Tải bản đầy đủ

Mot ngay cua em ban trai phien ban 4

Lớp học Cánh Diều

Một ngày của em
(dành cho bé trai)

Buổi sáng
đi

.

. Sau đó,

lấy

. Tiếp đó, em

ngồi vào bàn

tự
.

.

.tự

.

đưa

đi
Lớp học Cánh Diều

cùng các bạn. Buổi chiều tan học,

về
đó,

giác

.

ngồi vào bàn

. 9 giờ
. Đây là 1 ngày của

đi

.


Sau

.

lên giường

tự


Lp hc Cỏnh Diu

thửực daọy
baứn chaỷi

ủi veọ sinh


Lp hc Cỏnh Diu

ủaựnh raờng

rửỷa maởt
aờn saựng


Lớp học Cánh Diều

taém
chôi

nguû


Lp hc Cỏnh Diu

ủi deựp

thay ủo
hoùc baứiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×