Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

soạn write unit 6 lớp 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (99.23 KB, 3 trang )

1. Read the passage and complete the letter.
(Đọc đoạn văn và hoàn thành lá thư.)
Hướng dẫn dịch

Điền thông tin vào bức thư:


2. Read the dialogue between Hoa and her aunt. Then write Hoa's letter to
her parents telling what she is going to do.
(Em hãy đọc hội thoại giữa Hoa và dì của cô ấy. Sau đó viết thư Hoa gửi
ba mẹ cô nói về việc cô đang làm.)
Hướng dẫn dịch:
Dì: Hoa này, hôm nay trông cháu có vẻ vui. Ở trường có gì thú vị phải không?
Hoa: Vâng, thưa dì. Cháu sẽ tham gia nhóm bảo vệ môi trường của Đoàn Đội.
Dì: Thật chứ? Cháu sẽ làm những việc gì nào?
Hoa: Chúng cháu sẽ có tháng môi trường. Và chúng cháu sẽ quét dọn bờ hồ
vào những ngày cuối tuần.
Dì: Các cháu có làm việc gì khác nữa không?
Hoa: À, có ạ. Chúng cháu sẽ trồng cây và hoa trong vườn trường và tưới nước
cho chúng vào mỗi buổi chiều sau khi tan học.
Dì: Nghe có vẻ tuyệt đấy.
Hoa: Dạ, đúng vậy. Và chúng cháu sẽ trồng cây con và cây cảnh để bán cho
một số trường. Chúng cháu hi vọng sẽ góp thêm màu xanh cho thành phố và
kiếm được ít tiền cho Đoàn Đội của trường chúng cháu.
Dì: Hoa, cháu thật giỏi quá!
Thư gợi ý:
Dear Mom and Dad,
I'm very happy to tell you that I'll be able to join in the Green Group of my
school.
The Green Group is holding an environment month. And there will be a lot of
interesting activities to do in this program. We will clean the lakes' banks on


the weekends, and plant trees and flowers in the parks and water them every
afternoon after class. In addition, we are planting young trees and plants to sell
to other schools.


I hope that we can give more green color to the city and eam some money for
our school Y & Y. The program is really interesting, isn't it?
I'll write to you and tell you more about the group activities later. I'm OK and
still work very hard. Aunt Lien is very pleased with me.
I hope you both are well.
With love,
Hoa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×