Tải bản đầy đủ

Cẩm nang tử vi trọn đời


CẨMNANGTỬVITRỌNĐỜI
Biênsoạn:shogunr125
Tranămsinh
Chúý:TranămsinhtheoDươnglịch(gồm4chữsố)từnăm1945-2004.Nếu
nămsinhcầntrakhôngnằmtrongdãytrênthìlàmnhưsau:nếunămsinhcầntra
<1945thìcộngthêm60,nếunămsinhcầntra>2004thìlấynămsinhtrừđi60.
Chúcvui!


1984GiapTy
Sanhnăm:1924đến1984và2044:CungCHẤN.TrựcBẾ/MạngHẢI
TRUNGKIM(vàngdướibiển)/KhắcBÌNHĐỊAMỘC/ConnhàBẠCHĐẾ(phú
quý)/XươngCONCHUỘT/TướngtinhCONCHÓSÓI
ÔngQuanĐếđộmạng:Luậnxemsốmạngtuổinày,/GiápTýsốcựcchịu
nhiềunổitrôi./Lyhươngtổquánxứxa,/Anhemcôbácaigiàunấyai./Lỗisanh
phảichịubơvơ,/Cựcnhọclolắngtạigiờsinhra./Sốngườichếthụtnhiều

lần,/Ngườinàothấtđứcphảisangụchình./Tunhântíchđứchiểnvinh,/Rủibịtai
nạnthánhthầnđộcho./Sốnàyhậuvậnmớino,/Tiềnvậnlàmcócủakhochẳng
còn.
CUỘCSỐNG:Cuộcsốngtuổinhỏnhiềuđaubuồn,cuộcđờicónhiềurủihơn
may.Nhưngbâygiờvàtrởđi,cuộcsốngcóphầnbảođảmvàvữngchắchơn.
NămBínhNgọkhôngtốtlắm.cónhiềuviệckhônghayđưađếnchocuộcđời.
Nhưngvượtquađượcthìnắmlấynhiềuthắnglợilớnlaovàonăm44tuổi.Tuy
cónhiềukhổtâmnhưngbảnthânítcựakhổ.Cuộcsốngbắtđầuthayđổimạnh
hơnvàonăm44tuổi.Tuổi43quáxấukhôngđượctrònđẹp,nêncẩnthận,dèdặt
vàđềphòng.Tómlại,cuộcđờinhiềurủi,cóthểlàmnênsựnghiệpđượcvững
chắcphảichịuđựnghếtnăm43mớicóthểvữngđược.TuổiGiápTýhưởngthọ
trungbìnhtừ60đến66tuổiđólàphướcđức,biếtlàmphướctuthân,lấyđạo
đứclàmcănbảnchosựsống.Nếucótrườnghợpácđộc,hoặckhônglàmphước
đứcthìgiảmkỷ.CuộcsốngtheotửvicủatuổiGiápTýtuycónhiềugiaiđoạn
khókhănnhưngítkhổcựcvềthânthể,cómộtmứcsốngtrungbìnhhơnlàbần
tiện.
TÌNHDUYÊN:SốtuổiGiápTýcóđaukhổnhiềuvềviệctìnhduyêntừlúc
nhỏ.Tìnhduyênđượcvữngchắc.Tìnhduyênđượcvữngchắcvàonăm30tuổi
trởđi.Vềvấnđềnàycórấtnhiềukhekhắtbuổiđầu.Sựtạolấyhạnhphúcrất
khókhăn.Tuynhiênngaybâygiờthìđãhưởngđượcnhiềuêmấmtronggia
đình.Nếubạnsanhvàonhữngthángnàythìcónhiềuthayđổivềlươngduyên
hayítracũngcónhiềuđaukhổvềđànbà.ĐólànhữngtuổiGiápTýsanhvào
nhữngtháng1,5,6,9,11và12.Nhưngnếubạnsanhvàonhữngthángnàythìsố
lươngduyênphảithayđổi3lần,đólànhữngtháng5,6và9.Vànhữngtháng
nàythìbạnhailầnthayđổilươngduyên,đólànhữngthánggiêng,2,7,10,11
và12.Ngoàiranếusanhvàonhữngthángnàythìcuộclươngduyêntrởnên
chungthủy,đólànhữngtháng3,4và8.Vềlươngduyêncónhiềukhekhắttùy
theothángsanhcủabạnmàtạolấyhoàncảnhxảyratrongcuộcđời.Vậybạn
nêncầnnhớxemsanhvàothángnàođểxemcuộcđờicòncóthayđổinữahay


không.
GIAĐẠO,CÔNGDANH:Côngdanhvẫncònởmứctrungbìnhvàkhómàlên
đếntộtđỉnhcủadanhvọng,nếucócũngchỉlàmộtthờigianngắnngủi,không
đượcvữngchắcvàlâubền.Tuycôngdanhkhôngsángtỏlắm,nhưngcónhiều
cơhộipháttriểnmạnhmẽ.Nếocóchísángsuốtvàbiếtnhậnđịnh,giađạotuy
cómộtvàikhekhắt,nhưngsaucùngđượcấmêm,cuộcđờiítbịtrởngạivềvấn
đềgiacảnh,sốtrùngphùng,đượcnhiềumếnthương,khôngđếnnỗiphảibận
tâmcholắmvềvấnđềnày.TuổiGiápTýhoànthànhsựnghiệprấtsớm,tuy
khôngvữngchắc,cókhilạibịsụpđổbấtngờ,nhưngítracũngthâuđượcnhiều


kếtquảmongmuốn,khôngđếnđỗiphảinghèotúngnhưnhữngkẻkhác.Qua44
tuổithìsựnghiệpvữngchắchơn,cònphảichịuđựngnăm43tuổinữa.Tiềntài
liênquanđếnsựnghiệprấtnhiều,vấnđềtiềntàicũngthăngtrầmlắm,tuycó
nhiềunhưnglạiravôbấtthường,khôngnắmđượcsựvữngchắccủanó.Nhờ
sángtrímàsựnghiệplẫntiềntàimớicóđượcnhưngàynay.Sốhoànthànhvững
chắcsựnghiệpvàtiềnbạcđiềuhòavàonăm44tuổi.Bâygiờhãycònlàmộtvấn
đềmongmanhlắmvậy.
NHỮNGTUỔIHẠPLÀMĂN:Muốnlàmănchovữngvàngkhỏisợbịthất
bạiliênmiên,làmhaohụttiềnbạc,làmchogiacảnhthêmphầntúngthiếu.Sự
làmăncũngliênquanđếncuộcsốngrấtnhiều,chonêntrongvấnđềlàmăn,hùn
hạphaytựmìnhđứngragánhvác.Sựlựachọnngườilàmcônghaygiúpđỡ
côngviệccũngrấtcầnthiếtchosựhợptuổi,hợptình.Cókhigặptuổikỵ,bạn
phảimanglấythấtbại.Vậymuốnlàmănchophátđạtvàthâunhiềukếtquả,bạn
cầnlựanhữngtuổinày:GiápTý,Bínhdần,KỷTỵ,CanhNgọ,NhâmThân.
NHữngtuổinàyrấthạpvớituổiGiápTýcủabạn.Nêntìmnhữngtuổinàymà
làmănthìphấnchấnvàphátđạtmạnhmẽ.
LỰACHỌNVỢ,CHỒNG:Sựlựachọnvợchồngđượcsốngcaosangquyền
quý:Khiyêuthươngnhau,ngườitakhôngnghĩđếnsựtrùnghợptuổitác,cũng
nhưviệclươngduyênkhônglựachọn,vìviệcvợchồngcóliênquanmậtthiết
đếnsựsốngrấtnhiều,nếusựlựachọnkhôngđúngsẽphảicónhiềukhổtâm,
sốngmộtcuộcđờibầntiện.Bởivậytrongviệclươngduyêncũngcầnlựachọn
chokỹcàng.Nhữngtuổihợpvớituổimìnhmớilàmănphátđạtđược,vàsau
đâylànhữngtuổitrùnghợp,cóthểtạođượcmộtcuộcsốngcaosangquyềnquý
chobạn,đólànhữngtuổihạpvớituổiGiápTýnhư:GiápTýhaivợchồngcùng
mộttuổi,BínhDần,KỷTỵ,CanhNgọ,QuýHợi.TuổiGiápTý(gái)làmcho
cuộcđờicónhiềudanhgiá,nhiềungườimếnthương,tạochochồngcóquyền
tước,vợchồngêmấm,nhưnglạihiếmmuộnconcái.TuổiBínhDầntuykhông
tạođượccon,nhưnghưởngđượcsanggiàuvềsau,tuổinhỏthìcónhiềulong
đong,lớnmớithành.TuổiKỷTỵrấttốtchovấnđềdanhvọng,conđủnuôi,tài
lộcpháttriểnmạnhmẽ,sốngcuộcđờisungtúc.TuổiCanhNgọsanhcongiá


đầulòngthìhạp,cuộcsốngbìnhthườngnhưngkhôngđếnđỗithiếuthốn,công
danhởmứctrungbình.TuổiQuýhợithìtánhngườivợhiềnvàthôngminh,gia
đìnhgiàucó,cóchứcphận,thuậnhòagiađạo.Trênđâylànhữngtuổisốngrất
hạpvớituổiGiápTýtrongviệcvợchồng.Nếubạnvìsựthươngyêumàlỡkết
hônvớinhữngtuổinàythìchỉcómộtcuộcsốngtrungbìnhmàthôi,đólànhững
tuổi:NhâmThân,Mậuthìn,NhâmTuất,CanhThìn.Nhữngtuổinàytuyđược
trùnghợpđôichút,nhưngkhônghoàntoànhưởngđượcphúquý,màchỉcósự
êmấm,đủăn,đủmặcmàthôi.Cuộcđờinếulỡkếtduyênvớinhữngtuổinàythì
bạnsốngmộtcuộcđờicơcực,luônluôntúngthiếu,khongđemlạimộtsựấmno
vàsungsướngtrongcuộcđời,đólànhữngtuổinhưẤtSửu,TânMùi,Bính
Tý.Bạncầnnêntránhnhữngtuổitrênđây,trongcuộckếthôn,haylựachọn
lươngduyên,nếukhông,đờibạnsẽcảmthấycuộcsốngcónhiềuđaubuồn,
duyênsốnghèonànquáđỗi.NấugặptuổitrùnghợpvớituổiGiápTý,bạncũng
khôngnêncướivợhayđịnhviệclươngduyênvàonhữngnămmàbạnởvàotuổi
19,21,27,31,33và39,bạngặpnhữngnămnàymàdínhviệchônnhânthìcó
xuixẻo,làmăncónhiềuxungkhắchaythườngchịucảnhphòngkhông,gốilẻ,
dùcótuổitrùnghợpcũngbịhoàncảnhtrên.TuổiGiápTýNamMạngmàbạn
sanhvàonhữngthángnàysẽcónhiềuvợ,hayítracũngnhiềulầnthayđổi
lươngduyên,hayítracũngphảicónhiềuđaubuồnvềtìnhduyên,đólàbạn
sanhnhằmnhữngtháng1,5,6,9,11và12.Nhữngthángnàylànhữngtháng
nammạngđathêhayđaukhổvìđànbà.Bạnnênnhớthángsanhđểbiếtđược
việctrên.
NHỮNGTUỔIĐẠIKỴ:Trongsựlựachọnhônnhân,bạnmuốnkhôngxảyra
nhữngchuyểnrắcrối,haycuộcsốngcónhiềuđaubuồn,lắngđọngtâmtư,thì
nêntránhđinhữngtuổinhưĐinhMão,QuýDậu,KỷMão,TânDậu.Nhữngtuổi
nàyrấtđạikỵvớituổiGiápTý.Nếucósựyêuthươngnhầmlẫnthìsẽxảyracảh
biệtlyvàtuyệtmạngbấtngờ;vậynênkhilựachọnlươngduyên,bạncầnnên
tránhđinhữngtuổiđó,đểkhôngcósựđổvỡhayđaubuồnchocuộcđời.Tuổi
GiápTýđạikỵnhữngtuổiĐinhMão,QuýDậu,KỷMãovàTândậu.Nămnào
gặpphảisaohạn,phảicúngsaonhằmngày18âmlịchđốt22ngọnđèn,lấy22
chénnướclạnhváivềhướngTây,vàtùytheomỗinămcómộtvìsaomà
cúng.NếugặpnhữngtuổikỵtrêncầnphảitránhxahayvanváiPhật,Trời,nên
làmnhữngđiềuphátthiện,nêntutâm,dưỡngtánh,làmphướcđứcnhiềuthìtốt.
NHỮNGNĂMKHÓKHĂNNHẤT:TuổiGiápTýthuộcmạngkim,tánhôn
hòavànhẫnnại,nhữngnămkhókhănnhấtmàbạnphảitrảiqua,đólànhững
nămmàbạnvừađủ20,24,25,29và30tuổi.Nhữngnămnàychẳngnhữngkhó
khănvềviệclàmăn,màgiađạohaycósựxíchmích,tánhtìnhthườngsôiđộng,
khôngđịnhđượcmộtđườnghướnghaycănbảnchocuộcsống.Bạnvượtqua
đượclàmộtsựmaymắnchocuộcđời,tuynhữngnămquánhiềukhókhăn,đau


buồn,longhĩdồndập,bạnnhờởsựanủicủabạnbènhiềuhơnlàgiađìnhthân
tộc.Bạnnênnhớlại,lấykinhnghiệmđómàlàmcănbảnchocuộcsốngngày
nayvậy.
NGÀYGIỜXUẤTHÀNHHẠPNHẤT:Bấtkỳngàynàotrongcuộcđời,
khôngcầnghirõngày,tháng,bạncũngcóthểxuấthànhđược,màkhôngsợtai
nạn,thấtbạihaypháttriểntàilộc.TuổiGiápTýhạpngàychẵn,giờchẵnvà
thánglẻ.Khimuốnxuấthànhbạnphảilựa,thídụ:8giờngày2tháng1,đólà
giờchẵn,ngàychẵnvàthánglẻvậy.Cứnhưvậymàlàmthìchắcchắnkhôngbao
giờbạngặptrườnghợpkhókhăncả.
NHỮNGDIỄNTIẾNTỪNGNĂM:Từ43đến44tuổi:Năm43tuổigặpsao
KếĐô,hạnđịavõng,trongnhiềunămcónhiềuđaubuồn,bịnhtậthaytangkhó
bấtngờ,cầnnhẫnnại,cầuTrờiPhậtchoquakhỏitaiương.Nămnàycónhiều
khókhănnhứtxảyratrongđờibạn,nênsángsuốtvàbìnhtĩnhtrướcmọibiến
độngtronggiađìnhcũngnhưvềmặtxãhộitìnhcảm.Nhữngvấnđềnàythường
xảyraởkhoảnggiữanăm.Qua44tuổithìvữngvàngbùđắplạinhữngđaubuồn
đó.Sựnghiệpcũngtiếnlên,tiềntàiđầyđủ,giađạotrởnênyênhòa,êmấm./Từ
45đến47tuổi:Hainămnày,cuộcsốngbắtđầutrỗidậyvàphátvượngmạnhmẽ
nhất,nghềnghiệpvàtiềnbạccũngpháttriểnmạnhmẽhơnnữa,giađạovuitươi,
phầnconcáicóbịnhhoạn,haythayđổinghềnghiệp,việclàm,phầncánhâncó
đaubịnhnhỏvàonăm46và47tuổi,mộlầnđaunặngvàonăm47.Ngoàiraviệc
làmăn,giađạovẫntiếntriểnđềuđặn./Từ47đến50tuổi:Việcgiađạocónhiều
bêbối,cánhânthườngcóbịnhtậttrầmtrọng,nếuvượtquađượcthìcóphầnảnh
hưởngconcáiphảichịulấy,giađạothườngcósựbấtanhơn.Năm48,tạmyên,
49cónhiềuthayđổinhàcửahayviệclàm.Vàotuổi47concáicóthăngquan,
tấntướchaylàmnêncơnghiệp./Từ51đến55tuổi:Khoảngthờigiannàytrung
bình,tiềnbạcravôđềuđặn,khôngcónhữngsựthấtbạinữamàchỉcònnắmlấy
thànhcông.TuổiGiápTýquanăm51,52tuổiconcháucótấnphát,tàilộcđiều
hòa,tuổi53và54,phầnconcáitấnphátmạnhhơn,phầncánhântrongtình
trạngbìnhthường,cuộcsốngkhôngcógìthayđổiquantrọng./Từ56đến60
tuổi:Sốnàycóthểbiếnđổivềthânthếtrongnhữngnăm55-56,hainămgiằng
covớisựsống.Tuynhiênnhờởphướcđứcgiatộccóthểkéodài.Concháucó
phầnphátđạttộtđộvàonhữngnămtừ55đến60tuổi.Lúcnàytiềnbạcíthao
hụt,vàonhiềuraít,cẩnthậnchobảnthânvàonhữngnămnày.


1985AtSuu
Sanhnăm:1925đến1985và2045:CungTỐN.TrựcKIÊN/MạngHẢI
TRUNGKIM(vàngdướibiển)/KhắcBÌNHĐỊAMỘC/ConnhàBẠCHĐẾ(phú
quý)/XươngCONTRÂU.TướngtinhCONCHÓ
ÔngQuanĐếđộmạng:ẤtSửusốmạngcuộcđời,/Bàconhànghọchẳngnhờ
chẳngtrông./Anhemsungkhắcchẳnggần,/Ngườidưnggiúpđỡthíchthân
chẳngnhờ./Phụngthờcủaquýcóduyên,/Lợidanhđượcchúthảohuyềnmà
thôi./Tánhngườichơnchánhthậtthà,/Làmơnchobạnsaumàphảnngay./Bạc
tiềntrợgiúphỏivay,/Ănrồilấydaotrởtayđâmmình./Bụngngườicũngcótánh
linh,/Nghiaithìcóthiệttìnhchẳngsai./Sốphảituniệmănchay,/Khôngthìkhổ
nảobịmanggiamcầm.
CUỘCSỐNG:TuổiẤtSửuthuộcMạngKim.Cuộcđờicónhiềutrầmlặngvà
chỉsôiđộngtừnglúc,suốtcuộcsốngkhôngbaogiờcóđượcnhữnggiâyphút
ngơinghỉvềtinhthần.Hoàncảnhlàmchocuộcđờicũngcónhiềuđauxótkhổ
tâm,nhữnghưởngthụbởivậtchấtkhônglàmchoconngườiđượchoàntoànđầy
đủhayítracũngthanhthảnvềtinhthần.Đờisốngởvàomộttìnhtrạngđặcbiệt,
tuycóđôiphầnthoảimái,nhưngkhôngthờigiannàođượclâubềnvìmạngsốở
trongmộtcungkỳgiaođộngmãnhliệt,tuổinhỏđađoan,tuổilớnlạinhiềulo
lắngkhôngbaogiờđượcyêntrímàhưởngthanhnhàn.Tómlại,cuộcđờiởvào
tìnhtrạngnhưmộttrậncuồngphonggióbãoluônluôncótrongcuộcđờimình
vàítkhiđượcsónglặnggióyên.TuổiẤtSửucómạnggiàu,nhưngthườnghay
bịthấtbạivềnghềnghiệpthìnhlình,sốhưởngthọtrungbìnhtừ60đến65tuổi.
Nhưngnếucóphúcđứcthìtăngthêmniênkỷ.
TÌNHDUYÊN:Từlúcnhỏchođếnkhilớntuổi,lẽratuổinàyphảiyênvui
hạnhphúc,nhưnglạicónhiềuthắcmắc,vềvấnđềđauxótlắmsựtrắctrởtuy
nhiênmuốnchorõđượcnhữngdiễntiếncủatìnhduyên,bạncũngnênxemdưới
đâycoicóđúngvớitrườnghợpcủabạnkhông,trongsuốtcuộcđời,haysẽcòn
thayđổinữatrongvấnđềtìnhduyênhạnhphúc.Sựgãygánhnửađường,sựnối
tiếplấyconđườnghạnhphúchaysốnghẩmhiucóquạnhvớituổiđờichồng
chấtlêncao.Nếubạnsanhvàonhữngthángnày,thìhạnhphúctìnhduyêncủa
bạnsẽcóbalầnthayđổi,đólànhữngtháng:5,6và9.Nếusanhnhầmvào
nhữngthángnàythìbạnítlắmcũngphảihailầnthayđổilươngduyên,đólà
nhữngthángGiêng,2,7,10,11và12.Nếusanhtrongnhữngthángnàythìtình
duyênchungthủy,sốngcuộcđờikhôngcósựthayđổivợchồng,đólàbạnsanh
nhằmnhữngtháng3,4và8vậy.Trongcuộcđờivềlươngduyêncóbahoàn
cảnhkhácnhau,vàsựsanhsảncũngtùytheođómàbiếtđượcsựthayđổilương


duyêntrongmộtcuộcđời,vậynhữngđiềukểtrênchắcchắnsẽkhôngsai,chạy
mộtphầnnàocả.
GIAĐẠO,CÔNGDANH:PhầngiađạotuổiẤtSửucũngcórấtnhiềuphiền
phức,nhưngnhờởsựnhẫnnạivànhịnnhụcnênsựsốngđốivớigiađạokhông
cógìxảyralàmcóthểgâynênnhiềusựkhổtâm,phầnconcáicócơhộiphát
triểnnghềnghiệp,côngdanhhơnlàcánhânmình.Vềcôngdanhtuổinhỏcũng
cóphầnsôiđộngđôichútnhưngtừ38trởđithìlắngxuốngvàimlặngkhôngcó
nhữngpháttriểnvềvấnđềnày.TuổiẤtSửu,cóphầnpháttriểncôngdanhvề
concháuhơnlàcánhânmình,tuynhiên,khôngphảikhôngcó,nhưngchỉcóthể
cóchútítởđờingười,nhữngconngườicóchútđịavịtrongxãhộilànhững
ngườiđãcónhiềuâmđức,nêncóphúcđứcđểhưởngđượcphầncôngdanhlên
caocủacảconcháusaunày.Sựnghiệpđượcbềnvữngvàpháttriểntừnăm32
tuổi,trướcthờigiannàycósụpđổđôilần,nhưngsauđóthìnắmlạiđượcvàvề
sauthìrấtvữngchắchoàntoàn.Sựnghiệptừđóđóvềsaukhônggặpsựlolắng
haycóthểbịngăntrởbấtngờnữa.Nếugặptrườnghợpmàngườivợcótuổi
trùnghợpđượckểtheonhữngphầndườiđâysẽnắmphầnthắnglợivàvững
vàngvềtiềncủa.Tiềnbạctuổinàycũngvôrabấtthường,nhờởsựkhéoléovà
sángsuốt,tiềntàicóphầnvượngphátmạnhvàonhữngnămtuổicàngcao.
NHỮNGTUỔIHẠPLÀMĂN:Trongvấnđềlàmănbạncầnnênlựachọn
nhữngtuổicósựtrùnghợpvớituổiẤtSửumàhợptác,hùnhạphaycùnghợp
táctrongmọicôngviệckhácmàkhỏisợbịthấybại,nhữngtuổinàycòngiúp
bạnpháttriểnmạnhmẽtrongmọikhíacạnhcủađờisống,ngoàivấnđềtiềnbạc,
côngdanhvàsựnghiệpcócơhộitạotácmạnhmẽ,đólànhữngtuổirấtđạihợp
vớituổibạnnhưtuổi:ẤtSửu,MậuThìn,vàTânMùi.Batuổinàyđốivớituổi
bạnrấttốt,tìmđượcbatuổinàylàmăn,hùnhạphaypháttriểnnghềnghiệpthì
cónhiềumaymắn,cócơhộitạođượcnhiềutiềncủa.Sựnghiệpvữngvàng,
côngdanhthànhđạt.
LỰACHỌNVỢ,CHỒNG:Trongviệcxâydựnghạnhphúccũngrấtliênquan
chocảđờisốngvàcuộcđờicủabạn.Conngườituycósốmạngvàsựdiễntiến
từđợtcủanó,nhưngnếugặpsựmaymắncótuổihùnhạptrongviệclựachon
hạnhphúchônnhâncũngđemlạichocuộcđờinhiềumaymắn,chẳngnhững
hưởngtrọnhạnhphúc,màtrongviệcxãhội,tiềnbạcnhờởhaituổimàcócơtạo
lậpđượcsựnghiệpvĩđại.Nếutrongcuộcđờibạnmàlựachọnđượcnhữngtuổi
này,thìbạnsẽhưởngđượcmộtcuộcsốngcaosang,quyềnquýnhấttrongđời:
nhữngtuổimàẤtSửucóthểkếthợplươngduyênrấttốtđẹpđólàcáctuổi:Ất
Sửu,MậuThìn,TânMùi,ĐinhSửu,QuýMùi,KỷMùi.Nhữngtuổitrênđâyđều
hạpvớituổiẤtSửu,vàtăngthêmtàilộc,côngdanhlẫnsựnghiệp.Cuộcsống
trungbìnhlàkhônggiàusangcũngkhôngcónghèohèn,chỉởvàomứctrung
thôi.Khilươngduyêncủabạngặpnhữngtuổinày,tuycósốhạpnhưngkhông


tăngtiếnvềtàilộc,khôngthịnhvượngvềtiềntàichỉđủăn,đủmặcmàthôi.Đó
làtuổiẤtSửukếthônvớinhữngtuổi:ĐinhMão,QuýDậu,CanhThân.Batuổi
nàyhạpvềtìnhcảm,chỉhạpvềsựyêuthươngmàkhônghạpvềtàilộc.Khiđã
gặpnhữngtuổinàymàbạnvìthươngyêuphảikếthợplươngduyên,thìcuộc
sốngbạnsuốtđờitúngquẫn,việclàmănkhókhăn.Đólàtrườnghơpmàkết
duyênvớinhữngtuổinày:KỷKỵ,CanhNgọ,ẤtHợi,TânTỵ,GiápTývàQuý
Hợi.NhữngtuổitrênrấtkhắcvớituổiẤtSửu.Khikếthônvớinhauchỉsống
trongsựnghèonàntúngthiếukhóvượtđượclêncao.Trongcuộcđờibạnlạicó
nhữngnămmàbạnkhôngnêncướivợ,vìnhữngnămấykhắctuổi,nếucướivợ
thìbạnphảichịucảnhxavắng,hẩmhiu,cóthểcuộchônnhânkhôngthànhvà
khôngcóhạnhphúcđólànhữngnămmàbạnởvàonhữngtuổi:17,23,24,35,
41,47và53tuổi.Vìnhữngnămnàyrấtxungkhắcvớituổicủabạnvàkhông
hợpchoviệcxâydựnghạnhphúc.Nếumuốnxâydựnghạnhphúcđờiđờinên
tránhđinhữngnămkểtrên.Theonhữngtàiliệuchiêmtinh,khoahọcđoánlýsố
thìtuổiẤtSửusanhvàonhữngthángnàycósốlưuthêthườnghayđaukhổvềđ
ànbà,đólàbạnsanhnhầmnhữngtháng1,5,5,9,10,11vàtháng12Âmlịch.
Bạnnếusanhvàonhữngthángnàychắcchắnsẽcórấtnhiềuvợhaythườngthay
đổitìnhyêuhạnhphúc.
NHỮNGTUỔIĐẠIKỴ:Dướiđâylànhữngtuổiđạikỵchobạntrongviệckết
hôncũngnhưmọikhíacạnhlàmăntrongcuộcsốngkếthônthìsanhracảnh
tuyệtmạnghaybiệtly,hợptáclàmănthìsanhratainạnhaygặpcảnhxôxát
làmchếtbấtđắckỳtử,đólànhữngtuổi:BínhDần,NhâmThân,GiápTuất,Mậu
Dần,NhâmTuấtvàCanhThân.ĐólànhữngtuổimàẤtSửuđạikỵnhấttrong
cuộcđời.Nếucãisẽgặpnhữngtrườnghợpxuixẻohayxảyranhữngviệckhông
maychobảnthể.KhigặptuổikỵthìphảicúngsaogiảihạnvàcầuTrờichotai
quanạnkhỏi;tùytheosaohạncủamìnhmàthắpnhanđèn,theophươnghướng.
Cúngsaothườngnhậttrongsuốtthờikỳbịđạihạnthìsẽđượcgiảihạn
NHỮNGNĂMKHÓKHĂNNHẤT:TuổiẤtSửutrảiquanhữngnămkhó
khănnhất,cóthểbịbịnhhoạn,tainạnhaysuýtbịchếtchóc,làmănkhôngđược
dồidàopháttriển,đólànhữngnămmàbạnởvàotuổi22,26,28,31và34tuổi.
Ngoàiranhữngtuổikểtrênbạnđượcvượngphátvềtàilộclẫnnghềnghiệp.
NGÀYGIỜXUẤTHÀNHHẠPNHẤT:TuổiẤtSửurấthạpngàylẽgiờchẵn
vàthángchẵn.Bạncứnhưthếmàxuấthànhlàmăn,giaodịch,pháttriểnsự
nghiệp,thìmautấnphát,tiềntàicũngthâuđượcnhiềuthắnglợi,khôngsợbị
thấtbạihaybịthiệthạivềđờisống.
NHỮNGDIỄNTIẾNTỪNGNĂM:Từ42đến45tuổi:Trongtuổi42,rấtkhá
vàphátvượngvềtàilộc,cóthểsanhquýtử.Nămnàysanhcongáithìgặpsự
pháttàiliền,tuổi42khálắm,mêntìmcơhộimàtạoviệclàmănthắnglợingay,
43tuổi,tìnhtrạngsứckhỏebịyếukém,làmăncónhiềuthấtbại,đạikỵvào


tháng6khôngnênđixacótainạn,44tuổi,tìnhtrạnggiađình,sựnghiệpcóphát
triểnđôichútvềtàilộc,nhưngphầnconcháucósựđaubuồn.Kỵtháng8có
chuyệnbuồntronggiatộc,45khátốt,phầntàivượngphátthấyrõ,hàoconvui
tươivàêmấmconcháucóthayđổiviệclàmhayđượcthăngchức./Từ46đến
50tuổi:46tuổicóyếuvềthânthể,làmăncótiếntriểnmạnh,tàilộcvônhiều
vàonhữngtháng7và8.47khátốt,vàonhữngtháng5và7Âmlịch,48,không
đượchayvàtronggiađạohaycóchuyệnxíchmích,ngoàicuộcđờihayxảyra
nhữngchuyệnkhôngmaymắn,cóbịnhvàomùaĐông.49tuổi,giađạovàcuộc
đờiởtrongtìnhtrạngtrungbìnhvà50tuổicóhaohụttiềnbạc,concháulytán,
nămbịsaohạnlớn,đềphòngbịnhnặng.##Từ50đến55:Tuổi50và51,êmđẹp
chỉcóbịnhhoạnhámdọamàthôi.52và53,khôngmấymaymắn,nhưngtình
trạnggiađìnhvàngoàicuộcđờivẫntrungbình.54và55tuổi,cónhiềunguy
cấp,nếukhôngcóđủphướcđức,sẽcóthấtbại,haynguyhiểmchotánhmạng
vàonhữngnămnầy,nhấtlàkỵThuĐông./Từ50đến55tuổi:Tuổi50và51,êm
đẹpchỉcóbịnhhoạnhámdọamàthôi.52và53,khôngmấymaymắn,nhưng
tìnhtrạnggiađìnhvàngoàicuộcđờivẫntrungbình.54và55tuổi,cónhiều
nguycấp,nếukhôngcóđủphướcđức,sẽcóthấtbại,haynguyhiểmchotánh
mạngvàonhữngnămnầy,nhấtlàkỵThuĐông./Từ55đến60tuổi:Sốnhững
nămnầykhôngđượctốtlắm,đềphòngmọibấttrắccóthểxảyratronggiađạo
vàcảcuộcđời,concháulàmănkhôngđượcmaymắn.


1986BinhDan
SANHNĂM:1926đến1986và2046CungKHÔN.TrựcĐỊNHMạngLƯ
TRUNGHỎA(lửatronglu)KhắcKIẾMPHONGKIMConnhàXÍCHĐẾ(cô
quạnh)XươngCONCỌP.TướngtinhCONCHIMTRỈ
CậuTài,CậuQuýđộmạng:BínhDầncungKhảmlửalư,NếusanhXuânHạ
ấmnothanhnhàn.ThuĐôngchẳngthuậnlỗithời,Lỗisanhcựcnhọcnênchàng
âulo.Sốnàybấtluậngáitrai,Khônngoanmưutríítaithiệtthà.Nhưngmàvô
sốđànbà,Thếmàsựnghiệptựtaymìnhlàm.Sanhthànhcốtcáchbềnlâu,Gia
đìnhsựnghiệptựtaymìnhlàm.Tiềnvậnchẳngđặnganthân,Chẳngbằngtrung
vậntrònvànhmấyphân.Kiểnggiànhưnglộccònxuân,Sốnămtuổivẫncònnợ
duyên.
CUỘCSỐNG:BínhDầnthuộcmạngHỏa,cuộcđờicónhiềuưutưsầumuộn,
khôngbaogiờcóđượcsựannhàntưtưởng.Cuộcđờiluônluônlotoanvànhiều
suynghĩ.TuynhiênBínhDầntuylonghĩvềtrínãonhưngsungsướngvềthể
xác,cuộcsốnglạihaythayđổi.Khôngbaogiờcómộtquyếtđịnhdứtkhoátcho
cuộcđờimình.Vìthếthườngbịlợidụngvàhaycótánhlạtlòng,haythương
cảmnhữngkẻsacơ,giúpđỡnhữngngườicôthế.Tuykémkhuyếtvềtiềnbạc,
nhưngrộngrãitấmlòng,biếtthươngyêuvàhaycảmmếngiatộc,anhem.Tóm
lại,cuộcđờicủatuổiBínhDầntuycónhiềunghĩsuyhơn.Nhưngkhôngbịkhổ
cựcvềthểxác,haythươngmếngiatộc,anhem.TuổiBínhDầnchỉhưởngthọ
đượckhoảngđộtừ50đến55tuổimàthôi,tuynhiênnếuănởphướcđứcthì
Trời,Phậtđộvàtăngthêmniênkỷ.
TÌNHDUYÊN:SốBínhDầnnóivềtìnhduyênlúcđầucũngcónhiềuthayđổi,
nhiềuđổvỡhaysầuđauvềvấnđềnày.Khôngthoátđượccảnhngangtrái,phũ
phàngtrongcuộcsốngvềtìnhduyên.Đốivớitìnhduyêncàngmanglấynhiều
chuyệnbuồnlòngkhổnãohơn.Sầukhổvàđauthươnghơnnhữngkẻkhácđólà
vàotuổitừ20trởđi.Đếngần30tuổimớiđượchạnhphúc.Duyênnợkhông
đượctrọnvẹnphảithayđổinhiềulần.Nếucóhạnhphúcthìcuộcđờicũngphải
nhiềumấtmáthysinhnhiềulắmmớibảovệđượchạnhphúcđó.Tuynhiên,nếu
tuổiBínhDầnsanhvàonhữngthángnàythìsựthayđổilạicàngnhiềuhơnvà
tốithiểucũngbalầnthayđổitìnhduyênhayhônnhânvàhạnhphúc,đólàbạn
sanhvàonhữngtháng2,3và9Âmlịch.Nếubạnsanhnhằmnhữngthángnày
bạnsẽthayđổihailầnduyênphận,đólàbạnsanhnhằmnhữngtháng4,6,7,8,
10và11Âmlịch.Nhưngnếubạnsanhnhằmnhữngthángnàybạncũngcóthể
hưởnghạnhphúcvàsuốtđờitìnhduyênkhôngbaogiờthayđổ,đólànhững
tháng1,5và12Âmlịch.Nhữngthángnàytuydầusốngcóhạnhphúc,nhưng


thườngxảyranhiềubấtđồngtronggiađạo.Vậybạnnênnhớlạithángsanhđể
tìmhiểuvềduyênsốcủamìnhxemcònthayđổinữahaykhông.
GIAĐẠO,CÔNGDANH:Vềvấnđềgiađạo,tuổinhỏcónhiềurốirắm,cuộc
sốngthêmphầnkhókhănvàhayxảyranhiềuchuyệnbuồnlòng,khôngbaogiờ
bạncảmthấysungsướnghaythoảimáivềvấnđềgiađạođượcêmấmtạmthời
trongthờigianbạnởvàotuổi30trởlên,nhưngchưachắcđãbìnhthườngmãi,
trongsuốtcuộcđờigiađạochưachắcđãhoàntoànyênvui.Côngdanhkhông
nêncaochỉởvàomứcđộbìnhthường,cóthểnóilàchỉgiữđượcdanhdựcho
cuộcđờimìnhmàthôi,chớkhônglênđếntuyệtđỉnhcủavấnđềdanhvọng,đó
làsốphậncủabạnphảichịulấy.Khôngnênđặtnhiềuhyvọngvềvấnđềnày,cố
trèocoathìténặngđấy.Cuộcsốngcủavấnđềdanhvọngchỉcóthểxemchonó
ởmứcđộbìnhthườngmàthôi.Cầnnhấtlàgiađạo,bạnphảicẩnthânvànhịn
nhụcmớitránhđượcsựđổvỡhaynhữngxíchmíchbấtthường.Sựnghiệpđược
vữngvàngnhờtrísángsuốtvàlonghĩhoànthànhvớimộtthờigiandàihơn10
năm,đólànhữngnămmàbạnlaotâmkhổtrínhấtvàbắtđâuhoànthànhsự
nghiệpmộtcáchvữngvàngvàonămbạnởtuổi38.Tiềnbạcravôbấtthường,
làmcũngcókhivôlắmtiền,nhưnglạiranhưnước,tiềnbạckhôngđượcđiều
hòacholắm,cứvô,racầmchừng.Sốnắmđượctiềncủaphảitừ40trởđi.Sự
cầnmẫnvàsiêngnăngcũnglàvấnđềgiữlấytiềnbạc,tạoratiềnbạcmànắm
phầnvữngchắccủanóbằngcáchbạnphảicốgắnghơnnữa.BắtđầutừBính
Ngọtrởđibạnmớigiữvữngđượctiềnbạcvàcóthểhưởngđượcmứctrung
bìnhchocuộcsống.
TUỔIHẠPCHOLÀMĂN:Trongvấnđềlàmănhùnhạp,bạncũngcầnlựa
chọnngườichohợptuổimớicóthểpháttriểncôngviệcmộtcáchmaulẹđược.
Sựpháttriểnlàmăncũngtùyởsựtrùnghợpmớicóthểnắmlấynhiềumaymắn
vàthắnglợi.Vậybạnnêncầnlựachọnnhữngtuổinày:ĐinhMão,CanhNgọ,
QuýDậu,GiápTý.Nhữngtuổinàycóthểgiúpbạnlàmănmauphátđạtvàcó
thêcónhiềutàilộc,nếugặpđượcnhữngtuổinàyhơptáclàmănhayhùnhạp
trongmọicôngviệckhác.
LỰACHỌNVỢCHỒNG:Vấnđềhônnhânvàhạnhphúccũnglàmộtvấnđề
hếtsứcquantrọng,bạnnêncầnlựachọnnhưthếnàođểchocuộcsốngđượcdễ
dàngvàcũngcầnchosựpháttriểnsựsốngcủamìnhbằngcáchlàmchocuộc
đờiđượcsungsướnghơn.Bởivậytrongviệcchọnbạnvàlươngduyênvàhạnh
phúccũnglàmộtvấnđềhếtsứcquantrọngchocuộcđờithànhcônghaythất
bại,sungsướnghaynghèokhổ,đềudolươngduyêntạothành.Sauđâylànhững
tuổimàbạncóthểchọnlấy,cuộcsốngđượctrùnghợp,trongviệclàmănmau
phátđạt,vìnhữngtuổinàyrấthạpvớituổibạn,đólànhữngtuổi:ĐinhMão,
CanhNgọ,QuýDậu,ẤtHợi,GiápTý,QuýHợi.KếthônvớituổiĐinhMão:
BạnkếthônvớituổiĐinhMãolàmchocuộcsốngmaupháttriển,côngdanh


đượcdễdàngvàmaulênđếncaođộ.KếthônvớituổiCanhNgọ:Cóthểphát
triểntiềnbạcmộtcáchmauchóng.KếthônvớituổiQuýDậu:côngdanhvàsự
nghiệpđềulênmộtlượt,đưacuộcđờiđếnchỗgiàusang,phúquý.Kếthônvới
tuổiẤtHợi:Chỉpháttriểncôngdanh,tàilộcbìnhthường,concáiđủnuôi.Kết
hônvớituổiGiápTý:Cóđầyđủhàoconvàhàocủa,haituổinàyvẫnlênsong
songvớinhau.KếthônvớituổiQuýHợi:Tiềnbạclàmramauchóng,nhưng
đườngcôngdanhcónhiềutrắctrở,hàocủanhiều,hàoconlạiít.Trênđâylà
nhữngtuổimàbạncóthểkếthônvớinhữngdiễntiếntổngquánhưtrên.Phầnxã
hộivàgiađìnhđượctùytheohoàncảnhnhưngđềucóthểđượcvẹntoànvàkhỏi
losợthấtbạinãonề.Tráilạinếubạnkếthônvớinhữngtuổinày,thìbạnchỉcó
thểsốngđượcmộtcuộcsốngtrungbìnhmàthôi.Đólànhữngtuổichỉhạpvề
tìnhcảm,tàilộckhôngđượchạpnhiềunhưcáctuổi:BínhDần,NhâmThân,Tân
Dậu,CanhThân.Nhữngtuổinàynếnbạnkếthônthìchỉcómộtmứcsốngtrung
bìnhvềcôngdanhcũngnhưvềtàilộc,màkhôngđượchưởngnhữngcảnhsang
giàu,chỉđủăn,đủmặc.Nếubạnphảikếtduyênvớinhữngtuổinày,bạnphải
sốngmộtcuộcđờikhôcựcvàluônluônthiếuthốnchẳngnhữngvềcôngdanh
khônglêncao,tiềnbạclàmrarấtkhó.Khôngbaogiờcóthểsốngđượchoàn
toànđầyđủ.Đólàbạnphảikếtduyênvớinhữngtuổinày:MậuThìn,GiápTuất.
NhâmNgọ.Batuổinàymàkếtduyênthìkhómàthoátkhỏicảnhbầnhànthiếu
hụtliênmiên.Vớinhữngnămnàylànhữngnămkhắccủabạn,bạnkhôngnên
cướivợhaytínhtoánviệchônnhân,vìnếuhônnhângặpnhữngnămmàcósự
khắckỵthườngsanhracảnhngangtráiphũphàng.Đólànhữngnămmàbạnở
vàosốtuổi:16,22,28,34,40,46,và52tuổi.Nênkỵvàonhữngnămnàyvìsố
tuổicónhiềusựkhắckỵtrongđờibạn.SanhvàonhữngthángnàytuổiBínhDần
phảigặpnhiềulầnthayđổilươngduyên,đólàbạnsanhvàonhữngtháng2,3,6,
7,8,9và10Âmlịch.Sanhnhằmnhữngthángnàycósốlưuthêhaylonghĩ
buồnrầuvềviệcvợcon.
NHỮNGTUỔIĐẠIKỴ:Nhữngtuổinàyrấtđạikỵchotuổibạncóthểgâyra
nhữngcuộcsốnghưhỏng,tuyệtmạng,biệtlyvàcóthểlàmchocuộcđờib5n
phảicamphậnlàmộtkẻđitrongđêmtối,đólàkhibạnkếtduyênhayhợptác
vớinhữngtuổinày:KỷTỵ,TânMùi,ĐinhSửu,TânTỵ,QuýMùi,ẤtSửu,Kỷ
Mùi.Nhữngtuổikểtrênlànhữngtuổiđạikỵhiệphôn,cũngnhưvềviệclàmăn.
Bạncầntránhnhữngtuổinày,đểkhôngmanglấynhữngsầunãođauthươngcho
cuộcsống.Khigặptuổiđạikỵbạnphảicúngsaohạnchođúngkỳ,tùytheonăm
màcúngvàphảitunhân,tíchđức,thìđượcgiảihạnngay.
NHỮNGNĂMKHÓKHĂNNHẤT:TuổiBínhDầncónhữngnămkhókhăn
nhất,đólànhữngnămmàbạnởvàosốtuổi20,24,27,30,36và42tuổi.Những
nămởvàosốtuổinày,phảicẩnthậnđềphòng,cóbịnhhoạn,tainạnhayxảyra
nhiềuviệckhókhăntrongvấnđềlàmăn.


NGÀY,GIỜXUẤTHÀNHHẠPNHẤT:Sauđâylàngày,giờ,thángmàbạn
xuấthànhhạpnhấttrongsuốtcuộcđờichotuổibạn.SốcủatuổiBínhDầnrất
hạpvàonhữnggiờchẵn,ngàychẵnvàthángchẵn.Bấtkỳtrongtrườnghợpnào
haythánghoặcnămnàobạncũngcóthểxuấthànhvàonhữngngàychẵngiờ
chẵnvàthángchẵncả,chẳngnhữngmangnhiềuthắnglợimàcòngiúpbạn
thànhcôngtrongbấtkỳviệcgì.
DIỄNTIẾNTỪNGNĂM:Từ41đến45tuổi:Năm41tuổi,cóthểpháttriểnvề
vấnđềtàilộc,phầntìnhcảmcũngvượngphátmạnhbạp,vấnđềconcháutrong
giatộcđềupháttriểnlêntộtđộ,cóthăngquantấntước,haynhiềuhayđẹpvềtài
lộc.Năm42và43tuổi,nămdẫyđầyhạnhphúc,phátvượngtàilộcvàtìnhcảm.
Năm44và45tuổi,yêntĩnh,trongthờigiannàytàilộcchỉbìnhthường,cóbịnh
hoạn,giađìnhhạnhphúcyênvui.Từ46đến50tuổi:Vàotuổi46cóthayđổivề
chuyệnlàmănhaytronggiađạocóngườiđixa,rờibỏgiađình,việclàmănvẫn
cònởmứcđộtrungbình,cóthểcómộtvàithànhcôngnhỏ.Năm47và48tuổi,
đềphòngtronggiađìnhcóngườiđaunặng,haycónhânđaunặng,việclàmăn
cóphầnngưngtrệ.Năm49và50tuổi,giađìnhyênvui,concháusumvầy
nhưngbảnthâncánhânthìcónhiềuyếukém,cóhaotàivàonhữngnămnày.Từ
51đến60tuổi:Khoảngthờigiannàykhôngthayđổilắm,tiềnbạcvẫnbình
thường,hayhaotài,tốncủa,bịnhhoạn,nêncẩnthậnnhữngnămnàyrấtnguy
hiểmchocuộcđờibạnđấy.


1987DinhMeo
SANHNĂM:1927đến1987và2047CungKHẢM.TrựcCHẤPMạngLƯ
TRUNGHỎA(lửatronglư)KhắcKIẾMPHONGKIMConnhàXÍCHĐẾ(cô
quạnh)XươngCONMÈO.TươngtinhCONGÀ
CậuTài,CậuQuýđộmạng:Sốnàycốtcáchngangtàng,Lưtronglửađỏlâu
tànmaunguôi.Giậnaikhôngthểgiậnlâu,Aitớinănnỉnắmtaydịuhiền.Xin
lỗibạnchớcóphiền,Ítbữadịungọtcótiềncũngđưa.Sốnhờbiếtđượcnhiều
nghề,Chonêndoanhnghiệptựnhiêncóhoài.Rangoàikẻmếnngườithương,
Kếtbạnphảnphúchọquênơnmình.Thươngngườigiúpđỡcủatiền,Ănrồi
quẹtmỏphảnliềntheotay.Hậuvậnnhờđặngcháucon,Tiềnvậnlaokhổchẳng
bằngvậnsau.
CUỘCSỐNG:CuộcđờicủatuổiĐinhMãokhôngđượcsángtỏvềđườngcông
danh,nhưngmứcđộcủasựpháttriểncôngdanhkhánhiềumaymắn.TuổiĐinh
Mãohaylonghĩnhiều,ítkhiđượcthảnhthơivềtâmnão,cuộcsốngluônluôn
cónhiềuthayđổi,khôngởvàomộtmứcđộbìnhthường,haylolắngvàthường
haynắmlấythấtbạivềnghềnghiệp.Khôngnêncótựáivìcuộcđờibạnthấtbại
vìtựáichờkhảnăngcóthểđảmbảođượcchotươnglaivàsựsống.Tómlại:
Cuộcđờituyquanhữnglúcthấtbạikhókhănnhưngsẽđượchưởnghậuquảtốt
đẹp.TuổithọtrungbìnhcủatuổiĐinhMãotừkhoảng56đến62tuổilàmứctối
đa,nhưngnếulàmphướcđứcthìgiatăngniênkỷ.
TÌNHDUYÊN:Vềtìnhduyêntuổinhỏcũngcóđôilầntrởngại,nhưngđềudo
bạntạora.TuổiĐinhMãocũngcósốđàohoanênrấtnhiềutìnhái.Nhưngkết
quảkhôngmấyđemlạichocuộcđờimộtảnhhưởngtốtđẹp.Cũngcóthayđổi
vàthấtbạivềvấnđềnày.Đểbiếtsốphậncòncóthayđổinữahaykhôngbạn
nênxemdướiđâynhữngthángsanhcủabạnmàquyếtđịnhcuộcđờiđốivớitình
duyêncủabạnvậy.Nếubạnsanhvàonhữngthángnàythìcuộcđờibạnvào
nhữngtháng:1,2,3và9Âmlịch.Nếusanhvàonhữngthángnàybạnphảihai
lầnthayđổitìnhduyênđólàbạnsanhvàonhữngthángnàybạnsẽđượchưởng
mộtcuộctìnhduyênchungthủyđólànhữngtháng1,5và12Âmlịch.Bạnnên
xemtheođâymàquyếtđịnhcuộcđời.Đólàsốmạngbạnphảichịulấynhững
cuộcsốngnhưvậy.
GIAĐẠO,CÔNGDANH:Côngdanhchỉđượcsángtỏmộtthờigianngắn
ngủirồitắtphụt.Côngdanhkhôngđượclêncaomàchỉởvàomứcđộtrung
bình,vềgiađạođượcyênhòavàotuổi36trởđi,cóítnhiềusónggiótrongcuộc
đờinhưngkhôngđếnnỗimãnhliệtlắm.Tómlại:Vềgiađạođượcvẹntoàn,
côngdanhnằmtrongvùngbóngtốikhôngcócơhộiđểpháttriểnđượcvàcũng


khôngđượclừnglẫycholắm.Sựnghiệpcóvàithànhcông,nhưngmứcđộthành
côngkhônghoàntoàntheodựtínhvàýđịnhcủabạntiềnbạchaythiếuhụt,dù
rằngbạncốsứctạolấynhưngkhôngbaogiờnắmlấycơhộitạonênmộtsựvĩ
đạichosựnghiệpvàtiềntài,phảiquatuổi40hay41thìtiềntàimớicóphần
chắcchắnvàthâunhiềukếtquảtốt.
TUỔIHẠPCHOLÀMĂN:Trongviệclàmănbạncũngnênlựatuổichohợp
vớituổimình,thìviệclàmănmớipháttriểnvàphầntiềnbạcmớicóhyvọng
thâunhiềuthắnglợi.Bạnnênchọnlấynhữngtuổinàyđểhợptác,hùnhạplàm
ănhaytrongmọilãnhvựccủacuộcđời,đólànhữngtuổihạpvớituổiĐinhMão
gồmcáctuổi:MậuThìn,NhâmThân,GiápTuất.Batuổinàynếugặpthìsẽgiúp
bạnthànhcôngcuộcđờichẳngnhữngvềtiềnbạc,côngdanhmàlẫncảsự
nghiệp.
LỰACHỌNVỢCHỒNG:Trongsựlựachọnvợchồngcũngcầnnênlựa
nhữngtuổicósựtrùnghợpvớituổimình,mớitạođượcnhiềucơhộithuậntiên
chosựlàmăncũngnhưvềsựpháttriểncôngdanhlẫnsựnghiệp.Trongviệckết
duyên,bạncầnnênlựachọnchođượcnhữngtuổinày:MậuThìn,NhânThân,
GiápTuất.BínhDần.BạnkếthônvớituổiMậuThìnvàNhâmThân:Cuộcsống
cónhiềupháttriểnvềtàilộccũngnhưvềcôngdanhvàsựnghiệpđượcthành
tựu.KếthônvớiGiápTuấtvàBínhDần:Bạnkếthônvớihaituổinày,pháttriển
vềtàilộc,hàoconvàhàocủađầyđủkhỏiphảilonghĩnhiều.Nếutrongcuộc
sốngmàbạngặpnhữngtuổinàythìcuộcsốnglẫncôngdanhcủabạnchỉởtrong
mứcđộtrungbìnhmàthôi,đólàbạnkếtduyênvớicáctuổi:KỷTỵ,TânMùi,
ẤtHợi,ẤtSửu.NhữngtuổinàychỉhợpvớituổiĐinhMãovềphầntìnhduyên,
phầntàilộcchỉởvàomứcđộtrungbình.Trongviệclươngduyên,bạncũngcần
lựachọnchokỹcàngvìđórấtảnhhưởngđếncuộcsốngvàvậnmạngcủabạn,
nếubạnkếthônvớinhữngtuổinàybạnsẽcónhiềubuồntủivềcôngdanh,tiền
bạccónhiềuthiếuthốnvàluônluônsốngtrongcảnhchậtvậttúngquẫn,đólà
bạnkếthônvớinhữngtuổi:ĐinhMão,QuýDậu,KỷMão.Batuổinàykhông
đượchạpvớituổiĐinhMãocủabạn,nênsẽkhókhăntrênbướcđườngcông
danh,nghềnghiệp,tàilộclẫngiacảnh.Cónhữngnămmàbạnkhôngnêncưới
vợvìtrongsựkếthợplươngduyênbạngặpnhiềutrởngạichonghềnghiệpcuộc
sốngvàhơnlàvấnđềkhôngđượcthànhcônghoàntoàntronghạnhphúc,đólà
nhữngnămmàbạnởvàosốtuổi:16,18,24,28,39,36và40tuổi.Nếucướivợ
vàonhữngnămkểtrênthìcósựxungkhắc,buồnphiềnhaychịucảnhxavắng.
Nếubạnsanhvàonhữngthángnày,cuộcđờibạncósốlưuthêhaythườngđau
khổvềđànbàvàrấtcónhiềuvợtrongsuốtcuộcđời,đólàbạnsanhnhằm
nhữngtháng2,6,7,8và9Âmlịch.Nếubạngặpnhữngthángtrên,bạnsẽ
khôngtránhkhỏinhữngtrườnghợpnhưđathê,hoặccóhaigiòngcon,v.v...
NHỮNGTUỔIĐẠIKỴ:Trongvấnđềlàmăncũngnhưvềviệckếthợplương


duyênhayhợptácvớinhữngtuổinày.Vìnếubạnkếtduyênhayhợptácvới
nhữngtuổinàybạnsẽchếtsớmhaythườngxảyracảnhbiệtly,thấtbạiliêntục
chocuộcsốngcủamình,đólànhữngtuổiđạikỵvớituổibạn,như:CanhNgọ,
BínhTý,NhâmNgọ,GiápTý:nhữngtuổikểtrênkhôngđemlạichocuộcsống
nhiềuhayđẹpmàtráilạirấtkhắckỵvớituổicủabạnvậy.Trongviệclương
duyênnếugặptuổikỵphảiâmthầmmàkếthônvàngườicongáiphảitựhiến
mìnhchongườitrai.Nếutrongsựlàmăngặptuổikỵphảixalánhhayphảilàm
phướcchonhiều.Nếutronggiađạogặptuổikỵphảicúngsaochocảhaituổithì
đượcgiảibớthạn.
NHỮNGNĂMKHÓKHĂNNHẤT:CónhữngnămmàtuổiĐinhMãophải
quanhiềugiaiđoạnkhókhănnhứt,làmchocuộcđờibạnphảicónhiềuthử
tháchtrongđaubuồnvàphảinếmnhiềuthấtbạichuacaytrongcuộcsống,
nhữngnămmàtuổibạnởvàotuổi24,26,30,34và38tuổi.Nhữngnămnàybạn
phảitrảiquanhiềugiaiđoạnthăngtrầm,đờisốngkhôngđượcnhiềuhayđẹpcho
lắm.
NGÀY,GIỜXUẤTHÀNHHẠPNHẤT:TrongtuổiĐinhMãophảixuấthành
vàrấthạpvớinhữngngàychẵn,thángchẵnvàgiờlẻ,trongkhixuấthànhcần
phảitínhtoánkỹlưỡngvàphảiđúngvớinhữngtrườnghợpngàygiờvàtháng
trên,bạnsẽkhôngsợmanglấysựthấtbạimàtráilạisựthànhcôngmớivững
chắcthâuđoạtđượcnhiềukếtquảtrongcuộcđời.
DIỄNTIẾNTỪNGNĂM:Từ21đến25tuổi:21tuổicònnhiềulophiềnvềgia
đạocôngdanh,sốkhôngđượcnhiềumaymắncholắmvềvấnđềnày,cẩnthận
cholắmmớitránhkhỏiđượctainạnvàonhữngtháng3và4.Năm22và23
khôngcónhiềuhayđẹpvềgiađạo,nhưnglạihayđẹpvềvấnđềtiềnbạc,cóthể
pháttriểnvềsựnghiệpđược.Năm24và25tuổi,cẩnthậnvềconcái,cóthể
thànhcôngtovềnghềnghiệplẫntàilộcnhưng24cònxấu,tuổi25mớithậttốt.
Từ26đến30tuổi:Tuổi26cóđaubịnh,nhữngcôngviệclàmănhaybịngưng
trệ,nêndèdặtvàsángsuốtđểtránhnhữngđổvỡ.Tuổi27tìnhtrạngvẫnởtrong
mứcđộbìnhthường,cókỵtháng10và11,28tuổikhôngđượchayđẹpcholắm,
cẩnthậnviệclàmăn,29và30tuổicôngviệclàmăncótấnphátđôichút,nhưng
giađạokhôngđượcyênvuiêmấm.Từ31đến35tuổi:Vào31tuổi,nămquá
xấu,bạncẩnthậntấtcảmọicôngviệctừbêntrongđếnbênngoài.31tuổi,năm
xungkhắctuổi,nhưngmọiviệclàmănđềuthànhcôngtotát,tàilộcvàonhiều,
khôngbịsasútvềviệcgiađạo,33và34tuổi,tìnhtrạnggiađạoyêntĩnh,nhưng
cóthắcmắcđôichútvềlàmăn,tuổi35cơthểsốngđượcannhàn,tâmtríítlo
nghĩhơnnhữngnămtrước.Từ36đến40tuổi:Tuổi36,cóthayđổichuyệnlàm
ănhaythayđổinhàcửahaynghềnghiệp,37và38tuổi,cónhiềuhayđẹptrong
mọilãnhvựccuộcđời,thànhcôngtovềtàilộc,concáiđượcnhiềusựmaymắn,
39và40tuổichođếnsuốtcuộcđờicótriểnvọngtốtđẹpvềtàilộclẫntìnhcảm,


cuộcsốngtrêntrungbìnhchođếngià.


1988MauThin
SANHNĂM:1928đến1988và2048CungLY.TrựcTHÂUMạngĐẠILÂM
MỘC(câyởrừnglớn)KhắcĐẠITRẠCHTHỔConnhàTHANHĐẾ(trường
mạng)XươngCONRỒNG.TướngtinhCONQUẠ
Phậtđộmạng:Đoánxemsốmạngtuổinày,Tuổicùngvớimạngthuậnhoà
tươngsanh.Sốnhưcâytráinởđua,Nhưngmàbịkhắcvìsanhlỗimùa.Mùa
Xuânvượngtướngpháttài,MùaHạgiàucómuônngàncựcthân.Anhemcô
bácchẳnggần,Ngườidưnggiúpđỡâncầnđộta.Tuổisanhbiếtđặngnhiều
nghề,Phiêulưuxứkhácxaquêôngbà.Cótàicóđứctrongtay,Xuânxanhthất
bại,saunàythuậnhưng.Lòngởngaythẳngmớihay,PhậtTrờidòmngócóngày
làmnên.
CUỘCSỐNG:TuổiMậuThìncuộcđờikhôngđượcmấybằngphẳng,nghĩalà
haylêncaovàcũnghaybịxuốngthấpmộtcáchbấtngờ.Tuổinhỏthườngcó
đaubịnh.Vấnđềpháttriểnsựnghiệp,côngdanhkhôngcónhiềumaymắnlắm,
cuộcsốngchỉvàomứcđộtrungbình,khôngquágiàusangphúquý,nhưngcũng
khôngquáthiếuthốn.Cuộcđờivươngnhiềuphiềnluỵtronglòngbởitìnhyêu,
hạnhphúchơnlàvấnđềcôngdanhvàsựnghiệp.Tómlại,cuộcđờibạntuy
giẵmlênchônggainhiều,nhưngsốđượcnhiềusungsướngởhậuvận,cóthể
manglấynhiềunguồnlợitotátvềtrongtaybạn.TuổiMậuThìnhạpvềbuôn
bán,giaothương,khônghạpvềcôngdanhhaymọivấnđềkhác.Sốhưởngthọ
trungbìnhtừ52đến59tuổilàmứctốiđa.Nhưngnếucóphúcđứcthìđượcgia
tăngniênkỷ.
TÌNHDUYÊN:BaogiờtuổiMậuThìncũngđượctrọnvẹnvềvấnđềtình
duyên,dùcóxảyranhữngthắcmắc,nhưngthựcradobạnquyếtđịnh,chớluôn
luônkhôngphảidomộtngườiđànbàgieolấymọithắcmắcchođờibạn.Sựxảy
rahồilúcnhỏtuổi,chẳngqualàbạnmuốnđùavớivấnđềtìnhyêumàthôi.Tuy
nhiênkhiđãtạođượchạnhphúc,bạnđượcsựêmấmcủagiađình,sựtrọnvẹn
vàtrungthànhcủatìnhyêu.Vậybạnnênxemdướiđâybạnsanhvàothángnào
đểbiếttrongvấnđềtìnhduyêncủabạncósựthayđổihaykhông.Nếubạnsanh
vàonhữngthángnày,trongđờibạnsẽcóbalầnthayđổivềvấnđềtìnhduyên,
đólàbạnsanhvàonhữngtháng5,7,và11Âmlịch.Nếubạnsanhvàonhững
thángnàythìsẽcóhailầnthayđổitìnhduyên,đólàbạnsanhvàonhữngtháng
1,3,4,6,8và12Âmlịch.Nếubạnsanhvàonhữngthángnàytrongđờibạn
sốnghoàntoànhạnhphúc,chỉmộtvợmộtchồngmàthôi,đólàbạnsanhvào
nhữngtháng2,9và10Âmlịch.Trênđâylàbảnnhậnxétcuộcđờibạntrong
nhữngthángsanh,đểhiểuđượctuổibạnsẽthayđổimấylầnviệctìnhduyên


trongsuốtcuộcđời.Bạnhãynhớbạnsanhvàothángnào,vàtùytheođómàbiết
việcthayđổitìnhduyêncủamình.
GIAĐẠO,CÔNGDANH:Vềcôngdanhkhônghoàntoànthànhcônghẳnmà
chỉcónhữngthànhcôngtạmthờitrongcuộcđờibạnmàthôi.Nếukhôngphát
triểnđượcvềcôngdanh,bạncũnglàngườicóchứcphậntrongxãhội.Vềgia
đạotuổi30cònvượtnhiềukhókhănchođếnkhibạnqua34tuổi,giađạomới
êmấm,vàbắtđầutừ39tuổitrởđi,thìtronggiađạohoàntoànêmấmvàhạnh
phúc,chỉcógiatộccónhiềusôiđộngmàthôi.Đườngcôngdanhcóphầnsáng
tỏlúcbạnđếnthờikỳmàtuổibạnởvào27đến34tuổi,trongthờigianvàolúc
39tuổi,bạnphảicóchuyệnlorầuvềgiađạođôichútrồimớiđượcấmêmluôn.
Sựnghiệpbắtđầuvữngchắcvàonămbạnởvàotuổi39trởđi,cốgắngthìsẽ
thànhcôngvĩđạivềsựnghiệptrongnămnày;cẩnthậnvàsángsuốtđểtạocho
cuộcđờimộtsựnghiệpvữngchắc,tiềntàithìsựnghiệplêncao,vàcũngbắtđầu
từ39trởđivấnđềtiềntàithậtrahếtsứckhảquanvàcóthểlênđếnmứcđộthật
caolàmchosựnghiệpđãvữngchắccàngbềnvữnghơnnữa.Tómlại:Sựnghiệp
vàtiềntàivẫnđisongsongvớinhauvàsẽpháttriểnmạnhmẽvàvữngchắcnhất
vàonămbạnởvàotuổi39trởđi.
TUỔIHẠPCHOLÀMĂN:Bạnmuốncómộtsựvữngchắctrongvấnđềsự
nghiệpvàtiềntàivàsựlàmănkhỏiphảibịvấpngãtrêncuộcđời,bạncầnphải
lựachọntuổitácchotrùnghợpvớituổicủabạnmớicóthểkhôngmanglại
nhữngthấtbạihoàntoàntrongcuộcđời,cónhiềukhigặpnhữgtuổikhônghợp
vớituổibạnsựnghiệpphảihoàntoànbịđổvỡ.Vậytrongcôngviệclàmănvà
pháttriểnsựnghiệp,hùnhạp,pháttriểnkhảnăngnghềnghiệpbạncầnlựa
nhữngtuổiKỷTỵ,QuýDậu,ẤtHợi,ĐinhSửu.Nhữngtuổinàylàcáctuổirất
hợpvớituổiMậuThìntrongbấtcứmọikhíacạnhtrongcuộcđời.
LỰACHỌNVỢCHỒNG:Trongviệckếtduyênđểtạolấyhạnhphúccho
cuộcđời,bạncũngcầnnênlựachọntuổitác,đểchohaituổigiữavợchồnghợp
nhaumớicósựhòathuận,vuivầylàmchocuộcsốngthêmphầntốtđẹp.Sự
pháttriểntàilộcvàsựnghiệpcóđượchaykhôngcũngdohaituổivợchồngcó
đượchợpnhaukhông.Nếugặpnhữngtuổikỵcuộcsốngkhôngđượchoàntoàn
êmấm,sựpháttriểnnghềnghiệpcàngtrởnênphứctạpvàkhómàxâydựng
đượcsựnghiệpcàngtrởnênphứctạpvàkhómàxâydựngđượcsựnghiệpsau
này.Vàsauđâylàcáctuổicóthểgiúpbạnthànhcôngvẻvangtrêncuộcđời,đó
làcáctuổiKỷTỵ,QuýDậu,ẤtHợi,ĐinhSửu,ĐinhMão,ẤtSửu.Nhữngtuổi
nàyrấttốtvàhợpvớituổiMậuThìn.BạnkếthônvớituổiKỷTỵvàQuýDậu,
bạnđượchưởngmộtcuộcsốngđầyđủvànoấm,concáiđủnuôi,giađìnhhạnh
phúc.BạnkếtduyênvớiẤtHợi,ĐinhSửu,cuộcsốngsẽtiếntriểnvềcôngdanh,
tiềnbạclàmramauchóng,concáivừađủnuôi.BạnkếtduyênvớiĐinhMãovà
ẤtSửu,cuộcsốngluônluôndưdả,tiềnbạcdồidào,côngdanhvàsựnghiệplên


cao.Đólàcáctuổimàbạnkếtduyên,sẽcósựthànhcôngtrongcuộcđờibạn.
Trongcuộcđờinếubạnkếtduyênvớinhữngtuổinày,bạnchỉpháttriểnđượcsự
nghiệpđếnmộtmứcđộtrungbìnhmàthôi,vìnhữngtuổinàychỉhợpvềtình
duyênmàkhônghợpvềđườngtàilộc,đólàcáctuổi:MậuThìn,đồngtuổibạn.
CanhNgọ,GiápTuất,BínhTý.Nhữngtuổinàychỉcótìnhyêuthươngmà
khôngthuậnvềđườngtàilộc.Sauđâylànhữngtuổimànếubạnkếtduyênthì
lâmvàocảnhnghèokhổtúngbấn,giađạoluônluônkhôngcónhiềumaymắn,
sựpháttriểnsựnghiệpluônluônbịtrởngại,đólàcáctuổi:NhâmThân,Mậu
Dần,GiápThân,BínhDần.Cáctuổinàychẳngnhữngkhôngthuậnvềđường
tìnhduyênmàcảvềđườngtàilộc.Nhữngnămmàbạnởvàosốtuổinày,bạn
khôngnêntínhchuyệnlươngduyênhaykếtduyên,vìlẽnămcủatuổibạnbị
xungkhắcnặngnề,nếukếtduyênvàonhữngnămnàybạnsẽbịxavắng,buồntẻ
vàcóthểđaukhổnhiềuvìđànbà,đólànhữngnămmàbạnởvàosốtuổi18,24,
39,36,42,48,54tuổi.Nhữngnămmàbạnởvàosốtuổitrênkỵkếtduyên.
NhữngbạnthuộcvềtuổiMậuThìn,sanhvàonhữngthángnàycósốlưuthêhay
đađoanvềviệcvợcon,đólànhữngbạnsanhvàonhữngtháng3,4,5,6và11
Âmlịch.Bạnsanhvàonhữngthángnàychắcchắnbạnsẽcónhiềuvợhaytình
yêuhoặccũngchịuquánhiềuđaukhổvìđànbà.
NHỮNGTUỔIĐẠIKỴ:NhữngtuổinàyrấtđạikỵvớituổiMậuThìn,nếukết
duyênhayhợptáclàmănpháttriểncơnghiệpsẽphảiphạmvàonhữngxung
khắcquantrọng,cóthểtuyệttự,tuyệtmạnghaybiệtlyởgiữacuộcđời,đólà
cáctuổi:TânMùivàQuýMùi,haituổinàyhoàntoànxungkhắcquantrọngvới
tuổiMậuThìn.Trongvấnđềtìnhduyênkhigặptuổiđạikỵkhôngnêncướihỏi
linhđình.ViệclàmănnếugặptuổiđạikỵnêncúngkiếnTrờiPhật.Tronggia
đìnhnếugặptuổiđạikỵphảicúngsaochocảhaingười,thìsẽđượcgiảihạn.
NHỮNGNĂMKHÓKHĂNNHẤT:TuổiMậuThìncónhữngnămkhókhăn
nhứttrongcuộcđời,đólànhữngnămmàbạnởvàosốtuổi25,29,34,37và42
tuổi.Nhữngnămnàybạnnêncẩnthậnvềmọicôngviệc,vềcánhâncũngnhư
vềgiađạo,hãyđềphòngmọibấttrắcvàviệclàmăn,coichừnghaotàitốncủa,
haytronggiađìnhcóđaubệnh,tangkhó,đólàkếtquảcủanhữngnămkhókhăn
nhứttrongcuộcđờibạnvậy.
NGÀY,GIỜXUẤTHÀNHHẠPNHẤT:TuổiMậuThìnthuậnvàonhữnggiờ
lẻ,ngàychẵnvàthánglẻ,cóthểxuấthànhđixa,làmăn,hùnhạphaypháttriển
vềsựnghiệp,cóthểđemnhiềuthắnglợitotát.Xuấthànhđúngngàygiờvà
thángnóitrên,sẽkhôngbaogiờmanglấythấtbạichocuộcđờibạn.
DIỄNTIẾNTỪNGNĂM:Từ29đến30tuổi:29tuổisẽcónhiềumaymắntạo
lấyđiềukiệntiếnlêntrênbướcđườngcôngdanhvàsựnghiệp,nhứtlàtháng8
trởlênsẽcómộtvàithànhcôngtrongcuộcđời.30tuổi,cótrởngạilớnvào
thángGiêngvàBa,nhữngthángkhácđềuêmđẹpvàbìnhthường.Từ31đến35


tuổi:31tuổiyêntĩnh,côngviệclàmănbìnhthường,kỵđixavàotháng6,đề
phòngtronggiađạocóngườiđaubịnh.32tuổi,thànhcôngtovềcuộcsốngvà
tàilộc,cóthểhưởngđượcnhiềumaymắnvàonhữngtháng3và4.33tuổi,có
nhiềudịpmaymắnvàođếnchobạnvềđườngcôngdanhcũngnhưvềsựnghiệp.
34tuổihayđẹpvềgiađìnhnhưngkhônghayđẹpvềtàilộc.35tuổi,khókhăn,
vượtquanhữngnămnàybạncóthểthànhcôngnhiềuvềtàilộc.Từ36đến40
tuổi:36tuổihơikhókhănvềtàilộc,tiềnbạchaohụtvàcóthểmanglấybuồn
phiềnvàonhữngtháng6và7Âmlịch,nhữngthángkhácyêntịnh.37và38
tuổi,làmănkhôngcónhiềumaymắn,vẫnmanglấythấtbại,khôngnênlàmăn
lớnvàonhữngnămnày.Nếukhôngsựnghiệpsẽbịđổvỡbấtngờ.39và40,hai
nămnhiềuđauxótcầncẩnthậnhơnnữatrongtấtcảmọivấnđề,khôngnênđi
xahayxuấthànhvàonhữngthángchẵnsẽbịtainạn.Năm40tuổicàngnguycấp
hơnvềgiađạo,sựpháttriểnlàmănbịngừngtrệ,nêndèdặtcholắm.Từ41đến
45tuổi:Khoảngthờigiannămnămnàycóthểtạmyênvềmọiviệc,giađình
khôngcónhiềurốirắm,tâmtríđượcyêntĩnhđôichút,nhữngnămnàycũngnên
cẩnthậncholắmvềthânthểvàvềtấtcả.Từ49đến50tuổi:Sựlàmănsẽcókết
quảmauchóng,tronggiađìnhconcháuđượcêmấmthuậnhòa,tuyvậyvàotuổi
47hayđaubịnh.Nhữngnămnàyrấtđạikỵmùađông,nêncẩnthậngiữgìnsức
khỏe.Khôngnêntạothêmnhiềurắcrối,cứpháttriểntầmthườngkhảnăngnghề
nghiệp,đểnắmvữnglấysựmaymắncủamình.


1989KyTy
SANHNĂM:1929đến1989và2049CungCẤN.TrựcKHAIMạngĐẠILÂM
MỘC(câyởrừnglớn)KhắcĐẠITRẠCHTHỔConnhàTHANHĐẾ(trường
mạng)XươngCONRẮN.TướngtinhCONKHỈ
Phậtđộmạng:KỷTỵcungCấntốtthay,MạngMộccâylớnmọcngaygiữa
rừng.ĐôngXuânthuậnsốquáchừng,Cókẻtướinướcvuachânlâutàn.HạThu
làlỏisốchàng,Lỏisanhcựcnhọcnênđànhkhổthân.Sốngườichếthụtmấy
lần,Quớinhơnđộmạngmớihòngkhỏinguy.Hạnxưavấtvảlongđong,Tớihồi
vậncuốimớimongthạnhhưng.Cuộcđờicólắmcáttường,Khôngthìvấtvả
chịuđườnglinhđinh.Tạonêngianghiệpsaunầy,NhờTrờiPhậtđộcóngàylàm
nên.
CUỘCSỐNG:TuổiKỷTỵcuộcđờilắmchônggai,gặprấtnhiềunhữngtainạn
trongcuộcđời,chẳngnhữnglolắngvềtiềnbạcmàcuộcđờicónhiềukhổtâm
vànhiềulonghĩhơn.Cuộcđờituysungsướngvềthểxácnhưnglonghĩvềtâm
trí,nhiềukhicónhiềusựchánnảnvìcuộcđờinhiềurủihơnmaycủamình.
Nhưngbắtđầutừtuổi38trởđithìcuộcsốngcóphầnsungtúc,saumộtthờigian
trongcuộcđờichịunhiềuthấtbạinặngnề.Cuộcsốngrấtphứctạp,khôngcóchủ
địnhrõrệt,nênthườnghaybịtrởngạivềvấnđềtiềnbạc.TuổiKỷTỵvớimột
cuộcsốngbônbavàcóóctựlậptừtuổinhỏ,khôngbaogiờbịkiềmchếtư
tưởng,cuộcsốnghếtsứckhổcựcvềtâmtrí,nhiềulolắngvàcũngnếmnhiều
thươngđauchocuộcđời,saunhiềunămliêntục.Tómlại,tuổiKỷTỵnhiềuđau
khổtrêncuộcđờivềmặttìnhcảmcũngnhưvềtàilộc,bắtđầutừ38tuổitrởđi
mớithoảimáimớiantâmđược.TuổiKỵTỵtánhtìnhtrầmlặngvàkhôngchịu
áplựckhẳngkháinhưngrấtthànhthậtvàhaythươngyêukẻcùngcảnhngộ.Số
khôngđượcgiàusang,phúquýmàởtrongmứcsốngbìnhthườngchođếnsuốt
cuộcđời.Sốhưởngthotrungbìnhtừ56đến65tuổilàmứctốiđa.
TÌNHDUYÊN:Vềvấnđềtìnhduyên,tuổiKỷTỵcónhiềuthayđổihayítra
cũngkhổtâmnhiềuvềvấnđềnày.Cuộcđờiquanhiềucuộctìnhduyênngang
trái,tuynhiênđókhôngphảilàdoởgiađìnhhạnhphúcgâyramàdoởsựnhiều
hammuốncủamình.ĐốivớivấnđềtìnháicủatuổiKỷTỵcónhiềukhổtâm
hơnthườngxảyranhữngchuyệnbuồnbãtronglòng.Đểbiếtcuộcđờibạncó
baonhiêulầnthayđổivềtìnhduyêntrongsuốtcuộcđời,bạnnênxemnhững
thángsanhcủabạnsauđây,cuộcđờicủabạnphảibalầnthayđổivềvấnđềtình
duyênvàhạnhphúc,đólàbạnsanhvàonhữngtháng:5,7và11Âmlịch.Nếu
bạnsanhvàonhữngthángsauđâybạnsẽcóhailầnthayđổitìnhduyêntrong
cuộcđời,đólàbạnsanhvàonhữngtháng:1,3,4,8và10Âmlịch.Vànếubạn


sanhvàonhữngthángsauđâycuộcđờibạnsẽhưởngđượchạnhphúcvàtrong
vấnđềtìnhduyênbạnkhôngcóthayđổi,đólàbạnsanhvàonhữngtháng:2,9
và12Âmlịch.Trênđâylànhữngdiễntiếncủacuộctìnhduyênquanhữngtháng
sanhcủatuổiKỷTỵ.Bạnnênxemvànhớlạithángsanhcủamìnhđểquyếtđịnh
cuộcđời.
GIAĐẠO,CÔNGDANH:Bạnđangsốngmộtđờisốngtựlập,vàhoàntoàntin
tưởngvàokhảnăngcủamình,đườngcôngdanhthườngcónhiềutrắctrở,nhưng
sốbạnkhôngđếnnỗinào.Côngdanhbắtđầulêncaovàonhữngnămtừ36tuổi
trởđi.Tuykhôngnênlênđếntuyệtđỉnhcủadanhvọng,nhưngchínhbạnlà
ngườiđượctêntuổivànhiềukẻchúývàtánthưởng.Vềgiađạo,tuycónhiều
nỗikhổtâmhaythắcmắc,nhưngnhờsựkhéoléocủabạnmàgiữđượcthếbình
thường.Vấnđềnàybạnnêncầnsángsuốthơnnữa,đểkhỏiphảilolắngthêmvề
giađạođểcócơhộipháttriểncôngdanh.Cuộcđờilắmkhổtâmvềvấnđềsự
nghiệptuycóbaonhiêulolắng,sầuđauchođếnnay,sựnghiệpcủabạnvẫn
chưahoànthànhhẳn.Vàcũngbắtđầunăm38tuổitrởđi,bạncóthểhoànthành
đượcsựnghiệpcủacuộcđời,vềtiềntàiđãquabaonhiêulầnsụpđổrồi,vàcho
đếnbâygiờbạncũngchưahẳnđãtạođượctheoýmuốn,vàtạochovấnđềnày
đượctrọnvẹnvàdưdảhơn.Tiềnbạccóthểởvàomộtmứcđộtrungbình,vừa
đủmàthôi.Cuộcđờibạnchắcchắnkhôngbaogiờđượcsanggiàu,phúquýđâu,
chỉcóthểnoấmlàmộtviệchânhạnhlắm,bạnnênđónnhậnsốphậnvàanlòng
vớicuộcsốngđịnhmệnhcủamình.
TUỔIHẠPCHOLÀMĂN:Trongcôngviệclàmănđểhoànthànhsựnghiệp,
tạolấytiềntài,bạncũngcầnlựangườicùnghạpvớituổicủamìuh.Nếugặptuổi
xungkhắcsựlàmănchẳngnhữngkhôngthâuđượcnhiềukếtquảmàtráilạicòn
mangvàonhiềuthấtbạicayđắngchomình.Chonênnếubạnmuốntránhnhững
sựđổvỡchocuộcđờibạn,nênlựanhữngtuổidướiđâymàlàmăn,haycộngtác
làmăn,đólànhữngtuổihạpvớituổibạnnhư:KỷTỵđồngmộttuổi,CanhNgọ,
NhâmThân,ẤtHợi.NhữngtuổitrênđâyrấthạpvàtốtvớituổiKỷTỵtrongmọi
sựlàmăn,buônbánhaytấtcảvấnđềtiềnbạc,bạnnênhợptáchaycộngtácvới
nhữngtuổinày,cuộcsốngdễtạođượcratiềnbạcvàcôngdanh.
LỰACHỌNVỢCHỒNG:Trongviệclựachọnlươngduyên,bạnnêntìm
nhữngtuổihợpvàtốtkhôngkhắcvớituổibạn,vìhônnhơnhạnhphúclàviệc
quantrongchocuộcđời.Nếubạntrongsựkếtduyênkhôngtrùnghợpvềtuổi
tác,cuộcđờibạnsẽđixuống,khôngthúcđẩyđượcsựsốnglêncao,làmcho
cuộcđờiluônởtìnhtrạngtúngquẫn,thiếukémluôn.Vậytrongsựkêtduyên
bạnnênchọnlựanhữngtuổisauđâyđểxâydựnghônnhơnvàtạođượcmột
cuộcsốngkháphonglưuvàđầyđủ,đólànhữngtuổi,cóthểlàmchobạntạolấy
mộtsựnghiệpmauchóngtrongcuộcđờinhưcáctuổi:KỷTỵđồngmộttuổi,
CanhNgọ,NhâmThân,ẤtHợi,BínhTý.BạnkếtduyênvớituổiKỷTỵ.Cuộc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×