Tải bản đầy đủ

NỘI DUNG tự tập LUYỆN đá cầu

NỘI DUNG TỰ TẬP LUYỆN ĐÁ CẦU
Stt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

Nội dung

Tâng cầu một chân
Tâng cầu hai chân
Phát cầu thấp chân chính diện
Phát cầu thấp chân nghiêng mình
Phát cầu cao chân nghiêng mình
Tại chỗ đá cầu bằng mu chính bàn chân (mu chính diện)
Tại chỗ đá cầu bằng mu chính bàn chân (mu chính diện)
Tại chỗ đá bằng má trong
Tại chỗ đá bằng má trong
Hứng cầu bằng đùi chân thuận - đá bằng chân thuận
Hứng cầu bằng đùi chân nghịch - đá bằng chân thuận
Hứng cầu bằng mu chính bàn chân - đá bằng chân thuận
Hứng cầu bằng ngực bên thuận - đá bằng chân thuận
Hứng cầu bằng ngực bên nghịch - đá bằng chân thuận
Đánh đùi một chạm tấn công (một chạm qua lưới)
Má trong trái - Má trong phải
Mu chính diện Trái - Phải
Hứng cầu bằng đùi - chuyền cầu bằng mu chính bàn chân
Hứng cầu bằng đùi – chuyền cầu bằng má trong
Đấu tập

Chân Chân
thuận nghịch

X
X
X
X
X
X

X

X
X


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Định lượng

SL
120l
50l
30l
30l
30l
2l
2l
2l
2l
2l
2l
2l
2l
2l
2l
2l
2l
2l
2l

TG

3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3pTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×