Tải bản đầy đủ

LÀM QUEN với CHỮ cái u,ư

GIO N CH CI
ti: Lm quen ch cỏi u,
Ch : Gia ỡnh.
Ch nhỏnh: dựng gia ỡnh.
i tng tr: 3,4,5 tui.
Thi gian: 30 phỳt
Ngi son: on Th Nhi
Ngi dy: on Th Nhi.
Ngy dy: 26/10/2016
n v: Trng MN ng Tõm
I.Mục đích yêu cầu :
1. Kiến thức:
- Tr 3 tui: Tr cú th phỏt õm ch cỏi u, theo cụ v bn.
- Tr 4 tui: Tr cú th nhn bit ch cỏi u, v phỏt õm chun ch cỏi u, .
- Tr 5 tui: Tr phỏt õm chớnh xỏc ch cỏi u, . Nhn bit c cu to , so
sỏnh im ging nhau v khỏc nhau ca ch cỏi u, .
2. Kỹ năng:
- Tr 3 tui: Rèn trẻ kỹ năng chỳ ý ghi nh cú ch ớch.
- Tr 4 tui: Rèn k nng phỏt õm ch cỏi v chi trũ chi.
- Tr 5 tui: Rốn k nng so sỏnh ch cỏi .K nng phỏt õm chun. Rốn s
nhanh nhn linh hot qua trũ chi.

3. Giáo dục:
- Tr bo v v gi gỡn dựng trong gia ỡnh.
- Tr hng thỳ tham gia hot ng.
II. Chuẩn bị :
1.Đồ dùng của cô :
- Mỏy vi tớnh.
- Cỏc hỡnh nh: cỏi t, cỏi ging.
- Nhc bi hỏt trong ch
- Xc xụ.
- Lụ tụ dựng cú ch cỏi u,.
- Bng xoay..
- Que ch.
2. Đồ dùng cho trẻ:
- M ch cỏi u,.
- R cha th ch cỏi u,.
3. Địa điểm:
- Trong lớp
III. Tổ chức hoạt động :
Hoạt động của cô
1. ễn nh t chc:

Hoạt động của trẻ


- Cho trẻ ngồi theo tổ.
- Trẻ ngồi theo tổ
2. Giới thiệu bài
- Cô cho hai trẻ đóng vai chữ cái u,ư và tranh cãi
xem ai đẹp ,có ích và được các bạn nhỏ yêu quý
hơn.
- Trẻ chữ U: Tớ xinh đẹp hơn cậu, câu có cái móc
trên đầu thật xấu xí.
- Trẻ chữ Ư: Tớ mới là chữ cái xinh đẹp nhất, dấu
móc trên đầu nhìn mới đẹp làm sao. Các bạn nhỏ
còn rất yêu quý và hay dùng tớ nữa.
- Cô đi vào:
+ Sao hai bạn lại cãi nhau vậy?
- Từ nãy cô đứng ngoài đã nghe hết câu chuyện
của hai con rồi. Bây giờ hai bạn cùng cô đến lớp
học để nhờ các bạn phân giải xem ai đẹp hơn nhé.


- Chúng con chào cô.
- Cô chào các con.
- Hôm nay có hai bạn sẽ đến học cùng với lớp
mình đấy.Chúng mình hãy cùng làm quen với hai
bạn nhé.
- Trẻ chào: Xin chào các bạn tớ là chữ U, còn tớ là
chữ Ư.
- Hôm nay chúng mình sẽ cùng làm quen với chữ
cái u,ư để giúp hai bạn phân giải xem bạn nào xinh
đẹp hơn nhé.
3. Hướng dẫn:
* Hoạt động 1: Làm quen với chữ cái.
+ Làm quen với chữ U:
- Hai bạn nói rằng có 1 câu đố muốn tặng lớp
mình đấy
- Trẻ đọc câu đố: “ Cái gì sừng sững
Đứng ở góc nhà
- Trẻ nghe.
Bé mở cửa ra
Lượm quần áo đẹp.
- Cái Tủ
- Đố các bạn biết câu đố nói về cái gì? (4 t)
- Cô chiếu sile hình ảnh “ Cải tủ”.
- Trong gia đình cái tủ để làm gì?
- Trẻ đọc
- Các con đọc cùng cô nào.
- Cho trẻ đọc từ Cái tủ.
- Trong từ cái tử đã có chữ cái nào lớp mình đã
được học?
- Gioi thiệu:Trong từ Cái tủ có chữ cái U mà hôm
- Trẻ nghe.
nay cô với lớp mình làm quen còn những chữ cái
khác chúng mình sẽ học sau nhé.
+ Cô phát âm chữ cái U 3 lần.
+ Cô cho cả lớp phát âm.


+ Cho từng tổ phát âm.
+ Cá nhân trẻ phát âm. Cô sửa sai cho trẻ.
- Cô mời 2 bạn lên nhận xét cấu tạo của chữ U
nào?
- Cô chốt lại: Chữ U gồm một nét móc hất bên trái
và một nét thẳng bên phải.
- Cho trẻ nhắc lại 2 - 3 lần.
- Chữ U có rất nhiều kiểu chữ khác nhau các con
hãy cùng xem chữ U còn những kiểu nào nhé. Cho
trẻ quan sát chữ U in thường, viết thường, in hoa,
viết hoa. Chữ U có các kiểu viết khác nhau nhưng
phát âm đều giống nhau. Cho trẻ phát âm lại.
+ Làm quen với chữ cái Ư:
- Các con cùng cô đọc bài thơ “ Gio ngủ”.
- Trong bài thơ có nói đến vật dụng gì trong gia
đình?
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh Cái giường.
- Cô có hình ảnh gì đây?
- Đó chính là cái giường ngủ đấy.
- Các con cùng cô đọc to tên đồ dùng nào?
- Trong từ Cái giường có 1 chữ gần giống với chữ
U mà cô và các con vừa làm quen đấy . Vậy cô
mời 1 bạn lên tìm chữ đó ở đâu nhỉ?
- Gioi thiệu:Trong từ Cái giường có chữ cái Ư mà
hôm nay cô với lớp mình làm quen còn những chữ
cái khác chúng mình sẽ học sau nhé.
+ Cô phát âm chữ cái Ư 3 lần.
+ Cô cho cả lớp phát âm.
+ Cho từng tổ phát âm.
+ Cá nhân trẻ phát âm. Cô sửa sai cho trẻ.
- Cô mời 2 bạn lên nhận xét cấu tạo của chữ Ư
nào?
- Cô chốt lại: Chữ Ư gồm một nét móc hất bên trái
, một nét thẳng bên phải và 1 dấu mọc nhỏ phía
trên nét xổ thẳng.
- Cho trẻ nhắc lại 2- 3 lần.
- Chữ Ư có rất nhiều kiểu chữ khác nhau các con
hãy cùng xem chữ Ư còn những kiểu nào nhé. Cho
trẻ quan sát chữ Ư in thường, viết thường, in hoa,
viết hoa. Chữ Ư có các kiểu viết khác nhau nhưng
phát âm đều giống nhau. Cho trẻ phát âm lại.
* Hoạt động 2: So sánh:
- Bây giờ chúng mình hãy ngắm nhìn hay bạn chữ
cái mà các con vừa làm quen nhé.
Chúng mình hãy giúp hai bạn nhận xét xem bạn

- Trẻ phát âm

- Trẻ nhắc lại

- Trẻ phát âm
- Trẻ đọc thơ
- Cái giường.

- Trẻ đọc
- Trẻ lên tìm

-Trẻ phát âm
- Trẻ nói cấu tạo

- Trẻ nghe


nào xinh đẹp hơn nhé .
- Cho trẻ so sánh điểm giống nhau và khác nhau
của hai chữ cái U và Ư.
- Cho 2-3 trẻ lên nhận xét.
- Cô chốt lại:
+ Giống nhau: Hai chữ cái đều có nét móc hất
phải và 1 nét xổ thẳng bên phải.
+ Khác nhau: Về tên gọi, chữ Ư có dấu móc nhỏ
phía trên nét xổ thẳng còn chữ U thì không có.
- Như vậy bạn nào cũng xinh đẹp đúng không , hai
bạn ơi hai bạn đừng cãi nhau nứ nhé. Vì hai bạn
đều có xinh đẹp và có ích cho các bạn nhỏ.
* Hoạt động 3: Trò chơi với chữ cái U,Ư.
+ Trò chơi 1: Hãy chọn tôi đi.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Phổ biến luật chơi cách chơi.
- Cách chơi: Trên tay các con là rổ chữ cái. Khi cô
nói tên hoặc cấu tạo chữ cái nào thì tìm thật nhanh
trong rổ và giấu ra sau lưng .Khi nghe thấy hiệu
lệnh xắc sô của cô thì giơ lên và đọc to chữ cái đó.
- Luật chơi: Nếu bạn nào chọn sai thì phải chọn lại
và phát âm chữ cái đó.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 4-5 lần.
- Cô bao quát nhận xét , khuyến khích trẻ chơi.
+ Trò chơi 2: Đi siêu thị:
- Cô giới thiệu tên trò chơi .
- Phổ biến luật chơi , cách chơi.
- Cách chơi: Các con ơi cô nghe nói hôm nay ở
trong siêu thị có chương trình giảm giá khi mua đồ
dùng trong gia đình đấy. Nhưng chỉ giảm giá với
các đồ dùng trong gia đình có các chữ cái U,Ư
thôi. Thời gian đi siêu thị là 1 bản nhạc thôi nên
chúng mình phải thật nhanh tay lên nhé. Đội nào
mua được nhiều và đúng là thắng cuộc đấy.
- Luật chơi: Mỗi lần lên chỉ được mua 1 đồ dùng
thôi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi .
- Cô bao quát trẻ chơi.
- Nhận xét kết quả chơi.
4. Củng cố.
- Hôm nay chúng mình đã được làm quen với chữ
cái gì?
- Các con ạ. Trong gia đình chúng mình có rất
nhiều các đồ dùng , có đò dùng rất dễ vỡ nên khi
dùng chúng mình phải dùng cẩn thật, khi dùng

- Trẻ so sánh

- Trẻ chơi.

- Trẻ chơi
- Làm quen chữ cái u,ư
- Trẻ nghe


xong phải cất vào đúng nơi quy định nhé.
5. Nhận xét, tuyên dương:
- Cô gọi hai bạn chữ cái U,Ư lên.
- Hai bạn có thấy hôm nay lớp học có ngoan
không?
- Cô nhận xét chung.
- Các con ơi! Vậy qua bài học hôm nay chúng
mình thấy hai bạn chữ cái U vá Ư ai đẹp hơn.
- Hai bạn ơi hai bạn đều xinh đẹp và có ích cho
các bạn nhỏ, các bạn nhỏ đều yêu quý hai bạn đấy
nến hai bạn không cãi nhau nữa và phải chơi đoàn
kêt với nhau nhé.
- Bây giờ hai bạn đến giờ phải về nhà rồi chùng
mình chào tạm biệt hai bạn nào.

- Có a

- Cả hai đều xinh đẹp.
- Trẻ chàoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×