Tải bản đầy đủ

CÚN ơi CHỊ SAI rồi đã chuyển đổi

CÚN ƠI CHỊ SAI RỒI!
Nhà

có nuôi

con

cả nhà ai cũng yêu
Một hôm,mua về cho

(chị ăn) xong
xuống sân.
gần

vứt

ngoan lắm,

rất thông minh.
cái
(vỏ)

nhìn thấy vậy liền chạy đến

và kêu

rồi chạy ra cổng đẩy

đến cạnh chỗ

.

thấy thế liền

,

khoái chí lắm liền

(vẫy vẫy cái đuôi).
nói với

.

:”

ơi

sai rồi!”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×