Tải bản đầy đủ

GÀ TRỐNG QUÊN gáy SÁNG đã chuyển đổi

GÀ TRỐNG QUÊN GÁY SÁNG
lên cao mà
(những chú chim)
vẫn say sưa ngủ.
Chuyện gì mà lạ vậy? Chẳng có ai báo
thức cả! Lỗi là tại:
mấy hôm trước
cổ, mất giọng.
đã cho
uống.
Oái oăm là

(gáy) bị khản

(thuốc) để

rất ngọt nên

mê tít

uống lu bù đến quên gọi

lẫn
nhiệm vụ dậy sớm gáy sáng của mình.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×