Tải bản đầy đủ

GIÁO TRÌNH tập LUYỆN đá cầu

GIÁO TRÌNH TẬP LUYỆN ĐÁ CẦU
1.
2.

Khởi động chung: Toàn đội.
Khởi động chuyên môn:
* Tại chỗ:

Đt 1: Hai tay nắm lấy mu bàn chân kéo căng về phía sau, sao cho gót chân chạm
vào mông (30s) (hai chân).
Đt 2: Hai tay nắm lấy chân kéo ra trước cao ngang hông, chú ý lóng bàn chân
hướng lên trên ; chân, gối cao ngang hông (30s) (hai chân).
Đt 3: Đá lăng từ dưới – ra trước – lên cao (20 lần/chân).
Đt 4: Đá lăng từ dưới – ra sau – lên cao (20 lần/chân).
Đt 5: Đá lăng ngang (Sang phái – sang trái) (20 lần/chân).
Đt 6: Đá lăng hai chân luân phiên (một trái – một phải).
Đt 7: Đá lăng hai chân.
Đt 8: Đá má trong (Từng chân - hai chân luân phiên).
Đt 9: Đá má ngoài (Từng chân - hai chân luân phiên)..
Đt 10: Hai tay ôm gối kéo cao ngang ngực (30s) (hai chân) ; Bước chân phải về
trước đá cầu bằng chân trái ; Sau đó đưa chân phải ra sau xoay người 1800 đá cầu bằng

chân phải.
Đt 11: Ngồi xuống, hai lòng bàn chân chạm vào nhau, gập thân về trước.

* Di chuyển:
Đt 12: Đá lăng trước (4 lần)
Đt 13: Đá má trong (4 lần)
Đt 14: Đá má ngoài (4 lần)
Đt 15: Mô phỏng động tác đá cầu bằng mu chính bàn chân (4 lần)
Đt 16: Mô phỏng động tác đá cầu bằng má trong bàn chân (4 lần)
Đt 17: Mô phỏng động tác đá cầu bằng má ngoài bàn chân (4 lần)
Đt 18: Đá lăng trước (Chân trái – chân phải) (8 lần)


Đt 19: Đá lăng ngang (Chân trái – chân phải) (8 lần)
Đt 20: Bước chéo chân đá lăng ngang (Chân trái – chân phải) (8 lần).
Đt 21: Di chuyển ngang tay chạm vào vạch đích (4 lần).
Đt 22: Di chuyển thẳng tay chạm vào vạch đích (4 lần).
Đt 23: Vừa tâng cầu vừa di chuyển (Mu chính diện – Má trong – Má ngoài) (4
lần/nội dung)
Chú ý: Kiểm tra số lần rơi cầu.
Đt 24: Tung cầu cao khoảng 4 – 5m theo phương thẳng đứng, sau đó dùng (mu
bàn chân, má trong, má ngoài, đùi, ngực) để giữ cầu. Mỗi đ.tác thực hiện 20 – 30 lần.
Đt 25: Tung cầu cao, xa về phía trước sau đó nhanh chóng di chuyển theo đón cầu
bằng mu chính bàn chân.
Đt 26: Tâng cầu một chân (50 trái) (chân thuận 50, chân không thuận 20)

Đt 27: Tâng cầu bằng má trong (chân thuận 20)

Đt 28: Tâng cầu bằng má ngoài (chân thuận 20)
Đt 29: Tâng cầu bằng đùi (10 trái/chân) ; Tâng cầu hai chân luân phiên.
Đt 30: Tâng cầu bằng ngực.
Đt 31: Tâng cầu bằng 5 bộ phận (ngực, đùi, má trong, má ngoài, mu chính diện).
Đt 32: Phát cầu qua lưới bằng chân thuận 100 trái; Chân không thuận (100 trái).
Chú ý: Dùng kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện.
Đây là nội dung cơ bản nhất của Đá cầu. Rất mong các em cố gắng tập luyện.
Lưu ý: Các em cố gắng hoàn thành nội dung tập luyện này trong thời gian hai
tuần.
Thời gian: Từ ngày 25/12/2019 – 10/01/2020
Chủ nhật: 12/01/2020 sẽ kiểm tra, đấu loại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×