Tải bản đầy đủ

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức môn tin học

500 CÂU HỎI THI MÔN TIN HỌC - PHỤC VỤ KỲ THI CÔNG CHỨC 2018 - LÂM ĐỒNG
STT Câu hỏi

Traloi
1

Traloi
2

Traloi
3

Traloi
4

1

Luật công nghệ thông tin ra đời và chính thức có hiệu Ngày 29/6/2005 và có hiệu lực Ngày 29/6/2007 và có hiệu lực Ngày 29/6/2006 và có hiệu lực Ngày 29/6/2008 và có hiệu lực
lực từ ngày, tháng, năm nào?
ngày 01/01/2006
ngày 01/01/2008

ngày 01/01/2007
ngày 01/01/2009

2

Luật an ninh mạng ra đời và chính thức có hiệu lực từ Ngày 12/6/2018 và có hiệu lực Ngày 12/6/2018 và có hiệu lực Ngày 12/6/2018 và có hiệu lực Ngày 12/6/2018 và có hiệu lực
ngày, tháng, năm nào?
ngày 01/01/2019
ngày 01/01/2020
ngày 01/01/2021
ngày 01/01/2022

3

Hệ điều hành là gì?

4

Cổng nào sau đây là cổng kết nối giữa màn hình và
máy tính ?

COM

Ethernet

Firewire

VGA

5

Bộ nhớ đệm trong CPU gọi là

ROM

DRAM

Buffer

Cache6

DVD Combo có chức năng nào sau đây?

Đọc và ghi đĩa CD, DVD

Đọc đĩa CD, DVD

Đọc và ghi đĩa DVD

Đọc CD, DVD và ghi đĩa CD

7

RAM là viết tắt của

Read Access Memory

Recent Access Memory

Random Access Memory

Read and Modify

8

Phần cứng máy tính cơ bản bao gồm thành phần nào

Bộ xử lý ( CPU)

Bộ nhớ

Thiết bị nhập, xuất

Tất cả đáp án đều đúng

9

Máy tính cá nhân PC là chữ viết tắt

Personal Computer

Performance Computer

Printing Computer

Bàn phím, màn hình

Máy in

11 Thiết bị nào sau đây dùng xuất thông tin ra ngoài

Bàn phím

Màn hình, máy in

Personnal Connecter
Bàn phím, chuột, màn hình
cảm ứng
Chuột

12 Thiết bị nào dùng lưu trữ dữ liệu
Thiết bị nào sau đây dùng để chuyển văn bản giấy
13
thành văn bản số hóa

Đĩa cứng, thẻ nhớ

Màn hình, máy in

Loa

Scanner

Scanner, Camera Digital

CPU
Scanner, Camera Digital, Điện
thoại có chụp hình

14 Phần cứng máy tính là gì ?

là bộ các lệnh của máy tính

là hệ điều hành

là cơ sở dữ liệu

là các thiết bị điện tử cấu thành
máy tính

15 Những phần nào gọi là phần cứng

Màn hình, bàn phím, Chuột

Mainboard, CPU, RAM

HDD, Nguồn, Case

Tất cả đáp án đều đúng

Windows 10, Office 2013

Mainboard, CPU, RAM

CDROM, HDD, Nguồn, Case

Tất cả đáp án đều đúng

CD-ROM, DVD ROM

HDD, USB

Thẻ nhớ, Flash disk

Tất cả đáp án đều đúng

Byte

Bit

MB

KB

Nhanh hơn

Chậm hơn

Kích thước lớn hơn

Dung lượng lớn hơn

Loa

ổ đĩa mềm

WebCam

Tất cả đáp án đều đúng

10 Thiết bị nào sau đây dùng nhập dữ liệu vào máy tính

16 Những thành phần nào gọi là phần mềm
Các thiết bị sau đây, thiết bị nào dùng đề lưu trữ dữ
liệu
18 Trong máy tính đơn vị đo nhỏ nhất là
Tính năng nào của đĩa cứng SSD ưu việt nào hơn đĩa
19
cứng HDD
20 Thiết bị nào có thể thiếu trong 1 máy tính
17

Là một phần mềm chạy trên
máy tính

Là một phần mềm dùng để điều Là một phần mềm dùng để điều
hành, quản lý các thiết bị phần hành, quản lý các tài nguyên
cứng
phần mềm trên máy tính

Tất cả đáp án đều đúng

CPU
CPU

Máy in


Thiết bị nào có thể ghi (thu) lại hình ảnh lưu vào máy
tính
22 Thiết bị nào không thể thiếu trong máy tính
21

Camera Digital

Máy in, Camera Digital

USB

Máy ảnh thường

CPU
Màn hình, máy in, máy chiếu,
loa
MS-DOS

Máy in
Bàn phím, chuột, máy quét,
máy in
UNIX

Loa
Máy in, loa, bàn phím, chuột
Windows XP

Webcam
Màn hình, đĩa cứng, RAM,
ROM
Linux

là một bộ các câu lệnh, chỉ thị
ra lệnh cho máy tính

Là đĩa mềm

là dữ liệu

là thông tin

Windows 10

Unikey

Microsoft Office

Paint

là phần mềm được viết ra cho
một hay nhiều mục đích khác
nhau của người dùng

là hệ điều hành

là dữ liệu

là cơ sở dữ liệu

Đĩa cứng

RAM

ROM

CPU

29 Phần mềm được đặt trên

Đĩa cứng, USB

RAM

ROM

CPU

30 Những hệ điều hành nào là nguồn đóng

Windows, Linux

Windows

Linux

Unix

31 Những hệ điều hành nào là nguồn mở

Windows, Linux

Linux, Unix

Windows, Unix

Tất cả đáp án đều đúng

32 Phần mềm nào sau đây gọi là hệ điều hành ?
Đặt tên cho một tập tin trên máy tính tối đa được bao
33
nhiêu ký tự

Windows server 2012

Windows 10

Windows 8

Tất cả đáp án đều đúng

10

20

256

255

34 Đầu nối nào dùng để kết nối dây mạng vào máy tính

RJ 45

SATA

HDMI

VGA

Universal Serial Bus

Universal System Bus

Unique Serial Bus

Tất cả đáp án đều sai

Xử lý đồ họa

Tăng tốc độ máy tính

Tăng bộ nhớ

Tăng dung lượng lưu trữ

Chia sẻ tài nguyên

Nhãn hiệu máy tính

In trong mạng cục bộ

Phần mềm quản lý

Mạng cục bộ, mạng diện rộng,
mạng toàn cầu

Mạng toàn cục, mạng diện
rộng, mạng toàn cầu

Ở cách nhau rất xa

Cùng hệ điều hành

23 Thiết bị nào sâu đây làm nhiệm vụ xuất thông tin
24 Hệ điều hành đầu tiên của máy tính cá nhân là gì?
25 Phần mềm là gì ?
26 Phần mềm nào sau đây gọi là hệ điều hành
27 Phần mềm ứng dụng là gì ?
28 Hệ điều hành được cài đặt trên

35 USB viết tắt của cụm từ nào ?
36 VGA Card dùng để làm gì
37 Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share là gì?
38 Mạng máy tính được phân thành
39

Mạng LAN ( mạng nội bộ) dùng để kết nối các máy
tính như thế nào?

40 Để kết nối Internet người ta dùng cách nào
Việc đưa dữ liệu từ máy tính lên mạng Internet gọi là
gì ?
42 Việc tải dữ liệu từ Mạng internet về máy gọi là gì ?
41

Sử dụng modem kết nối đường Sử dụng thiết bị kết nối không
dây điện thoại
dây, vệ tinh

Mạng cục bộ, mạng toàn cục, Mạng cục bộ, mạng toàn cục,
mạng diện rộng, mạng toàn cầu
mạng diện rộng
Ở gần nhau

Cùng thương hiệu

Dùng cáp quang

Tất cả đáp án đều đúng

Share

Download

Upload

Copy

Share

Download

Upload

Copy

43 Các ứng dụng nào sau đây được cung cấp trên internet

Thương mại điện tử

Chính phủ điện tử

Ngân hàng điện tử

Tất cả đáp án đều đúng

Thương mại điện tử là việc sử dụng ……..để tiến
hành các hoạt động thương mại

Internet

Mua bán

Phương tiện điện tử

Các phương tiện điện tử và
mạng Internet

44


Giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Dịch vụ tốt hơn

Giao dịch an toàn hơn

Tăng thêm cơ hội tiếp xúc
khách hàng

E- System

E- Network

E-Commerce

I-Commerce

E-mail

Chat

Hội nghị trực tuyến

Tất cả đáp án đều đúng

Kết nối mọi người khắp nơi
thông qua Internet

Giúp con người liên lạc với
nhau ở bất cứ nơi đâu

Quảng cáo, bán hàng…

Tất cả đáp án đều đúng

49 Đâu là mạng xã hội ?

Facebook, Zalo, Twitter, Minds

Word

Internet Explorer

Excel

50 WWW là viết tắt của?

Word Wide Wed

Word Wide Web

Word Wild Web

World Wide Web

51 Online có nghĩa là

Đang tải

Không tải được

52 Internet có nghĩa là

Hệ thống máy tính

Hệ thống mạng máy tính

53 Ứng dụng nào dùng để duyệt web

Ngoại tuyến
Hệ thống mạng máy tính toàn
cầu
Tất cả đáp án đều đúng

45

Chỉ ra các yếu tố không phải lợi ích của Thương mại
điện tử

46 Thuật ngữ mua và bán hàng qua mạng Internet là gì ?
47

Ứng dụng nào giúp con người trao đổi với nhau qua
môi trường mạng

48 Mạng xã hội là gì ?

Internet Explorer

Safari

Trực tuyến
Hệ thống mạng máy tính trong
một nước
RockMelt

54 Tiền thân của mạng Internet ngày nay là ?

Intranet

ARPANET

LAN

WAN

55 Bộ giao thức dùng trên Internet hiện nay là ?

TCP/IP

OSI

IPX

AppleTalk

Internet Server Provider

Internet Service Provider

Internet Super Provider

Tất cả đáp án đều sai

Địa chỉ IP

Địa chỉ nhà

Mã sản phẩm

GPS

Foxit Reader

Microsoft Excel

Paint

Winzip

Client/Server

Ethernet

Peer to Peer

LAN

USB
Lây nhiễm vào BOOT
RECORD

Môi trường mạng

Ổ cứng di động
Xóa các tệp chương trình trên
đĩa cứng

Tất cả đáp án đều đúng

ipx

ftp

tcp

http, https

Long area network

Large area network
Cho phép máy tính kết nối với
các thiết bị ngoại vi dùng cổng
USB

Local area network

Legend area network

Cho phép máy tính kết nối với
Internet

Ổn định điện áp

Dữ liệu đi trực tiếp giữa hai
máy

Dữ liệu truyền không được

Dữ liệu truyền về máy chủ
internet Việt Nam và quay về
máy đang chat

1990

1997

2000

56 ISP là viết tắt của
Mỗi thiết bị khi tham gia vào một mạng máy tính nào
57
đó cũng đều có
58 Phần mềm nào sau đây dùng đọc PDF?
Các trạm hoạt động trong một mạng vừa như máy
59 phục vụ (server), vừa như máy khách (client) có thể
tìm thấy trong mạng nào?
60 Virus có thể lây lan qua?
61 Điều gì mà tất cả các Virus đều có thể thực hiện?
Giao thức mạng nào được sử dụng cho các chương
62 trình duyệt web khi dùng để truy cập vào các trang
Web trên internet
63 Thuật ngữ LAN viết tắt của cụm từ
64 Chức năng của thiết bị modem là gì?

Cho phép người dùng kết nối
với máy tính

Dữ liệu truyền từ máy đang hội
Hai người trao đổi thông tin với nhau qua ứng dụng
thoại lên máy chủ có dịch vụ
65 hội thoại trong cùng một mạng cơ quan. Phát biểu
hội thoại của cơ quan và quay
nào sau đây là đúng ?
về máybên kia
66

Dịch vụ Internet được cung cấp vào Việt Nam vào
năm nào?

1986

Phá huỷ CMOS

Tự nhân bản


67

Việt Nam chính thức gia nhập Internet vào thời điểm
nào?

68 Modem viết tắt của
69 Dữ liệu trong thiết bị nhớ nào sẽ mất khi mất điện:
70 Email là viết tắt của
Trong hệ điều hành Windows 7, máy tính đọc dữ liệu
71
nhanh nhất từ đâu:
Tốc độ truy cập mạng (nội bộ, internet,…) của bạn
72
được xác định theo đơn vị nào?
73
Phần mềm công cộng là gì?
74 Virus máy tính là gì?

75

Mã độc sau khi nhiễm vào máy tính tiến hành mã hóa
hết dữ liệu trong máy và đòi tiền chuộc là

76 Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?
Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được
77 lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder
ta Nhấn tổ hợp phím ?

19/11/1997
Monetary Devaluation
Exchange Mechanism
Đĩa cứng

01/01/1997

01/06/1997

01/06/1998

Memory Demagnetization

Modulator Demodulater

Monetary Demarkation

Đĩa mềm

RAM

ROM

Ethernet Mail

Electronic Mail

Egg Mail

Eaten Mail

Đĩa mềm

Đĩa cứng

Qua mạng internet

Đĩa CD-ROM

MHz

RAM

kbps

GB

Là phần mềm không có bản
Là phần mềm có tính phí và
Là phần mềm dùng thử bị hạn
quyền, bất cứ ai cũng có thể sử
Là phần mềm có bản quyền và
bạn có thể chia sẻ cho những
chế về thời gian sử dụng và các
dụng miễn phí mà không bị hạn
được thay đổi bởi bất cứ ai
người khác mà không mất phí
tính năng sử dụng
chế
Virus sinh học lây lan qua việc
sử dụng chung bàn phím

Chương trình máy tính mô tả
hoạt động của virus

Chương trình máy tính có khả
năng tự lây lan nhằm phá hoại
hoặc lấy cắp thông tin

Chương trình máy tính hoạt
động ngay cả khi tắt máy

Virus

Worm

Trojan

Ransomware

Xóa một đối tượng được chọn
tại màn hình nền.

Di chuyển một đối tượng đến
nơi khác

Đóng các cửa sổ đang mở

Tạo đường tắt để truy cập

SHIFT + DEL

ALT + DEL

CTRL + DEL

Tất cả đáp án đều sai

78

Trong các tập tin có phần mở rộng sau. Tập tin nào là
tập tin chương trình có thể chạy trực tiếp được?

RAR

ZIP

EXE

Tất cả đáp án đều đúng

79

Để kiểm tra dung lượng đĩa cứng, ta sử dụng thao tác
nào?

Nhấn phải chuột vào ổ đĩa,
chọn Properties

Nhấn phải chuột vào ổ đĩa,
chọn Format

Nhấn phải chuột vào ổ đĩa,
chọn Pin to Start

Chương trình dạy lái xe ô tô

Chương trình hướng dẫn sử
dụng Windows

Nhấn phải chuột vào ổ đĩa,
chọn Create Shortcut
Chương trình giúp chạy các
ứng dụng DOS trên Windows
XP

ALT + X

ATL + Z

CTRL + Z

SHIFT + X

Khôi phục thư mục hoặc tệp tin

Quản lý thư mục và tệp tin

Duyệt web

Gửi và nhận Email

Click

Double Click

Right Click

Drag and Drop

80 Trong Windows, Hiểu thế nào là Driver ?
Khi gõ tiếng việt bằng phần mềm Vietkey hoặc
81 Unikey, để chuyển chế độ gõ tiếng anh, tiếng việt ta
sử dụng phím tắt nào?
82 Công cụ Windows Explorer dùng để?
Trong hệ điều hành Windows, muốn mở bảng chọn
83 tắt (Shortcut menu) của một đối tượng nào đó, ta sử
dụng thao tác nào sau đây với chuột máy tính?

Chương trình giúp Windows
điều khiển các thiết bị ngoại vi


Muốn thay đổi các thông số của hệ thống máy tính
sao cho dữ liệu ngày được hiển thị dưới dạng
84 “Tuesday, July 30, 2018” ta khai báo tại thẻ lệnh
Date của hộp thoại Customize Regional Options như
sau:
Để chọn các biểu tượng nằm cách nhau trên màn hình
85 nền Desktop, ta nhấn phím trái của chuột chọn từng
biểu tượng một đồng thời Nhấn giữ phím nào?

86

87
88
89
90

Trong cửa sổ Windows Explorer, nếu ta vào bảng
chọn View, chọn lệnh List, có nghĩa là ta đã chọn
kiểu hiển thị nội dung của cửa sổ bên phải chương
trình dưới dạng
Ta có thể cài thêm hệ điều hành nào trên một máy
tính chạy Windows 10
Lệnh comand line (trong ứng dụng command prompt
hay Dos prompt) nào sau đây cho biết địa chỉ IP của
máy tính
Trong windows 10, ta sử dụng tổ hợp phím nào để
kích hoạt menu Start
Trong windows 10, ta sử dụng phím tắt nào để đổi tên
Folder hoặc File đang chọn?

Tại Short date format hay Long Tại Short date format hay Long Tại Short date format hay Long Tại Short date format hay Long
date format nhập: dddd,
date format nhập: MMMM dd,
date format nhập: dddd, dd
date format nhập: dd MMMM,
MMMM dd, yyyy
yyyy
MMMM, yyyy
yyyy

Alt

Ctrl

Enter

Shift

Các biểu tượng lớn

Các biểu tượng nhỏ

Danh sách

Danh sách liệt kê chi tiết

Windows 8

Linux

Windows XP

Bất kì hệ điều hành nào cũng
được

TCP/IP

IPCONFIG

IP

Ping

CTRL+X

CTRL+ESC

ALT + F4

CTRL + Z

F2

F3

F4

F6

Khi các biểu tượng trên màn hình Desktop windows Nhấn phải chuột vào màn hình Nhấn phải chuột vào màn hình Nhấn phải chuột vào màn hình
91 10 bị ẩn hết. Thao tác nào sau đây để hiển thị các
nền, chọn View, chọn tiếp
nền, chọn View, chọn tiếp
nền, chọn View, chọn tiếp
biểu tượng trên màn hình Desktop.
Auto arrange icons
Show desktop icons
Align icons to grid
92

Trong windows 10, ta sử dụng công cụ nào để quản
lý các files và folders ?

Microsoft Offíce

93

Trong windows 10, làm thế nào để gỡ bỏ một chương
trình khỏi máy tính tốt nhất?

Xóa biểu tượng của chương
trình đó trên màn hình

Trong hệ điều hành windows 10, thuộc tính nào dưới
94
đây dùng để ẩn thanh công việc (Taskbar) tự động?

Control Panel

Windows Explorer

Không thể hiển thị được,
Windows đã bị lỗi
Paint

Setting > Apps> Apps and
Vào Start, tìm kiếm tên chương
Xóa thư mục của chương trình
features, chọn chương trình cần trình rồi chọn xóa, sau đó khởi
đó trên hệ thống
gỡ rồi Nhấn Uninstall
động lại máy tính

Lock the taskbar

Automatically hide the taskbar
in desktop mode hoặc
Automatically hide the taskbar
in tablet mode

Use small taskbar buttons

Tất cả đáp án đều sai

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4

Vào bảng chọn File à chọn Exit

Nhấn tổ hợp phím Alt + F4

Nhấn chuột vào biểu tượng của
tệp trên thanh công việc
(Taskbar)

95

Trong hệ điều hành windows 10, muốn đóng tệp hiện
hành nhưng không thoát khỏi chương trình ta:

96

Trong hệ điều hành windows 10, để thay đổi hình nền Chuột phải vào màn hình chọn Chuột phải vào màn hình chọn Chuột phải vào màn hình chọn
ta thực hiện
Screen resolution
Personalization
Paste

Gỡ màn hình ra và dán hình
nền lên màn hình


97

Trong hệ điều hành windows 10, để thay đổi độ phân Chuột phải vào màn hình chọn Chuột phải vào màn hình chọn Chuột phải vào màn hình chọn Chuột phải vào màn hình chọn
giải ta thực hiện
Display Settings
Personalization
Next desktop background
Paste

Trong hệ điều hành windows 10, phím tắt để mở
Windows Explorer là
Trong hệ điều hành windows 10, bàn phím ảo là
99
chương trình
98

100

Trong hệ điều hành windows 10, chương trình ghi
chú nhanh là:
Trong hệ điều hành windows 10, mặc định để tùy
102 chỉnh cập nhật của Windows ta thực hiện thao tác
nào?
Trong hệ điều hành windows 10, để chuyển đổi giữa
các cửa sổ ứng dụng với nhau ta dùng tổ hợp phím

Trong hệ điều hành windows 10, để tùy chỉnh nhìn
104
thấy các thư mục ẩn hay không, ta thực hiện
Trong hệ điều hành windows 10, các ký tự nào
không được dùng đặt tên thư mục, tập tin
Trong hệ điều hành Windows 10, thao tác Drag and
106
Drop (kéo thả chuột) được sử dụng khi ta:
Nhấn tổ hợp phím nào sau đây để khoá màn hình máy
107
tính
105

Windows + E

Alt + E

Shift + E

On-Screen keyboard

Tablet PC Input

Vitual Keyboard

Không có bàn phím ảo trên
windows 10

Mở chương trình “Search”
trong ổ System rồi gõ tên
chương trình vào.

Vào Start, gõ từ khóa tìm kiếm
vào ô “Type here to search”

Vào control panel và chọn
chương trình

Quick Notes

Sticky Notes

Notepad

WinWord

Vào Setttings > Update and
Security

Vào Control Panel \Windows
Update

Vào Windows\Windows Update

Vào Control Panel\Windows
\Windows Update

Ctrl + Tab

Alt + Tab

Windows + Tab

Windows + Tab hoặc Alt + Tab

Để tìm kiếm một chương trình trên windows 10, ta Mở hết tất cả thư mục trên màn
thực hiện
hình Desktop và tìm bằng mắt

101

103

Ctrl + E

Trên cửa sổ Window Explorer,
nhấn vào View rồi Options > Trên cửa sổ Window Explorer, Trên cửa sổ Window Explorer,
Change folder and search
nhấn vào Tools rồi File Options
nhấn Folder Options
options

Không thể xem khi các thư
mục bị ẩn đi

\ / : * ? "< > |

\ / : * ? "< > #

\ / : $ ? "< > |

\ / : _ ? "< > |

Mở thư mục

Thay đổi màu nền cho cửa sổ
hiện hành

Di chuyển đối tượng đến vị trí
mới

Xem thuộc tính của tệp hiện tại

Windows + C

Windows + P

Windows + L

Windows + H

Là tập hợp các chương trình
Là tập hợp các chương trình
Là tập hợp các chương trình
dùng để cài đặt các tham số hệ
dùng để thay đổi các tham số
108 Trong hệ điều hành Windows 10, Control Panel là gì?
dùng để quản lí các phần mềm
thống như phông chữ, máy in,
của các thiết bị phần cứng như
ứng dụng.
...
chuột, bàn phím, màn hình, ...

Tất cả đáp án đều đúng

Trong hệ điều hành Windows 10, để hiển thị màn
Dùng tổ hợp phím Windows +
109 hình Desktop trong bất cứ trường hợp nào, ta thực
D
hiện

Chuột phải lên thanh Taskbar,
chọn “Show the Desktop”

Tất cả đáp án đều đúng

Vào Control Panel\User
Accounts and Family
Trong hệ điều hành Windows 10, mặc định để thêm
110
Safety\User Accounts\Manage
người dùng mới ta thực hiện
another Accounts rồi chọn
Create a new acount

Vào Control Panel\User
Vào Control Panel\Manage
Vào Control Panel\User
Accounts\Manage another
another Accounts rồi chọn Add Accounts\rồi chọn Add a New
Accounts rồi chọn Add a New
a New User
User
User

Nhấn 2 lần vào cuối thanh
taskbar


111

Trong hệ điều hành Windows 10, công cụ Share để
làm gì?

Chia sẻ tập tin

Chia sẽ thư mục và các thư
mục con, tập tin bên trong nó

Chia sẻ ổ đĩa và các thư mục
con, tập tin bên trong nó

Chia sẻ ứng dụng

Trong hệ điều hành Windows 10, mặc định để cài Start / Setting / Control Panel / Start / Setting / Control Panel / Start / Control Panel / Setting / Settings /Personalization sau
phông chữ mới, ta thực hiện
Font
Sau đó chọn Font
Sau đó chọn Font
đó chọn Fonts
Trong hệ điều hành Windows 10, để thu nhỏ cửa sổ
113
Alt + Space, sau đó nhấn N
Alt + Space, sau đó nhấn X
Ctrl + Space, sau đó nhấn X
Ctrl + Space, sau đó nhấn N
đang sử dụng, ta dùng tổ hợp phím
Ctrl + Win + [số thứ tự của ứng
Alt + Win + [số thứ tự của ứng
Trong hệ điều hành Windows 10, để mở các ứng
Win + [số thứ tự của ứng dụng
Không có tổ hợp phím tắt cho
114
dụng trên thanh Taskbar từ 1
dụng trên thanh Taskbar từ 1
dụng có trên thanh TaskBar, ta dùng tổ hợp phím
trên thanh Taskbar từ 1 tới 9]
lệnh này
tới 9]
tới 9]
Trong hệ điều hành Windows 10, khi trình chiếu đôi
Ctrl + [lăn chuột lên hoặc
Windows + [lăn chuột lên hoặc
115 khi ta cần phóng to thu nhỏ cả màn hình, vậy để làm
Windows + [dấu + hoặc -]
Ctrl + [dấu + hoặc -]
xuống]
xuống]
điều này ta dùng tổ hợp phím
112

Trong hệ điều hành Windows 10, khi trình chiếu hay
116 sử dụng nhiều màn hình ta cần điều chỉnh chế độ
chiếu, để vào chế độ này ta sử dụng tổ hợp phím
117
118
119
120
121
122

123

Windows + A

Windows + P

Windows + I

Windows + L

Trong hệ điều hành Windows 10, tổ hợp phím
Mở tính năng Game bar của
Hiển thị cửa sổ tìm kiếm
Mỏ Task Manager dạng thu gọn
Không có tác dụng gì
“Windows + G” có tác dụng
Windows
Trong hệ điều hành Windows 10, khi chọn Copy một
Vẫn copy bình thường vì thao Không copy được vì tập tin gốc Hệ thống sẽ hỏi là bạn có muốn
Tất cả đáp án đều sai
tập tin, sau đó xóa tập tin đó đi rồi Paste sang vị trí
tác này tương tự lệnh “Cut”
đã mất
phục hồi file đã xóa không
mới thì điều gì sẽ xảy ra
Trong hệ điều hành Windows 10, 1 MB bằng
1011bytes
1024bytes
1013bytes
106bytes
Trong hệ điều hành Windows 10, phiên bản 32bit
4GB
2GB
3,2GB
Bao nhiêu cũng được
nhận và quản lý được bộ nhớ RAM tối đa là
Trong hệ điều hành Windows 10, định dạng chuẩn
FAT
FAT32
FAT16
NTFS
của phân vùng đĩa cài hệ điều hành là gì?
Trong hệ điều hành Windows 10, để kiểm tra các
Registry Editor
Device Manager
System Information
My Computer
thiết bị đã cài driver hay chưa, ta vào
Thư mục hoặc tập tin đó sẽ
Thư mục hoặc tập tin đó sẽ
Thư mục hoặc tập tin đó sẽ
Trong hệ điều hành Windows 10, khi xóa một thư
được chuyển vào thùng rác nếu
Thư mục hoặc tập tin đó sẽ
được xóa hoàn toàn khỏi máy
được giữ trong thùng rác cho
mục hoặc tập tin bằng phím Delete thì:
dung lượng dành cho thùng rác được lưu vào bộ nhớ máy tính
tính
tới khi tắt máy
còn trống

Trong hệ điều hành Windows 10, khi muốn chụp
124
hình cửa sổ đang sử dụng, ta dùng tổ hợp phím

Ctrl + Printscreen

125

Trong hệ điều hành Windows 10, ta có thể format ổ Có thể, đơn giản là các tập tin
chứa hệ điều hành không?
sẽ bị xóa đi

126

Windows 10 được phát hành trên toàn thế giới vào
năm?

2009

PrintScreen

Alt + PrintScreen

Không có tổ hợp phím nào làm
được. Ta chỉ có thể
PrintScreen rồi xài các chương
trình sửa hình ảnh cắt ra

Không thể nếu đang sử dụng
hệ điều hành được đặt trên ổ
đĩa đó

Có thể nhưng sau đó sẽ mất hệ
điều hành

Không thể vì bất kì ổ đĩa nào
cũng không format được

1997

2015

2014


127

Trong hệ điều hành Windows 10, ta có thể chạy các
chương trình của Windows XP không?

Trong hệ điều hành Windows 10, khi đang ở
128 Windows Explorer, để đi vào khung tìm kiếm ta dùng
phím tắt
Trong hệ điều hành Windows 10, khi đang sử dụng
129 một chương trình nào đó của Microsoft, tổ hợp phím
“Ctrl + N” có chức năng
130

Trong hệ điều hành Windows 10, để đi tới thanh địa
chỉ trên Windows Explorer, ta dùng tổ hợp phím

Trong hệ điều hành Windows 10, để thu nhỏ tất cả
131 các cửa sổ xuống thanh Taskbar, ta sử dụng tổ hợp
phím
Trong hệ điều hành Windows 10, muốn hiển thị ô
Check box dùng chọn nhiều thư mục và tập tin để
132
thac tác, trên Windows Explorer ta thực hiện
Để chụp lại toàn bộ màn hình đang sử dụng ta Nhấn
phím nào sau đây trên bàn phím:
Lựa chọn nào sau đây là một phần mềm của Windows
134
10
133

Trong cửa sổ ListView của Windows Explorer, kiểu
135 hiển thị nào cho phép người sử dụng có thể biết được
kích thước của một File có chứa trong cửa sổ đó?
136
137
138
139
140

Có thể trong mọi trường hợp

Có thể vì Windows 10 hỗ trợ
Không thể vì 2 phiên bản khác
cho phép tùy chỉnh tương thích
nhau
với Windows XP

Tất cả đáp án đều sai

F3

F4

F6

F7

Tạo một thư mục mới

Tạo ra một tập tin mới và chưa
có thông tin gì trong tập tin đó

Mở thanh Menu

Tùy chương trình mà có chức
năng khác nhau

Ctrl + D

Ctrl + L

Alt + D

Alt + L

Windows + M

Windows + S

Ctrl + L

Windows + L

Vào File, chọn Check Boxes

Vào Home, chọn Check Boxes

Vào Share, chọn Item Check
Boxes

Vào View, chọn Item Check
Boxes

Scroll Lock

Pause

Insert

Print Screen

Snipping Tool

CMOS

BIOS

RAM

Tiles

Icons

List

Details

Nhấn phím Delete

Kéo và thả biểu tượng đó vào
Recycle Bin

Tất cả đáp án đều đúng

Hai ứng dụng khác nhau

Tối đa 15 ứng dụng

Nhiều ứng dụng khác nhau

Xem các thuộc tính của ứng
dụng đó

Mở ra thư mục gốc chứa ứng
dụng đó

Tất cả đáp án đều đúng

Điều chỉnh microphone

Ra lệnh cho máy tính bằng
giọng nói

Nó là một trò chơi có sẵn

Sắp xếp các thư mục

Thu hẹp 1 cấp thư mục

Xóa 1 thư mục

Trong hệ điều hành Windows 10, để xoá một biểu
Nhấn phải chuột và chọn Delete
tượng trên Desktop ta chọn biểu tượng cần xoá và
Trong hệ điều hành Windows 10, ta có thể chạy cùng
Chỉ 1 ứng dụng
lúc
Trong hệ điều hành Windows 10, chuột phải lên một
Mở ứng dụng đó với quyền
biểu tượng úng dụng ngoài Desktop rồi chọn “Open
admin
File Location” có tác dụng
Trong hệ điều hành Windows 10, ứng dụng “Speech
Ghi âm
Recognition” dùng để
Trong hệ điều hành Windows 10, thao tác nào sau
Mở rộng 1 cấp thư mục
đây không thực hiện được trên cửa sổ TreeView của
Windows Explorer


141

Trong hệ điều hành Windows 10, ký tự phân cách số
thập phân là

Trong hệ điều hành Windows 10, tại Windows
Explorer khi ta nhấn tổ hợp phím Alt + Mũi tên qua
142
trái thì tương ứng với việc nhấn chuột vào nút gì trên
thanh công cụ ?

Dấu chấm “.”

Dấu phẩy “,”

Dấu chẩm phẩy “;”

Tuỳ thuộc vào ký tự do người
dùng quy định trong Control
Panel hoặc Settings

Up

Forward

Cut

Back

Chuột phải vào chương trình,
vào tab General chọn Run as
Windows XP

Chuột phải vào chương trình,
vào tab Compatibility chọn
Run this program in
compatibility mode for
Windows XP

Các chương trình của windows
XP không thể chạy trên
Windows 10

143

Trong hệ điều hành Windows 10, để chạy tốt một
chương trình của Windows XP hỗ trợ, ta thực hiện

Chuột phải vào chương trình,
vào tab Sercurity chọn
Windows XP

144

Trong hệ điều hành Windows 10, Short Key của một
chương trình (hoặc tập tin)

Không có ý nghĩ gì

Phím tắt để bật chương trình
(tập tin đó) lên

Tạo đường dẫn tới shortcut của
chương trình (tập tin đó)

Tất cả đáp án đều đúng

145

Trong hệ điều hành Windows 10, khi cửa sổ đang ở
chế độ Maximize thì

Ta có thể đi chuyển cửa sổ

Ta có thể thu nhỏ cửa sổ

Ta không thể phóng to kích
thước cửa sổ thêm nữa

Tất cả đáp án đều đúng

Công cụ cho phép quản lý tiến
trình đang chạy trên máy

Công cụ cho phép phóng to
màn hình hiển thị

Công cụ làm sạch bộ nhớ temp

Tất cả đáp án đều đúng

Nó bị lỗi

Nó bị ẩn

Nó là tập tin không có định
dạng

Nó không chạy được trên
Windows

Windows + I

Windows + S

Ctrl + H

Windows + L

Windows + Enter

Alt + Enter

Ctrl + Enter

Shift + Enter

Windows + Alt + D

Windows + D

Windows + Shift + D

Windows + Ctrl + D

Ctrl + Mũi tên trái/phải

Windows + Ctrl + Mũi tên
trái/phải

Windows + Mũi tên trái/phải

Ctrl + Windows + Mũi tên
trái/phải

Ctrl + F4

Windows + Ctrl + F4

Windows + Ctrl + F4

Ctrl + Windows + F4

Chống phân mảnh ổ cứng

Làm giảm dung lượng ổ cứng

Sao lưu dữ liệu ổ cứng

Lau chùi tập tin rác ổ cứng

Paint

Notepad

Paint 3D

Alarm & Clock

Siri

Cortana

Bixby

Windows 10 không có trợ lý ảo

Trang thông tin điện tử

Website

Cổng thông tin điện tử của
Tỉnh Lâm Đồng

Mạng xã hội

146 Trong hệ điều hành Windows 10, Magnifier là gì ?
147
148
149
150
151
152
153
154

Trong hệ điều hành Windows 10, khi một tập tin
mang thuộc tính “Hidden” tức là
Trong hệ điều hành Windows 10, để vào Settings, ta
dùng phím tắt
Trong hệ điều hành Windows 10, hiển thị màn hình
Properties của file đang chọn
Trong hệ điều hành Windows 10, để thêm Destop ảo
mới, ta dùng tổ hợp phím
Trong hệ điều hành Windows 10, để chuyển đổi giữa
các Destop ảo, ta dùng tổ hợp phím
Trong hệ điều hành Windows 10, để đóng Desktop ảo
hiện tại
Trong hệ điều hành Windows 10, chức năng Disk
Defragment gọi là?
Trong hệ điều hành Windows 10, chức năng nào
dùng để điều chỉnh đồng hồ hệ thống ?

155 Trong hệ điều hành Windows 10, trợ lý ảo có tên là
156 Địa chỉ www.lamdong.gov.vn là gì?


157 Máy chủ mail.lamdong.gov.vn đặt ở đâu?
158 Địa chỉ motcua.lamdong.gov.vn là gì

159 Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Nước ngoài

Trong nước

Tỉnh Lâm Đồng

Trang thông tin điện tử

Website

Mạng xã hội

Tất cả đáp án đều sai
Cổng dịch vụ công trực tuyến
Tỉnh Lâm Đồng

Là dịch vụ hành chính công và Là dịch vụ hành chính công và Là dịch vụ hành chính công và
Là dịch vụ hành chính công và
các dịch vụ khác của cơ quan các dịch vụ khác của cơ quan các dịch vụ khác của cơ quan
các dịch vụ khác của cơ quan
nhà nước được cung cấp cho
nhà nước được cung cấp cho
nhà nước được cung cấp cho
nhà nước được cung cấp cho
các tổ chức, cá nhân trong
các tổ chức, cá nhân trên môi doanh nghiệp trên môi trường
công dân trên môi trường mạng
mạng nội bộ của đơn vị
trường mạng
mạng

là Email cá nhân

Là email của cá nhân, tổ chức
được cơ quan thẩm quyền cấp
dùng vào mục đích trao đổi
công việc

Là Email tự khai báo trên
Internet

Là Email tổ chức

161 Nút “Home” trên trang web có nghĩa là

Đi đến trang trước

Đi đến trang chủ

Đi đến nhà

Không có ý nghĩa gì, chỉ để
trang trí

162 www.google.com thì “.com” có nghĩa là

Đây là đuôi tên miền của các
trang web giáo dục

Đây là đuôi tên miền của các
trang web thông thường

Đây là đuôi tên miền của các
trang web thương mại

Đây là đuôi tên miền của các
trang web thương mại, dịch vụ

Dịch vụ thư điện tử (email) chỉ
ISP phải thuê đường truyền và
gửi các thông điệp, không thể
cổng của một IAP
gửi các tập tin

Internet Explorer là một trình
duyệt WEB

Telnet là một trong các dịch vụ
của Internet

Công chức ON:
lamdong.gov.vn

Công chức
SITE:lamdong.gov.vn

Công chức
FROM:lamdong.gov.vn

miền>@

@ền>

Tất cả đáp án đều sai

Bing

Yahoo

Tất cả đáp án đều đúng

copy

attachment

save

160 Emal công vụ là gì?

163

Khi phát biểu về Internet, phát biểu nào dưới đây là
sai

Để tìm thông tin "Công chức" trên trang web
“www.lamdong.gov.vn” ta vào google gõ từ khóa tìm
164
Công chức IN: lamdong.gov.vn
kiếm nào để google trả về kết quả không có kết quả từ
các trang web khác
.165 Cấu trúc một địa chỉ thư điện tử?
>
Công cụ tìm kiếm thông tin trên Internet nổi bật hiện
166
Google
nay
Trong khi soạn thảo email nếu muốn gởi kèm file
167
send
chúng ta Nhấn vào nút
168 Chọn phát biểu đúng về tên miền

Tên miền là tên gọi trỏ về một
địa chỉ IP

Tên miền là tên giao dịch của 1
công ty hay tổ chức sử dụng
trên Internet

Công việc chuyển đổi tử tên
miền sang địa chỉ IP do máy
chủ DNS đảm trách

Tất cả đáp án đều đúng

169 HTTP là gì?

Là giao thức truyền tải siêu văn
bản

Là ngôn ngữ để soạn thảo nội
dung các trang Web

Là tên của trang web

Là địa chỉ của trang Web


170 Trong một trang web, Hyperlink là gì?

Là một thành phần trong một
trang Web liên kết đến vị trí
khác trên cùng trang Web đó
hoặc liên kết đến một trang
Web khác.

Là nội dụng được thể hiện trên
Web Browser (văn bản, âm
thanh, hình ảnh)

Là địa chỉ của 1 trang Web

Tất cả đáp án đều sai

171

Các thành phần của tên miền được phân cách bằng ký
tự gì?

Dấu “.”

Dấu “,”

Dấu “#”

Dấu “@”

172

Khi muốn lưu lại trang Web đang duyệt lên máy tính,
bạn phải làm thế nào trên trình duyệt Internet Explorer

Nhấn chuột phải trên trang
Web và chọn Save.

Chọn Edit sau đó chọn Select
All.

Chọn File sau đó chọn Save.

Chọn File sau đó chọn Save As
(hoặc Save page as)

Đang tải

Không tải

Trực tuyến

Tải file hay folder

Hệ điều hành đang sử dụng

Địa chỉ của trang web

Trang web đó của nước nào

Tất cả đáp án đều sai

Ctrl + L

Ctrl + H

Ctrl + P

Ctrl + M

Ctrl + T

Alt + T

Alt + F3

Alt + ←

Ctrl + T

Ctrl + Shift + T

Alt + T

Alt + Shift + T

178 Một số nhà cung cấp dịch vụ email phổ biến hiện nay

Google

Yahoo

Microsoft

Tất cả đáp án đều đúng

Giao thức nào cho phép chuyển các file từ máy này
179 sang máy khác, bất kể yếu tố địa lý hay hệ điều hành
sử dụng

FTP

Telnet

Ping

Email

180 Phần mềm nào sau đây không phải là trình duyệt Web

Internet Explorer

Firefox

Chromium

FireBug

Internet là dịch vụ do công ty
Internet tại Mỹ điều hành và
thu phí

WWW là từ viết tắt của World
Wide Web

A. Chúng ta có thể đăng ký để
sử dụng thư miễn phí tại địa
chỉ MAIL.YAHOO.COM

Thư điện tử là nền tảng cho
việc xây dựng văn phòng
không giấy tờ

Chỉ có Mozilla Firefox là trình
duyệt web

Chỉ có Chromium là trình
duyệt web

Mozila Firefox là trình duyệt
web còn Chromium là phần
mềm tìm kiếm

Mozilla Firefox và Chromium
là các trình duyệt web

Home

Refresh

Back

Next

Google

Bing

Yahoo

Tất cả đáp án đều đúng

Thư rác, thư quảng cáo

Thư mới

Thư trả lời cho thư mà bạn đã
gửi cho người đó

Thư của nhà cung cấp dịch vụ
Email mà bạn đang sử dụng

173 "Download" có nghĩa là:
174 Để truy cập vào một trang Web chúng ta cần phải biết:
Để xem lại lịch sử duyệt web ta dùng tổ hợp phím
trên trình duyệt Internet Explorer
Để quay lại trang web trước đó, ngoài nút “Back”, ta
176 có thể dùng tổ hợp phím trên trình duyệt Internet
Explorer
175

177

Để mở nhanh lại tab vừa đóng trên trình duyệt, ta
dùng tổ hợp phím trên trình duyệt Internet Explorer

181 Phát biểu nào sau đây là sai?

182

Phát biểu nào sau là đúng về Mozilla Firefox và
Chromium

Nút nào trên thanh công cụ của trình duyệt web cho
phép tải lại một trang web?
184 Công cụ tìm kiếm thông tin trên Internet hiện nay
183

185

Khi dòng chủ đề trong thư bạn nhận được bắt đầu
bằng chữ "RE:”, thì thông thường thư đó là thư gì?


186 Kí hiệu nào sau đây cần có trong một địa chỉ Email?
Trên trang Web Google, để tìm các trang Web nói về
187 cách trồng hoa Cúc, chúng ta nên gõ cụm từ nào là tốt
nhất:
Để chặn các Email không mong muốn, thực hiện thao
188
tác chọn Email, sau đó?
189 Dấu hiệu nhận biết một website an toàn?
190 Các Email rác được lưu trong thư mục nào?
Trình duyệt web không thể hiển thị trang web yêu
191
cầu, có thể do:

192

Để tránh lây lan virus qua email, người dùng nên làm
gì?

193 Phát biểu nào dưới đây là sai?

194 Địa chỉ nào không phải là địa chỉ trang web?
Trang tìm kiếm Google có thể cho ra kết quả tìm
kiếm theo?
Email đang soạn thảo chưa hoàn chỉnh và chưa được
196
gửi đi sẽ được lưu tại đâu?
195

197 Đâu là định nghĩa đúng nhất về trang Web?

198 "Link” trên trang web có nghĩa là?
199

Đây là cụm từ viết tắt của địa chỉ tài nguyên trên
Internet?

Kí hiệu @

Kí hiệu %

Kí hiệu &

Kí hiệu $

hoa cúc

" trồng hoa cúc"

"hoacuc"

hoa+cuc

Kích nút Spam

Kích nút Delete

Kích nút Reply

Kích nút Forward

Giao diện đẹp, chức năng và
menu có sắp thứ tự

Có logo chứng nhận bảo mật
trên website

Có địa chỉ công ty xây dựng
website

Sử dụng giao thức bảo mật để
truyền tải nội dung

Spam

Draft

Sent

Inbox

Địa chỉ truy cập không nằm
trên máy chủ của Việt Nam

Địa chỉ truy cập không được
lưu vào bộ nhớ đệm của trình
duyệt

Địa chỉ truy cập là một trang
web cá nhân

Địa chỉ truy cập không tồn tại
hoặc địa chỉ truy cập bị nhà
quản trị mạng ngăn không cho
truy cập

Quét virus trước khi mở file
gắn kèm trong email

Không mở email của người lạ

Không tải tập tin từ email khi
không cần thiết

Tất cả đáp án đều đúng

Mở nhiều cửa sổ duyệt web
cho nhiều địa chỉ web khác
nhau.

Nhấn nút REFRESH là để bắt
Vừa mở cửa sổ duyệt web, vừa
đầu lại quá trình tải trang web Nhấn nút BACK để đóng cửa
chơi game trong lúc chờ trang
từ máy phục vụ về máy cá nhân
sổ duyệt Web.
web xuất hiện đầy đủ nội dung.
của người dùng.

nguyenvana@lamdong.gov.vn

www.laodong.com.vn

www.lamdong.gov.vn

mail.lamdong.gov.vn

Hình ảnh

Video

Website

Tất cả đáp án đều đúng

Trong thư mục Draft

Trong thư mục Sent

Trong thư mục Inbox

Trong thư mục Bulk

Là trang siêu văn bản phối hợp
giữa văn bản thông thường với
Là trang văn bản chứa các liên Là trang văn bản chứa văn bản,
hình ảnh, âm thanh, video và Là trang văn bản thông thường
kết cơ sở dữ liệu ở bên trong nó
hình ảnh
cả các mối liên kết đến các
trang siêu văn bản khác
Liên kết đến 1 liên kết khác

Liên kết đến 1 trang web khác

Liên kết

Tất cả đáp án đều đúng

URL (Uniform Resource
Locator)

URL (Universe Resource
Internet)

URL (Uniform Resource
Location)

Tất cả đáp án đều đúng


Hai người trao đổi thông tin với nhau qua ứng dụng
200 hội thoại trong cùng một mạng cơ quan. Phát biểu
nào sau đây là đúng?
201

Muốn trao đổi trực tuyến với người dùng khác trên
mạng, bạn sử dụng dịch vụ gì?

202 Facebook hay Zalo là...?

Dữ liệu truyền không được

Dữ liệu truyền từ máy đang hội
thoại lên máy chủ có dịch vụ
hội thoại của cơ quan và quay
về máy bên kia

Dữ liệu truyền về máy chủ
internet Việt Nam và quay về
máy đang chat

FTP

E-mail

Chat

Search

Trang web của chính phủ

Trang viết cá nhân

Trang mạng xã hội

Trang chuyên cung cấp thông
tin thời sự

Dữ liệu đi trực tiếp giữa hai
máy

203 Phát biểu nào dưới đây là đúng

Thư điện tử hay email là một
hệ thống chuyển nhận thư từ
qua các mạng máy tính

email là một phương tiện gửi
nhận thông tin rất nhanh

một mẫu thông tin có thể được
gửi đi ở dạng mã hóa hay dạng
thông thường và được chuyển Tất cả đáp án đều đúng
qua các mạng máy tính đặc biệt
là mạng Internet

204 Phát biểu nào dưới đây là đúng về Banner

Banner là nội dung được trình
bày trong một giới hạn kích
thước (nội dung có thể là tĩnh
hoặc động)

Banner nhằm giới thiệu, thu
hút người dùng Internet chú ý
đến

Trong phương diện internet,
banner là hình thức quảng cáo
Tất cả đáp án đều đúng
rất phổ biến trên các trang web
hiện nay

Mạng xã hội có tiếng Anh là
social network

Facebook là mạng xã hội kết
nối các thành viên cùng sở
thích trên internet lại với nhau
Tất cả đáp án đều đúng
với nhiều mục đích khác nhau
không phân biệt không gian và
thời gian

Dịch vụ truy vấn thông tin tài
khoản và thực hiện các giao
dịch chuyển khoản, thanh toán
qua mạng Internet

Dịch vụ cho phép khách hàng
thực hiện giao dịch trực tuyến
mà không cần đến Ngân hàng

Chỉ cần một chiếc máy vi tính
hoặc điện thoại di động có kết
nối Internet và mã truy cập do
Ngân hàng cung cấp, khách
hàng đã có thể thực hiện các
giao dịch với Ngân hàng mọi
lúc mọi nơi một cách an toàn

Tất cả đáp án đều đúng

Đưa bạn đến với trang khởi
động mặc định

Đưa bạn về trang chủ của
website mà bạn đang xem

Đưa bạn về trang trắng không
có nội dung

Đưa bạn trở về trang web có
địa chỉ
http://www.google.com.vn

Liệt kê các trang web đã dùng
trong quá khứ

liệt kê tên các trang web

liệt kê các địa chỉ email đã dùng

liệt kê số người đã sử dụng
mạng internet

205 Hãy chọn phát biểu đúng

206 Ngân hàng điện tử là gì

207

Trong trình duyệt web Internet Explorer, nút Home
trên cửa sổ trình duyệt dùng để

208 Phần History trong trình duyệt WEB dùng để

Mạng xã hội, hay gọi là mạng
xã hội ảo


209

Khi thấy tên miền trong địa chỉ website có .edu thì
website đó thuộc về
Khi thấy tên miền trong địa chỉ website có .com thì
website đó thuộc về
Khi thấy tên miền trong địa chỉ website có .org thì
website đó thuộc về
Khi thấy tên miền trong địa chỉ website có.vn thì
website đó thuộc về
Địa chỉ website nào sau đây là không hợp lệ
Để truy cập internet, người ta dùng chương trình nào
sau đây
Để truy cập internet, người ta dùng chương trình nào
sau đây

Lĩnh vực chính phủ

Lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực cung cấp thông tin

Thuộc về các tổ chức khác

Lĩnh vực chính phủ

Lĩnh vực danh nghiệp

Lĩnh vực cung cấp thông tin

Thuộc về các tổ chức khác

Lĩnh vực chính phủ

Lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực cung cấp thông tin

Thuộc về các tổ chức khác

Mỹ

Việt Nam

Anh

Thuộc về các tổ chức khác

lamdong.gov.vn

lamdong@lamdong.gov.vn

www.lamdong.gov.vn

lamdong.edu.vn

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet Explorer

Wordpad

Chrome

Cốc Cốc

Internet Explorer

Tất cả đáp án đều đúng

216 Để truy cập vào một Website ta phải biết

Website đó được đặt tại đâu

Tên miền của Website đó

Ip của máy chủ chứa Website
đó

Tất cả đáp án đều sai

217 Ưu điểm của hệ thống thư điện tử là

Có thể gửi cho nhiều người
Độ bảo mật cao, có thể nhận
cùng lúc, tiết kiệm thời gian và thư điện tử mà không cần kết
chi phí
nối internet

Không bị thất lạc, có thể gửi
kèm nhiều loại tài liệu với
dung lượng không hạn chế

Tất cả đáp án đều đúng

Trong trình duyệt Internet Explorer, để lưu một bức
ảnh về máy tính, ta làm như sau
Trong Internet Explorer, để nạp lại trang web hiện
219
đang mở, ta thực hiện
220 Website an toàn bắt đầu bằng

Nhấp chuột phải vào ảnh, chọn Kích đúp vào ảnh rồi chọn
Save picture As
Download

Chọn Tools/save pictures As

Tất cả đáp án đều đúng

Nhấn nút Home

Nhấn phím F5 trên bàn phím

Nhấn Alt + V, sau đó nhấn R

Tất cả đáp án đều đúng

http://

hstp://

https://

httpp://

221 Webiste an toàn thì thanh địa chỉ có màu

Đỏ

xanh lá cây

đen

222 Phát biểu nào dưới đây là đúng

Webpage là một trang văn bản
có đuôi DOC

223 Phát biểu nào dưới đây là đúng

Homepage - trang chủ là trang
đầu tiên xuất hiện khi website
được gọi tên

vàng
webpage là một tập tin viết
bằng mã code HTML chứa các
siêu liên kết (hyperlink) đến
các trang khác
Trang thủ thường chứa các
thông tin căn bản nhất của
website và các liên kết đến các
trang chuyên đề

224 Phát biểu nào dưới đây là đúng

Để xem và đọc các thông tin
trên web, người sử dụng phải
có trình soạn thảo văn bản
Word

210
211
212
213
214
215

218

Một số trình duyệt web như
Microsoft Internet Explorer,
Netscape Navigator hoặc
Opera, Mozilla FireFox

trên trang web chỉ bao gồm các
Tất cả đáp án đều đúng
thành phần chữ và số

trang chủ có thể có các tên như
Tất cả đáp án đều đúng
index.htm, default.htm

Trình duyệt Web là một ứng
dụng soạn thảo văn bản

Tất cả đáp án đều đúng


Mozilla Firefox được phát triển
Mozilla Firefox có khả năng
bởi công ty Mozilla
chạy trên nhiều hệ điều hành
Corporation và hàng trăm tình Tất cả đáp án đều đúng
khác nhau, có giao diện đồ họa nguyện viên ở khắp nơi trên
thế giới
Mozilla Firefox được phát triển
Mozilla Firefox chỉ có khả
bởi công ty Mozilla
năng chạy trên nhiều hệ điều
Corporation và hàng trăm tình Tất cả đáp án đều đúng
hành Windows
nguyện viên ở khắp nơi trên
thế giới

225 Phát biểu nào dưới đây là đúng

Mozilla Firefox là một trình
duyệt tự do, mã nguồn mở

226 Phát biểu nào dưới đây là đúng

Mozilla Firefox là một trình
duyệt mã nguồn đóng

227 Phát biểu nào dưới đây là đúng

Google có một cách trình bày
Google được nhiều người đánh
gọn và đơn giản cũng như đem
giá là công cụ tìm kiếm hữu ích
lại kết quả thích hợp và nâng
và mạnh mẽ nhất trên Internet
cao

228 Phát biểu nào dưới đây là đúng

Tường lửa ( Firewall) là một kỹ
thuật được tích hợp vào hệ
thống mạng để chống sự truy
cập trái phép

Tường lửa ( Firewall) là một kỹ
Tường lửa ( Firewall) là một kỹ
thuật được tích hợp vào hệ
thuật được tích hợp vào hệ
thống mạng để hạn chế sự xâm Tất cả đáp án đều đúng
thống mạng để nhằm bảo vệ
nhập không mong muốn vào hệ
các nguồn thông tin nội bộ
thống

229 Phát biểu nào dưới đây là đúng

Google search là dịch vụ cung
cấp chính và quan trọng nhất
của công ty google

Google search cho phép người
truy cập tìm kiếm thông tin
tr6en internet

230 Phát biểu nào dưới đây là đúng

Google search là dịch vụ xem
video

Google search cho phép người google search cho phép người
truy cập tìm kiếm thông tin trên truy cập chỉ tìm kiếm video
internet
trên internet

Trong MS Word 2010, phím nào đưa con trỏ về đầu
dòng hiện hành?
Trong MS Word 2010, trong Table (bảng) để chèn
232 thêm một dòng bên dưới dòng đang chọn thì ta vào
thẻ Layout rồi chọn nút lệnh gì?
231

233

Trong MS Word 2010, sau khi bôi đen toàn bộ bảng,
nếu nhấn phím Delete thì điều gì xảy ra?

Trong MS Word 2010, để xóa bỏ toàn bộ định dạng
234 kiểu chữ của văn bản đang chọn ta nhấn tổ hợp phím
gì?

Giao diện của Google gồm trên
100 ngôn ngữ, kể cả Tiếng việt
Tất cả đáp án đều đúng
và một số ngôn ngữ dí dỏm như
tiếng Klingon và tiếng Leet

Google search cho phép người
truy cập tìm kiếm thông tin trên
Internet, bao gồm các trang
Tất cả đáp án đều đúng
web, hình ảnh và nhiều thông
tin khác
Tất cả đáp án đều đúng

Home

Ctrl + Home

End

Ctrl + Page Up

Insert Above

Insert Below

Rows Below

Insert Right

Không có tác dụng gì

Xóa toàn bộ nội dung và bảng
biểu

Xóa bảng, không xóa nội dung

Xóa toàn bộ nội dung trong
bảng, không xóa bảng

Ctrl + Space

Ctrl + Delete

Ctrl + Enter

Shift + Space


235

Trong MS Word 2010, tổ hợp phím nào dùng để ra
lệnh in

236

Trong MS Word 2010, để chèn số trang vào vị trí con Vào Insert, nhấp Page Number Vào Insert, nhấp Page Number Vào Insert, nhấp Page Number, Vào Insert, nhấp Number Page,
trỏ của tài liệu ta gọi lệnh nào?
và chọn Bottom of Page
và chọn Top of Page
chọn Current Position
chọn Format Page Numbers

237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

Trong MS Word 2010, để di chuyển con trỏ về cuối
tài liệu nhấn:
Trong MS Word 2010, trong khi soạn thảo văn bản,
nếu nhấn phím số 1 khi có một khối văn bản đang
được chọn thì
Trong MS Word 2010, tổ hợp phím được dùng để
đóng tài liệu đang mở?
Trong MS Word 2010, để chọn toàn bộ nội dung thì
nhấn tổ hợp phím
Trong MS Word 2010, để thực hiện ngắt trang cho
văn bản ta sử dụng tổ hợp phím gì?
Trong MS Word 2010, để di chuyển con trỏ về đầu
tài liệu nhấn
Trong MS Word 2010, để tạo chữ lớn đầu đoạn văn
(Drop cap) cho ký tự đang chọn, ta thực hiện.
Trong MS Word 2010, tổ hợp phím nào sẽ dùng để
bật hộp thoại tìm kiếm
Trong MS Word 2010, để chèn một biểu đồ vào văn
bản ta gọi lệnh gì?
Trong MS Word 2010, để chia cột cho đoạn văn bản
ta thực hiện như thế nào?
Trong MS Word 2010, để đặt lề giấy cho văn bản
đang soạn thảo, ta chọn thẻ Page Layout, rồi chọn nút
nào sau đó chọn một tùy chọn canh lề
Trong MS Word 2010, để chèn hình ảnh từ bên ngoài
vào văn bản ta gọi lệnh gì?

Ctrl + N

Ctrl + U

Ctrl + P

Page Down

Ctrl + Page Down

End

Ctrl + End

Khối văn bản đó biến mất

Khối văn bản đó biến mất và
thay vào đó là số 1

Số 1 sẽ chèn vào trước khối
đang chọn

số 1 sẽ chèn vào sau khối đang
chọn

Ctrl + O

Ctrl + N

Ctrl + P

Ctrl + W

Shift + Ctrl + A

Ctrl + A

Ctrl + Alt + A

Shift + A

Ctrl + ESC

Ctrl + S

Ctrl + Space

Ctrl + Enter

Ctrl + page Up

Ctrl + End

Home

Ctrl + Home

Tại thẻ Home, nhấp nút
Dropcap và chọn Dropped

Tại thẻ Insert, nhấp nút
Dropcap và chọn Dropped

Tại thẻ Insert, nhấp nút
Dropcap và chọn None

Tại thẻ Insert, nhấp nút
Dropcap và chọn In Margin

Ctrl + H

Ctrl + G

Shift + F

Ctrl + F

Tại thẻ Insert, nhấp nút ClipArt

Tại thẻ Insert, nhấp nút Chart

Tại thẻ Page Layout, nhấp
chọn Line Numbers

Tại thẻ Insert, nhấp chọn
Columns

Tại thẻ Insert, nhấp nút
WordArt
Tại thẻ Home, nhấp chọn
Columns

Size

Margins

Page Setup

Tại thẻ Insert, nhấp nút
SmartArt
Tại thẻ Page Layout, nhấp
chọn Columns
Orientation
Tại thẻ Insert, nhấp nút
SmartArt

Trên MS Word 2010, khi một văn bản đang soạn thảo
"Do you want to save changes
249 chưa được lưu lại nhưng ta vào menu File, chọn lệnh
you made to...."
Close thì thông báo nào dưới đây sẽ xuất hiện?
Trong MS Word 2010, trong khi rê đối tượng là một
250 hình ảnh hay một hình vẽ bất kỳ có nhấn giữ đồng
thời phím Shift sẽ có tác dụng gì?
Trong MS Word 2010, tổ hợp phím Ctrl + P được
251
thay cho lệnh nào dưới đây?

Ctrl + S

Tại thẻ Insert, nhấp nút Clip Art Tại thẻ Insert, nhấp nút Picture Tại thẻ Insert, nhấp nút Shape

"Are you sure to exit?"

"Do you want to save the
document before close"

"The file ... already exist"

Sao chép đối tượng

Di chuyển đối tượng trên
đường thẳng ngang hoặc dọc

Xoay đối tượng

Thay đổi kích thước đối tượng

Vào File, chọn Print

Vào View, chọn Print Layout

Vào File, chọn Print Preview

Vào Edit, chọn Paste


252

Trong MS Word 2010, làm thế nào để áp dụng mẫu
(style) cho hình ảnh đang chọn?

Trong thẻ Format, chọn mẫu
trong nhóm Picture Effect

Trong thẻ Format, chọn mẫu
trong nhóm Picture Border

Trong MS Word 2010, để chọn khối từ con trỏ về đầu
Ctrl + Home
Ctrl + End
tài liệu nhấn:
Trong MS Word 2010, thao tác nhấn giữ phím Ctrl
254
Sao chép đối tượng
Di chuyển đối tượng
trong khi rê một hình vẽ sẽ có tác dụng gì?
Trong văn bản MS Word 2010 đang mở, muốn thay
255
Trong thẻ Home, chọn Clear
Trong thẻ Home, chọn Go To
tất cả chữ “VN” thành “Việt Nam” thì
Trong MS Word 2010, để chèn các hình đơn giản
Tại thẻ Insert, nhấp nút Shapes
Tại thẻ Insert, nhấp nút
256 như hình chữ nhật, tròn, elip, tam giác... ta gọi lệnh
rồi chọn hình cần vẽ
TextBox
gì?
Khi chọn một phông chữ (font)
Khi thao tác trong MS Word 2010, thông báo "Do
Không đặt tên file khi lưu văn
257
mà nó không tồn tại trong hệ
you want to save changes to..." xuất hiện khi nào?
bản
thống.
253

Trong thẻ Format, nhấp nút
Artistic Effect rồi chọn mẫu

Trong thẻ Format, chọn mẫu
trong nhóm Picture Styles

Ctrl + Page Up

Ctrl + Shift + Home

Xoay đối tượng

Thay đổi kích thước của đối
tượng

Trong thẻ Home, chọn
Advanced Find
Tại thẻ Insert, nhấp nút
Screenshot
Khi đóng văn bản nhưng văn
bản chưa được lưu

Trong MS Word 2010, thao tác nào dưới dây được Giữ phím Ctrl và nhấp chuột từ Giữ phím Shift và nhấp chuột
Nhấp chuột 3 lần vào lề trái
dùng để chọn một từ trong đoạn văn bản?
câu cần chọn
từ câu cần chọn
của văn bản
Trong MS Word 2010, tổ hợp phím nào dùng để tăng,
259
Ctrl + 1
Ctrl + 2
Ctrl+[ hay Ctrl+]
giảm cỡ chữ cho nội dung văn bản?
Nhấp chuột ở vùng trống và rê Nhấn giữ phím Shift và nhấp
Nhấn giữ phím Alt và nhấp
Trong MS Word 2010, muốn chọn nhiều hình vẽ
260
ngang qua các đối tượng cần
chuột trái lên các đối tượng
chuột lên các đối tượng muốn
đồng thời ta thực hiện
chọn
muốn chọn
chọn
Trong MS Word 2010, tổ hợp phím Ctrl + S được Vào File, chọn lệnh Save and
261
Vào File, chọn lệnh Save
Vào File, chọn lệnh Open
thay cho lệnh nào dưới đây?
Send
Trong MS Word 2010, khi đang soạn thảo văn bản để
Trong trang Backstage của
262 xác định tổng số trang của văn bản hiện hành ta quan
Thanh công cụ Ribbon
Thanh trạng thái
thực đom File
sát ở
Trong MS Word 2010, để tạo một được gạch chân
263 cho đoạn văn bản đang lựa chọn với nét đơn thì ta
Nhấn Ctrl + U
Nhấn Ctrl + V
Nhấn Ctrl + C
thực hiện
Trong MS Word 2010, để gộp các ô đang chọn của
Vào thẻ Layout, nhấp nút
Vào thẻ Layout, nhấp nút Split
Vào thẻ Layout, nhấp nút
264
một bảng thành một ô thì ta gọi lệnh nào?
Margin Cells
Table
Merge Cells
Trong MS Word 2010, khi cần gõ các chỉ số dưới
265
Ctrl =
Ctrl Shift =
Ctrl Alt Shift =
H2O thì sử dụng tổ hợp phím tắt nào trong khi gõ.
Trong MS Word 2010, để chèn một chữ nghệ thuật
Tại thẻ Insert, nhấp nút
Tại thẻ Insert, nhấp nút
266
Tại thẻ Insert, nhấp nút ClipArt
(Word Art) vào văn bản ta gọi lệnh gì?
QuickPart
WordArt
258

267

Trong MS Word 2010, để chèn một tiêu đề vào lề
dưới văn bản đang mở, ta thực hiện

Tại thẻ Insert, nhấp Footer,
chọn một mẫu tiêu đề

268

Trong MS Word 2010, để nối hai đoạn văn thành một
đoạn ta thực hiện:

Đặt con trỏ đầu đoạn thứ 2,
nhấn backspace

Tại thẻ Insert, nhấp nút
Tại thẻ Insert, nhấp nút Footer,
Header, chọn một mẫu tiêu đề
chọn Remove Footer
Đặt con trỏ đầu đoạn thứ 2,
nhấn delete

Đặt con trỏ đầu đoạn thứ 1,
nhấn backspace

Trong thẻ Home, chọn Replace
Tại thẻ Insert, nhấp nút
SmartArt
Khi lưu văn bản với tên file
trùng với một file đã có trong
thư mục lựa chọn
Nhấp đôi chuột lên từ cần chọn
Shift+[ hay Shift+]
Vào menu Edit, chọn Select
All AutoShape
Vào File, chọn lệnh Save As
Thanh ruler

Không thực hiện được
Vào thẻ Layout, nhấp nút Split
Cells
Shift =
Tại thẻ Insert, nhấp nút
Equation
Tại thẻ Insert, nhấp nút
Header, chọn Edit Header
Đặt con trỏ đầu đoạn thứ 1,
nhấn delete


269

Trong MS Word 2010, để đánh số trang ở lề dưới của Vào Insert, nhấp Page Number Vào Insert, nhấp Page Number Vào Insert, nhấp Page Number, Vào Insert, nhấp Number Page,
tài liệu ta gọi lệnh nào?
và chọn Top of Page
và chọn Current Position
chọn Bottom of Page
chọn Page Margins

Trong MS Word 2010, để chèn hình ảnh từ thư viện
Tại thẻ Insert, nhấp nút Picture
có sẵn trong Word vào văn bản, ta thực hiện:
Standard là một…của Microsoft Word dùng để thao
271
Thanh công cụ
tác với tập tin văn bản.
Trong MS Word 2010, để chèn một sơ đồ tổ chức vào
272
Tại thẻ Insert, nhấp nút Shapes
văn bản ta gọi lệnh gì?
270

273

Trong MS Word 2010, thao tác nào dưới đây được
dùng để chọn một câu trong đoạn văn bản?
Một văn bản được soạn thảo trong chương trình
275
Microsoft Word gọi là gì?
276

Trong MS Word 2010, cách nhanh nhất để chọn (bôi
đen) từ con trỏ về cuối câu là nhấn tổ hợp phím:

Chương trình nào sau đây cho phép gõ được tiếng
Việt trong MS Word 2010?
Trong MS Word 2010, trong một bảng (table) để
278 chèn thêm một cột bên trái cột đang chọn thì ta vào
thẻ Layout rồi chọn nút lệnh gì?
277

279

280

281
282

283

284

Tại thẻ Insert, nhấp nút
Screenshot

Menu

Hộp thoại

Trang giấy

Tại thẻ Insert, nhấp nút
WordArt

Tại thẻ Insert, nhấp nút Chart

Tại thẻ Insert, nhấp nút
SmartArt

Nhấp đôi chuột lên câu cần
chọn

Giữ phím Shift và nhấp chuột
lên câu cần chọn

WorkBook

Worksheet

Document

Text Document

Alt + F8

Ctrl + End

Shift + End

Alt + A

VNI

TCVN3

Unicode

Unikey và Vietkey

Left Columns

Insert Below

Insert Above

Insert Left

Tại thẻ Insert, nhấp nút Table,
chọn Insert Table

Tại thẻ Insert, nhấp nút Table,
chọn Draw Table rồi vẽ vào
văn bản

Tất cả đáp án đều đúng

Alt + Tab

Shift + Tab

Ctrl + Tab

Alt + Shift

Page Down

Delete

Page Up

Backspace

Ctrl + =

Ctrl + Shift + =

Shift + =

Ctrl + Alt + Shift + =

AutoFit to Content

AutoFit to Windows

Fixed column width

Distribute columns evenly

ô Before và After trong thẻ
Page Layout

ô Line Spacing trong thẻ Page
Layout

ô Left và Right trong thẻ Page
Layout

ô Above và Below trong thẻ
Page Layout

Trong MS Word 2010, để chèn một bảng biểu vào Tại thẻ Insert, nhấp nút Table,
văn bản ta dùng lệnh gì?
rê chọn số hàng, số cột
Khi đang mở ba trình ứng dụng: Microsoft Word,
Microsoft Excel và Microsoft Acces, để chuyển qua
lại giữa ba trình ứng dụng này, ta nhấn tổ hợp phím
nào:
Trong MS Word 2010, phím nào để xoá ký tự đúng
trước con trỏ?
Trong MS Word 2010, khi cần gõ các chỉ số trên
(như x2, an, cm3...) thì sử dụng phím tắt…..trong khi
gõ.
Trong MS Word 2010, sau khi chèn bảng biểu vào
văn bản và nhập nội dung trong bảng.Để bảng tự
động chỉnh kích thước các cột vừa với nội dung đã
nhập trong các cột thì ta chọn bảng đó rồi vào thẻ
Layout, chọn AutoFit và chọn tiếp mục:
Trong MS Word 2010, để thay đổi khoảng cách giữa
hai đoạn văn bản ta thiết lập tại:

Tại thẻ Insert, nhấp nút ClipArt

Dán tất cả các nội dung đã
được sao chép trước đó vào vị
trí con trỏ
Nhấp chuột 3 lần vào lề trái
của văn bản

Trong MS Word 2010, công dụng của tổ hợp phím Sao chép các nội dung đang
Ctrl + C là gì?
lựa chọn vào trong bộ nhớ đệm

274

Tại thẻ Insert, nhấp nút
SmartArt

Phục hồi lại các thao tác đã
làm trước đó

Thực hiện canh lề giữa đoạn
văn bản đó
Giữ phím Ctrl và nhấp chuột
lên câu cần chọn.


Trong MS Word 2010, tổ hợp phím được dùng để lưu
văn bản?

Ctrl + O

Ctrl + P

Ctrl + N

Ctrl + S

286 Mail Merge là một chức năng….. của Microsoft Word

Trộn thư

Tạo số chỉ mục tự động

Vẽ hình

Tìm kiếm và thay thế

285

287

Trong MS Word 2010, để đánh số trang ở lề trên của Vào Insert, nhấp Page Number Vào Insert, nhấp Page Number Vào Insert, nhấp Page Number, Vào Insert, nhấp Number Page,
tài liệu ta gọi lệnh nào?
và chọn Bottom of Page
và chọn Current Position
chọn Top of Page
chọn Page Margins

Trong MS Word 2010, để lấy định dang một đoạn
288 văn bản nào đó, ta bôi đen đoạn văn bản đó rồi dùng
Ctrl + Alt + C
tổ hợp phím
Trong MS Word 2010, để thực hiện tính toán một
289
Excel
phép tính dưới dạng văn bản, ta dùng
Trong MS Word 2010, để chèn các biểu tượng vào
290
Vào tab Insert, rồi chọn Symbol
trong văn bản, ta thực hiện
Trong MS Word 2010, để chèn một biểu thức tính
291
Vào tab Insert, rồi chọn Symbol
toán ta thực hiện
Trong MS Word 2010, để chèn một biểu đồ, ta thực
Vào tab Insert, rồi chọn
292
hiện
SmartArt
Trong MS Word 2010, để tìm kiếm trong văn bản ta
293
Ctrl + E
dùng tổ hợp phím
Trong MS Word 2010, để tìm kiếm và thay thế từ đó
294
Ctrl + E
bằng từ khác trong văn bản ta dùng tổ hợp phím
Trong MS Word 2010, để viết hoa các ký tự đã chọn,
295
Ctrl + F2
ta dùng tổ hợp phím
Trong MS Word 2010, khi đã cập nhật từ điển của
Vào tab Review, chọn
296 ngôn ngữ tương ứng, muốn hiện từ đồng nghĩa của
Thesaurus
một từ trong văn bản, ta chọn từ đó rồi

Alt + C

Ctrl + Shift + C

Ctrl + C

Word không hỗ trợ tính năng
này
Vào tab Design, rồi chọn
Equation
Vào tab Design, rồi chọn
Equation

Copy ra calculator để tính rồi
ghi lại kết quả
Vào tab Insert, rồi chọn
Equation
Vào tab Insert, rồi chọn
Equation

Vào tab Design, rồi chọn Chart

Vào tab Insert, rồi chọn Chart

Ctrl + T

Ctrl + F

Ctrl + H

Ctrl + T

Ctrl + F

Ctrl + H

Ctrl + F3

Shift + F3

Alt + F2

Chuột phải lên từ đó chọn
Synonyms

Vào tab Review, chọn Track
Changes

Vào tab Review, chọn Word
Count

Tool Calculate
Vào tab Design, rồi chọn
Symbol
Vào tab Design, rồi chọn
Symbol
Vào tab Design, rồi chọn
SmartArt

297

Trong MS Word 2010, để đếm số từ trong văn bản, ta
thực hiện

Vào tab View, chọn Web
Layout

Dùng tổ hợp phím Alt + C

Không cần vì Word 2010 đã tự
đếm khi ta gõ và hiển thị ở
thanh trạng thái cuối trang

Tất cả đáp án đều sai

298

Trong MS Word 2010, để gửi văn bản qua mail ta
thực hiện

Vào File, chọn Email

Vào File, chọn Share rồi chọn
Send using Email

Vào File, chọn Send to rồi
chọn Email

Tất cả đáp án đều sai

Đặt lại heading cho các tiêu đề
cho phù hợp rồi vào
References, chọn chức năng
Table of Contents

Vào References, chọn chức
năng Insert Index

299 Trong MS Word 2010, để tạo mục lục, ta thực hiện

Copy các tiêu đề cho vào mục
Vào References, chọn chức
lục rồi ghi số trang cho phù hợp năng Insert Table of Authorities

Trong MS Word 2010, để trộn văn bản theo mẫu có
Sử dụng chức năng Mail
Sử dụng chức năng Mail Merge
sẵn, ta thực hiện
Shuffle
301 Trong MS Word 2010, Numbering dùng để
Đánh số trang
Đánh số đề mục
Trong MS Word 2010, để tạo chú thích cho một hình
Chuột phải vào hình ảnh chọn
302
Gõ chú thích vào dưới hình anh
ảnh, ta thực hiện
add text
300

Sử dụng chức năng Mail Blend Sử dụng chức năng Mail Mixed
Đếm tổng số trang
Chuột phải vào hình ảnh chọn
add caption

Tất cả đáp án đều sai
Tất cả đáp án đều đúng


Trong MS Word 2010, có một chức năng gọi là
“Translate”. Vậy nó dùng để làm gì?
Trong MS Word 2010, để đi đến vị trí bạn vừa chỉnh
304
sửa, ta dùng tổ hợp phím

Định dạng văn bản

Dịch văn bản

Thông báo các lỗi chính tả
trong văn bản

Tất cả đáp án đều đúng

Shift + F3

Shift + F5

Shift + F7

Shift + F2

305 Trong MS Word 2010, “Hyperlink” là gì?

Gạch dưới đoạn văn bản được
chọn

Tạo liên kết tới trang web, tập
tin,…..

Tạo hiệu ứng cho đoạn văn bản

Tô màu cho đoạn văn bản

Trong MS Word 2010, khi sửa lại các tiêu đề mà
306 muốn cập nhật lại mục lục chứa các tiêu đề đó, ta
thực hiện

Chuột phải vào mục lục, chọn
update table

Chọn vào mục lục, trên tab
references, chọn update table

Sửa trực tiếp lên mục lục

Tất cả đáp án đều đúng

Insert

Caps lock

Backspace

End

Vào View, chọn Read Mode

Nhấn F11

Nhấn Alt F11

Vào View, chọn Page Color

Vào Design, chọn Page Color

Vào Design, chọn Watermark

Split Cells

Split Table

Merge Rows

Vào tab Insert, chọn Page
Break

Vào tab Insert, chọn Blank
Page
Vào tab Home, chọn Clear All
Formatting

Vào tab Insert, chọn Break
Page
Vào tab Home, chọn Delete
Formatting

303

307
308
309
310
311
312

Trong MS Word 2010, muốn chuyển đổi giữa chế độ
gõ: chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta dùng phím

Trong MS Word 2010, để chuyển sang chế độ đọc ta
Vào Review, chọn Read Mode
thực hiện
Trong MS Word 2010, thay đổi màu nền cho trang, ta
Vào Insert, chọn Change Color
thực hiện
Trong MS Word 2010, để trộn nhiều ô liên tiếp trên
Merge Cells
cùng hàng (hoặc cùng cột) trong bảng lại với nhau, ta
dùng
Trong MS Word 2010, để ngắt trang văn bản, ta thực
Vào tab Insert, chọn Cover page
hiện
Trong MS Word 2010, để xóa định dạng của một
Vào tab Home, chọn Clear
đoạn văn bản đã chọn, ta thực hiện

Vào tab Format, chọn Clear

Bạn bôi đen đoạn văn bản
Bạn bôi đen đoạn văn bản
Bạn bôi đen đoạn văn bản
Trong MS Word 2010 để tạo comment cho đoạn văn muốn chèn chú thích cho nó rồi muốn chèn chú thích cho nó rồi Vào tab Review rồi chọn New muốn chèn chú thích cho nó rồi
313
bản
vào tab Review rồi chọn New vào tab Review rồi chọn Track
Comment
vào tab Review rồi
Comment
Changes
chọn Compare
314

Trong MS Word 2010 để xóa một comment trong văn
Chọn comment cần xóa Vào
Vào tab Review rồi chọn Delete
bản
tab Review rồi chọn Delete

315

Trong MS Word 2010 để chèn một biểu đồ biểu diễn
dữ liệu trong một bảng đã chọn, ta thực hiện:

Vào tab Insert rồi chọn Chart

Khi soạn thảo văn bản tiếng Việt, xuất hiện đường
316 răng cưa nằm dưới dòng văn bản, để xử lý không còn
hiện tượng đó, ta thực hiện lần lượt các thao tác:

Đây là hiện tượng lạ, có khả
năng do Virus nên cần phải
quét Virus trên máy tính

Trong MS Word 2010 khi soạn thảo văn bản, để định
317 dạng khoảng cách giữa hai dòng trong đoạn là 1,5
lines, ta sử dụng tổ hợp phím nào

Shift + 5

Vào tab Insert - Picture Chart

Chọn comment cần xóa Vào
tab Review rồi chọn Reject

Vào tab Review rồi chọn Reject

Vào tab Insert - Format Picture - Chart

Insert - Object - Chart

Chọn menu Tools, chọn
Chọn menu Tools, chọn
Chọn menu Tools, chọn
AutoCorrect, chọn Spelling &
Options, chọn Spelling &
Customize, chọn Spelling &
Grammar và bỏ dấu chọn tại
Grammar và bỏ dấu chọn tại
Grammar và bỏ dấu chọn tại
mục Check spelling as you type mục Check spelling as you type mục Check spelling as you type

Alt + 1 + 5

Alt + 5

Ctrl + 5


318

Trong thẻ Format, Nhấn
Trong MS Word 2010, làm thế nào để hình ảnh
Wrap Text và chọn In Front
đang chọn chìm xuống dưới văn bản?
of text

Trong MS Word 2010 để định dạng cột (chia đoạn
319 văn thành nhiều cột) cho đoạn văn bản đã chọn, ta
thực hiện
Trong MS Word 2010 để lưu File với một tên khác ta
320
thực hiện
Trong Microsoft Excel, để chọn toàn bộ các ô trên
321
bảng tính
Trong Microsoft Excel, để xuống dòng trong cùng
322
một ô
Trong Microsoft Excel 2010, để định dạng kiểu số %
323
cho ô hiện tại
Trong Microsoft Excel, để chèn thêm 1 Bảng tính
324
(Worksheet)
Trong Microsoft Excel 2010, để chèn thêm 1 Dòng
325
(Row) trên dòng hiện tại
Trong Microsoft Excel 2010, để chèn thêm 1 Cột
326
(Column) trước cột hiện tại
Trong Excel 2010, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi
327 trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực
hiện
Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ
328 sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các tổ
hợp phím
329 Các ô dữ liệu của bảng tính Excel có thể chứa:
Khi ta nhập dữ liệu dạng Ngày Tháng Năm, nếu giá
330 trị Ngày Tháng Năm đó không hợp lệ thì Excel coi đó
là dữ liệu dạng nào sau đây
331 Dữ liệu kiểu số trong Excel nằm ở vị trí nào trong ô
Dữ liệu kiểu chuỗi trong Excel nằm ở vị trí nào trong
332
ô
Kết quả của một phép so sánh hoặc phép toán Logic
333
bao giờ cũng cho kết quả là
334 Trong Excel, ô Name Box có công dụng gì
335

Để tính trung bình cộng giá trị số tại các ô C1, C2 và
C3. Ta thực hiện công thức nào sau đây:

Trong thẻ Format, Nhấn
Wrap Text và chọn In Line
with text

Vào tab Insert - Table Vào tab Insert - Table - insert
Convert text to Table - Number
Columns
of Columns

Trong thẻ Format, Nhấn
Trong thẻ Format, Nhấn
Wrap Text và chọn Behind
Wrap Text và chọn Through
text
Vào tab Insert - Table Convert text to Table

Edit - Columns

Chọn File - Save As

Chọn File - Save

Chọn Edit - Save As

Chọn Edit - Save

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift
+B

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt +
D

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + B

Nhấn tổ hợp phím Alt + Enter

Nhấn tổ hợp phím Alt + F11

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + D

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift Nhấn tổ hợp phím Alt + Shift + Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Nhấn tổ hợp phím Alt + Ctrl +
+%
%
%
%
Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift Nhấn tổ hợp phím Alt + Shift +
Nhấn tổ hợp phím Shift + F11 Nhấn tổ hợp phím Shift + F10
+ F11
F11
Vào Data -> Insert -> Insert
Vào View -> Insert -> Insert
Vào Home -> Insert -> Insert
Vào Home -> Insert -> Insert
Sheet Rows
Sheet Rows
Sheet Row
Sheet Rows
Vào Home -> Insert -> Insert
Vào View -> Insert -> Insert
Vào Insert -> Insert Sheet
Vào Data -> Insert -> Insert
Sheet Columns
Sheet Column
Columns
Sheet Columns
Home -> Delete

Data -> Delete

Table -> Delete

View -> Delete

Tab + Page Up ; Tab + Page
Down

Ctrl + Page Up ; Ctrl + Page
Down

Alt + Page Up ; Alt + Page
Down

Shift + Page Up ; Shift + Page
Down

Các dữ liệu là công thức

Tất cả đáp án đều đúng

Các giá trị logic, ngày, số, chuỗi Các giá trị kiểu ngày, số, chuỗi
Thời Gian

Số

Ngày Tháng Năm

Chuỗi

Bên trái

Giữa

Bên phải

Tất cả đáp án đều sai

Bên trái

Giữa

Bên phải

Tất cả đáp án đều sai

True

False

Chỉ một trong hai giá trị: True
hoặc False

Cả True và False

Hiển thị công thức của ô

Hiển thị dữ liệu trong ô

Canh lề dữ liệu cho ô

Hiển thị địa chỉ ô hiện hành và
tên của vùng đang chọn

=SUM(C1:C3)/3

=AVERAGE(C1:C3)

=(C1+SUM(C2:C3))/3

Tất cả đáp án đều đúng


336

Trong bảng tính Excel 2010, để tách dữ liệu trong
một ô thành hai hoặc nhiều ô, ta thực hiện

Vào Insert -> Text to
Columns…

Vào Home -> Text to
Columns…

Vào Fomulas -> Text to
Columns…

Vào Data -> Text to Columns…

337

Trong Excel 2010, để giữ cố định hàng hoặc cột trong
cửa sổ soạn thảo, ta đánh dấu hàng hoặc cột, sau đó

Vào Review -> Freeze Panes

Vào View -> Freeze Panes

Vào Page Layout -> Freeze
Panes

Vào Home -> Freeze Panes

Tìm giá trị nhỏ nhất trong các
giá trị được chọn
Tìm giá trị nhỏ nhất trong các
giá trị được chọn
Tìm giá trị nhỏ nhất trong các
giá trị được chọn
Tìm giá trị nhỏ nhất trong các
giá trị được chọn
Làm tròn số

Tính giá trị trung bình của các
giá trị được chọn
Tính giá trị trung bình của các
giá trị được chọn
Tính giá trị trung bình của các
giá trị được chọn
Tính giá trị trung bình của các
giá trị được chọn
Tính giá trị trung bình

338 Trong Microsoft Excel, hàm SUM dùng để
339 Trong Microsoft Excel, hàm MAX dùng để
340 Trong Microsoft Excel, hàm MIN dùng để
341 Trong Microsoft Excel, hàm AVERAGE dùng để
342 Trong Microsoft Excel, hàm ROUND dùng để
343 Chức năng của hàm TRIM(text) là để dùng:
Trong Excel, để tính tổng với điều kiện đã cho, ta
dùng hàm
Hàm nào sau đây dùng để chuyển chữ thường thành
345
chữ IN HOA
Sử dụng hàm nào để biến đổi ký tự đầu của mỗi từ
346 thành ký tự in hoa trong một ô chứa dữ liệu kiểu
chuỗi (Text):
Hàm nào sau đây cho phép chuyển đổi một chuỗi số
347
từ dạng chữ sang dạng số
344

348 Hàm nào sau đây cho biết chiều dài của chuổi ký tự
Trong Excel, những nhóm hàm nào sau đây có sử
dụng điều kiện để tính toán.
Một công thức trong Excel luôn bắt đầu bằng dấu nào
350
sau đây
349

351 Trong Excel, địa chỉ nào sau đây là địa chỉ tuyệt đối
Trong Excel, địa chỉ sau đây là địa chỉ tuyệt đối cột
và tương đối hàng
Trong Excel, cho biết địa chỉ nào sau đây không hợp
353
lệ
Trong Excel, tại ô A2 có công thức
354 =A1&$B$1&C$1. Khi sao chép công thức này đến ô
C3, công thức tại ô C3 sẽ là
352

Tìm giá trị lớn nhất trong các
giá trị được chọn
Tìm giá trị lớn nhất trong các
Tính tổng các giá trị được chọn
giá trị được chọn
Tìm giá trị lớn nhất trong các
Tính tổng các giá trị được chọn
giá trị được chọn
Tìm giá trị lớn nhất trong các
Tính tổng các giá trị được chọn
giá trị được chọn
Tính tổng
Tìm giá trị nhỏ nhất
Tính tổng các giá trị được chọn

Cắt bỏ các khoảng trống đầu
chuỗi Text

Cắt bỏ các khoảng trống cuối
chuỗi Text

Cắt bỏ các khoảng trống đầu và
cuối của chuỗi Text

Cắt bỏ các khoảng trống giữa
chuỗi Text

MAX

SUM

SUMIF

TOTAL

UPPER

LOWER

LEN

PROPER

TRIM

LOWER

UPPER

PROPER

Val

Upper

Value

Lower

Len

Lower

Upper

If

COUNT, COUNTA,
COUNTIF

DSUM, SUMIF, COUNTIF

MAX, MIN, AVERAGE,

SUM, SUMIF, DSUM

?

#

$

=

C$1:D$10

$C$1:$D$10

C$1:$D$10

$C$1:$D10

C$1:D$11

$C$1:$D$11

C$1:$D$11

$C1:$D11

111$A

BB$111

AA222

$BA20

=C2&$B$1&E$1

=C2&$B$1&E$2

=C2&$B$1&E$3

=C2&$B$1&E$4


Trong Excel, tại ô A3 có công thức
355 =SUM(A1:B2)&$B$1. Khi sao chép công thức này
đến ô D5, công thức tại ô D5 sẽ là
Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số
356 lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô chuỗi
các kí tự
Tên một tập tin bảng tính Excel 2010 thường có đuôi
357
mở rộng là

=SUM(D3:E4)&$B$1

=SUM(D4:E5)&$B$2

=SUM(D5:E6)&$B$3

=SUM(D3:E4)&$B$4

&

$

%

#

XLSA

XLSY

XLSK

XLSX

Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được
358 phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so
sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào sau đây

<>

#

&

><

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC.
359 Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết
quả

4

TIN

6

TINHOC

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi HOAHONG,
360 B2 có giá trị là chuỗi PHUONGTIM. Tại ô C2 gõ
công thức =MID(A2&B2,4,4) thì nhận được kết quả

HONG

HOAHONG

HOATIM

UONG

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi HOAHONG,
B2 có giá trị là chuỗi PHUONGTIM. Tại ô C2 gõ
361
công thức =MID(B2,2,5)&LEFT(A2,3) thì nhận
được kết quả

TIMHONG

HOAHONG

HUONGHOA

HOAPHUONG

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC.
362 Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2,3) thì nhận được
kết quả

TIN

HOC

3

Tinhoc

Value

TINHOC

TinHoc

Tinhoc

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC,
364 B2 có giá trị là chuỗi CCA. Tại ô C2 gõ công thức
=A2&B2 thì nhận được kết quả

TINHOC_CCA

CCA

TINHOCCCA

TINHOC

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi HOAHONG,
365 B2 có giá trị là chuỗi DALAT. Tại ô C2 gõ công thức
=LEFT(A2,3)&B2 thì nhận được kết quả

HOAHONG

HOAHONGDALAT

HOADALAT

DALAT

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi HOAHONG,
366 B2 có giá trị là chuỗi PHUONGTIM. Tại ô C2 gõ
công thức =A2&RIGHT(B2,3) thì nhận được kết quả

HOAPHUONGTIM

PHUONGTIM

HOAPHUONGHONG

HOAHONGTIM

363

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi Tinhoc. Tại
ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả


Trong bảng tính Excel, cho biết kết quả khi thực hiện
367 công
thức:
=LEN(LEFT("THANH
PHO
DALAT"))+2
Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 80, B2 có giá trị
368 là số 100. Tại ô C2 gõ công thức =COUNT(A2:B2)
thì nhận được kết quả
Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 80, B2 có giá trị
369 là số 100. Tại ô C2 gõ công thức =A2 COUNT(A2:B2) thì nhận được kết quả
Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là ngày 30/04/2016.
370 Tại ô B2 gõ công thức =DAY(A2) thì nhận được kết
quả
Các hàm IF, AND và OR là thuộc loại hàm xử lý dữ
371
liệu:
Để tính Bình quân cho cột Tổng Lương từ E6 đến
372
E12. Ta sử dụng công thức nào sau đây:
Để tính giá trị trung bình của các số có trong các ô
373
B1, C1, D1, E1, ta dùng công thức:
Để tính tổng (Auto Sum) các ô liên tục của một cột,
374
ta đưa con trỏ về ô chứa kết quả rồi thực hiện:
Trong Excel, công thức =MOD(32,5) trả về kết quả
375
nào sau đây
Trong Excel, công thức =INT(32/5) trả về kết quả
376
nào sau đây
Trong Excel, công thức =MOD(INT(25/6),3) trả về
377
kết quả nào sau đây

9

3

6

10

90

80

180

2

78

-100

102

80

2016

04

30

8

Số

Ngày Tháng Năm

Logic

Chuỗi

=SUM(E6:E12)

=AVG(E6:E12)

=AVERAGE(E6+E12)

=AVERAGE(E6:E12)

=Round(Average(B1:E1),0)

=Average(B1:E1)

=Average(B1,C1,D1,E1)

Tất cả đáp án đều đúng

Nhấn tổ hợp phím Ctrl+=

Chọn Data - Subtotals

Nhấn tổ hợp phím Alt+=

Tất cả đáp án đều đúng

5

2

6

0

5

2

6

0

1

3

5

7

Trong Excel giá trị ô A1, B1, C1, D1, E1 lần lượt là
2, 4, 6, 8, 10.
378
Tại ô F1 nhập công thức =MATCH(6,$A$1:$E$1,1)
trả về kết quả nào sau đây

2

3

6

9

Trong Excel giá trị ô A1, B1, C1, D1, E1 lần lượt là
2, 4, 6, 8, 10.
379
Tại ô F1 nhập công thức =MATCH(8,$A$1:$E$1) trả
về kết quả nào sau đây

8

6

4

2

380

Trong Excel, tại ô H9 chứa giá trị 167900. Tại ô G9
ta lập công thức nào sau đây để có kết quả là 168000

=MOD(H9,1000)

=ROUND(H9,3)

=ROUND(H9;-3)

=INT(H9)

381

Trong Excel, công thức =AND(3>4,OR(6<9,14>=8))
sẽ có kết quả là giá trị nào dưới đây

FALSE

TRUE

SAI

ĐÚNG


Trong Excel, tại ô A2 chứa giá trị 16HDXD79, tại ô
382 A3 nhập công thức =IF(MID(A2,3,2)="XD",10,20)
cho kết quả nào sau đây

HD

XD

10

20

383

Trong Excel, công thức =LEN("Microsoft Excel
2010") cho kết quả

20

18

22

2010

384

Trong Excel, tổ hợp phím nào sau đây cho phép ngay
lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính

Alt + Home

Ctrl + Home

Shift + Home

Tab + Home

Trong Excel, giá trị các ô A1, A2, A3 lần lượt là các
385 số: 134, 135, 136. Tại ô A4 ta nhập công thức =
ROUND(SUM(A1:A3),-1) thì kết quả là

270

404

405

410

Trong Excel, công thức sau sẽ cho kết quả như thế
386 nào biết rằng các ô dữ liệu trong công thức đều lớn
hơn 0 =IF(SUM(B2:D2)>=AVERAGE(B2:D2),1,0)

0

1

3

2

=Right("Da Lat Thanh Pho
Hoa",2)

=Mid("Da Lat Thanh Pho
Hoa",4,3)

Left(RIGHT("Da Lat Thanh
Pho Hoa",7),3)

Left(RIGHT("Da Lat Thanh
Pho Hoa",14),3)

388 Công thức nào sau đây là một công thức đúng cú pháp

=SUM(10,A1:A100)

=IF(1=2 AND
4<4,"Đúng","Sai")

=MIN(12,MAX(1;10))

="Lâm
Đồng"+RIGHT("2015",2)

389 Công thức nào sau đây là một công thức đúng cú pháp

=IF(AND(1>2,"Đúng"),1,0)

=IF(1>2 AND 3>4,1,0)

=IF(OR(1>2,"Đúng"),1,0)

=IF(OR(1>2,2<1),1,0)

390 Công thức nào sau đây là một công thức sai cú pháp

=IF(AND(3>2,5<=6),0,1)

=IF(OR(3>2,5<=6),1,0)

=IF(1>2,"Đúng","Sai")

=IF(OR(1>2,"sai"),1,0)

391 Công thức nào sau đây là một công thức sai cú pháp

=IF(1>2;2,3)

=MIN(1)

=MAX(1+2,3)

=SUM(A1:A10)

Đếm các ô trong vùng
L94:L97 có chuỗi M94

Đếm các ô trong vùng
L94:L97 có dữ liệu giống như
dữ liệu ở ô địa chỉ M94

Đếm các ô trong vùng
L94:L97 có chữ M94 và có dữ
liệu kiểu số

Tất cả đáp án đều sai

Tin Học

TIN Học

tin học

TIN học

3.5

3.6

3.50

4

TRUE

FALSE

2

5

14

17

15

16

=SUM(B5:B7)

=SUM(B5,B6,B7)

=SUM($B$5:$B$7)

Tất cả đáp án đều đúng

=SUM(E6:E12)

=AVG(E6:E12)

=AVERAGE(E6+E12)

=AVERAGE(E6:E12)

2007

False

2006

Báo lỗi

387

Công thức nào sau đây cho phép lấy ra chuỗi "Pho"
từ chuỗi ký tự "Da Lat Thanh Pho Hoa"

392 Công thức =COUNTIF(L94:L97,M94) sẽ:
393
394
395
396
397
398
399

Chuỗi nào sau đây là kết quả của công thức:
=Proper("Tin học"):
Công thức = ROUND(3.56,1) sẽ cho ra giá trị:
Cho biết kết quả trả về khi thực hiện công thức:
=NOT(AND(5>2,2>=2,9<10))
Cho
biết
kết
qua
của
công
thức:
=MIN(5,7,9)+MAX(5,7,9)+MOD(9,7)
Để tính tổng các giá trị trên vùng địa chỉ (B5:B7), ta
thực hiện công thức:
Để tính giá trị bình quân từ E6 đến E12, ta sử dụng
công thức nào sau đây:
Cho biết kết quả của công thức sau:
=IF(AND(23>12,OR(12>23,23>12)),2007,2006):


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×