Tải bản đầy đủ

Giáo án Tin học 6 - Chủ đề: Luyện tập quan sát hệ mặt trời với phần mềm Solar System

Giáo án Tin 6
Tên chủ đề: 

LUYỆN TẬP  QUAN SÁT  HỆ MẶT TRỜI VỚI PHẦN MỀM SOLAR SYSTEM
Giới thiệu chung chủ đề: Sử dụng phần mềm Solar System để quan sát Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt 
Trời và các Vì sao. Giải thích các hiện tượng ngày – đêm, các mùa trong năm, các hiện tượng trăng 
tròn, trăng khuyết, nhật thực và nguyệt thực giúp các em học tốt môn địa lí .
Thời lượng dự kiến thực hiện chủ đề: 2 tiết
I.  MỤC TIÊU :
1.  Kiến thức, kĩ năng, thái độ :
Kiến thức:
 ­ Giúp HS mở rộng kiến thức, hiểu rõ việc Tin học hỗ trợ học tập cho những môn học khác như “tìm  
hiểu các hiện tượng trong Hệ Mặt Trời”. 
­ Biết cách khởi động phần mềm Solar System.
­ Biết các nút điều khiển quan sát để tìm hiểu về Hệ Mặt trời.
Kỹ năng:
­ Thực hiện được việc khởi động/ thoát khỏi phần mềm. 
­ Thực hiện được các thao tác chuột để sử dụng,  quan sát, tìm hiểu về Hệ Mặt trời.
Thái độ:
­ Học sinh thực hiện nghiêm túc, có ý thức học tập và tinh thần trách nhiệm.
2.  Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển 

 ­ Năng lực sử dụng các công cụ phần mềm phục vụ học tập và cuộc sống tìm kiếm thông tin, giải 
quyết vấn đề, cộng tác, trình bày.
II.  CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :
1.   Giáo viên :
­ Chuẩn bị giáo án, phần mềm Solar System, phòng máy, máy chiếu.
2.   Học sinh :
­ Học bài cũ, nghiên cứu bài mới ở nhà, vở ghi, đồ dùng học tập.
III.  TIẾN TRÌNH  DẠY HỌC :


Hoạt động 1: Tình huống xuất phát/khởi động
Mục tiêu hoạt 
động

Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động 
học tập của học sinh

Giáo án Tin 6
Dự kiến sản phẩm, đánh giá 
kết quả hoạt động

­ Biết phần mềm  Nội dung 1: Trái đất quay quanh Mặt Trời như 
mô   phỏng   Hệ  thế nào? Vì sao có ngày và đêm? 
Mặt   Trời   (Solar 
Học sinh phát biểu ý kiến của mình về  vấn đề 
System)
trên trước lớp.
GV   gọi   hs   phát   biểu   ý   kiến,   các   bạn   còn   lại   *  Trái Đất tự  quay quanh trục 
nhận xét, bổ sung.
nghiêng   23044’   theo   hướng   từ 
tây sang đông.
­ Khi quay, phần bề mặt trái 
đất hướng về mặt trời là ban 
ngày, phần còn lại là ban đêm
GV nhận xét, chốt đáp án và dẫn dắt vào bài:  * HS biết được  phần mềm mô 
ngoài   ra   để   giải   đáp  trái   đất   quay   quanh   Mặt  phỏng Hệ  Mặt trời. Phần khởi 
động giúp  hs có  hứng thú  tìm 
Trời như  thế  nào? Vì sao có hiện tượng nhật 
hiểu  những   hoạt  động  tiếp 
thực,   nguyệt   thực?   Vì   sao   chúng   ta   nhìn   thấy  theo.


Mặt Trăng khi tròn khi khuyết?  Hệ  Mặt Trời có   
những hành tinh nào? Các hành tinh chuyển động 
xung quanh Mặt Trời như  thế  nào?... Thì phần 
mềm   mô   phỏng   Hệ   Mặt   Trời   (Solar   System)  
giúp chúng ta dễ dàng giải đáp các câu hỏi trên.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Mục tiêu hoạt 
động
­   Biết   biểu 
tượng, cách khởi 
động,   giao   diện 
chính   của   phần 
mềm.

­   Biết   sử   dụng 
các   nút   lệnh   để 
quan sát trái đất: 
ngày và đêm, các 
mùa trên trái đất.

Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động 
học tập của học sinh

Dự kiến sản phẩm, đánh giá 
kết quả hoạt động

a. N
  ội dung 1 : 
  Giao diện chính của phần 
mềm.
GV  làm  mẫu  cho  cả  lớp quan  sát,  vừa  làm vừa 
giải thích biểu  tượng, khởi động phần mềm và 
*   Cách   khởi   động:   Nháy   đúp 
quan sát giao diện của phần mềm. Sau đó khi HS 
tự làm thì GV theo dõi và trợ giúp.
vào   biểu   tượng     Solar 
System trên màn hình
* Cách khởi động: Nháy đúp vào biểu tượng   
­ Màn hình giao diện: các hành 
Solar System trên màn hình.Nháy chuột vào mỗi 
tinh,   mặt   trời,   mặt   trăng,   trái 
vùng để mở cửa sổ tương ứng
đất.
Nháy   chuột   vào   mỗi   vùng   để 
mở cửa sổ tương ứng
*    HS  nhận   biết   được   biểu 
tượng, thực hiện được thao tác 
khởi động, nháy chuột vào mỗi 
GV: nhận xét, bổ sung và chốt kiến thức: 
vùng để mở cửa sổ tương ứng
­ Cách khởi động: Nháy đúp vào biểu tượng   
Solar System trên màn hình
­ Màn hình giao diện: các hành tinh, mặt trời,  
mặt trăng, trái đất.
Nháy chuột vào mỗi vùng để  mở  cửa sổ  tương 
ứng
b. Nội dung 2: Quan sát Trái Đất.
 
Yêu cầu học sinh quan sát hình dưới đây 
và trả lời câu hỏi sau:
Nêu ý nghĩa các nút lệnh hình dưới đây?


Giáo án Tin 6
IV.  CÂU   HỎI/   BÀI   TẬP   KIỂM   TRA,   ĐÁNH   GIÁ   CHỦ   ĐỀ   THEO   ĐỊNH   HƯỚNG   PHÁT  
TRIỂN NĂNG LỰC.
1. Mức độ nhận biết:
 Phần mềm quan sát Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt trời và các Vì sao trong hệ mặt trời là:
A. Mario
B. Solar System
C. Mouse Skills
D. Kompozer
2. Mức độ thông hiểu:
Để quan sát mặt trời ta thực hiện:
A. Nháy chuột vào biểu tượng Mặt Trời trong giao diện chính của phần mềm để mở cửa sổ nút lệnh 
quan sát Mặt Trời
B. Nháy chuột vào biểu tượng Mặt Trăng trong giao diện chính của phần mềm để  mở  cửa sổ  nút  
lệnh quan sát Mặt Trời
C. Nháy chuột vào biểu tượng Trái đất trong giao diện chính của phần mềm để  mở  cửa sổ nút lệnh  
quan sát Mặt Trời 
D. Nháy chuột vào biểu tượng Vì sao trong giao diện chính của phần mềm để  mở  cửa sổ  nút lệnh  
quan sát Mặt Trời
3. Mức độ vận dụng:
Hãy giải thích vì sao có câu nói: “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/ Ngày tháng mười chưa cười  
đã tối”?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×