Tải bản đầy đủ

nội dung bai bệnh ra vien

UBND TỈNH AN GIANG
Trường Cao Đẳng Y Tế An Giang
-----BỘ MÔN: YTCĐ - KHCB

HỌC PHẦN:

QUY TẮC ỨNG XỬ KỸ NĂNG GIAO TIẾP
NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

CHỦ ĐỀ:

THỰC HIỆN TIỂU PHẨM ỨNG XỬ KỸ NĂNG
GIAO TIẾP KHI NGƯỜI BỆNH RA VIỆN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
BS. CKII. HUỲNH VĂN NÊN

AN GIANG, THÁNG 4 NĂM 2019
1TRƯỜNG: CAO ĐẲNG Y TẾ AN GIANG
LỚP: BỔ TÚC ĐIỀU DƯỠNG 19D1
TỔ: BA
THÀNH VIÊN:
1.

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC (TỔ TRƯỞNG)
SĐT: 0373 466 732

ĐIỂM

2.

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

3.

MAI NGỌC NGÂN

4.

VÕ NGỌC THANH TRÚC

5.

ĐẶNG THỊ MỸ HUYỀN

6.

HUỲNH THỊ TỐ QUYÊN

7.

NGÔ THOẠI TÂN

8.

NGUYỄN HỮU PHÚC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN2


Tiểu phẩm: Ứng xử kỹ năng giao tiếp khi người bệnh ra viện.
Tóm tắt nội dung kịch bản:
Bối cảnh câu chuyện diễn ra lúc 7 giờ 30 phút tại Khoa Nội, của một bệnh viện E.
Như thường lệ thì bảo vệ sẽ đi tuần các phòng khám một vòng trước giờ các bác sĩ
và điều dưỡng khám bệnh, chăm sóc bệnh nhân. Sau đó, đến giờ các bác sĩ và điều
dưỡng thực hiện công tác chuyên môn. Bác sĩ sẽ đến bệnh phòng khám bệnh, kiểm
tra tình trạng của các bệnh nhân. Bệnh nhân nào khỏe hồi phục tốt thì bác sĩ cho
xuất viện. Các điều dưỡng sẽ phát thuốc và hướng dẫn thủ tục xuất viện cho bệnh
nhân. Bệnh nhân ra viện được hướng dẫn tận tình, dặn dò chu đáo và cuối cùng
được bảo vệ giúp đỡ phụ hành lý ra xe hoặc kêu xe cho bệnh nhân.

BẢNG PHÂN CÔNG VAI DIỄN
STT

NHÂN VẬT

DIỄN VIÊN

1.

Bác sĩ Tân

Ngô Thoại Tân

2.

Điều dưỡng Ngọc

Nguyễn Thị Bích Ngọc

3.

Điều dưỡng hành chánh Ngân

Mai Ngọc Ngân

4.

Bệnh nhân Trúc

Võ Ngọc Thanh Trúc

5.

Người nhà bệnh nhân Trúc

Đặng Thị Mỹ Huyền

6.

Bệnh nhân Thảo

Nguyễn Thị Thanh Thảo

7.

Người nhà bệnh nhân Thảo

Huỳnh Thị Tố Quyên

8.

Bảo vệ Phúc

Nguyễn Hữu Phúc

3


Nội dung kịch bản:
Bối cảnh câu chuyện diễn ra lúc 7 giờ 30 phút tại Khoa Nội, của một bệnh viện E.
Như thường lệ thì bảo vệ Phúc sẽ đi tuần các phòng khám trước khi các bác sĩ và
điều dưỡng khám bệnh.

Hình 1: Bảo vệ đi tuần tra phòng khám

Bác sĩ Tân nhờ điều dưỡng Ngọc chuẩn bị hồ sơ để khám bệnh phòng 1.

Hình 3: Điều dưỡng chuẩn bị hồ sơ
hỗ trợ bác sĩ khám bệnh

Hình 2: Bác sĩ chuẩn bị sẵn sàng
để khám bệnh cho bệnh nhân

4


Lời thoại:
Bác sĩ Tân:

Ngọc, ngọc…

Điều dưỡng Ngọc:

Dạ

Bác sĩ Tân:

Chuẩn bị hồ sơ khám bệnh phòng 1 cho anh nha.

Điều dưỡng Ngọc:

Dạ, xong rồi anh.

Bác sĩ Tân và điều dưỡng Ngọc đến phòng bệnh số 1. Khi tới phòng bệnh.
Lời thoại:
Điều dưỡng Ngọc:

Chào các chị!
Tôi là điều dưỡng Ngọc. Đây là bác sĩ Tân phụ trách
khám bệnh phòng bệnh của chúng ta hôm nay.
Mời người nhà ra ngoài đứng một lát để bác sĩ khám bệnh
cho bệnh nhân.

Người nhà
nhân Trúc :

bệnh Chị ra ngoài nha

Bệnh nhân Trúc:
Người nhà
nhân Thảo:

Dạ…! Đi đi

bệnh Trong mình mẹ có gì khó chịu thì khai với bác sĩ nha

Bệnh nhân Thảo:

ừ biết rồi…

5


Hình 4: Bác sĩ và điều dưỡng thăm khám cho
bệnh nhân

Người nhà bệnh nhân ra ngoài hết. Bác sĩ và điều dưỡng bắt đầu tiến hành công tác
chuyên môn.
Lời thoại:
Điều dưỡng Ngọc:

Bệnh nhân Võ Ngọc Thanh Trúc 22 tuổi

Bệnh nhân Trúc:

Dạ có tôi đây

Điều dưỡng Ngọc:

(đưa hồ sơ cho bác sĩ)
Hồ sơ của bệnh nhân đây bác sĩ.

Bác sĩ Tân:

Bệnh nhân Võ Ngọc Thanh Trúc

Bệnh nhân Trúc:

(gật đầu) dạ …

Bác sĩ Tân:

Chị vào viện mấy ngày rồi?

Bệnh nhân Trúc:

Dạ 4 ngày rồi

Bác sĩ Tân:

Hôm nay chị thấy thế nào?

Bệnh nhân Trúc:

Tôi khỏe nhiều rồi bác sĩ, hết đau đầu chóng mặt rồi

Bác sĩ Tân:

(vừa hỏi bác sĩ vừa khám) chị ăn uống ngon miệng
không?

Bệnh nhân Trúc:

Dạ ăn ngon

Bác sĩ Tân:

Tối ngủ được không?

Bệnh nhân Trúc:

Dạ tối ngủ được.

Bác sĩ Tân:

Đi tiêu tiểu có bình thường không?

Bệnh nhân Trúc:

Dạ đi bình thường, nay tôi khỏe rồi bác sĩ cho tôi về nha.

Bác sĩ Tân:

(cười) nay tình hình chị ổn rồi. tôi sẽ cho chị xuất viện.
một lát cô điều dưỡng sẽ hướng dẫn chị làm thủ tục xuất
viện.

Bệnh nhân Trúc:

( cười tươi) mừng quá! Cảm ơn bác sĩ!

Bác sĩ Tân:

(quay sang nhắc điều dưỡng Ngọc) lát hướng dẫn thủ tục
xuất viện cho bệnh nhân này

Điều dưỡng Ngọc:

Dạ. (gọi tiếp tên bệnh nhân tiếp theo)
Bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Thảo 38 tuổi

Bệnh nhân Thảo:

Dạ, tôi đây.. đây..

Điều dưỡng Ngọc:

(đưa hồ sơ cho bác sĩ)

Bác sĩ Tân:

(coi hồ sơ)
6


Bệnh nhân Thảo:

Bác sĩ ơi, đêm qua tôi ho nhiều, tôi đau bụng, khó ngủ…
bác sĩ khám cho tôi…

Bác sĩ Tân:

(vừa khám vừa hỏi) Chị ho sao? Đau ở đâu? Chỉ chỉ chỗ
đau cho tôi xem nào?

Bác sĩ Tân:

Lát tôi sẽ thêm thuốc cho chị.

Bệnh nhân Thảo:

Dạ cảm ơn bác sĩ

Sau khi khám bệnh xong, bác sĩ và điều dưỡng gật đầu chào bệnh nhân và về
phòng làm việc. Vừa ra khỏi phòng bệnh thì người nhà bệnh níu lại hỏi.

Hình 5: Đối với người nhà bệnh nhân thì giải thích nhiệt tình cho bệnh
nhân hiểu về tình trạng bệnh nhân.

Lời thoại:
Người nhà
nhân Thảo:

bệnh Bác sĩ ơi! Cho tôi hỏi tình hình của mẹ tôi sao rồi bác sĩ?
Khi nào mới được xuất viện

Bác sĩ Tân:
Người nhà
nhân Thảo:

Người nhà chị tên gì?
bệnh Dạ mẹ tên Nguyễn Thị Thanh Thảo

Bác sĩ Tân:

À… đang trong quá trình theo dõi, khi nào bệnh ổn hơn
sẽ cho xuất viện.

Người nhà bệnh nhân quay lại phòng bệnh
Lời thoại:
Bệnh nhân Trúc:
Người

nhà

Nay bác sĩ cho em xuất viện đó chị

bệnh ừ.. mừng quá!
7


nhân Trúc:

Hình 6: Niềm vui mừng bệnh nhân khi được bác sĩ cho xuất viện

Quay về phòng làm việc, điều dưỡng Ngọc đưa bệnh án cho bác sĩ Tân ghi hồ sơ.
Quay sang nói chuyện với điều dưỡng hành chánh Ngân.
Lời thoại:
Điều dưỡng Ngọc:

Ngân ơi bệnh nhân Võ Ngọc Thanh Trúc, phòng 1,
giường 1, Bác Tân cho chiều xuất viện đó.

Điều dưỡng Ngân:

Dạ, để em làm bảng thống kê tính viện phí

Bác sĩ Tân:

Hồ sơ viết xong rồi nè em ơi. Ra thuốc cho bệnh nhân đi.

Điều dưỡng Ngọc:

Dạ

Lúc 9 giờ, tại phòng bệnh số 1. Điều dưỡng Ngọc phát thuốc cho bệnh nhân.

8


Hình 7: Điều dưỡng đến tận giường bệnh phát thuốc cho bệnh nhân

Lời thoại:
Điều dưỡng Ngọc: Bệnh nhân Võ Ngọc Thanh Trúc 22 tuổi
Bệnh nhân Trúc:

Dạ có

Điều dưỡng Ngọc: nay bác sĩ cho xuất viện đây là thuốc 5 ngày uống.
vỉ 5 viên thì sáng uống 1 viên.
Vỉ 10 viên thì sáng uống 1 viên, chiều uống 1 viên
Uống sau khi ăn no.
Chị hiểu chưa
Bệnh nhân Trúc:

Dạ tôi hiểu rồi

Điều dưỡng Ngọc: Nay bác sĩ cho chị xuất viện. chiều 3 giờ lên
phòng hành chánh làm thủ tục xuất viện nha.
Bệnh nhân Trúc:

Dạ

Điều dưỡng Ngọc: Về nhà mình vẫn uống thuốc theo toa.
Hết thuốc thì đến bệnh viện tái khám.
Hạn chế ăn mặn, ăn nhiều rau củ quả bà tập thể
dục để dúy trì sức khỏe tốt.
Trong thời gian điều trị chị có điều gì không hài
lòng cần góp ý với bệnh viện chúng tôi không ạ?
Bệnh nhân Trúc:

Dạ không, các bác sĩ và y tá ở đây phục vụ rất tận
tình… tôi xin cảm ơn

Điều dưỡng Ngọc: Vậy thôi chúc chị sức khỏe.
(tiếp tục phát thuốc cho bệnh nhân) bệnh nhân
Nguyễn Thị Thanh Thảo 38 tuổi.
Bệnh nhân Thảo:

Có tôi đây cô ơi….

Điều dưỡng Ngọc: Đây là thuốc của chị…
Sáng 1 gói, chiều uống 1 gói
Buổi chiều 3 giờ, tại phòng hành chánh.
Lời thoại:
Người nhà bệnh

Chị ơi! Cho tôi làm thủ tục xuất viện cho bệnh
9


nhân Trúc:

nhân Võ Ngọc Thanh Trúc.

Điều dưỡng Ngân: Dạ… đây là bảng kê. Trong đây có ghi rõ tiền
giường mấy ngày nhập viện điều trị, tiền thuốc,…
Chị coi lại có gì thắc mắc chị cứ hỏi
Người nhà bệnh
nhân Trúc:

(coi bảng thanh toán) Dạ không có thắc mắc

Điều dưỡng Ngân: Vậy chị ký tên vào đây. Rồi đi thanh toán viện phí.
Thanh toán xong quay lại đây lấy bảo hiểm rồi
mình về.
Người nhà bệnh
nhân Trúc:

Thanh toán ở nơi ban đầu tôi vào đóng tạm ứng đó
hả?

Điều dưỡng Ngân: Đúng rồi chị.
Người nhà bệnh
nhân Trúc:

Cảm ơn chị

Hình 8: điều dưỡng hướng cho bệnh nhân Hình 9: Bảo vệ kêu xe giúp bệnh nhân
thanh toán viện phí

Hình 10: Hộ lý dọn giường thay ga
cũ trải tấm ga mới

Sau khi thanh toán xong người nhà quay lại gặp điều dưỡng hành chánh
lấy bảo hiểm và ra về.
Bảo vệ kêu xe giúp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
10


Hộ lý dọn giường thay tấm ga cũ đổi tấm ga mới.
The end

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×