Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS lê văn tám đạt điểm cao trong phần thi speaking môn tiếng anh

Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
Trong một xã hội hội nhập như hiện nay, Tiếng Anh là một ngôn ngữ đóng
vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp con người tiếp cận với những tiến bộ
trên thế giới và tìm kiếm cho mình những cơ hội phát triển bản thân. Để đạt
được mục tiêu này, bản thân chúng ta phải biết sử dụng Tiếng Anh một cách
thành thạo trong giao tiếp. Thấy rõ được tầm quan trọng đó, Bộ giáo dục và Đào
tạo luôn đi đầu trong việc thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện việc dạy và
học Tiếng Anh ở trường THCS, THPT, chuyển từ việc chủ yếu trang bị kiến thức
sang phát triển năng lực học sinh. Theo đề án dạy ngoại ngữ đến năm 2020 và
điều chỉnh đề án này đến năm 2025 của Bộ giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ “ Một
trong số những nhiệm vụ trọng tâm cần đạt được của giáo viên đó là học sinh có
thể sử dụng được Tiếng Anh trong giao tiếp”. Tiếp đó, ngày 29 tháng 9 năm
2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn 5333/BGDĐT-GDTrH về
việc triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực đối với
môn Tiếng Anh, trong công văn có nêu rõ: Cụ thể hóa đòi hỏi học sinh phải
giao tiếp được Tiếng Anh tại lớp, trình bày được ý tưởng của mình bằng tiếng
Anh thông qua việc đối đáp với thầy cô, bạn bè và đặc biệt là phải trình bày

được ý tưởng của mình theo từng chủ đề Speaking cho từng Unit mà các em
được học theo nội dung riêng của từng cấp độ lớp học đặc biệt là các lớp học
tiếng Anh theo chương trình SGK mới hệ 10 năm. Học sinh được kiểm tra
thường xuyên thông qua hình thức hỏi-đáp (kỹ năng nói) tối thiểu 02 lần/học
kỳ. Nói được các chỉ dẫn đơn giản sử dụng trong giao tiếp hàng ngày gắn với
các chủ đề đã học.
Ngay từ khi mới triển khai, việc kiểm tra kỹ năng Speaking đã được áp
dụng vào cuối mỗi học kì, chiếm 2/10 điểm bài kiểm tra học kì, thực tế qua quá
trình thực hiện, bản thân tôi cùng với hai giáo viên bộ môn Tiếng Anh và các em
học sinh vẫn còn nhiều lúng túng. Hình thức kiểm tra, nội dung kiến thức cần
thể hiện vẫn còn mang tính đối phó. Hầu hết các em học sinh chưa được định
hướng kĩ càng để có thể trình bày tốt các chủ đề một cách lưu loát. Qua nhiều
năm học, thấy rõ được những bất cập mà học sinh của tôi gặp phải, tôi đã không
ít lần trăn trở khi các em nói Tiếng Anh còn quá yếu, là một giáo viên dạy tiếng
Anh có nhiều tâm huyết với nghề, trong thực tế giảng dạy tại đơn vị trường
THCS Lê Văn Tám, tôi đã tìm cách để hỗ trợ học sinh của mình, làm sao để các
em có thể đạt điểm số cao cho cột điểm Speaking, đặc biệt là việc hình thành
cho các em kỹ năng trình bày topic theo từng chủ đề của từng Unit mà các em
được học qua. Sau đây tôi xin trình bày lại những ý tưởng mà tôi đã áp dụng và
đã đem lại hiệu quả, đề tài mang tên: Một số giải pháp giúp học sinh trường
THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong phần thi Speaking – Môn Tiếng
Anh.

1


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh

II. Mục đích nghiên cứu:
Qua đề tài nghiên cứu này, tôi mong muốn học sinh của mình sẽ đạt được
những tiến bộ sau:
- Cải thiện được điểm phần thi Speaking
- Giới thiệu lưu loát về bản thân mình bằng Tiếng Anh.
- Trình bày tốt các chủ đề (topic) theo từng Unit bài học.
- Phản ứng nhanh trước các câu hỏi bằng Tiếng Anh.
- Hình thành tốt kỹ năng giao tiếp, mạnh dạn, tự tin nói Tiếng Anh trước
đám đông hoặc chủ động bắt chuyện với người nước ngoài.
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận của vấn đề


Ngày 29 tháng 9 năm 2014, Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn
số 5333/ BGDĐT-GDTrH về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng
phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học
Căn cứ Điều 7 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và
học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TTBGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hình thức
đánh giá bao gồm kiểm tra bằng hỏi-đáp, kiểm tra viết, kiểm tra thực hành.
Việc kiểm tra, đánh giá được tiến hành thông qua các hình thức khác nhau
như: định lượng (cho điểm), định tính (nhận xét, xếp loại), kết hợp đánh giá của
giáo viên, đánh giá lẫn nhau và tự đánh giá của học sinh. Các loại hình kiểm tra,
đánh giá cần phù hợp với phương pháp dạy và học được áp dụng trong lớp học,
bao gồm kiểm tra nói (đối thoại, độc thoại).
Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai
đoạn 2008-2020" Mục tiêu của đề án là đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại
ngữ trong các trường của Việt Nam với mục đích "đến năm 2020, đa số thanh
niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại
ngữ sử dụng độc lập, tự tin giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội
nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa, biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người
dân Việt Nam".
Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 về phê duyệt điều chỉnh,
bổ sung đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn
2017 – 2025.
Nghe, nói, đọc, viết là 4 kỹ năng quan trọng trong tiếng Anh. Theo đó,
nghe, đọc là 2 kỹ năng cơ bản, còn nói và viết là 2 kỹ năng nâng cao. Kỹ năng

2


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh
Speaking, bao gồm các yếu tố: phát âm, sự trôi chảy và mạch lạc, ngữ pháp, từ
vựng và cả tốc độ nói.
Thông thường, việc kiểm tra kỹ năng Speaking do các trường tự xây
dựng kế hoạch và tổ chức thi vào các buổi riêng biệt. Đối với trường tôi, tôi lên
kế hoạch xây dựng phần thi Speaking gồm có ba phần chính cho mỗi khối lớp:
Phần 1(3 phút): Giới thiệu bản thân.
Phần 2 (5 phút): Học sinh trình bày chủ đề đã bốc thăm.
Phần 3 (2 phút ): Giáo viên đặt các câu hỏi liên quan đến những nội dung
trong các chủ đề học sinh vừa trình bày.
II. Thực trạng vấn đề:
Ngay từ khi Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai công văn số 5333/
BGDĐT-GDTrH, tôi bắt đầu xây dựng kế hoạch cho phần thi Speaking. Năm
học 2015-2016, tôi được phân công dạy khối lớp 7, 9. Tôi định hướng rõ các
phần thi cho học sinh, yêu cầu các em chuẩn bị tốt ngay từ đầu năm học để đến
cuối kỳ, các em sẽ dễ dàng tiếp cận với hình thức kiểm tra mới này. Tôi thiết
nghĩ học sinh có đủ khả năng để tự xây dựng cho mình một đoạn văn ngắn (5
đến 7 dòng) về giới thiệu bản thân. Với các chủ đề (topic) liên quan đến nội
dung của từng Unit, tôi cho trước các chủ đề (mỗi khối khoảng 5 chủ đề) và yêu
cầu các em tự soạn. Với các em học sinh khá, giỏi, các em hoàn thành rất tốt,
các em soạn sẵn và nhờ tôi chỉnh sửa. Tất nhiên phần thi nói của các em được
điểm cao so với các em còn lại. Nhưng con số này chỉ chiếm 1/3 so với tổng số
học sinh của mỗi khối. Với những học sinh trung bình, yếu kém, các em dường
như không thể nói, thậm chí giới thiệu sơ qua về bản thân mình.
Kết quả kiểm tra Speaking lần đầu lớp 7A2 – HKI (năm học 2015-2016)

ST
T

Họ và tên lót

Tên

Điểm

Xếp
loại

1

Huỳnh Công Chi

Bảo

1,5

K

2

Võ Thị

Bông

2

G

3

Lê Thị

Chín

1,5

K

4

Lê Thị Mỹ

Duyên

0,5

TB

5

Nguyễn Văn

Dương

0,25

Y

6

Huỳnh Tấn

Đạt

1,25

K

7

Nguyễn Thị Phương

Đông

0,75

TB

3

Ghi chú


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh

8

Nguyễn Đình

Hậu

0,5

TB

9

Đinh Thị Mỹ

Hoa

0,5

TB

10

Nguyễn Thị Thu

Hoa

0,25

Y

11

Nguyễn Nhật

Huỳnh

0,75

TB

12

Lê Thị

Lệ

0,75

TB

13

Trần Thị

Lệ

0,75

TB

14

Trần Thị Quỳnh0,25

Y

15

Trần Thị

Liên

0,75

TB

16

Trương Thị Thuỳ

Linh

0,25

Y

17

Trần Ngọc Hoàng

Long

2

G

18

Phan Thị

Ngân

0,25

Y

19

Lê Tấn Thanh

Ngọc

2

G

20

Trần Thành

Nhân

0,25

Y

21

Nguyễn Hữu

Nhựt

1,5

K

22

Huỳnh Thị Kim

Oanh

2

G

23

Đòan Thị Như

Phượng

0,75

TB

24

Lê Kim Long

Phương

0,25

Y

25

Lý Thị Lệ

Phương

0,75

TB

26

Trần Công

Quốc

0,5

TB

27

Bùi Thị Thu

Sương

2

G

28

Bùi Thị Hồng

Thắm

0,25

Y

29

Đặng Thị Thu

Thuỳ

0,5

TB

30

Nguyễn Thị Thu

Thùy

0,75

TB

31

Nguyễn Thị

Thương

0,75

TB

4


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh

32

Lê Thị

Trang

1,5

K

33

Nguyễn Thị Thanh

Trinh

0,5

TB

34

Phạm Thị

Truyền

1,25

K

35

Bùi Thị Thúy

Vân

0,75

TB

36

Võ Thị

Yến

1,75

K

37

Nguyễn Văn

Thái

0,75

TB

Tỉ lệ:
Điểm

Xếp loại

Số lượng

Tỉ lệ (%)

=2

Giỏi

5

13,5 %

>=1

Khá

7

18,9 %

>=0.5

Trung bình

17

46 %

<0.5

Yếu

8

21,6 %

Kết quả trên phản ánh khả năng nói Tiếng Anh của các em là còn yếu do
chưa được giáo viên định hướng một cách chi tiết, cụ thể các phần của một bài
nói.
Sang năm học 2016-2017, tôi được phân công dạy khối 6,8, rút kình
nghiệm so với năm học trước, phần giới thiệu bản thân tôi định hướng sẵn cho
các em, hầu hết các em đã biết giới thiệu đôi nét về mình, như tên, tuổi, khối lớp
học, số thành viên trong gia đình, sở thích….Riêng các chủ đề (topic) để bốc
thăm, thấy rõ những khó khăn mà các em học sinh của mình đang gặp phải,
ngay từ đầu năm học, tôi bắt đầu hỗ trợ các em nhiều hơn, tôi giúp các em hình
thành ý tưởng và cung cấp các từ vựng cần thiết để các em có những bài nói về
các topic một cách hoàn chỉnh. Với sự nổ lực của cả cô và trò, kết quả kiểm tra
nói cuối kì đã được cải thiện và là phần thưởng xứng đáng cho những nổ lực
trên.
Điểm Speaking lớp 8A2 cuối HKII (năm học 2016-2017)
ST
T

Điểm
Họ và tên lót

Tên

Ghi chú
Xếp loại

1

Huỳnh Công Chi

Bảo

1,25

K

2

Võ Thị

Bông

1,5

K

5


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh

0,75

TB

Duyên

2

G

Nguyễn Văn

Dương

1,75

K

6

Huỳnh Tấn

Đạt

1,5

K

7

Nguyễn Thị Phương

Đông

1,75

K

8

Nguyễn Đình

Hậu

1,5

K

9

Đinh Thị Mỹ

Hoa

2

G

10

Nguyễn Thị Thu

Hoa

0,5

TB

11

Nguyễn Nhật

Huỳnh

1,25

K

12

Lê Thị

Lệ

0,75

TB

13

Trần Thị

Lệ

2

G

14

Trần Thị Quỳnh1,75

K

15

Trần Thị

Liên

1,5

K

16

Trương Thị Thuỳ

Linh

1,5

K

17

Trần Ngọc Hoàng

Long

2

G

18

Phan Thị

Ngân

1,5

K

19

Lê Tấn Thanh

Ngọc

2

G

20

Trần Thành

Nhân

1,75

K

21

Nguyễn Hữu

Nhựt

1,75

K

22

Huỳnh Thị Kim

Oanh

2

G

23

Đòan Thị Như

Phượng

0,75

TB

24

Lê Kim Long

Phương

1,75

K

25

Lý Thị Lệ

Phương

1,5

K

26

Trần Công

Quốc

1,5

K

3

Lê Thị

Chín

4

Lê Thị Mỹ

5

6


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh

27

Bùi Thị Thu

Sương

2

G

28

Bùi Thị Hồng

Thắm

1,75

K

29

Đặng Thị Thu

Thuỳ

1,75

K

30

Nguyễn Thị Thu

Thùy

0,75

TB

31

Nguyễn Thị

Thương

0,5

TB

32

Lê Thị

Trang

0,75

TB

33

Nguyễn Thị Thanh

Trinh

1,75

K

34

Phạm Thị

Truyền

1,5

K

35

Bùi Thị Thúy

Vân

2

G

36

Võ Thị

Yến

0,75

TB

37

Nguyễn Văn

Thái

0,75

TB

Tỉ lệ:
Điểm

Xếp loại

Số lượng

Tỉ lệ (%)

=2

Giỏi

8

21,6 %

>=1

Khá

20

54,1 %

>=0.5

Trung bình

9

24,3 %

<0.5

Yếu

0

0

III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
1. Xây dựng kế hoạch cho phần thi Speaking ngay từ đầu mỗi năm
học và phổ biến triển khai đến các em học sinh.
Nếu như các em đạt 10 điểm cho một bài kiểm tra định kì với các nội
dung: Listening, Language contents, Writing, Reading thì với 2 bài kiểm tra học
kì, phần Speaking được bổ sung vào và chiếm 02 trên tổng số 10 điểm toàn bài.
Khi học sinh biết trước các phần thi, các em sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị
ngay từ đầu năm học. Dưới đây là các nội dung nằm trong kế hoạch xây dựng
cho phần thi nói được áp dụng tại trường THCS Lê Văn Tám.
Các phần thi bao gồm:
7


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh
Phần 1(3 phút): Giới thiệu bản thân.
Phần 2 (5 phút): Học sinh trình bày chủ đề đã bốc thăm.
Phần 3 (2 phút ): Giáo viên đặt các câu hỏi liên quan đến những nội dung
trong các chủ đề học sinh vừa trình bày.
Phiếu chấm điểm

PHIẾU KIỂM TRA
Kĩ năng nói môn Tiếng Anh học kì …. Năm học 201..-201..
Lớp ……………..
Content
Order

Names

Personal
information

Topic

Total
(1m)

(0,5m)

1

Trần Thị Hoài An

2

Mai Văn B

Interview

Notice

(0,5m)

Cách thức tổ chức phần thi nói
- Tổ chức thi một buổi thi riêng biệt (02 lớp/1 buổi)
- Giáo viên gọi lần lượt 4 học sinh (2 cặp) vào phòng thi cùng một lúc.
- Các em được bốc thăm phần chủ đề (topic) trước để xuống ghế ngồi
chuẩn bị trong vòng 2 phút
- Sau đó giáo viên gọi lần lượt các cặp lên thi, cặp nào xong ra ngoài sẽ có
cặp khác vào thay thế cho đến hết.
2. Tạo thói quen nói Tiếng Anh cho học sinh
Để giúp các em hình thành được thói quen sử dụng Tiếng Anh, tôi đưa ra
các ngôn ngữ lớp học (Classroom Language) và yêu cầu các em sử dụng chúng
càng nhiều càng tốt trong các tiết học Tiếng Anh. Một số mẫu câu thường được
học sinh sử dụng như sau:
Good morning/afternoon. How are you today?
How is everything?
What’s new?
8


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh
Have you done your homework?
Let’s play a game now, shall we?
Can you spell it?
Can I clean the board?
Can you help me, please?
Could you pass me a pen?
Could you do me a favor?
Shall we play the game?
May I go out to drink water?
May I go out?
May I come in?
May I hand in the paper?
Can I put this in the bin?
I agree/ I disagree.
I don’t understand. Could you repeat that, please?
I am sorry, I’m late.
It’s my turn.
Giải pháp này giúp các em thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng
Tiếng Anh khi học. Hình thành cho các em thói quen nói Tiếng Anh. Đồng thời
tạo phản xạ tốt cho các em trong quá trình giao tiếp.
3. Lồng ghép các chủ đề (topic) vào phần mở rộng, củng cố các tiết
dạy
Ở giai đoạn mở rộng hoạt động hoặc củng cố nội dung kiến thức vừa học,
tương ứng với nội dung của từng Unit, tôi cho một chủ đề (topic) và yêu cầu các
em hoạt động cá nhân hoặc thảo luận theo cặp, nhóm. Các em đưa ra quan điểm
của mình đồng thời trình bày trước lớp các ý tưởng vừa được hình thành, nhờ đó
các em có cơ hội thực hành nói nhiều hơn và được chỉnh sữa lỗi phát âm, cách
dùng từ, đặt câu. Tạo điều kiện cho các em chuẩn bị tốt cho phần thi Speaking
cuối mỗi học kì.
Ví dụ: Tiếng anh 8 – Unit 8: Country Life And City Life – Lesson 2:
Speak
Teacher’s and students’ activities

Content

Post speaking

9


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh

T: have Ss work in groups of four
Ss: work in groups
T: let Ss discuss the topic

Discussion
Which one do you prefer – country life
or city life?

Ss: discuss
T: assist if necessary
Each representative of each group
presents the answer in front of class
T: give feedback and summarize
Ví dụ: Tiếng anh 9 – Unit 4: Learning A Foreign Language – Lesson 3:
Listen
Teacher’s and students’ activities

Content

Post listening
T: have Ss work in pairs
Ss: work in pairs

Discussion
Why should we learn English?

T: let Ss discuss the topic
Ss: discuss
T: assist if necessary
Each pair presents the answer in front
of class
T: give feedback and summarize
Ví dụ: Tiếng anh 7 – Unit 4: At School – Lesson 2: A4+A5
Teacher’s and students’ activities

Content

Production
T: have Ss work individually
Ss: work individually

Topic
Talk about your favorite subject at
school.

T: assist if necessary
T: call on some Ss to present the
answer in front of class
Ss: present the answer in front of class
T: give feedback and summarize

10


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh
4. Đưa hình thức kiểm tra nói vào phần kiểm tra lấy điểm thường
xuyên.
Với tiêu chí “ Practice makes perfect”, giúp các em có nhiều cơ hội để luyện
tập, tôi đưa phần Speaking vào các bài kiểm tra thường xuyên, theo hình thức lấy
điểm miệng hoặc 15 phút. Điều này góp phần làm cho các em thấy rõ tầm quan
trọng của kỹ năng Speaking trong kiểm tra, đánh giá. Riêng với những bài nói chưa
hoàn chỉnh, các em sẽ được giáo viên chỉnh sửa và định hướng kĩ hơn.
5. Luôn động viên, tán thưởng khi các em nói Tiếng Anh
Trong một số trường hợp, dù các em nói sai, phát âm chưa chính xác, cách
đặt câu, dùng từ chưa hợp lí hoặc chỉ nói được một câu đơn giản thì giáo viên
cũng nên tuyên dương khả năng nói Tiếng Anh của các em vì trong giao tiếp,
người nghe vẫn có thể hiểu được nội dung người nói trình bày, dù không đúng
cấu trúc. Sau đó, giáo viên sẽ giúp các em hoàn thiện phần nội dung và phát âm
để phần nói trở nên hoàn chỉnh hơn.
6. Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt các phần trong một bài thi nói.
Đây được xem là bước quan trọng nhất và là nội dung tôi muốn nhấn
mạnh trong đề tài nghiên cứu của mình.
6.1. Phần 1(3 phút): Giới thiệu bản thân.
Với bài giới thiệu bản thân (talk about yourself), tôi cung cấp cho các em
một dàn ý và yêu cầu các em tự điền thông tin vào. Ở phần này thời gian quy
định là 3 phút nên các em sẽ chọn lọc các thông tin cần nói để đảm bảo thời gian
và có sự khác nhau.
Bài mẫu
Hi, my name’s (Hoa)
Let’s me introduce to you something about myself.
I’m from (Viet Nam) (country)
I live in (Binh Hoa commune) (town/city)
I’m (14) years old.
I’m in (grade 8, class 8A1 of Le Van Tam) secondary school.
My birthday is on (25th October)
I have (long black hair and brown eyes) (hair and eye colour)
I am (1 meter 52 centimeters and 45 kilograms) (height/weight)
My favourite sport is (badminton)
There are (4) people in my family.
They are (my parents, my elder sister and me).
11


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh

My favourite food is (chicken).
In my free time, I often (play games and watch TV).
Today, I am so happy to be here. Thanks for your listening.
Với các em học sinh khá, giỏi bộ môn, việc đưa ra dàn ý như trên quả thật
là không cần thiết vì bản thân các em đã tự định hình và xây dựng cho mình một
bài giới thiệu về bản thân riêng. Nhưng với các em học sinh trung bình, yếu kém
bộ môn, tôi nhận thấy rằng khi cho mẫu dàn ý như trên, học sinh của mình hoàn
thành phần kiểm tra tốt hơn hẳn. Nếu ở lớp 6, các em làm tốt phần này thì khi
lên các lớp 7, 8, 9, các em chỉ cần thay đổi một số thông tin (năm sinh, lớp học,
chiều cao, cân nặng….) là đã có ngay một bài tủ giới thiệu về bản thân mình.
Nhờ đó các em sẽ có nhiều thời gian để luyện tập các phần còn lại.
6.2. Phần 2 (5 phút): Học sinh trình bày chủ đề đã bốc thăm.
Với các chủ đề (topic) theo mỗi Unit, tôi hướng dẫn học sinh theo các
bước sau:
6.2.1. Xác định nội dung sẽ nói trong mỗi topic
Đây là bước đệm giúp các em xây dựng ý tưởng cho bài nói của mình.
Khi cho một chủ đề nói, tôi yêu cầu các em hoạt động theo nhóm trong thời gian
3 phút để định hình nội dung mình sẽ trình bày. Lúc này tôi hướng dẫn các nhóm
đặt ra các câu hỏi xoay quanh chủ đề. Sau khi thảo luận xong, các nhóm sẽ trình
bày các câu hỏi trước lớp và trao đổi sản phẩm cho nhau. Sau đó giáo viên sẽ là
người chỉnh sửa, tổng hợp các ý kiến đồng thời định hướng cho học sinh các
bước tiếp theo.
Ví dụ: Trong chương trình Tiếng Anh 6
Topic: Talk about your family
1. How many people are there in your family?
2. What does your father do? How old is he?
3. What does your mother do? How old is she?
4. Where does your mother/father work?
5. Do you love your family?
Ví dụ: Trong chương trình Tiếng Anh 7
Topic: Talk about your hobbies
1. What do you like doing in your free time?
2. Do you like watching TV? What kind of programs do you like?
3. Where do you usually stay at the weekend?
4. How often do you read a book?
12


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh
5. Do you prefer playing games to listening to music?
Ví dụ: Trong chương trình Tiếng Anh 8
Topic: Talk about your best friend
1. What is your best friend’s name?
2. How long have you been together?
3. How old is he/she?
4. Where does he/she live?
5. What is she/he like?
6. What are her/his favorite hobbies?
7. Do you go to school with her/him everyday?
8. What do you and your friend do together in your free time?
Ví dụ: Trong chương trình Tiếng Anh 9
Topic: Talk about life in the countryside
1. Where is your hometown?
2. What is the weather like?
3. What is the air like?
4. What are the differences between the countryside and the city?
5. What things do you like best in the countryside?
6. Tell some changes about life in the countryside.

13


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh

Các em học sinh lớp 8 đang thảo luận

Các em học sinh lớp 6 đang thảo luận

6.2.2. Xây dựng bố cục cho bài nói

14


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh
Để có được một bài nói hoàn chỉnh, các em cần phải xác định được những
phần cần thiết tạo nên một bài nói hoàn chỉnh. Vì thế, tôi xây dựng cho các em
bố cục của bài nói gồm các phần sau:
Introduction
Opening
Body
Closing
Vậy ở mỗi phần các em sẽ trình bày những gì ?
- Introduction: Đây là phần giới thiệu sơ lược về tên và chủ đề nói
Thông thường ở phần này, tôi định hướng chung cho tất cả các em học
sinh các mẫu câu giới thiệu quen thuộc, đơn giản, dễ nhớ và nó được áp dụng
cho tất cả các chủ đề. Dĩ nhiên với các em học sinh khá, giỏi, các em có thể chủ
động tham khảo thêm nhiều cách hay từ nhiều nguồn thông tin khác nhau như
anh chị, thầy cô, Google…
Hello everyone/ everybody. My name is………..Now I would like to talk
about my topic.
Good morning/afternoon everyone. My name is………..Now I would like
to talk about (my best friend)
Hello everyone/ everybody. I am………..Now I would like to tell you
something about (my neighborhood)
- Opening: Đây là phần cho người nghe cái nhìn chung nhất về chủ đề
các em sắp trình bày. Phần này chỉ cần 2 câu đã có thể giúp các em mở ra ý
tưởng cần trình bày trong phần Body.
Ví dụ: Tiếng anh 7
Topic: Talk about your hobbies
For me, there are many activities you can do in your free time such as
listening to music, reading, playing sports, watching TV… but I like reading
books and playing badminton best with some reasons below.
Ví dụ: Tiếng anh 8
Topic: Do you prefer the country or the city? Why?
Frankly speaking, I like living in the country better than living in the city.
There are some reasons why I like it.
- Body: Đây chính là phần quan trọng nhất để giành điểm cao cho bài
kiểm tra nói.
Nếu các em trả lời được các câu hỏi ở mục 6.2.1, xác định nội dung sẽ nói
trong mỗi topic thì phần này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên để làm được
15


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh
điều đó, đòi hỏi các em phải có vốn từ vựng phong phú theo từng chủ đề, biết
cách sử dụng các liên từ (từ nối) kèm theo giúp bài nói trở nên mạch lạc, trôi
chảy và hoàn chỉnh. Vì thế tôi chú trọng vào những việc sau:
+ Thứ nhất, cung cấp từ vựng để các em có thể gắn kết các từ vựng lại
thành lời nói
Việc cung cấp từ vựng cho các em ứng với mỗi chủ đề (topic) được tôi
thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, trong số đó việc tổ chức các trò chơi ngôn
ngữ ở phần Warm – up, ví dụ như trò Network, Brainstorming, Bingo, Kim’s
game, Cool pair matching, Smart Monkey…..được sử dụng có hiệu quả nhất,
không chỉ giúp các em nhớ từ vựng một cách chủ động và lâu dài mà còn góp
phần làm tăng hứng thứ học tập cho các em.
Ví dụ: Tiếng anh lớp 8, 9 - Brainstorming
Topic: Talk about best friend or pen pal friend
Rule of game
- Students work in four teams
- Students think of vocabulary relating to the topic
- Each team writes down their answers on the board.
- T gives remarks and gives more words
thin
short

Apperance

pretty

overweight

tall
beautiful

kind
sociable

Characteristic

humorous

easy- going

out-going
talkative

16


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh

2 em học sinh lớp 8 đang tham gia trò chơi Brainstorming

Ví dụ: Tiếng anh 7 – Bingo
Topic: Talk about your after - school activities
Rule of game:
- T presents some after - school activities
Play games/play badminton/skip/watch Tv/ listen to music/play marbles…
- Students repeat all the words
- Students choose 4 or 5 words form the list above to write down on their
small pieces of paper
- Teacher reads the words in random
- Students circle the words they have in their paper
- The winner is a person who has all the words circled

17


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh

Các em học sinh lớp 7 đang tham gia trò Bingo

+ Thứ hai, tôi cung cấp cho các em các liên từ cần thiết, giúp liên kết các
ý lại với nhau làm cho bài nói của các em trở nên logic và hoàn chỉnh.
Những liên từ phổ biến được sử dụng bao gồm:
Đưa ra ý kiến cá nhân
In my opinion
From my point of view
For me
Personally, I think…

Đưa ra nguyên nhân

Liệt kê ý tưởng

Thêm thông
tin

Đưa ra ý tưởng
trái ngược

First/ First of And
all/ Firstly
As well as
Second/
Moreover
Secondly
In addition
Third/Thirdly
Besides
Finally
Furthermore
Next/Then/Afte
r that

But

Đưa ra hệ quả

Tổng kết ý

Đối chiếu

However
Otherwise

Because/Because of

So

Although

In conclusion

Since

Therfore

Even though

To sum up

Whereas

In whole

However

In short

As

Otherwise
Ví dụ: Trích một số bài nói
18


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh
In my opinion, living in the countryside is much better than living in the
city because of the following reasons
Personally, students should wear uniforms because it will help them
perform better at school and it won’t take them much time to decide what to
wear for the next day.
My favortive food is fried chicken because It is jummy and gives me
energy. Moreover, I enjoy eating ice-cream in hot weather since it makes me
cool and relaxed.
In conclusion, we can’t deny that Internet brings us a lot of benefits but
spending too much time surfing the internet can cause some negative effects.
+ Thứ ba, hướng dẫn các em đa dạng các cấu trúc câu. Đây là bước giúp
bài nói trở nên không nhàm chán, tăng cường khả năng sử dụng ngôn ngữ cho
các em
Ở thời điểm đầu, có em sẽ áp dụng máy móc những câu trúc câu mà giáo
viên cung cấp, ví dụ khi nói về sở thích (hobbies) hay thức ăn yêu thích (favorite
food), các em đều dùng cấu trúc I like (I like playing soccer/ I like chicken).
Thấy rõ được điều này, tôi cung cấp cho các em các cấu trúc tương đương, theo
thời gian sử dụng và được rèn luyện thường xuyên, kết quả các em đã biết lựa
chọn riêng cho mình những mẫu câu thích hợp để trình bày vấn đề cần nói trong
mỗi chủ đề Speaking. Thay vì nói I like…..thì giờ các em có thể nói như sau:
- My hooby is playing soccer.
- My interest is playing soccer.
- My favorite thing to do in my free time is playing soccer.
- I love eating chicken
- I enjoy eating chicken
- I am interested in eating chicken
- I am fond of studying English
- English is one of my favourite subjects
Một số ví dụ khác
- I like living in the countryside better than living in the city.
= Living in the countryside is much better than living in the city.
There are many people go to the cities
=There are a lot of people rush to the big cities
Như vậy, việc rèn luyện cho các em hiểu cấu trúc câu trong tiếng Anh và
áp dụng cấu trúc câu vào trình bày vấn đề trong Speaking là rất quan trọng và nó

19


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh
sẽ quyết định sự thành công và sự khác biệt của mỗi học sinh trong việc học
tiếng Anh.
- Closing: Đây là phần chốt lại vấn đề được trình bày xuyên suốt từ đầu
của một bài Speaking. Ở phần này, tôi khuyến khích các em, sử dụng các mẫu
câu khác với phần Opening kết hợp với các liên từ đã được cung cấp để tổng kết
lại vấn đề cấn nói.
Ví dụ: Topic: Talk about your favorite festival (Tiếng Anh 8)
Opening: From my point of view, I am interested in the Buon Ma Thuot
Coffee Festival because of the following reasons.
Closing: To sum up, the Buon Ma Thuot Coffee Festival is my favorite
festival of a year. That’s the end of my presentation. Thanks for listening.
Ví dụ: Topic: Talk about your favorite season (Tiếng anh 6)
Opening: Personally, I love all the seasons but I think my favourite
season is Spring.
Closing: In conclusion, spring is the most beautiful season of the year.
That’s the end of my presentation. Thanks for your attention.
Một số bài soạn để nói của các em học sinh

20


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh

Phần 3 (2 phút ): Giáo viên đặt các câu hỏi liên quan đến những nội
dung trong các chủ đề học sinh vừa trình bày.
Các câu hỏi ở đây xoay quanh vào nội dung bài nói các em vừa trình bày.
Khi tham gia thảo luận nhóm, xác định các nội dung của bài, các em sẽ liệt kê ra
các câu hỏi để xây dựng ý tưởng, nhờ vậy các em sẽ dễ dàng trả lời khi giáo viên
đặt ra các câu hỏi.
Ngoài ra, tôi hay tổ chức các hoạt động mở rộng như cho các em bốc
thăm các câu hỏi đã được tôi soạn ra rồi cắt bỏ vào một chiếc hộp, sau đó cho
các em bốc thăm câu hỏi để trả lời, tôi khuyến khích thưởng cho các em các
điểm cộng vào điểm kiểm tra 15 phút hoặc điểm miệng. Tôi nhận thấy rằng học
sinh của mình rất háo hứng với hoạt động này, nó giúp cho các em phản ứng
nhanh nhạy hơn và trả lời tương đối tốt phần hội thoại mở rộng với giáo viên.
Một số câu hỏi đơn giản như:
Do you have any brothers or sisters?
Where do you live?
How did you get there?
What’s your phone number?
21


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh
What’s your email address?
When is your birthday?
What do you usually do on your birthday?
What’s your favourite kind of music? Which bands do you like?
What’s your favourite day of the week? Why?
What’s your favourite month of the year? Why?
What’s your favourite food?
What’s your favourite drink?
IV. Tính mới của giải pháp
Tôi nhận thấy sáng kiến kinh nghiệm của mình là một đề tài mới. Khi gõ
tên đề tài hoặc các từ khóa liên quan đến đề tài, tôi chỉ thấy các đề tài khác liên
quan đến kĩ năng nói như: Rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh lớp 6, 7 hoặc
Nâng cao hiệu quả giờ dạy Speak….
Qua tham khảo các sáng kiến kinh nghiệm trên, tôi thấy sáng kiến kinh
nghiệm của mình đã đưa vào được những giải pháp mới hỗ trợ cho học sinh rất
nhiều trong phần kiểm tra kỹ năng nói, hướng dẫn các em hình thành ý tưởng và
trình bày tốt một chủ đề (topic) theo từng Unit đã học.
Tôi đã trình bày cụ thể các bước tiến hành, làm như thế nào để hiệu quả
hơn, sáng tạo hơn và đưa ra những ví dụ cụ thể để minh chứng cho các biện
pháp đó.
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm của tôi rất gần gũi với học sinh, phù hợp
với mọi đối tượng học sinh trong trường và có thể nhân rộng đến các trường
khác.
V. Hiệu quả SKKN
Sau khi các giải pháp của tôi được áp dụng vào giảng dạy tại trường
THCS Lê Văn Tám, nó đã hỗ trợ rất nhiều cho học sinh của tôi trong phần thi
nói. Học sinh không còn quá căng thẳng trước mỗi đợt thi. Nhiều em đã biết xây
dựng được các ý tưởng, biết bắt đầu chủ đề ra sao và kết thúc vấn đề sao cho
hợp lí và cách thức nói như thế nào cho logic, trôi chảy. Các em có nhiều thời
gian để luyện phát âm cho thật hay và chính xác.
Năm học 2018 - 2019, bằng việc áp dụng các giải pháp trên, kết quả
phần kiểm tra nói của các lớp tôi dạy cuối học kì I được thể hiện như sau:
Lớp

Sĩ số

Giỏi

%

Khá

%

Trung
Bình

%

Yếu

%

8a1

35

12

34,3

18

51,

5

14,3

0

0

22


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh

4
8a2

37

9

24,3

22

59,
5

6

16,2

0

0

8a3

33

9

27,3

15

45,
4

9

27,3

0

0

(Có danh sách học sinh cụ thể kèm theo ở phụ lục)
Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
Từ trước đến nay, việc dạy và học Tiếng Anh luôn được Bộ Giáo dục và
Đào tạo quan tâm trước hết và là môn học đi đầu trong đổi mới. Tuy nhiên đây
là một môn học khó đối với nhiều em học sinh nhất là kỹ năng nói. Nhiều em
trãi qua một thời gian dài học Tiếng Anh nhưng không thể giới thiệu được bản
thân mình hay trình bày ngắn gọn một chủ đề. Hơn nữa, các em rất ngại nói, sợ
sai và thiếu tự tin trong giao tiếp. Với các em học sinh trường THCS Lê Văn
Tám, hầu hết các em là con em gia đình thuần nông, điều kiện kinh tế còn gặp
nhiều khó khăn, chưa được quan tâm đúng mức cùng với ảnh hưởng của tiếng
địa phương nên việc học Tiếng Anh vẫn còn nhiều hạn chế. Đây chính là nổi băn
khăn lớn nhất của tôi khi tôi cũng là con em ở địa phương. Vì thế, bản thân tôi
luôn cố gắng hết sức để nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh tại trường.
Với những giải pháp nhằm cải thiện chất lượng cho phần thi Speaking được đề
cập ở trên, tôi nhận thấy rằng chúng đã giúp ích rất nhiều cho học sinh của tôi
trong các phần thi nói, các em trở nên yêu thích bộ môn và hoạt động tích cực
hơn trong các hoạt động.
Tất cả những điều này là yếu tố rất quan trọng nhằm góp phần nâng cao
chất lượng, hiệu quả của việc dạy và học Tiếng Anh trong huyện Krông Ana nói
chung và trong trường THCS Lê Văn Tám nói riêng.
II. Kiến nghị
Tôi xin đề xuất một số ý kiến sau:
Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng phòng chức năng riêng dành cho việc dạy và học bộ môn
Tiếng Anh tại mỗi trường THCS để trong quá trình hoạt động phát triển kĩ năng
giao tiếp không ảnh hưởng đến các lớp khác.
- Triển khai các chuyên đề về phương pháp dạy kĩ năng nói, cách thức tổ
chức hoạt động nhằm phát huy khả năng giao tiếp cho học sinh.
Đối với giáo viên giảng dạy bộ môn Tiếng Anh

23


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh
- Chủ động nghiên cứu học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, rèn
luyện phát âm, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực.
- Luôn động viên các em sử dụng Tiếng Anh trong lớp học, khen ngợi
sựu tiến bộ, không chỉ trích điểm yếu, giọng địa phương để các em tự tin khi nói
Tiếng Anh.
Trên đây là toàn bộ nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm mà bản thân
tôi đã nghiên cứu và thực nghiệm tại trường THCS Lê Văn Tám. Rất mong được
các đồng nghiệp góp ý để bài sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện hơn. Đồng thời
tôi mong rằng với chút ít về kinh nghiệm của mình có thể góp phần nhỏ trong
việc giảng dạy để nâng cao chất lượng bộ môn.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Bình Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2019
Người viết

Lê Thị Thu Hà

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ....
..................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
(Ký tên, đóng dấu)

24


Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Lê Văn Tám đạt điểm cao trong
phần thi Speaking - Môn Tiếng Anh

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ....
..................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
(Ký tên, đóng dấu)

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×