Tải bản đầy đủ

TRẢI NGHIỆM SÁNG tạo môn SINH CHUYÊN đề sức KHỎE SINH sản TUỔI vị THÀNH NIÊN

CHUYÊN ĐỀ: SỨC KHỎE SINH SẢN TUỔI VỊ THÀNH NIÊN
I. MỤC TIÊU :
- Góp phần thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho học sinh nói chung và nhiệm
vụ năm học nói riêng;
- Chia sẻ, cung cấp cho học sinh những hiểu biết và kĩ năng cơ bản cần có về vấn đề
giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên;
- Góp phần hạn chế tối đa những hậu quả đáng tiếc xảy ra đối với đoàn viên học
sinh khi đến tuổi vị thành niên.
II. NỘI DUNG
1. Xây dựng chuyên đề:
Nôi dung chương trình ngoại khóa dự kiến như sau: (Đầu tháng 11 có chương trình
báo cáo)
KẾ HOẠCH
Tổ chức Chuyên đề ngoại khóa “Giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên”
Thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường, kế hoạch của tổ chuyên môn năm học
2017 - 2018, Tổ Sinh – Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức Chuyên đề ngoại khóa
“Giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên” như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Góp phần thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho học sinh nói chung và nhiệm
vụ năm học nói riêng;
- Chia sẻ, cung cấp cho học sinh những hiểu biết và kĩ năng cơ bản cần có về vấn đề

giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên;
- Góp phần hạn chế tối đa những hậu quả đáng tiếc xảy ra đối với đoàn viên học
sinh khi đến tuổi vị thành niên.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Dự kiến tổ chức buổi ngoại khóa vào Một buổi chiều của tuần học sau
khi kết thúc học kì I (khoảng tuần 21) năm học 2017 – 2018.
2. Địa điểm: Sân trường THPT Nguyễn Trung Thiên.
3. Thành phần: BGH, 100% học sinh và giáo viên tham gia.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC
1. Nội dung, hình thức:
TT
Nội dung
Cách thức tổ chức
1

Ổn định tổ chức

2

Văn nghệ mở đầu

3

Khai mạc – phổ biến
thức tổ chức chuyên đề

- MC phối hợp với GV trong tổ Sinh và Đoàn
trường ổn định tổ chức.
- Dự kiến 2 – 3 tiết mục văn nghệ có nội dung
liên quan đến lứa tuổi học trò để mở đầu
chương trình.
hình MC dẫn
NỘI DUNG CHÍNH

4

Cung cấp những kiến thức cơ - GV tổ sinh biên soạn câu hỏi và câu trả lời có
bản về giới tính, sức khỏe sinh nội dung liên quan đến chủ đề, phối hợp với đoàn
sản tuổi vị thành niên
trường tổ chức cho HS sinh hoạt 15 phút theo chủ
(Kèm theo phần thi giành cho
khán giả)

5.

đề trong khoảng thời gian 2 tuần.
- GV tổ sinh phối hợp với ban cán sự lớp thu thập
các vấn đề học sinh thắc mắc liên quan đến
chuyên đề trong quá trình giảng dạy.
- Tổ chức tư vấn, giải đáp các thắc mắc đã thu
thập hoặc các thắc mắc đến trực tiếp từ học sinh
trong buổi ngoại khóa nhờ “Tổ tư vấn”, thành
viên “tổ tư vấn” là GV tổ sinh.
- Các thắc mắc này có thể cho khán giả trả lời.
Nếu HS trả lời đúng sẽ có quà.
Tổ chức thi giữa 3 đội chơi - Thành lập đội chơi: GV được giao nhiệm vụ
của 3 khối
phối hợp với học sinh thành lập các đội chơi/mỗi
khối.
- Nôi dung và thể lệ thi gồm: 4 phần thi:
1. Chào hỏi
+ Mỗi Đội chuẩn bị 1 màn chào hỏi (tối đa 5
phút), giới thiệu về đội và chủ đề giới tính, sức
khỏe sinh sản;
2. Hiểu biết
+ Mỗi khối có 1 đội chơi (gồm 5 người) và
đội tiếp sức từ các học sinh còn lại của khối;
+ Cả 3 đội chơi cùng tham gia phần hiểu
biết với 10 câu hỏi;
+ Nếu đội chơi không trả lời được hết câu
hỏi trong gói câu hỏi của mình thì các học sinh
còn lại của khối được quyền tiếp sức. Đội tiếp sức
trả lời đúng thì được cộng 1 điểm cho đội
chơi/câu hỏi và sẽ có quà từ BTC.
3.Tình huống
+ Mỗi khối có 1 đội chơi cho phần tình
huống (gồm 5 người);
+ Đội chơi tiến hành bốc thăm đội đưa ra
tình huống cho mình;
+ Thời gian cho 1 tình huống gồm: Đưa ra
tình huống 2 phút, suy nghĩ và trả lời tình huống
5 phút (tình huống đưa ra thể hiện bằng tiểu
phẩm)
+ Sau khi 3 đội chơi trả lời xong tình
huống, ban giám khảo sẽ đánh giá và cho điểm.
4. Tài năng
+ Đội khối 10 và 11 tham gia tài năng bằng
vở kịch (tối đa 10 phút) với nội dung liên quan
đến vấn đề giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành
niên;
+ Đội khối 12 tham gia tài năng bằng 1 vở
kịch hoặc 1 tiết mục văn nghệ (có thể thêm phụ
họa).
* Cơ cấu điểm (100 điểm)


- Chào hỏi: 20 điểm;
- Hiểu biết: 20 điểm;
- Tình huống: 30 điểm (đưa ra tình huống
cho đội bạn 10 điểm, giải quyết tình huống từ đội
bạn 20 điểm);
- Tài năng: 30 điểm.
* Cơ cấu giải thưởng
1 Giải nhất; 1 Giải nhì; 1 Giải ba;
6

Tổng kết hội thi – bế mạc

- BGK công bố kết quả hội thi
- Các tập thể có ý thức tham gia tốt, tổ Sinh đề
xuất với Đoàn trường xem xét cộng điểm thi đua.

IV. MỘT SỐ YÊU CẦU
1.Các GV trong tổ họp thống nhất nội dung, cách thức tổ chức chương trình để trình
Ban giám hiệu đầu tuần 8.
2. Tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho GV phụ trách các nội dung: Văn nghệ,
nội dung câu hỏi sinh hoạt chuyên đề trong 2 tuần tại các lớp, nội dung câu hỏi phần thi
hiểu biết, duyệt kịch bản các tình huống và phần thi tài năng.
3. Sau khi trình Ban giám hiệu. Các GV được giao nhiệm vụ lên kế hoạch cụ thể
cho HS tập luyện, dự kiến kinh phí để trình BGH.
4. GV chủ trì phối hợp với GVCN các lớp trong khối chọn ra các đội hình riêng cho
mỗi phần thi (phải có thành viên của nhiều lớp cùng tham gia).
5. Các đội chơi xây dựng kịch bản phần giới thiệu, phần tình huống và phần tài
năng theo yêu cầu và báo cáo về cho đ/c phụ trách khối và BTC muộn nhất ngày
25/11/2017 để BTC duyệt và các đội tiến hành tập luyện.
Các đội chủ động tập luyện, thuê trang phục biểu diễn cho Đội thi của mình. Nếu
lớp nào có nhiều thành viên tham gia, ý thức tốt sẽ có xem xét về thi đua.
6. Các GV được phân nhiệm vụ chuẩn bị nội dung câu hỏi phải hoàn thành trước
tuần 18.
7. Các GV được giao nhiệm vụ phải kiểm tra, đôn đốc HS thường xuyên trong quá
trình tập luyện.
8. Dự kiến tổng duyệt chương trình vào tuần 20.
9. Tổ Sinh có trách nhiệm đánh giá các lớp có ý thức, tình thần tham gia tốt để tham
mưu với Đoàn trường cộng điểm thi đua.
Hết./.
2. Phương pháp, hình thức và các phương tiện cần thiết cho buổi ngoại khóa:
a. Phương pháp: Tổ chức ngoại khóa theo chương trình chung của toàn trường.
- Nghiên cứu khoa học: sgk, báo mạng và thực tiễn.
- Giải quyết vấn đề: Tìm hiểu, xử lí các thông tin để giải quyết các nhiệm vụ mà thầy cô
giáo phân công.
- Làm việc nhóm.
- Đóng vai – diễn kịch.
b. Phương tiện
- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, tự luận là tài liệu học sinh tìm hiểu và các dụng cụ cần
thiết để giới thiệu và tư vấn kiến thức cho học sinh: các dụng cụ tránh thai, các dụng cụ
cần thiết học sinh sử dụng để diễn kịch…


- Trang phục biểu diễn, đạo cụ, loa máy, máy chiếu và màn hình..
c. Địa điểm
- Sân trường, được tổ chức chung cho cả 3 khối vào một buổi chiều
d. Thời gian thực hiện: 25/1/2018
3. Nội dung cụ thể cho các phần thi:
a. Phần thi chào hỏi: Định hướng về nội dung như sau:
- Khối 10: Thể hiện màn chào hỏi giới thiệu về đội dưới dạng thể loại vè, có liên quan
đến vấn đề sức khỏe – kết hợp phong tục ngày xưa – ngày nay.
- Khối 11: Thể hiện màn chào hỏi trong tình huống một đôi bạn học sinh yêu nhau, rủ
nhau đi chơi … bạn trai rủ bạn gái quan hệ tình dục… bạn gái từ chối … => Bạn trai chia
tay bạn gái vì bạn gái không đồng ý…
- Khối 12: Thể hiện màn chào hỏi dưới dạng tiểu phẩm kết hợp vè giới thiệu các thành
viên có nội dung liên quan, thể hiện phong cách hài hước.
b. Phần thi hiểu biết:
- Câu hỏi giành cho 3 đội chơi.
Câu 1 : Trong những dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào thể hiện bạn trai đã bước vào tuổi
dậy thì chính thức?
A. Lớn nhanh, cơ bắp phát triển.
B. Ria mép phát triển.
C. Vỡ giọng.
D. Xuất hiện “giấc mơ ướt” (xuất tinh lần đầu).
Câu 2 : Sự thụ tinh xảy ra ở đâu?
A. Tử cung.
B.Âm đạo.
C. 1/3 phía trên ống dẫn trứng.
D.Ở bất cứ điểm nào trên đường ống dẫn trứng.
Câu 3 : Dưới góc độ sinh lý học, tuổi dậy thì là
A. thời kỳ trưởng thành sinh dục.
B. một giai đoạn trong đời của con người.
C. một giai đoạn khó phân biệt được trong đời cá thể.
D. thời kỳ trưởng thành nhất của con nguời.
Câu 4 : HIV tấn công vào loại tế bào nào trong cơ thể?
A. Tế bào biểu bì.
B. Tế bào hồng cầu.
C. Tế bào tiểu cầu.
D.Tế bào Limpho T.
Câu 5: Biện pháp tránh thai nào sau đây có tác dụng bảo vệ kép?
A. Bao cao su
B. Thuốc tránh thai
C. Xuất tinh ngoài âm đạo.
D. Đặt vòng tránh thai.
Câu 6: Trong giai đoạn dậy thì, ở học sinh nữ xảy ra những biến đổi thể chất như thế
nào?
A. Tuyến vú phát triển, xương hông rộng ra, thanh quản mở rộng vỡ tiếng.
B. Nổi mụn trứng cá, xương hông rộng ra, cơ ngực vai đùi phát triển.
C. Tuyến vú phát triển, xương hông rộng ra, tử cung lớn và dày hơn.
D. Tử cung lớn và dày hơn, nổi mụn trứng cá, xuất hiện ria mép.
Câu 7: : Mang thai ở tuổi vị thành niên có những nguy cơ nào sau đây?
A. Gây tác hại xấu đến những đứa trẻ sơ sinh.
B. Đẻ non cao hoặc sinh ra những đứa trẻ quá nhẹ cân.
C. Các vấn đề về y tế và có nguy cơ tử vong cao ngay sau sinh.*
D. Đẻ non và dễ tử vong
Câu 8 Trong các quan niệm sau đây, quan niệm nào đúng đắn khi nói về tình bạn khác
giới?
A. Không thể có một tình bạn đích thực giữa hai người khác giới.
B. Tình bạn khác giới chỉ là hình thức ngụy trang cho tình yêu.


C. Tình bạn khác giới có thể là khởi đầu của tình yêu.
D. Luôn có sự hấp dẫn giới tính trong tình bạn khác giới.
Câu 9: Độ tuổi vị thành niên là:
A. từ 6 đến 9 tuổi
B. từ 10 đến 19 tuổi *
C. từ 20 đến 25
D. từ 6 đến 25 tuổi.
Câu 10: Đặc điểm nào trong những đặc điểm sau đây là biểu hiện của một tình bạn tốt ?
A. Biết bao che khuyết điểm cho nhau.
B. Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm với nhau.
C. Kết thành bè phái để làm bất cứ gì theo ý thích.
D. Tụ tập những người có cùng những vấn đề khiếm khuyết để cảm thông với nhau.
- Câu hỏi giành cho khán giả
Câu 1 : Ở tuổi vị thành niên, phương pháp phòng tránh thai nào hiệu quả nhất?
A. Dùng thuốc tránh thai
B. Dùng bao cao su.
C. Đặt vòng
D. Không quan hệ tình dục.
Câu 2 : Các bệnh nào lây truyền qua đường tình dục?
A. Sốt virut, sốt xuất huyết.
B. Viêm gan A.
C. Bệnh lậu, giang mai, HIV/AIDS
D. Bệnh lao.
Câu 3: Việc uống thuốc tránh thai hằng ngày có tác dụng gì?
A. Ngăn không cho tinh trùng gặp trứng.
B. Ngăn không cho trứng chín và rụng.
C. Cản trở sự hình thành phôi.
D. Cản trở sự phát triển phôi.
Câu 4: Để xác định phụ nữ có thai hay không, người ta dùng que thử thai để xác định sự
có mặt của hooc môn nào?
A. LH
B. progesterone
C. HCG.
D. Ơstrogen.
Câu 5: AIDS là từ viết tắt có nghĩa là:
A. Bệnh khả năng miễn dịch.
B. Bệnh suy giảm miễn dịch.
C. Hội chứng suy giảm miễn dịch.
D. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người.
c. Nội dung các tình huống chính HS diễn kịch trong phần thi tình huống như sau
- Khối 10 :
Hai học sinh nam và nữ yêu nhau. Một hôm hai bạn rủ nhau đi chơi, sau đó bạn nam đã
rủ bạn gái vào nhà nghỉ. Nếu là bạn gái trong tình huống này em xử lí như thế nào ?
- Khối 11 : Có hai em học sinh nữ trên đường đi học về qua một đoạn đường vắng vào
buổi trưa, hay vào vào buổi tối bị một người đàn ông sàm sở mình. Trong tình huống này
là hai bạn nữ em xử lí như thế nào ?
- Khối 12 :
Một HS khối 12 phát hiện mình có bầu. Là học sinh này em xử lí như thế nào ?
d. Nôi dung của phần thi tài năng :
- Khối 10 : Thể hiện bằng 1 điệu nhảy chacha
- Khối 11 : Tiểu phẩm có nội dung hậu quả của lối sống buông thả và việc phá thai.
- Khối 12 : Bố mẹ theo làm ăn không quan tâm, chú ý đến con dẫn đến con gái không
được giáo dục chu đáo …mang thai ngoài ý muốn.
4. Kịch bản điều hành chương trình :
KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH (Ngày 25/1/2018)
NGOẠI KHÓA VỀ “GIỚI TÍNH, SỨC KHỎE SINH SẢN TUỔI VỊ THÀNH NIÊN”
MC
LỜI DẪN
Người


thực hiện
GIỚI THIỆU
Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý thầy giáo, cô
giáo và các bạn học sinh thân mến!
Lời đầu tiên cho phép ĐĂNG DŨNG và HOÀNG GIANG gửi
Giang đến quý vị đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo và các bạn học sinh lời chúc
1
sức khỏe, lời chào trân trọng nhất! Chúc cho buổi ngoại khóa” Giới
tính, sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên” của trường THPT Nguyễn
Trung Thiên thành công tốt đẹp!
Để mở đầu cho buổi ngoại khóa hôm nay, Xin kính mời quý vị đại
Dũng biểu, quý thầy cô giáo và tất cả các bạn cùng hướng lên sân khấu để
1
thưởng thức một số tiết mục Văn nghệ đặc sắc!
- Tiết mục thứ nhất: Nhảy Cha cha cha (đến từ Câu lạc bộ văn nghệ
của Đoàn trường).
- Tiết mục thứ hai: Hát đơn ca “Người tình mùa đông” do bạn
Thạch đến từ chi đoàn 12A10 thể hiện.
Giang - Tiết mục thứ 3: Nhảy “Tớ thích cậu” đến từ chi đoàn 10A2.
2
- Tiết mục thứ 4: Hát song ca “Mong đợi ngậm ngùi” do bạn Đăng
Dũng và Khánh Ly thể hiện
Xin kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn cùng thưởng
thức!
Quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn vừa được thưởng thức
một số tiết mục văn nghệ rất tuyệt vời. Một lần nữa xin quý vị đại biểu,
Dũng – quý thầy cô giáo và các bạn hãy giành một tràng pháo tay thật nồng
2
nhiệt để cổ vũ cho đội văn nghệ của 3 khối.
Xin chân thành cảm ơn!

Giang

Dũng
Giang
Thạch

Dũng,
Khánh
Ly

Dũng

KHAI MẠC
Giang 3

Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo cùng các bạn học sinh thân
mến!
Chúng ta đang sống trong một xã hội với rất nhiều cơ hội phát
triển, được tiếp nhận thành quả của khoa học, kĩ thuật, công nghệ hiện
đại… song phải đối mặt với với những thay đổi về giá trị văn hóa, lối
sống và những nguy cơ liên quan đến SKSS.
Trong những năm gần đây, việc thực hiện chính sách của Đảng và
Nhà nước về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên đang từng bước
được các cấp, các ngành, các nhà trường và các gia đình ngày càng
quan tâm.
Tuy vậy, tình hình giới tính, SKSS vị thành niên vẫn còn nhiều vấn
đề đáng quan tâm, lo lắng như: tình trạng vị thành niên – thanh niên
có quan hệ tình dục sớm, nạo hút thai, mắc các bệnh lây truyền qua
đường tình dục, các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật ... có chiều
hướng gia tăng.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại nói trên mà chủ yếu
là do các bạn học sinh thiếu hụt nghiêm trọng kiến thức và kĩ năng về
giới tính và sức khỏe sinh sản.

Giang


Để trang bị cho các bạn những kiến thức, kĩ năng cơ bản về giới
tính, SKSS, hôm nay trường THPT Nguyễn Trung Thiên long trọng tổ
chức buổi ngoại khóa với chủ đề “Giới tính, Sức khỏe sinh sản tuổi vị
thành niên”
Chương trình xin phép được bắt đầu!
Về tham dự với buổi ngoại khóa của trường chúng ta hôm nay,
tôi xin trân trọng giới thiệu:
- Về phía Sở giáo dục đào tạo Hà Tĩnh có ………..…. …………..
- Về phía huyện đoàn Thạch Hà có đồng chí………………………
Dũng - Về phía các đơn vị bạn có …………………………………..
Dũng
3
- Và chúng ta được đón tiếp thầy giáo Phan Đức Sơn - Bí thư
Đảng bộ , Hiệu trưởng nhà trường; thầy giáo Nguyễn Hữu Danh –
Phó Bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường; quý thầy cô giáo
cùng hơn 1400 học sinh của trường THPT Nguyễn Trung Thiên.
Xin nhiệt liệt chào mừng!
Sau đây tôi xin thông qua chương trình ngoại khoá:
1. Ổn định tổ chức.
2. Chương trình văn nghệ mở đầu.
3. Khai mạc, giới thiệu đại biểu
4. Nội dung Ngoại khóa: Thi hiểu biết về giới tính, SKSS vị thành
niên giữa 3 đội chơi đại diện cho 3 khối 10, 11, 12 gồm 4 phần thi:
Giang - Phần thi Chào hỏi.
Giang
4
- Phần thi Hiểu biết.
- Phần thi Tình huống.
- Phần thi Tài năng
- Và phần thi giành cho khán giả
6. Công bố kết quả, trao giải cho các đội chơi.
7. Bế mạc
Mở đầu cho chuyên đề ngoại khóa hôm nay, chúng ta nhiệt liệt
Dũng
đón chào 3 đội chơi đến từ 3 khối.
Đội khối 10– các bạn đang ở đâu ạ! (HS k10 vỗ tay, reo to)
Dũng Đội khối 11 – các bạn đang ở đâu ạ! (HS k11 vỗ tay, reo to)
4
Đội khối 12 – các bạn đang ở đâu ạ! (HS k12 vỗ tay, reo to)
Xin tất cả quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn một tràng pháo
tay để chào đón 3 đội chơi!
Giang Vâng, để tìm ra đội chiến thắng, 3 đội chơi sẽ cùng nhau thi đấu
- Giang
5
qua 4 vòng thi: Vòng thi Chào hỏi, Vòng thi Hiểu biết, Vòng thi
Tình huống và vòng thi Tài năng. Bên cạnh đó, cuộc chơi không
thể thiếu được những người cầm cân nảy mực – đó là những vị Giám
khảo sắc sảo nhưng công tâm:
Tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần BGK:
1. Cô giáo Đỗ Lệ Hoa (Tổ trưởng chuyên môn Tổ Sinh học) –
- Cô
trưởng ban giám khảo.
Hoa, thầy
2. Thầy giáo Lê Hoài Nam – Phó ban
Nam, cô
3. Cô giáo Lê Thị Thu Hằng – Thành viên
Thu Hằng,
4. Cô giáo Đậu Thị Nam – Thành viên
cô Nam, cô
5. Cô giáo Phan Thị Diệu Loan – Thành viên – Thư kí
Loan.
Toàn thể chúng ta hãy nỗ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón


BGK của chúng ta hôm nay. Trân trọng kính mời BGK vào vị trí làm
việc.
Phần thi: CHÀO HỎI
Trước khi bước vào các vòng thi, tôi xin thông qua thể lệ cuộc thi:
Cuộc thi gồm 4 phần thi
- Phần thi: Chào hỏi (thời gian tối đa là 5 phút, tổng điểm tối đa là
20 điểm)
- Phần thi: Hiểu biết: Các đội chơi trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm do
Dũng - BTC đưa ra, tổng điểm là 20 điểm.
5
- Phần thi: Tình huống
+ Thời gian tối đa là 8 phút, tổng điểm tối đa là 30 điểm
+ Trong đó đưa ra tình huống cho đội bạn (2 – 3 phút) – 10 điểm
+ Xử lí tình huống của đội bạn (5 phút) – 20 điểm
- Phần thi: Tài năng thời gian tối đa là 10 phút, điểm tối đa là 30
điểm
Các đội chơi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ!
- Chúng ta cùng bước vào phần thi thứ nhất, phần thi chào hỏi.
Mỗi đội có tối đa 5 phút để giới thiệu về đội mình. Tổng điểm phần
Giang - thi này là 20 điểm. Trong đó, trang phục 3 điểm, nội dung 7 điểm và
6
biểu diễn 10 điểm.
- Xin kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn cùng
thưởng thức màn chào hỏi đến từ các bạn học sinh khối 12

Dũng 6

- Xin chúc mừng các bạn khối 12 đã hoàn thành xuất sắc màn chào
hỏi của đội mình.
- Tiếp theo là màn chào hỏi đến từ khối 11
- Các bạn khán giả khối 11 đâu ah!

Vâng! Một màn chào hỏi rất hài hước và rộn ràng phải không các
Giang- bạn…! Xin chúc mừng các bạn khối 11 với phần thi xuất sắc của
7
mình.
- Tiếp theo xin mời màn chào hỏi đến từ khối 10..!
- Chúng ta vừa được chứng kiến màn chào hỏi rất dí dỏm đến từ
đội chơi khối 10.
Dũng Các bạn khối 10 đâu ah?Hãy giành một tràng pháo tay thật lớn
7
để cỗ vũ cho đội chơi của mình nào!...
Xin chúc mừng cả 3 đội chơi đã hoàn thành xuất phần thi chào
hỏi.
PHẦN THI: HIỂU BIẾT
Giang Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng bước vào phần thi Hiểu
8
biết!
Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng tất cả các bạn
học sinh. Những kiến thức về giới tính, SKSS vị thành niên đã được
quý thầy cô trong bộ môn Sinh học phối hợp với BCH đoàn trường,
GVCN, ban cán sự lớp tổ chức tư vấn và tìm hiểu thông qua các
buổi sinh hoạt 15 phút. Hôm nay, với tinh thần thần đại diện cho các
khối, các đội chơi đến đây cùng nhau thi đấu hết mình.
Tôi xin nhắc lại thể lệ phần thi Hiểu biết như sau

Giang

Dũng

Giang

Dũng

Giang


Mỗi đội chơi gồm 5 thành viên. Các đội chơi cùng nhau trả lời 10
câu hỏi trắc nghiệm do BTC đưa ra (Nếu các đợi chơi trả lời sai
quyền trả lời thuộc về các bạn khán giả khán giả). Mỗi câu hỏi được
2 điểm, tổng điểm phần thi này là 20 điểm.
Các bạn khán giả đâu ah ! Chúng ta hãy nỗ một tràng pháo tay
Dũng - thật lớn để tiếp sức cho các đội chơi nào!
8
Các đội chơi sẵn sàng chưa ah!Chúc các bạn có một kết quả thi
tuyệt vời!
Câu hỏi như sau:
Giang Câu 1…
9
Vâng! Đúng là một phần thi rất gay cấn. Nhưng các đội chơi của
chúng ta đã hoàn thành rất xuất sắc! Xin chúc mừng các bạn!

Dũng 9

Giang
10

Dũng
10

Giang11

Dũng11

Giang
12

Phần thi: KHÁN GIẢ
Buổi ngoại khóa hôm nay sẽ không thú vị nếu thiếu đi những cổ
động viên hết mình cho các đội chơi phải không ah! Đáp lại tinh thần
của các bạn, Ban tổ chức đã chuẩn bị cho các bạn những món quà rất
hấp dẫn. Các bạn có muốn nhận quà không ạ?
- Vâng, xin mời những cánh tay hãy giơ lên để trả lời các câu hỏi nào.
Câu hỏi số 1:… Xin chúc mừng/ xin cảm ơn…
Câu hỏi số 2…
Xin cảm ơn tất cả các bạn cổ động viên đã tham gia phần thi
giành cho khán giả rất nhiệt tình.
- Tiếp nối cảm xúc của quý vị và các bạn. Chúng ta hãy lắng nghe
một ca khúc của bạn Dũng đến từ Chi đoàn 12A10.
- Vâng một giọng ca rất ấm áp và ngọt ngào. Xin cảm ơn bạn Dũng
rất nhiều!
PHẦN THI: TÌNH HUỐNG
- Lứa tuổi vị thành niên có rất nhiều thay đổi về thể chất, tâm sinh lí và
các bạn đã gặp rất nhiều tình huống khó xử trong cuộc sống. Vậy khi
gặp những tính huống đó chúng ta phải xử lí như thế nào. Đó là nội
dung của phần thi tiếp theo phần thi Tình huống.
- Phần thi này có 20 điểm. Mỗi đội chơi đưa ra tình huống cho đội bạn
hợp lí sẽ được 10 điểm. Phần giải quyết tình huống đội bạn đưa ra
được 10 điểm.

Dũng

Giang

Dũng
Giang đọc
5 câu hỏi
giành cho
khán giả.

Dũng

Giang

- Tiếp theo chương trình mời các đội lên bốc thăm đội đưa ra tình - Đ.c Anh
huống cho mình .
(11A2)
bưng
MC: Chờ kết quả bốc thăm….
thăm cho
- Kết quả bốc thăm như sau:
các đội
- MC: Đội khối 10 sẽ trả lời phần tình huống của khối 11
bốc.
Đội khối 11 trả lời tình huống của khối 12
Đội khối 12 trả lời tình huống của khối 10
- MC: Tiếp theo xin mời khối 11 đưa ra tình huống cho khối 10
Giang
- Xin chúc mừng phương án xử lí tình huống của các bạn khối 10. Các


bạn khối 11 có đồng ý không ah!
MC: Xâm hại tình dục hiện nay đang là một vấn đề nhức nhối của
xã hội, để lại nỗi đau về thể xác, tinh thần cho người bị hại. Người
bị xâm hại ở nhiều lứa tuổi. Nhưng tập trung nhiều ở tuổi vị thành
niên, nhất là các vị thành niên nữ. Vì vậy, chúng ta hãy cảnh giác
hết sức, hãy lên án những hành động bỉ ổi, thú tính này. Đồng thời
qua phần dự thi của khối 11 rất mong các bạn nữ và nam hãy rút ra
những bài học kinh nghiệm để không bị kẻ xấu lợi dụng, xâm hại.
- MC: Tiếp theo xin mời khối 12 đưa ra tình huống cho khối 11
Dũng 12

Dũng
- Xin chúc mừng phần xử lí tình huống của các bạn khối 11. Các bạn
khới 12 có đồng ý không ah!
- MC: Tiếp theo xin mời khối 10 đưa ra tình huống cho khối 12

- Trong cuộc sống hiện nay, nhiều bạn thanh niên có lối sống buông
Giang thả dẫn đến những hậu quả rất đáng tiếc. Những giải phápí mà các
13
bạn khối 12 đưa ra khi xử lí tình huống nghi ngờ có thai là rất có ý
nghĩa. Tôi hi vọng, những giải pháp này sẽ giúp các bạn có hành
động thật đúng đắn lỡ may có thai ngoài ý muốn.
Phần thi: TÀI NĂNG
- Tiếp theo chương trình, chúng ta bước vào phần thi cuối cùng phần thi Tài năng.
- Thời gian tối đa cho mỗi đội 10 phút. Điểm tối đa cho phần thi này
là 30 điểm. Trong đó, nội dung 10 điểm, trang phục 5 điểm và biểu
Dũng - diễn 15 điểm.
13
- Theo đăng kí của các đội chơi: Khối 11,12 thể hiện tài năng của
mình bằng diễn một vở kịch liên quan đến vấn đề giới tính và SKSS vị
thành niên, khối 10 tham gia tài năng bằng 1 tiết mục văn nghệ.
- Thứ tự của các đội chơi như sau: Khối 11, khối 10, khối 12
- Phần thi của 3 đội xin phép được bắt đầu!
- Phần thi của khối 11…..

Giang

Dũng

- Xin chúc mừng phần thi tài năng của Khối 11

Giang
14

- Tiếp theo là phần thi của khối 10….
- Xin chúc mừng phần thi tài năng của Khối 10
Giang
- Tiếp theo là phần thi của khối 12
- Xin chúc mừng phần thi tài năng của Khối 12
Xin quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn một tràng pháo tay
thật dài giành cho phần thi tài năng thật xuất sắc đến từ 3 đội chơi.
Xin cảm ơn!

Dũng14

- Dũng
Trong lúc chờ đợi BGK đưa ra kết quả cuối cùng. Xin mời quý - Nhã
vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn thưởng thức một tiết mục văn Phương
nghệ của bạn Nhã Phương đến từ Chi đoàn 11A7


Giang14

Dũng14

Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh, sau khi
bộ phận thư ký tiến hành tổng hợp điểm đến giờ phút này BTC đã có
được kết quả các phần thi của 3 đội.
Xin kính mời cô giáo Đỗ Lệ Hoa lên công bố kết quả.
Đ/c Hoa lên sân khấu!
MC: Xin cảm ơn cô giáo Đỗ Lệ Hoa và sự làm việc nhiệt tình, công
Giang,
tâm của BGK.
Cô Hoa,
Xin chúc mừng đội …………………… – Đội đã giành giải Ba
Thầy Sơn
Xin chúc mừng đội …………………………. Đã xuất sắc giành giải
Nhì trong cuộc thi ngày hôm nay.
Xin chúc mừng đội ………………………….. – Đã xuất sắc, giành
được số điểm cao nhất, trở thành đội chiến thắng trong cuộc thi ngày
hôm nay.
Tiếp theo chương trình xin mời thành viên các đội chơi lên phía trên
sân khấu để nhận thưởng.
Xin trân trọng kính mời thầy giáo Phan Đức Sơn, Thầy giáo Nguyễn
Hữu Danh, cô giáo Đỗ Lệ Hoa lên sân khấu để tặng quà cho các đội
chơi.
Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh thân
mến!
Như vậy chương trình Ngoại khóa chủ đề Giới tính, SKSS vị thành
niên của trường THPT Nguyễn Trung Thiên đến đây là kết thúc. Thay
mặt cho BTC xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu,
quý thầy cô giáo và các bạn học sinh!

Dũng

* Kết quả ngoại ngoại khóa: Giải nhất khối 12, giải nhì khối 11, giải ba khối 10
III. TỔNG KẾT
Buổi ngoại khóa được tổ chức thành công tốt đẹp vào chiều ngày 25/1/2018: Với
sự tham gia đông đủ của các em học sinh, thầy cô giáo và quý vị đại biểu đến từ các đoàn
trường bạn, các tổ chuyên môn. Hơn nữa buổi ngoại khóa là sân chơi để các em học sinh
thể hiện những hiểu biết của mình và học hỏi thê m nhiều kiến thức và kĩ năng bổ ích, là
sân khấu để các em được thể hiện các tài năng của mình.
Đây là buổi ngoại khóa được học sinh và giáo viên đánh giá có ý nghĩa giáo dục rất lơn,
nên tôi thiết nghĩ những chương trình như thế này nên được tiếp tục phát huy.
Hết./.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×