Tải bản đầy đủ

Chuyển FSMO roles từ máy Domain Controller chính (PDC) sang máy Domain Controller thứ cấp (ADC)

Đề 7: Chuyển FSMO roles từ máy Domain Controller chính (PDC) sang máy Domain
Controller thứ cấp (ADC) trong trường hợp PDC bị hỏng trên Windows Server 2016

Nhóm 2

Họ và Tên Sinh Viên
Phan Hoàng Thanh Tú
Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Duy Phú

Mã Sinh Viên
18610055
18610048
18610062

1


Phần 1: Xây dựng Domain
1. Thay đổi IP.
- Ở phần ngày giờ. Chuột phải vào biểu tượng mạng – chọn Open Network and

Sharing Center

- Cửa sổ Network hiện ra chọn Change adapter settings

-

Phần này sẽ hiện ra card mạng của máy ấn chuột phải chọn Properties

2


- Để thay đổi IP ta chọn vào tích vào Internet Protocol Vession 4 (TCP/IPv4)
(Chú ý tắt IPv6)

- Địa chỉ IP cho Server Domain ta đặt như sau:

3


2. Nâng cấp Domain Controller (cài đặt dịch vụ AD DS)
- Kiểm tra xem đĩa ISO cài đặt Win Server đã được kết nối hay chưa). Tab VM –
chọn Removable Devies - CD/DVD(SATA) – Settings… Xem đỉa ISO cài đặt đả được
bỏ chưa ấn – OK.

- Ta tiến hành vào Server Manager Ở phần Manage ta chọn Add Roles and
Features

4


- Hộp thoại Add Roles and Features Wizard hiện lên ta ấn Next đến Server Roles

-

Chọn vào ô Active Directory Domain Services

5


- Sau khi chọn Active Directory Domain Services một bảng thông báo sẽ hiện lên


ta ấn vào Add Features

- Sau khi Add Features thì Active Directory Domain Services đã được đánh dấu
chọn ta ấn Next để thực hiện bước tiếp theo.

6


- Đến bước Features không cần cài đặt thêm gì nên ta chọn Next.

- Phần AD DS không thay đổi gì ta ấn Next để tiếp tục

7


- Ở bước Confirmation sẽ tiến hành kiểm tra và xuất hiện nút Install ta ấn vào
Install để tiến hành cài đặt

- Bảng Installation profress xuất hiện ta đợi tiến trình chạy xong hết Ấn vào
Promote this server to a domain controller để tiến hành cấu hình Domain. (Chú ý nếu
lở ấn Close ở bước này thì vào lại Server Manager chổ lá cờ kế Manage có dấu vàng ấn
vào đó chọn)

8


- Ở bước này xuất hiện 3 ô lựa chọn. Vì ta tạo mới Domain nên chọn Add a new
forest và nhập tên Domain theo yêu cầu của nhà quản trị hoăc doanh nghiệp. (Ô đầu
tiên là tạo Domain backup, ô cuối là Child hoặc Treed nên không chọn). Ở đây gõ
domain là nhom2.local (tennhom.local như yêu cầu đề bài)

- Ở bước này ta chú ý phần Forest functional level và Domain fuctiomal level. Vì
chúng ta đang thực hiện trên máy ảo nên chọn Windows Server 2016. Nếu thực hiện trên
máy thực nên chọn Windows Server hiển thị phiên bản thấp nhất và nhập vào mật khẩu.

9


- DNS Options ta để mặc định không làm gì – Next

- Addtional Options sẽ hiển thị NetBIOS domain name để nguyên không sửa –
Next

10


- Phần Paths giữ nguyên không sửa – Next

- Phần Review Options không thay đổi gì cả ấn Next để tiếp tục.

11


- Prerequistes Chek sẻ kiểm tra và hiện Install ấn vào Install.

- Đến phần Installation sẽ tiến hình cài đặt không cần ấn gì.

12


- Tiến hành cài đăt chạy xong sẽ xuất hiện một bảng thông báo ấn vào Close để tiến
hành restart máy

- Tiến hành Restart sẽ tự động ta không cần thực hiện Restart.

- Sau khi khởi động lại ta thấy tiến trình cài Domain đã được thực hiện. Tiến hành
nhập mật khẩu để đăng nhập.

13


3. Cấu hình DNS
- Khi nâng cấp Domain DNS đã bị thay đổi ta tiến hành đặt lại DNS thay đổi DNS
127.0.0.1 thành 192.168.10.2

-

Đổi DNS cho máy server sau khi khởi động lại. Ở phần này ta thực hiện lại phần
truy cập vào IPv4 ở phần 1. Thay đổi IP. Ta thấy DNS lúc này là 127.0.0.1

14


- Tiến hành thay đổi thành 192.168.10.2

- Ở phần DNS Manage ta thấy DNS đã tự động cài đặt tên miền

15


- Ta chỉ tiến hành cài đặt phân giả tên miền thành IP. Bằng cách chuột phải vào
Reverse Lookup Zones chọn New Zone –

- Ta chọn Primary zone – Next

16


- Ở các bước tiếp theo ta không thay đổi lựa chọn. để nguyên mặc định – Next

- Bước A reverse lookup zone translates IP addresses into DNS names ta chọn
IPv4 Reverse Lookup Zone – Next

17


- Nhập dảy địa chỉ vào 192.168.10

- Các bước tiếp theo ta giữ nguyên lựa chọn và Next đến khi hoàn tất thì ấn Finsh
để hoàn thành

18


- Sau khi tạo Zone với địa chỉ 192.168.10 xong ta tiến hành tạo New Pointer (PTR)
ở trong phần Zone vừa tạo bằng cách chuột phải chọn New Pointer (PTR)

- Sau đó sẽ xuất hiện một hội thoại ta ấn vào Browse..

19


- Ở đây sẽ xuất hiện tên của máy Server1 ta chọn vào nó

- Sau đó chọn Forword Lookup Zones

20


- Ở đây sẽ xuất hiện 2 phần. Ta ấn chọn vào phần có tên domain. Ở đây domain của
bài tập là nhom2.local nên ta tich chọn vào nhom2.local

- Chọn Host của server1

21


- Sau khi chọn Host xong sẽ xuất hiện lại bảng New Resource Record. Ta tích vào
ô vuông Allow any authenticated user to update all DNS records with the same
name. This setting applies only to DNS records for a new name

- Sau khi tạo PTR xong ta sẽ được như sau

22


- Tiến hành vào cmd gõ nslookup kiểm tra sau khi cấu hình DNS ta sẽ được như
sau

23


Phần 2: Xây dựng Server dự phòng (Additional Domain Controller)
1. Cấu hình IP
- Các bước cấu hình IP máy Server2 này cũng tương tự như máy Server1 ở phần
1.Cấu hình IP của máy Server 1. Ta tiến hành đặt IP máy Domain ADC như sau:

- Ấn tổ hợp phím Win + R gõ cmd sau đó gõ lệnh ping 192.168.10.2 (Địa chỉ
máy chủ) để xem có tìm thấy máy chủ không và chứng minh IP đặt đúng. Kết quả Loss =
0 là thấy được máy chủ.

24


2. Nâng cấp Domain Controller Backup
- Sau khi cấu hình IP cho máy Server ta tiến hành cài đặt Domain. (Chú ý kiểm tra
xem đỉa ISO cài đặt Win Server đã được kết nối hay chưa)
- Chú ý phần này máy Server chính phải đang chạy. Ta tiến hành vào Server
Manager Ở phần Manage ta chọn Add Roles and Features

- Hộp thoại Add Roles and Features Wiward hiện lên ta ấn Next đến Server
Roles chọn vào ô Active Directory Domain Services

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×