Tải bản đầy đủ

GIA ĐÌNH bé đã chuyển đổi

GIA ĐÌNH BÉ
bé có

người:


của

.

già rồi, buổi sáng

thường dậy rất sớm khi

còn

.

rồi
,
xuống bếp

nấu ăn sáng cho cả nhà.
gọi
học.

dậy
rồi thay quần áo đi
thích ngủ nữa lắm, nhưng nghĩ

hôm nay
để dậy.
đi đến

nên

cố mở mắt thật to

rồi chào
.

theo
Fb: @laxongbadeTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×