Tải bản đầy đủ

Link SAP2000 va IDEA statica steel connection

Hướng dẫn kết nối giữa SAP2000 và IDEA Statica Steel
Connection để tính toán liên kết trong kết cấu thép

Như các bạn đã biết SAP2000 là phần mềm nổi tiếng trong lĩnh vực kết cấu xây dựng.
Giúp các kỹ sư mô hình, phân tích, thiết kế kết cấu của hãng CSI (Mỹ). Đối với các công trình
kết cấu thép SAP2000 có thể mô hình kết cấu, vật liệu, phân tích nội lực và thiết kế cấu kiện
theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau trên thế giới như AISC (Mỹ), EURO Code, Chinesse Code...
Tuy nhiên phần liên kết trong kết cấu thép lại là điểm không mạnh trong phần
mềm SAP2000 tại version hiện tại.
Với giải pháp IDEA Statica Steel Connection người dùng có thể tận dụng tối đa kết quả
mô hình và nội lực trong SAP2000 để tính toán và giải quyết các vấn đề liên quan tới liên kết
trong kết cấu thép. Idea Statica Steel Connection ngoài việc hỗ trợ thiết kế liên kết thép theo
tiêu chuẩn AISC và EURO code phần mềm này còn hỗ trợ người dùng mô hình, phân tích và
thiết kế kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn, giúp giải quyết vấn đề ở những liên kết
phi tiêu chuẩn.
Bài dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để link giữa phần mềm SAP2000 của
hãng CSI và phần mềm IDEA Statica Steel Connection để tính toán liên kết trong kết cấu thép.


I.


Làm thế nào để kích hoạt link SAP2000 và IDEA Statica

1. Download và cài đặt IDEA StatiCa:

+ Link tải bộ cài: https://www.ideastatica.com/downloads/
+ Đăng ký key dùng thử tại đường dẫn sau: https://www.ideastatica.com/free-trial/
+ Hướng dẫn kích hoạt key dùng thử như link sau:
https://resources.ideastatica.com/Content/05_Licensing/Activation_trial_license.htm
Chắc chắn rằng bạn đang dùng SAP2000 mà Idea Statica hỗ trợ.
2. Sau khi cài đặt cả SAP2000 và IDEA Statica, chạy IDEA StatiCa và khởi động vào

mục BIM.


3. Trong BIM wizard kích vào Activate your BIM Links... Nó sẽ thông báo "Run as

administrator" vui lòng chọn YES.


4. Lựa chọn version SAP2000 và kích vào nút Install. Quá trình liên kết sẽ được khởi động.


5. Khởi động SAP2000

Trong menu Tools -> Add/Show PlugIns… add Plugin
SAP2000PlugIn_IDEA_Connection (với Version 18)
SAP2000v19PlugIn_IDEA_Connection (với Version 19)
(Bạn có thể điền cả hai trường Tên và Text) cho dễ nhận biết khi sử dụng

II.

Làm thế nào để Link:
1. Mở một dự án trong SAP2000.
2. Run analysis.
3. Đánh dấu nút 253 và các đối tượng liên kết.(ví dụ)


4. Trong thanh menu chọn Tools và click SAP200019PlugIn_IDEA_Connection
5. IDEA StatiCa sẽ được mở lên. Đặt tên file và đường dẫn lưu liên kết của một dự án
mới trong IDEA StatiCa Connection và kích Next.
6. Lựa chọn đôi tượng dầm và set nó với Role: Bearing. Kết thúc bước khai báo kích vào

nút Connection design.7. Trong tổ hợp tải trọng "Load Groups" chọn "Next"


8. Trong "Combinations" tiếp tục bấm "Next"


9. Trong "Results Classes" bấm "Finish"


III. Làm việc trong IDEA StatiCa Connection
Dữ liệu liên kết và các đối tượng, tải trọng sẽ được thêm một cách tự động từ SAP2000
thông qua bước trên đây.

IV. Thiết kế
1. Trong

cửa

sổ

"Navigator"

thanh DM2 thành 500mm.

chọn

"Geometry"thay

đổi

chiều

dài

của


2. Tiếp tục thay đổi DM3 thành 500mm

Chúng ta sẽ định nghĩa một loạt các đối tượng để mô hình liên kết giữa các đối tượng đó.
Một hoạt động mới có thể được tạo ra bằng nút

.


Tấm cứng


Cắt góc

Copy CUT1 bằng biểu tượng

từ thanh công vụ ribbon và set đó là DM3.


Bolt grid or contact


Copy GRD1 bằng cách chọn biểu tượng

trên thanh ribbon và set nó là DM3.


Hãy kiểm tra lại liên kết đã được định nghĩa

V.

Kiểm tra liên kết
Một phân tích phi tuyến (Nonlinear analysis) bắt đầu bằng cách chọn vào biểu

tượng

trên thanh ribbon. Mô hình phân tích được tự động tạo ra, tính toán và kiểm

tra kết quả sẽ được thực hiện. Chúng ta có thể kiểm tra kết quả.
Kích hoạt kiểm tra cường độ, lưới phần tử hữu hạn và biến dạng từ menu ribbon có thể
chụp lại hành ảnh của các trường hợp có thể sảy ra với liên kết. Mọi thứ hiển thị trên của sổ
3D.Mọi giá trị có thể được rà soát lại trong bảng chi tiết hoặc cửa sổ 2D. Ví dụ để hiển thị
kiểm tra khả năng chịu lực của bu lông chọn vào Bolts/Anchors.


VI. Xuất báo cáo
IDEA StatiCa cung cấp báo cáo có thể tùy biến để in ấn hoạc lưu trữ trong nhiều định
dạng bảng.
Thông tin của chúng tôi:
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN CIC
Địa chỉ

: 36 Nguyễn Huy Lượng, P.14, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại

: (028)628.99.022–(028) 628.99.033

Mã số thuế

: 0100775353001

Tài khoản

: 29602949 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, chi nhánh
Tp.HCM

Phụ trách kinh doanh: Ms. Hoàng Yến – 0934 045 088 – yennth@cic.com.vn
Mr. Huỳnh Thái – 0939 261 463 - huynhthai@cic.com.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×