Tải bản đầy đủ

MÙA XUÂN đến đã chuyển đổi

MÙA XUÂN ĐẾN
thường nói chuyện với :
“ Khi tết đến là thêm tuổi,
phải ngoan, học giỏi và vâng lời

Tết đến
để biếu

”.

mua nhiều lắm :
.

không quên mua
góc

to để ở

.tươi,
trông đẹp lắm.
thích tết, vì tết đến được mặc
đẹp và cùng
được

chúc tết
và ăn

nữa.

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×