiến đóng góp.
7. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn.
- Trong nhà trường các em được học tốt tất cả các môn theo qui định của Bộ Giáo
Dục & Đào Tạo. Ngoài công tác chủ nhiệm, Giáo viên chủ nhiệm còn giảng dạy
bộ môn mà mình phụ trách, vì thế việc phối hợp với giáo viên bộ môn là hết sức
quan trọng và cần thiết.
- Bởi vì, các em có suy nghĩ học tốt các môn theo phân ban nên ít khi chú ý đến
các môn như: Thể dục – Công nghệ – Giáo dục công dân… Cho nên, nếu chúng
ta không có sự liên hệ chặt chẽ với các giáo viên bộ môn thì không theo dõi,
nắm thông tin của các em về học tập, nề nếp, tác phong làm ảnh hưởng đến chất
lượng hai mặt giáo dục. Ngược lại, giáo viên bộ môn cũng nắm, hiểu sâu sắc
hơn về đối tượng học sinh của mình để có cách cư xử khéo léo, có phương pháp
giảng dạy thích hợp cho lớp nhằm đạt hiệu quả cao của tiết dạy.
Ví dụ 1: Thông qua sổ ghi đầu bài, qua lời tâm sự của giáo viên bộ môn phát
hiện những trường hợp có năng khiếu đặc biệt, nhưng lười làm bài tập, học bài.
Kiểm tra tập ghi chép của học sinh, liên hệ với phụ huynh, gia đình theo dõi
kỹ việc học tập ở nhà của học sinh.
Còn ở lớp phân công Lớp phó học tập theo dõi và kiểm tra thường xuyên
việc ghi chép bài của học sinh cá biệt để báo cáo lại giáo viên chủ nhiệm.
Bản thân học sinh cá biệt phải tự làm cam kết trước tập thể lớp hứa sửa đổi
những sai lầm của mình. Tạo điều kiện phát triển năng khiếu cúa học sinh này.
Ví dụ 2: Trong giờ học bộ môn, giáo viên bộ môn nhận xét, xếp loại tiết học
khá tốt cho giờ A điểm. Lớp còn ồn giờ B, C… Thật sự rất khó xử lý cá nhân nào
gây ra với lý do chung chung. Trong cuộc họp của Ban cán sự lớp về tổng kết hàng
tuần, hãy yêu cầu Ban điều hành chỉ ra cá nhân, tổ nào vi phạm để tiết sinh hoạt
GV: Trần Văn Phú

Trang 15


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

chủ nhiệm phê bình những học sinh đó bằng hình thức cảnh cáo, nếu còn tái phạm
nữa thì viết thư mời phụ huynh (thường các em rất sợ giáo viên chủ nhiệm mời phụ
huynh). Giáo viên chủ nhiệm xử phạt thật nghiêm khắc không vị nể cá nhân nào.
Chắc chắn ở những tiết sau lớp học tốt, ngoan hơn.
Đồng thời, Giáo viên chủ nhiệm cũng nên gặp giáo viên bộ môn để hiểu rõ
hơn về tình hình của lớp một cách chính xác để có chứng cớ nói với các em thì mới
có sức thuyết phục, xong yêu cầu (đề nghị) giáo viên bộ môn nhận xét cụ thể từng
tiết học về những học sinh nào vi phạm và nhất là không nên nhận xét chung chung
như thế.
8. Tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần.
Giáo viên chủ nhiệm cần phải xác định rõ mục tiêu của tiết sinh hoạt để đề
ra nội dung thực hiện thích hợp.
- Về phương tiện: Dựa trên nội dung mà nhà trường, Đoàn - Đội đề ra trong tiết
sinh hoạt dưới cờ.
- Dựa trên các báo cáo của từng tổ, lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn thể
mỹ, lớp phó lao động, thủ quỹ lớp.
- Về tổ chức: Giáo viên chủ nhiệm thống nhất yêu cầu về nội dung, hình thức
hoạt động với đội ngũ cán bộ lớp và gợi thêm vài vấn đề để các em hoạt động.
o Tổng kết những ưu, khuyết điểm tuần qua.
o Hướng khắc phục những mặt yếu; phát huy những mặt mạnh đã đạt được.
o Đề ra kế hoạch cho tuần sau.
a) Hoạt động 1: Tự kiểm điểm
- Người tốt – việc tốt: Tốt mặt nào? Mức độ và hình thức khen thưởng.
- Người vi phạm khuyết điểm: hành vi sai trái như thế nào? Mức độ và hình
thức kỷ luật.
b) Hoạt động 2: Theo dõi tình hình chung của Lớp
- Tổ trưởng thu sổ trực hàng tuần nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm (phải có
chữ ký của tổ trưởng).
- Lớp trưởng tổng hợp các mặt nêu trước lớp: Về học tập (lớp phó học tập
báo cáo), Về nền nếp, việc thực hiện nội qui (phó trật tự báo cáo), vệ sinh (lớp phó
GV: Trần Văn Phú

Trang 16


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

lao động báo cáo), công khai tài chính (thủ quỹ báo cáo), về văn – thể – mỹ (lớp
phó văn – thể – mỹ báo cáo). (nếu có nội dung)
- Thư kí lớp ghi biên bản họp hàng tuần trong sổ họp lớp.
- Lớp trưởng thông qua bảng xếp loại thi đua giữa các tổ – cá nhân, thông
báo trước lớp.
Hạng của tổ xếp theo hạng nhất – nhì – ba – tư.
Qua đó nêu lên được tổ mạnh nhất về mặt nào? Mặt nào còn hạn chế cần
khắc phục? Tương tự. Đồng thời tuyên dương những cá nhân xuất sắc và phê bình
những cá nhân chưa tốt – nêu lên hình thức kỷ luật tương ứng.
c) Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá của giáo viên chủ nhiệm
- Giáo viên chủ nhiệm cần nêu lên được sự tiến bộ của các em cụ thể ở những
mặt nào?
- Đồng thời động viên các em cố gắng tích cực trong việc phát huy các khả năng
và năng lực sẵn có của mình.
- Bên cạnh đó nhắc nhở những học sinh vi phạm nội qui nhà trường, thi hành kỷ
luật nghiêm khắc đối với các em vi phạm .
d) Hoạt động 4: Lập kế hoạch hoạt động tuần tới
- Lập kế hoạch hoạt động của lớp theo kế hoạch của nhà trường, Đội đề ra.
- Phân công thực hiện.
e) Hoạt động 5: Giáo viên chủ nhiệm trả lời những thắc mắc của học sinh
khi các em có nhu cầu. Sau đó lớp phó văn – thể – mỹ tập bài hát tập thể cho lớp
(hoặc cùng cả lớp hát).
9. Phối hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường – Đội – Ban cán sự lớp – Tập
thể lớp.
Căn cứ vào Qui chế 40 của Bộ trưởng Bộ giáo dục, căn cứ vào kết quả xếp
loại của ban thi đua khen thưởng nhà trương và căn cứ vào biểu quyết của tập thể
lớp, giáo viên chủ nhiệm họp và bình xét thi đua – khen thưởng cho những học
sinh có thành tích trong học tập và trong hoạt động đảm bảo tính công bằng, dân
chủ. Đồng thời kỷ luật những học sinh vi phạm nội qui nhà trường.

GV: Trần Văn Phú

Trang 17


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

-

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

Khen trước lớp: Những học sinh có biểu hiện tốt về hành vi đạo đức, học

tập, hoạt động văn – thể – mỹ… trong giờ sinh hoạt.
-

Khiển trách trước lớp: Những học sinh vi phạm ở mức độ nhẹ như nói tục,

chửi thề, nghỉ học không phép 2 lần trong một tháng. Có ý kiến tham khảo của cán
bộ lớp; sau đó báo cáo lên Ban giám hiệu nhà trường.
-

Khen thưởng trước toàn trường: Do Hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng) nhà

trường biểu dương và tặng giấy khen.
-

Khiển trách trước toàn trường: Những học sinh vi phạm nhiều lần, mắc thái

độ sai như: Gian lận trong thi cử, đánh nhau, đọc sách báo đồi trụy hoặc có sai
phạm khác với mức độ tương đương. Do hội đồng kỉ luật nhà trưởng quyết định.
-

Khen thưởng đặc biệt: Những học sinh có thành tích cao như: Học sinh giỏi

cấp Thành phố, Tỉnh trở lên,
-

Cảnh cáo trước toàn trường: Những học sinh mắc khuyết điểm sau: Gian lận

trong thi cử hoặc đánh nhau trong và ngoài nhà trường, có hành vi phá hoại tài sản
công, vô lễ với Thầy Cô…

GV: Trần Văn Phú

Trang 18


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

C. PHẦN KẾT LUẬN
1. Kết quả đạt được:
Những kết quả cơ bản đạt được của công tác chủ nhiệm lớp 84 sau hơn một học
kì thực hiện các biện pháp trên là:
-

Các hoạt động Đội trong nhà trường thường xuyên lớp đạt gần như đầy đủ

các chỉ tiêu đề ra.
-

Dự đầy đủ các ngày lễ lớn (như: Lễ khai giảng đầu năm, 20/11, văn nghệ

mừng Đảng – mừng Xuân, 8/3, 26/3 – Thi thể dục thể thao cấp trường:
- Tham dự các buổi vận động: An toàn giao thông, An toàn thực phẩm.
- Dự thi Văn nghệ - thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Thi đua tháng, tuần học tốt nhân ngày 20/11
- Kết quả hai mặt giáo dục học kỳ I năm học 2015– 2016
Tổng
Hạnh kiểm
Học lực

số
37
37

Tốt(Giỏi)
SL
%

Khá
SL
%

15
1

17
6

59,46
5.41

40,54
24,32

Trung bình
SL
%
5
18

0
40,5

Yếu
SL
%
0
0
12 29,73

4
- Kết quả hai mặt giáo dục học kỳ I năm học 2016– 2017.
Tổng
Hạnh kiểm
Học lực

số
37
37

Tốt(Giỏi)
SL
%

Khá
SL
%

22
2

15
9

59,46
5.41

40,54
24,32

Trung bình
SL
%
0
15

0
40,5

Yếu
SL
%
0
0
11 29,73

4
2. Bài học kinh nghiệm:
Qua quá trình tìm hiểu nghiên cứu về công tác chủ nhiệm và đưa vào áp
dung tại lớp 84. Năm học 2016 – 2017 bản thân tôi rút ra được bài học kinh nghiệm
sau:
- Phải thường xuyên, gần gũi, quan tâm lo lắng các em như những đứa con, đứa
em yêu quí của mình. Thiết nghĩ, nếu con em của mình đến trường mà không
chịu học, không có đạo đức thì hậu quả thật đáng sợ, tương lai các em đi về
đâu? Bởi có đi học, mở mang tri thức thì dù ít hay nhiều chúng ta cũng góp một

GV: Trần Văn Phú

Trang 19


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

phần xây dựng xã hội phồn vinh. Vì thế hãy thể hiện hết khả năng và tinh thần
trách nhiệm của mình để việc giáo dục này đạt kết quả cao hơn.
- Một yếu tố không thể thiếu là: Người Thầy, Cô luôn trau dồi, tìm kiếm, trao đổi
kinh nghiệm với các bạn đồng nghiệp, xây dựng một phương pháp giáo dục
thích hợp, kịp thời uốn nắn, sửa chữa những sai lầm của các em, giúp các em
nhận ra lỗi và có hướng khắc phục. Bên cạnh đó phát huy những tài năng vốn
có của các em, nâng cao ý thức tự giác, tự quản.
-

Bản thân giáo viên chủ nhiệm phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Muốn vậy, người thầy phải gương mẫu chấp hành tốt mọi điều mình đã đề ra. Vì
vốn các em thích học theo người lớn, thích bắt chước nên trong tư duy các em
cũng có những suy luận nhất định. Các em sẽ phân vân, nghi ngờ khi người thầy
nói lý thuyết suông mà không thực hành.
Ví du: Thầy. Cô nói “Phải tôn trọng kỷ luật” như: Đi học đúng giờ, ăn mặc
đúng qui định, chấp hành nội qui nhà trường…. Nhưng các em chứng kiến thầy cô
luôn đi trễ, chạy xe vào sân trường, ăn nói thiếu tế nhị… Những điều trên khiến tư
cách phẩm chất của người thầy, cô bị ảnh hưởng rất lớn, mất uy tín trong việc hình
thành “nhân cách” cho học sinh.
Thường xuyên giáo dục tư tưởng, kỹ năng sống cho các em, đoàn kết, tương
thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Mạnh dạn phê và tự phê để thấy rõ
khuyết điểm hay khó khăn cần vượt qua để làm chủ bản thân. Luôn hướng tới cuộc
sống “Khỏe - đẹp, có ích cho gia đình và xã hội” đạt tới đỉnh “Chân - thiện - mỹ”.
Phải bao dung, tha thứ cho những học sinh mắc sai lầm, động viên, khuyên bảo,
đặc biệt quan tâm giúp đỡ các em cả vật chất lẫn tinh thần bởi “Nhân vô thập
toàn”. Từ đó cảm hóa các em trở thành người tốt.
Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi trong nhiều năm làm công tác chủ
nhiệm lớp. Tuy có những kết quả khả quan nhưng chắc chắn vẩn còn có những hạn
chế. và những nhận định chủ quan, rất mong quí Thầy Cô, Ban giám hiệu, ban
giám khảo đóng góp ý kiến tích cực, để bản thân tôi phát huy nhiều hơn nữa trong
công tác chủ nhiệm lớp hoàn chỉnh hơn, nhằm xây dựng nề nếp lớp chủ nhiệm tốt
hơn đê lại nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý học sinh nên người.
GV: Trần Văn Phú

Trang 20


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

3. Ý kiến đề xuất:
Để giáo viên chủ nhiệm có thể làm tốt được nhiệm vụ của mình tôi xin có một
số đề xuất sau:
-

Phụ huynh học sinh: Các bậc cha mẹ học sinh cần quan tâm đến việc tự học,

tự rèn và thái độ đạo đức của con em mình ở nhà nhiều hơn nữa. Tạo thời gian và
điều kiện cho các em học tập và vui chơi bổ ích ở nhà, đồng thời cần kiểm tra sát
sao việc tự học, tự rèn luyện ở nhà của các em. Phải hiểu được việc giáo dục học
sinh không phải việc làm riêng của nhà trường mà còn của cả gia đình và xã hội.
-

Địa phương: Luôn luôn tạo điều kiện giúp đỡ về vật chất cho những em học

sinh nghèo và những em có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm đến trường đi
học.
-

Nhà trường – Phòng Giáo Dục: Nên tổ chức các chuyên đề về công tác chủ

nhiệm để mội giáo viên, đặc biệt là giáo viên trẻ học tập để áp dụng vào công tác
chủ nhiệm lớp ngày càng tốt hơn.
Lái Thiêu, ngày 05/01/2017
Người thực hiện

Trần Văn Phú

GV: Trần Văn Phú

Trang 21


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Mô hình Nhà trường – Gia đình – Xã hội trong giáo dục phẩm chất chính trị,
đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Vụ Công tác HS SV.
2. Một số suy nghĩ về giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên ở nước ta trong
bối cảnh cơ chế thị trường định hướng XHCN.
3. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - Hà Nội 1996
4. Tâm lí học đại cương – Hà Nội 1995
5. Giáo dục học đại cương – Hà Nội 1996 – GS. Đặng Vũ Hoạt.
6. Điều lệ trường trung học phổ thông – Bộ GD & ĐT.
7. Thông tư 58/2011/TT – BGDĐT V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh
THCS – Bộ GD & ĐT.
8. Kim chỉ nam nhân cách học trò – Phạm Khắc Chương.
9. Cẩm nang giáo dục kĩ năng sống cho học sinh – ThS Bùi Ngọc Diệp.
10.Sổ tay công tác GVCN – Nguyễn Thanh Minh.
11.Luật Giáo Dục sửa đổi năm 2005

GV: Trần Văn Phú

Trang 22


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

PHẦN DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………

GV: Trần Văn Phú

Trang 23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×