Tải bản đầy đủ

Bảng hỏi khảo sát sinh viên về sử dụng điện năng

BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA
ĐÁNH GIÁ PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ CHÍNH SÁCH
QUY ĐỊNH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN THUÊ TRỌ TRÊN
ĐỊA BÀN HÀ NỘI.
(NGHIÊN CỨU TẠI 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC: ĐẠI HỌC KINH
TẾ QUỐC DÂN, HỌC VIỆN TÀI CHÍNH, HỌC VIỆN BÁO CHÍ
VÀ TUYÊN TRUYỀN)
Xin chào các bạn!
Chúng tôi là nhóm sinh viên trường Học viện Báo Chí và Tuyên
Truyền. Hiện nay, tôi đang làm bài tiểu luận “ Đánh giá phản hổi của
sinh viên về chính sách quy định giá điện cho sinh viên thuê trọ trên
địa bàn Hà Nội”. Vì vậy, tôi xây dựng bảng câu hỏi dưới đây nhằm
tìm hiểu thực trạng, đánh giá phản hồi của sinh viên về chính sách quy
định giá điện tại các nhà trọ. Những ý kiến đóng góp của các bạn là
những thông tin quý báu giúp tôi hoàn thành tài liệu, góp phần cung
cấp tài liệu về dư luận xã hội của nhóm đối tượng sinh viên với chính
sách điều chỉnh giá điện của Bộ Công Thương. Tôi rất mong nhận
được sự hợp tác và giúp đỡ từ phía các bạn. Tôi xin đảm bảo những
thông tin của các bạn được giữ bí mật, chỉ phục vụ mục đích học tập,
xin cảm ơn.
Phần 1: Thông tin cá nhân

1. Giới tính của bạn là gì?
A. Nam
B. Nữ


C. Khác
2. Bạn đang học trường nào?
A. Đại học Kinh Tế Quốc Dân
B. Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền
C. Học viện Tài Chính
3. Bạn đang là sinh viên năm thứ mấy?
A. Năm nhất
B. Năm hai
C. Năm ba
D. Năm tư
4. Quê bạn ở đâu?
……………………………………………………………………
5. Bạn sống ở khu vực nào?
A. Nông thôn
B. Thành thị
C. Vùng núi
6. Hiện bạn đang ở trọ ở khu vực nào trên địa bàn Hà Nội?
…………………………………………………………………
7. Bạn thuê trọ được bao lâu rồi?
A. Mới bắt đầu
B. 3-6 tháng
C. 6-12 tháng
D. Trên một năm
8. Tổng phí sinh hoạt hàng tháng của bạn là bao nhiêu?
A. Dưới 2 triệu
B. Khoảng 2- 3 triệu
C. Khoảng 3-4 triệu


D. Trên 4 triệu
9. Bạn có đi làm thêm không?
A. Có
B. Không
10.


Hiện tại, bạn đang làm thêm công việc gì?

……………………………………………………………………
11. Tiền lương hàng tháng của bạn là bao nhiêu?
A. Dưới 2 triệu
B. Khoảng 2-3 triệu
C. Khoảng 3-4 triệu
D. Trên 4 triệu
Phần 2: Thực trạng sinh viên đi thuê trọ tại địa bàn 3 trường
Đại học ở Hà Nội.
12.Giá một số điện nơi bạn đang sống là bao nhiêu?
……………………………………………………………………
13.Trung bình mỗi tháng bạn phải đóng bao nhiêu tiền điện?
……………………………………………………………………
14.Khi thuê trọ, bạn có được chủ nhà thông báo về giá tiền điện
phát sinh không?
A. Có
B. Không
15.Đến tháng, chủ nhà có gọi bạn chốt số điện hoặc công khai số
điện đã sử dụng không?
A. Có
B. Không


Phần 3: Nhận thức của sinh viên về quy định giá điện của Bộ
Công Thương
16.

Quyết định 648/QĐ-BCT được Bộc Công Thương ban
hành vào ngày nào?

A. Ngày 20/2/2019
B. Ngày 20/3/2019
C. Ngày 20/4/2019
D. Ngày 20/5/2019
E. Không biết
17.Theo quyết định 648/QĐ-BCT quy định giá bán lẻ điện sinh
hoạt được chia làm mấy bậc?
A. 3 bậc
B. 4 bậc
C. 5 bậc
D. 6 bậc
E. Không biết
18.Theo bạn, mấy người thì được tính là một hộ sử dụng điện
để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt?
A. 3 người
B. 4 người
C. 5 người
D. 6 người
E. Không biết
19.Theo quyết định 648/QĐ-BCT thì giá điện tăng thêm:
A. 8.14%
B. 8.25%
C. 8.36%
D. 8.45%
E. Không biết


20.Theo bạn trường hợp thuê nhà dưới 12 tháng thì hợp đồng
mua bán điện do ai ký?
A. Chủ nhà phải trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện
B. Sinh viên phải trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện
C. Nhân viên điện lực ký hợp đồng mua bán điện
D. Không cần làm hợp đồng, chủ nhà và sinh viên tự thoả thuận
E. Khác:…………………………………………………………..
21.Đối với trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà
đăng ký tạm trú từ 12 tháng trở lên thì ai là người kí hợp
đồng mua bán điện?
A. Chủ nhà phải trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện
B. Sinh viên phải trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện
C. Chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện
người lao động hoặc sinh viên thuê nhà ký kết hợp đồng mua
bán điện
D. Không cần làm hợp đồng, chủ nhà và sinh viên tự thoả thuận
E. Khác:…………………………………………………………..
22.Ai là người quản lý, xử lý các hành vi vi phạm hoạt động mua
bán điện năng? BCT giám sát kiểm tra.Cực điều tiết điện lực
trực tiếp xử lý.
A. Bộ Công Thương trực tiếp xử lý vi phạm
B. Bộ Công Thương giám sát, kiểm tra; Cực điều tiết điện lực
trực tiếp xử lý
C. Các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương trực tiếp xử

D. Nhân viên điện lực trực tiếp xử lý vi phạm.
E. Khác:………………………………………………………….
23.Bạn biết đến quyết định 648/QĐ- BCT qua hình thức nào?
A. Bạn bè, người thân
B. Chủ nhà trọ
C. Đài phát thanh, TV
D. Mạng xã hội


E. Khác:…………………………………………………
24.Theo quy định thì những hành vi vi phạm hoạt động mua bán
điện (người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà
cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán
lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt) thì bị xử phạt như thế
nào?
A. Chấm dứt hợp đồng mua bán điện
B. Phạt tiền từ 7.000.000- 10.000.00đ
C. Cảnh cáo, thỏa thuận lại và kí hợp đồng mua bán điện
D. Không có hình thức xử phạt.
E. Khác:………………………………………………….

Phần 4: Thái độ của sinh viên về quy định giá điện của Bộ Công
Thương.
25.Với số tiền chi cho tiền điện hiện tại bạn thấy có phù hợp
không?
A. Hoàn toàn phù hợp
B. Phù hợp
C. Bình thường
D. Không phù hợp
E. Hoàn toàn không phù hợp.
26. Quan điểm của bản về việc tăng giá điện của Bộ Công
Thương?
A. Hoàn toàn đồng ý
B. Đồng ý
C. Không biết
D. Không đồng ý
E. Hoàn toàn không đồng ý


27.Bạn hãy đánh giá về công tác quản lý, xử lý vi phạm hoạt
động mua bán điện tại phòng trọ nơi bạn đang sống?
A. Rất hài lòng
B. Hài lòng
C. Bình thường
D. Không hài lòng
E. Rất không hài lòng
28.Bạn có mong muốn thay đổi gì về nội dung quy định giá bán
điện cho sinh viên của Bộ Công Thương?
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến quý báu của anh/ chị!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×