Tải bản đầy đủ

SINH NHẬT mèo CON đã chuyển đổi

SINH NHẬT MÈO CON
Hôm nay là

của

.

lần lượt

thổi tắt các cắm trên chiếc

. Bây giờ

đến tiết mục mở xem các

,

không

biết nên mở cái nào trước đây? Hộp


,

hộp

nào

........

không biết mở

cả. Cuối cùng,

quay ra nói với

(các bạn): “ Này
bây giờ?
Thôi để
chúng ta sẽ
nhé!”

cắt

,thích tớ làm gì

, sau khi ăn
(vui chơi, nhảy múa)
Fb: @laxongbadeTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×