Tải bản đầy đủ

Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp 6 tại trường THCS lương thế vinh – huyện krông ana –tỉnh đăk lăk

Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
1. Lý do lý luận
Mĩ thuật từ lâu đã đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, nó
thể hiện bộ mặt của một xã hội văn minh và làm nên thành tựu to lớn cho
những đất nước phát triển. Ngày nay, mĩ thuật cũng góp phần không thể thiếu
ở bất cứ lĩnh vực nào, tạo nên xã hội hiện đại mà chúng ta đang sống. Vì vậy,
việc giúp các em lĩnh hội được các kiến thức về mĩ thuật chính là tạo hành
trang cho các em về sự sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú hơn trong khi làm
việc và sinh hoạt hàng ngày.
Mĩ thuật có nhiều phân môn, trong đó phân môn vẽ trang trí đóng vai trò
vô cùng quan trọng, tác động không nhỏ đến nhận thức về màu sắc, bố cục,
họa tiết, cách bài trí trong đời sống của mỗi người. Do vậy, trong quá trình
giảng dạy, tôi đặc biệt quan tâm đến việc làm thế nào để giúp các em vận
dụng kiến thức vẽ trang trí một cách tốt nhất, mang đến những sản phẩm có ý
nghĩa thiết thực nhất để các em trải nghiệm sáng tạo một cách đầy hứng thú.
2. Lý do thực tiễn
Trong quá trình dạy phân môn vẽ trang trí, khi chưa được tiếp xúc với

chương trình mĩ thuật trải nghiệm sáng tạo, tôi nhận thấy đa số các em đặc
biệt là học sinh lớp 6 còn thiếu sự tìm tòi, tư duy, sáng tạo, các em còn rập
khuôn, máy móc trong quá trình vận dụng dẫn tới bài làm còn mang tính rập
khuôn, ít có sự mới mẻ.
Sau khi nghiên cứu và đưa ra các giải pháp giảng dạy phù hợp trong trải
nghiệm sáng tạo đối với phân môn vẽ trang trí ở các khối lớp, đặc biệt là lớp
6, các em đã có nhiều chuyển biến tích cực, các sản phẩm trang trí trở nên
sinh động, sáng tạo hơn so với trước đây.
Do đó, tôi đưa ra một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn
vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp 6 nhằm trao đổi
với đồng nghiệp để qua đó phần nào giải quyết những khó khăn trước mắt
trong quá trình dạy mĩ thuật trải nghiệm sáng tạo trong thời gian gần đây,
đáp ứng được yêu cầu giáo dục toàn diện của xã hội.
II. Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu
Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

Dạy mĩ thuật ở trường THCS nhằm nâng cao ý thức thẩm mĩ cho học
sinh, giúp học sinh có cái nhìn mĩ quan hơn với cuộc sống. Thông qua mĩ
thuật, các em có tư duy trừu tượng phong phú hơn. tạo điều kiện cho các em
học tốt hơn các môn học khác. Riêng việc học vẽ trang trí còn giúp các em tự
làm mới mình, hiểu hơn về sự bài trí, sắp xếp trong cuộc sống. Vì vậy đề tài
nhằm phản ánh thực trạng và đưa ra một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt
phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm và sáng tạo môn mĩ thuật lớp 6.
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận
Đối với việc học môn mĩ thuật trải nghiệm và sáng tạo phân môn vẽ
trang trí tại trường THCS Lương Thế Vinh - Huyện Krông Ana - Tỉnh Đăk
Lăk.
Học sinh ở lứa tuổi THCS có những kiến thức ban đầu về mĩ thuật, hình
thành những hiểu biết cơ bản về hình khối, đường nét, bố cục, màu sắc, đậm
nhạt.
Rèn luyện ở các em kĩ năng quan sát qua đó phát triển tư duy, trí tưởng
tượng, sáng tạo vào các bài thực hành vẽ trang trí và biết vận dụng những kĩ
năng đó vào cuộc sống. Thông qua mĩ thuật các em có tư duy trừu tượng,


phong phú hơn, tạo điều kiện giúp các em học tốt các môn học khác. Vì vậy
đề tài nhằm đưa ra ra một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ
trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật 6 giúp các em yêu thích
môn học và đặc biệt là phân môn vẽ trang trí ở trường THCS Lương Thế Vinh
– Huyện Krông Ana - Tỉnh Đăk Lăk
II. Thực trạng vấn đề
1. Thuận lợi
Ban giám hiệu luôn tạo điều kiện cho giáo viên tập huấn, tham gia các
lớp học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ
thuật tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp để nâng cao trình độ chuyên
môn, thực hiện các buổi chuyên đề, thường xuyên dự giờ góp ý cho giáo viên
mĩ thuật để rút kinh nghiệm. Tạo điều kiện cho học sinh tham gia các cuộc thi
vẽ tranh do các cấp tổ chức.
2. Khó khăn
Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

- Về cơ sở vật chất:
Mặc dù chất lượng trong nhà trường tương đối cao nhưng cơ sở vật chất
còn thiếu, chưa có phòng học riêng cho môn mĩ thuật. Tranh ảnh minh họa
cho môn mĩ nói chung, đặc biệt với phân môn trang trí hầu như không có.
- Nhận thức vai trò môn mĩ thuật của học sinh và phụ huynh
Học sinh còn coi nhẹ môn mĩ thuật, chưa ý thức được vai trò môn mĩ
thuật trong cuộc sống, trong học tập. Riêng đối với phân môn vẽ trang trí, hầu
hết các em chưa nhận ra được giá trị thẩm mĩ của các chủ đề vẽ trang trí, chưa
tập trung vào vẽ trang trí. Các em chưa có sự cố gắng , chưa có sự tìm tòi và
thực sự chưa yêu thích môn học.
Để thấy rõ hơn về thực trạng của việc dạy và học môn mĩ thuật nói
chung và phân môn vẽ trang trí nói riêng ở trường THCS Lương Thế Vinh, tôi
đã tiến hành tìm hiểu qua học sinh bằng phiếu điều tra và kết quả thu được
như sau:
Tổng số phiếu phát ra là 184 phiếu cho các lớp khối 6 cụ thể như sau
Lớp

Số phiếu

6A1

38 phiếu

6A2

36 phiếu

6A3

37 phiếu

6A4

36 phiếu

6A5

37 phiếu

Câu hỏi 1: Các em có thường hay tạo bố cục, tạo họa tiết mới và thay đổi
gam màu qua mỗi bài vẽ trang trí hay không
Thường xuyên

45 phiếu

Thỉnh thoảng

78 phiếu

Rất ít

39 phiếu

Không

22 phiếu

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

Như vậy, có thể các em hầu như không tạo được cái mới, không tạo
được cái riêng cho mình, đồng nghĩa với việc các em còn lơ là với môn mĩ
thuật, với cái đẹp ttrong trang trí.
Câu hởi 2: Các em có thường hay vận dụng những hiểu biết từ thực tế để
đưa bài trang trí hay không
Thường xuyên

18 phiếu

Thỉnh thoảng

57 Phiếu

Rất ít

98 phiếu

Không

11 phiếu

Qua đó, có thể thấy các em vẫn chưa ý thức được việc cần thiết phải tạo
cái thực tế thành cái mới quan trongjnhuw thế nào, bản thân các em còn mơ
hồ, chưa hiểu rõ được vai trò của thế giới bên ngoài tác động vào vào tranh
vẽ. Việc vận dụng hiểu biết còn thấp nên các em thiếu tư duy, sáng tạo.
Câu hỏi 3: Trong các tiết học vẽ trang trí các em có thường xuyên sử
dụng các loại chất liệu khác nhau để đưa vào bài vẽ trang trí không
Thường xuyên

9 phiếu

Thỉnh thoảng

35 phiếu

Rất ít

98 phiếu

Không

42 phiếu

Như vậy, các em vẫn chưa thường xuyên làm trang trí dạng cắt dán, xé
dán, ứng dụng
Câu hỏi 4: Từ các tiết học vẽ trang trí, các em có yêu thích môn Mĩ thuật
và vẻ đẹp của trang trí trong đời sống không
Yêu thích

149 phiếu

không thích

35 phiếu

Câu hỏi 5: Giáo viên có thường xuyên so sánh trang trí cơ bản với trang
trí ứng dụng ở mỗi bài vẽ trong phân môn vẽ trang trí không?
Thường xuyên

132 phiếu

Thỉnh thoảng

35 phiếu

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

Rất ít

17 phiếu

Vẫn còn nhiều tiết học giáo viên chưa thường xuyên so sánh giữa trang
trí cơ bản và trang trí ứng dụng, việc này ảnh hưởng rất nhiều đến sự hiểu biết
của các em đối phân môn vẽ trang trí trong học tập và trong cuộc sống thực
tế.
3. Đánh giá: Qua thực tế tìm hiểu môn mĩ thuật 6 ở trường THCS
Lương Thế Vinh, bản thân tôi nhận thấy:
Ban giám hiệu và các giáo viên bộ môn nói chung và giáo viên mĩ thuật
nói riêng đều hiểu mĩ thuật rõ vai trò của mĩ thuật, điều thấy sự cần thiết sáng
tạo ở bất cứ lĩnh vực nào. Do vậy, việc cần thiết là giáo viên luôn phải nỗ lực,
phấn đấu để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi vốn hiểu biết về cuộc
sống . Đồng thời phải luôn thay đổi phương pháp dạy học, tích cực động sáng
tạo trong mọi tình huống sư phạm để giúp học sinh phát triển mọi mặt.
Cũng từ kết quả của phiếu điều tra cho thấy thực trạng của việc dạy học
phân môn vẽ trang trí lớp 6 ở trường THCS Lương Thế Vinh, vẫn còn tình
trạng nhiều em học sinh chưa muốn thay đổi mình, còn phụ thuộc vào mẫu
sẵn có trong sách giáo khoa, trong tranh ảnh có sẵn, nên các em luôn bị động
ít sáng tạo, thiếu hiểu biết về cuộc sống.
Phần lớn phụ huynh học sinh ít quan tâm đến việc giáo dục con em mình
học tập môn mĩ thuật, các em ít có sự chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ học tập đến
việc sưu tầm tranh, ảnh…
Do vậy để giải quyết tình trạng này, bản thân tôi nhân thấy cần phải có
một số giải pháp nhằm phát triển khả năng sáng tạo ở học sinh, từ đó giúp các
em có cái nhìn tốt đẹp hơn về môn học mĩ thuật, về sự tồn tại của cái đẹp
trong cuộc sống. Đặc biệt là phân môn vẽ trang trí, phân môn đòi hỏi sự sáng
tạo thường xuyên và ý thức tự trau dồi bản thân ở giáo viên và lẫn học sinh.
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
Những giải pháp nhằm phát triển khả năng sáng tạo của học sinh qua
việc học vẽ trang trí ở trường THCS lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh
Đăk Lăk

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

1. Giải pháp 1: Sử dụng dụng cụ trực quan trong tiết dạy để nâng
cao sự quan sát, sự hiểu biết và kích thích trí tưởng tượng, óc sáng tạo
của học sinh
Trong quá trình giảng dạy, mặc dù giáo viên đã cho học sinh quan sát
một số đồ dùng trực quan về họ tiết, bố cục, màu sắc, trang trí cơ bản, trang
trí ứng dụng nhưng cũng cần cho học sinh tham khảo thêm một số đồ dùng
thực tế ví dụ như: Khăn, áo, chén, bát, đĩa….để học sinh nhận thấy vẻ đẹp, sự
đơn giản hay phức tạp, màu sắc hài hòa hay rực rỡ….
Đồng thời giáo viên cũng cho học sinh xem đồ dùng trực quan do chính
giáo viên làm, tuy nhiên đồ dùng trực quan này phải luôn thay đổi, mới lạ,
độc đáo thì mới hấp dẫn trí tò mò của học sinh.
Đồ dùng trực quan trong sách giáo khoa chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho
học sinh, nếu quá lạm dụng bộ tranh này mà không có tranh, ảnh, vật dụng thì
học sinh sẽ thấy nhàm chán. Do đó giáo viên luôn phải linh hoạt, cần chú ý
sưu tầm thêm tư liệu, thường xuyên vẽ để tạo ra cái mới cho mình từ đó tác
động cho học sinh ý thức tư duy, trải nghiệm sáng tạo.
Việc sử dụng công nghệ thông tin vào mỗi tiết dạy cũng vô cùng quan
trọng, có thể vừa áp dụng công nghệ thông tin và áp dụng phương pháp giảng
dạy truyền thống để bài dạy trở nên thú vị hơn, nhưng cũng không nên quá
lạm dụng nhiều vào giáo án điện tử. Có thể cho học sinh xem một số mẫu một
số vật dụng hoặc tranh vẽ trang trí ở trên máy nhưng phần hướng dẫn cách
làm giáo viên hướng dẫn trực tiếp để học sinh nắm rõ hơn nội dung bài học.
Có thể cho học sinh xem một số bài mô hình ứng dụng trải nghiệm của
học sinh năm trước để học sinh rút kinh nghiệm và làm bài tốt hơn
Dụng cụ trực quan có tác dụng vô cùng lớn trong việc kích thích sự hiểu
biết của hoc sinh, giúp học sinh thấy rõ hơn, hiểu rõ hơn mục đích của trang
trí, yêu thích môn học và qua đó đánh giá được cách dẫn dắt hiệu quả của
giáo viên
2. Giải pháp 2: Sử dụng nhiều chất liệu trong vẽ trang trí để học
sinh thấy được sự đa dạng, sinh động trong ứng dụng thực tiễn:
Trong một số tiết dạy vẽ trang trí như: Chủ đề 1: Sơ lược mĩ thuật Việt
Nam thời đại đồ đá, đồ đồng (tiết 2: Mô phỏng họa tiết trên trống đồng Đông
Sơn); Chủ đề 2: Màu sắc (Tiết 1: Tìm hiểu về màu sắc, tiết 2: Tìm hiểu về hòa
Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

sắc); Chủ đề 4: Trang trí đường diềm và ứng dụng ( Tiết 1: Vẽ họa tiết trang
trí, tiết 2: Trang trí đường diềm, tiết 3: Trang trí đường diềm trên đồ vật); Chủ
đề 5: Tạo sản phẩm và quảng cáo trang phục (Tiết 1: Tạo nền bằng hình thức
in, tiết 2: Tạo sản phẩm thời trang, tiết 3: Thiết kế sản phẩm quảng cáo trang
phục); Chủ đề 6: Tranh tĩnh vật ( Tiết 2: Trang trí đồ vật, tiết 3: Vẽ tranh tĩnh
vật theo hình thức trang trí; Chủ đề 8: Khu nhà yêu thích ( Tiết 1: Vẽ ngôi
nhà, tiết 2: Tạo mô hình ngôi nhà, tiết 3: Tạo bối cảnh không gian cho ngôi
nhà); Chủ đề 9: Tranh chân dung ( Tiết 2: Vẽ tranh chân dung biểu cảm,Sơ
lược mĩ thuật Việt Nam thời Lý ( Tiết 2: Mô phỏng hoa văn thời Lý).
Trong một số tiết dạy như: Mô phỏng các họa tiết trên trống đồng Đông
Sơn, mô phỏng các họa tiết thời Lý, Trang trí đường diềm, trang trí đường
diềm trên đồ vật…Giáo viên hướng dẫn các em vẽ theo hình ảnh mà các em
sưu tầm, Hướng dẫn học sinh cắt, xé dán, đây là các loại chất liệu khá quen
thuộc dễ làm giúp các em sẽ thấy thích thú hơn với môn học đồng thời hiểu
được vẻ đẹp của chất liệu cắt, xé dán trong trang trí
`Một số tiết dạy khác như: Tạo sản phẩm và quảng cáo trang phục bằng
hình thức in các loại lá, hoa, con vật, các loại vỏ chai..., tạo sản phẩm thời
trang bằng nhiều loại chất liệu… cho các em mặc khi chấm bài như vậy rất
thú vị, tạo mô hình ngôi nhà và trang trí với nhiều loại chất liệu mà các em
tìm trong thực tế cuộc sống như, rơm, tre, nứa, lá dừa…Cụ thể tôi đã cho các
em làm được một số sản phẩm sau:

Tạo nền trang trí bằng hình thức in

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

Tạo sản phẩm thời trang

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

Tạo mô hình ngôi nhà

Tạo bối cảnh không gian cho ngôi nhà

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

Tạo bối cảnh không gian cho ngôi nhà

Tạo mô hình ngôi nhà bằng nhiều chất liệu

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

Trang trí đường diềm ứng dụng trên sản phẩm (Vải hoa)

Tranh tĩnh vật trang trí

Mô hình nhà bằng nhiều chất liệu giấy

Thay đổi một số loại chất liệu trong bài để học sinh tăng thêm sự hứng
thú trong khi học, tăng thêm tính tư duy, tính sáng tạo, tìm tòi cái mới cho bản
thân, giúp các em vận dụng một cách linh hoạt các quá trình: Nghe - Thấy Hiểu - Làm được - Ứng dụng thực tiễn.

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

3. Giải pháp 3: Vận dụng dụng linh hoạt các trò chơi trong việc học
vẽ trang trí để củng cố kiến thức, nâng cao hiệu quả học tập và yêu thích
môn học.
Ví dụ tôi có một số trò chơi như sau:
a. Trò chơi: “ Cắt dán tiếp sức”:
Giáo viên đưa ra nội dung tương tự bài học để các em tự cắt dán họa tiết
rồi tự trang trí lên nền nhóm mình. Nền của nhóm được dán trên bảng, mỗi
nhóm cử một thành viên cầm hồ dán đứng sẵn trên bảng, mỗi nhóm cắt họa
tiết và di chuyển lên bảng đưa cho bạn dán vào nền của nhóm sao cho phù
hợp.

b. Trò chơi “tìm hình vẽ mảng”: Giáo viên treo 4 bố cục khác nhau trên
bảng, học sinh 4 nhóm quan sát để tìm họa tiết định vẽ vào bố cục của nhóm
mình học sinh mỗi nhóm luân phiên lên bảng vẽ họa tiết đúng vào mảng hình
của nhóm mình trong thời gian 5 phút. các nhóm lưu ý mảng hình giống nhau
thì vẽ họa tiết giống nhau.

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

Tiểu kết: Việc chơi trò chơi trang trí giúp các em quên đi mệt mỏi, thấy
hứng thú hơn với môn học, tạo được không khí đoàn kết của các thành viên
trong nhóm. Đồng thời giúp các em nhớ lâu kiến thức đã học. Thông qua quá
trình trò chơi, các em thấy được cái hay của bố cục, họa tiết và màu sắc
Tiến hành thực nghiệm ở bài dạy sau:
Chủ đề 3: MÀU SẮC ( Tiết 1)
I. Mục tiêu chung: (HS cần đạt)
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về màu sắc, hòa sắc; cách vẽ tranh
- Thể hiện được hòa sắc trên bài vẽ tranh bằng nhiều hình thức.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của màu sắc để vận dụng trong học tập MT
và trong cuộc sống
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
II. Phương pháp và hình thức tổ chức
Phương pháp: Có thể vận dụng phương pháp
+ Trực quan gợi mở, luyện tập thực hành
+ Vẽ theo nhạc
Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

Hình thức tổ chức:
+ Hoạt động cá nhân
+ Hoạt động nhóm
III. Đồ dùng và phương tiện:
Chuẩn bị của GV:
- Hình minh họa phù hợp với chủ đề: Màu sắc.
+ Bảng pha màu
+ Các chất liệu màu khác nhau
- Sách Dạy Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực HS
- Thiết bị hỗ trợ âm thanh
Chuẩn bị của HS:
- Sách học mĩ thuật lớp 6
- Giấy vẽ, màu vẽ, chì, tẩy.
IV.Các hoạt động dạy - học
Đồ dùng/
Nội
dung

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Phương
tiện/ sản
phẩm của
HS

Hoạt động 1 (Tiết 1) TÌM HIỂU VỀ MÀU SẮC.
Mục tiêu ( HS cần đạt được)
- Hiểu rõ hơn kiến thức cơ bản về màu sắc.
- Trải nghiệm vẽ tranh theo nhạc
- Cảm nhận được vẻ đẹp của màu sắc để vận dụng trong vẽ tranh và trang trí

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

1.1.
- - Giáo viên cho học sinh
Màu
chơi trò chơi.
sắc
- Chia lớp thành 4 nhóm
nghe nhạc và ghi lại các
màu sắc mà nhóm nghe
được lên bảng đội nào ghi
được nhiều màu sắc đội đó
thắng.

Nhóm 1

Nhóm 2

Tr.24,25,26
sách
Học
MT lớp 6.

Nhóm 3 Nhóm 4
Gi Giáo viên giới thiệu vào
bài học
Giáo viên cho học sinh
xem màu sắc 4 buổi trong
cùng một ngày, màu sắc 4
mùa trong năm, màu sắc
có ở con vật, hoa lá.....

Màu sắc trong một ngày
? Màu sắc trong thiên
nhiên như thế nào

- Hình 3.1
tr.26sách
Học MT lớp
6.
- Giấy, màu
vẽ.

Màu sắc trong thiên nhiên
? Thế nào là màu sắc
nhân tạo

Màu sắc trong cuộc sống

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

? Màu sắc có được do đâu
? Nếu trong cuộc sống
không có màu sắc thì sẽ Màu sắc trong tranh vẽ
như thế nào
- Màu cơ bản:
- Giáo viên giới thiệu màu
cơ bản
? Màu nào gọi là màu cơ
bản? Vì sao gọi là màu cơ
bản
M - Màu nhị hợp:
Giáo viên pha trộn hai
màu đỏ và màu vàng cho
cả lớp quan sát ? Màu sắc
được pha trộn là màu gì
? Màu da cam do mấy màu
tạo ra
Giáo viên chốt ý: Màu da
cam gọi là màu nhị hợp

Đỏ

Vàng

Lam

Đỏ +
Vàng => Da
? Thế nào là màu nhị hợp
? Tương tự cho học sinh cam
pha trộn các cặp màu nhị - Do hai màu cơ bản cộng lại
hợp tiếp theo
tạo thành màu thư ba. Màu
thứ ba gọi là màu nhị hợp

Vàng +

- Màu bổ túc
- Giáo viên cho học sinh sát
vòng màu thuần sắc và
giới thiệu về màu bổ túc

Lam +

Lam

Đỏ

=> Lục

= > Tím

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

- Màu bổ túc là do hai màu
cơ bản cộng lại tạo thành
màu thứ ba màu thứ 3 bổ
túc lại cho màu gốc còn lại
Vd:
Đỏ+Vàng=>Dacam Lam
? Tương tự cho học sinh
lấy vd các cặp màu tiếp
theo theo vòng màu thuần
sắc.

Đỏ + Vàng=>Da cam 
Lam
? Công dụng của màu bổ Đỏ + Lam=> Tím Vàng
túc
Vàng + Lam=> Lục  Đỏ
-

- Màu nóng:
- Cho HS quan sát một
số bài trang trí gam
màu nóng
? Kể tên màu sắc có trong
bài
? Màu nóng có những
màu nào theo vòng thuần
sắc
? Màu nóng tạo cho chúng
ta cảm giác cho chúng ta
như thế nào.
- Màu lạnh:
- Cho HS quan sát một
số bài trang trí có sắc
màu lạnh
? Kể màu sắc có trong bài

Dùng trang trí quảng cáo, in
ấn, trang trí sách báo...

Đỏ, vàng, da cam, lá non
- Màu nóng: Tạo cảm giác
vui tươi, nhộn nhịp, ấm
nóng.....

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

? Kể tên một số màu sắc
gam màu lạnh theo vòng
thuần sắc
? Màu lạnh tạo cảm giác
thế nào
- GV chốt ý
- Màu trung tính (đỏ và
đen)
- Gv giới thiệu về cách - Màu xanh, tím, lục….
pha màu trung tính và - Màu lạnh: tạo cảm giác mát
cách dùng màu trong mẻ, lạnh lẽo, u buồn..
bài trang trí
- Hướng dẫn HS thực hành
1.2.
vẽ theo nhạc. (HĐ này có
Trải
thể tổ chức HS vẽ theo
nghiệm nhóm
- Mỗi nhóm 6 em
vẽ
- Gợi ý HS quan sát hình - Nghe nhạc và vẽ theo
tranh
3.1 sách Học MT lớp
nhac
theo
6.
nhạc
Gi
Giáo viên cho các nhóm Học sinh các nhóm trình bày
trình bày bài của nhóm lên bài của nhóm lên bảng
1.3.
bảng
Nhận
Quan sát bài các nhóm cùng
Cả lớp quan sát nhận xét
xét
nhận xét bài làm
từng bài
G Giáo viên nhận xét đánh
giá tiết học
Chuẩn bị tiết học sau
Dặn dò:Gi Giấy, bút chì, màu sắc

IV. Tính mới của giải pháp
Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

Tính mới qua đúc kết kinh nghiệm và đã có kết quả khảo nghiệm, đối
chứng
1. Những điều làm được: Sau khi sử dụng các phương pháp này trong
giảng dạy phân môn vẽ trang trí tôi thấy:
Đa số các em điều say mê trong việc tạo họa tiết lấy mẫu từ thực tế,
quen dần với mẫu do mình tạo ra, yêu thích môn học hơn, đặc biệt phân môn
vẽ trang trí đã có nhiều chuyển biến tốt
Bài trang trí của các em đa dạng hơn về họa tiết và các loại chất liệu bài
vẽ có bố cục rõ ràng, màu sắc có chính, có phụ, hài hòa
Các em hiểu được vẽ trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng
Các em thấy được vẻ đẹp của vẽ trang trí thông qua các bài vẽ trang trí
mà giáo viên giảng dạy và từ đó có ý thức quan sát thực tế, có ý thức biến cái
thực tế thành cái riêng của mình.
Các em chủ động hơn trong khi học vẽ trang trí, có tư duy sáng tạo hơn
nhờ việc rèn luyện thường xuyên và được quan sát trực tiếp từ quá trình giảng
dạy có đầu tư của giáo viên.
Những điều tôi đã làm được sau khi áp dụng giải pháp này cụ thể như
sau:
Học sinh hứng thú

159 em

Học sinh chưa hứng thú

15 em

2. Những điều chưa làm được
Một số ít học sinh còn vụng về trong việc tạo họa tiết, chưa chú ý đến
mẫu thực, chưa thực sự thấy được sự khác nhau giãu trang trí cơ bản và trang
trí ứng dụng.
Việc chuẩn bị mẫu thực ở giáo viên và học sinh đôi khi còn hạn chế
Một số ít học sinh còn ỷ lại vào bạn, vào mẫu có sẵn chưa chủ động sáng
tạo
Vẫn còn học sinh chưa đạt yêu cầu
Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

V. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:
Sáng kiến kinh nghiệm đã có kết quả khảo nghiệm, đối chứng:
Đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào phân môn vẽ trang trí mĩ thuật
trải nghiệm và sáng tạo môn mĩ thuật 6 trường THCS Lương Thế Vinh.
Kết quả học tập phân môn vẽ trang trí đã cao hơn nhiều so với trước khi
áp dụng các giải pháp. Cụ thể khảo sát trên 184 em học sinh cho thấy:
Điểm

Trước

khi

áp

Sau khi áp dụng

dụng
Đạt yêu cầu
Chưa đạt yêu cầu

177 em

183 em

7 em

1 em

Sáng kiến có tính mới đề xuất, chưa khảo nghiệm
Dự kiến hiệu quả khi đưa vào thực hiện, vận dụng giúp học sinh học tốt
hơn phân môn vẽ trang trí mĩ thuật trải nghiệm và sáng tạo
Sẽ áp dụng sáng kiến ở phân môn vẽ trang trí, đối tượng là học sinh học
môn mĩ thuật trải nghiệm và sáng tạo lớp 6.
Điều kiện để thực hiện sáng kiến là giáo viên và học sinh dạy và học
môn mĩ thuật.
Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
Nói đến trang trí là nói đến nghệ thuật bài trí, sắp đặt, trang trí làm cho
mọi sự vật cũng như con người đều trở nên đẹp và sinh động hơn. Học trang
trí giúp con người phát triển một cách toàn diện, giúp tư duy con người sáng
tạo hơn. Mỗi sự sáng tạo trong trang trí đều đem đến sự mới mẻ cho xã hội,
đồng thời sự sáng tạo trong trang trí còn thể hiện một xã hội văn minh, tiên
tiến.
Việt Nam đang trên đà phát triển không thể thiếu cái đẹp, càng không thể
thiếu những con người luôn biết tự khám phá làm mới mình và làm mới xã
hội, chính vì vậy việc học trang trí giúp các em trau dồi vốn hiểu biết xã hội,
tích lũy vốn hiểu biết đó để tư duy, sáng tạo.
Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

Trang


Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn vẽ trang trí trong trải nghiệm sáng tạo môn mĩ thuật lớp
6 tại trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana –Tỉnh Đăk Lăk

Các giải pháp trên giúp học sinh yêu thích phân môn vẽ trang trí là một
trong những tâm huyết của tôi với mong muốn giúp những thế hệ trẻ tương
lai của đất nước có một cái nhìn toàn vẹn hơn, to lớn hơn, sáng tạohơn để
luôn bắt kịp với xu hướng thời đại.
Hi vọng với chút ít kinh nghiệm của tôi và tâm huyết của tôi có thể giúp
ích một phần nào đó trong việc đổi mới phương pháp dạy học mĩ thuật trải
nghiệm và sáng tạo, cũng hi vọng bạn bè đồng nghiệp góp ý để những giải
pháp của tôi được hoàn thiện hơn.
II. Kiến nghị
Rất mong các cấp quan tâm hơn nữa đến bộ môn mĩ thuật, cần có thêm
nhiều tư liệu, tranh ảnh để tăng thêm sự hứng thú trong các tiết học. Cần có
nhiều hơn nữa các cuộc thi vẽ tranh, cung cấp nhiều hơn các dụng cụ, đồ
dùng, thiết bị cho giáo viên để nâng cao công tác giảng dạy.
Buôn Trấp, ngày 26/04/2019
Người viết

Nguyễn Thị Phỉ

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ - Trường THCS Lương Thế Vinh- Kông Ana - Đăk Lăk

TrangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×