Tải bản đầy đủ

THỎ NHỔ RĂNG CHO cá sấu đã chuyển đổi

THỎ NHỔ RĂNG CHO CÁ SẤU
là một

tài ba nhưng

không chịu nhổ

(răng) cho

Rất đơn giản là :

sợ

ăn thịt! Cuối cùng,

cách:

bắt

đó


lấy

cái

quả là

cũng nghĩ ra

rồi nhắm tịt

lại, sau

(chổi) chống thẳng vào

nói: “Nào! Can đảm lên nhé!
.Thật tài tình!

nhất định

nhổ

đây”

chẳng thấy đau đớn gì cả.
tài ba. Tuy nhiên ,

hắt hơi suốt ngày vì

của

đã làm

dính đầy cát bụi.
Fb:@laxongbade

,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×