Tải bản đầy đủ

Bài 6 truyền thông giáo dục dinh dưỡng

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG
BM DD – VSATTP
Ths. Bs Nguyễn Thị Hiền

KHOA YTCC – ĐẠI LOGO
HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ


MỤC TIÊU

1

2

3

Nêu được khái niệm truyền thông
dinh dưỡng
Trình bày được các hình thức và nội
dung truyền thông dinh dưỡng
Trình bày được các bước lập kế

hoạch truyền thông dinh dưỡng

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


Khái niệm GDTTDD

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


Vai trò GDTTDD
TTGD
dinh dưỡng
Cải thiện
K.A.P
•Kiến thức
•Thái độ
•Thực hành

• Cải thiện
tình trạng
dinh dưỡng
• Phát triển
kinh tế xã
hội

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


Đối
tượng
GDTTDD
Đối tượng của GDTTDD


KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG

LOGO

Ưu tiên 1: thay đổi hành vi ngay sau TT
(phụ nữ mang thai, cho con bú,…)
Ưu tiên 2: tác động đến hành vi của đối
tượng ưu tiên 1 (CTV, CB Y tế, chồng, mẹ
chồng…)
Ưu tiên 3: hỗ trợ hoạt động truyền thông
(cán bộ lãnh đạo, nhà tài trợ, …)

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ


MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG
Yếu tố nhiễu

Thông tin 2 chiều

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG
Tin cậy –
thuyết phục

Yếu tố nhiễu

Thông tin 2 chiều

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG
Yếu tố nhiễu

Ngắn, gọn, rõ,
hấp dẫn và
phù hợp

Thông tin 2 chiều

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG
Yếu tố nhiễu

Thông tin 2 chiều

- Tính tiếp cận
- Độ thường
xuyên

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG

LOGO

Yếu tố nhiễu

- Sẵn sàng
- Tích cực

Thông tin 2 chiều

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ


Các bước thay đổi hành vi

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


Các hình thức truyền thông

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


Tư vấn dinh dưỡng

LOGO

Đối tượng có nhu cầu: phụ nữ mang thai,
cho con bú, người mắc bệnh mãn tính (đái
tháo đường, cao huyết áp,…)
Địa điểm và thời gian: không cố định
phù hợp và thuận tiện. Nói chuyện đúng
lúc là cách truyền thông hiệu quả nhất.
Giúp đối tượng thoải mái, tự tin để thực
hiện những điều được tư vấn.
KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ


Thăm gia đình đối tượng
 Đối tượng: gia đình
hoàn cảnh đặc biệt,
trong nhóm có yếu tố
nguy cơ ảnh hưởng
sức khoẻ, …
 Quan sát  lắng
nghe  xác định vấn
đề  tư vấn 
hướng dẫn cụ thể 
đánh giá lại mức độ
tiếp nhận thông tin
KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


Thảo luận nhóm
 Tối đa 20 người/nhóm
Càng nhỏ càng hiệu
quả (7 – 10 người)
 Có nhóm trưởng
 Chuẩn bị: chủ đề, câu
hỏi, tình huống liên
quan…
 Là hình thức hay
được lựa chọn nhất
KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


Truyền thông gián tiếp
 Báo, đài, áp phích,
khẩu hiệu, tranh ảnh
 Hội thao, văn nghệ,
thể thao, …

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


Các hình thức khác
 Lớp tập huấn dinh
dưỡng
 CLB nuôi con khoẻ,
CLB mẹ có bé ăn
dặm, …
 Hội thi kiến thức, thực
hành dinh dưỡng

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


Nội dung TTGD DD

LOGO

GĐ 2011 – 2020
 MT1: Tiếp tục cải thiện về số lượng, nâng cao
chất lượng bữa ăn của người dân.
 MT2: Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bà
mẹ và trẻ em.
 MT3: Cải thiện tình trạng vi chất dinh dưỡng.

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ


Nội dung TTGD DD

LOGO

 MT4: Từng bước kiểm soát có hiệu quả tình
trạng thừa cân - béo phì và yếu tố nguy cơ
của một số bệnh mạn tính không lây liên quan
đến dinh dưỡng người trưởng thành.
 MT5: Nâng cao hiểu biết và tăng cường thực
hành dinh dưỡng hợp lý.
 MT6: Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt
động của mạng lưới dinh dưỡng tại cộng
đồng và cơ sở y tế.
KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ


Nội dung TTGD DD

LOGO

Tầm nhìn đến năm 2030
 Giảm SDD trẻ em, nâng cao tầm vóc người
Việt Nam.
 Nâng cao nhận thức về hành vi dd hợp lý
phòng chống bệnh mãn tính.
 Cân đối bữa ăn và dinh dưỡng, chú trọng
ATVSTP, nâng cao chất lượng CS người dân,
đặc biệt là trẻ em tuổi học đường.
( Theo “CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG GIAI ĐOẠN 2011 –
2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” – Viện Dinh Dưỡng, 2012)

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ


Xây dựng CT TTGD DD
 Xác định vấn đề
 Lập kế hoạch
 Thử nghiệm
 Triển khai hoạt động
 Theo dõi, đánh giá

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


Xác định vấn đề

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


Lập kế hoạch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Xác định đối tượng đích và ưu tiên
Lựa chọn hành vi mục tiêu
Thiết lập mục tiêu cụ thể
Lựa chọn kênh truyền tải
Thiết kế thông điệp
Xây dựng và thử nghiệm tài liệu
Triển khai
Đánh giá
KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


Đối tượng?
Đối tượng đích

Đối tượng ưu tiên

KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LOGO


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×