Tải bản đầy đủ

giáo án u ư chủ điểm nghề nghiệp

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH HÒA

TRƯỜNG MẦM NON NINH AN

HỘI THI GIÁO VIÊN MẦM NON DẠY GIỎI
CẤP THỊ XÃ - NĂM HỌC 2019-2020

Chủ đề : Nghề nghiệp
Đề tài
: Bé với chữ cái u - ư
Lĩnh vực : Phát triển ngôn ngữ
Độ tuổi : 5 - 6 tuổi
Số trẻ
: 24 trẻ
Ngày dạy : 17/12/2019
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Minh Ngọc

Ninh Hòa, tháng 12 năm 2019


I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái u , ư;
- Phát âm đúng, rõ ràng chữ cái u –ư; so sánh phân biệt 2 chữ cái u – ư;
- Trẻ phải biết ơn, kính trọng các cô chú làm các nghề trong xã hội. Biết chia sẻ
giúp đỡ cùng nhau hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Thiết kế nội dung bài học trên máy vi tính;
- Ti vi;
- Băng từ “ bưu điện”;
- Que chỉ;
- Giá đỡ: 1 cái.
2. Đồ dùng của trẻ
- Bảng cài: 24 cái;
- Từ “bưu điện”: 24 bộ;
- Giỏ: 24 cái;
- Bì thư: 24 cái;
- Giấy báo có chữ u, ư: đủ cho trẻ hoạt động;
- Kéo: 24 cái;
- Keo dán: 24 hũ;
- Nhà: 4 nhà có chữ cái e, ê, u, ư;
- Rổ: 9 cái.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Nội dung

Hoạt động của cô

Ổn định tổ chức - Cô và trẻ cùng hát vận động bài hát
- gây hứng thú “Bác đưa thư vui tình”;
+ Bài hát nói về ai?
(1-2 phút)
+ Bác đưa thư làm công việc gì?
Hoạt động 1:
- Bác đưa thư làm việc ở đâu? (bưu
Làm quen chữ điện)
cái u, ư
- Cô xuất hiện hình ảnh “bưu điện”;
(18-20 phút)
- Trò chuyện với trẻ
+ Bạn nào có nhận xét gì về hình ảnh
này?


- Cô tóm ý và cho trẻ biết đây là bưu
điện của quê hương mình đó các con,
bưu điện là cơ quan phụ trách việc
chuyển thư, điện báo, điện thoại
chuyển hàng, gởi hàng …từ nơi này
đến nơi khác, thuộc nghề dịch vụ;

Hoạt động của trẻ
-Trẻ hát làm động tác
cùng cô;
- Trẻ trả lời;
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời;
- Trẻ xem;
- Trẻ trả lời;
- Trẻ lắng nghe;


- Cô giới thiệu từ “bưu điện” dưới hình
ảnh( cho cháu đọc 1-2 lần );
- Cô giới thiệu băng từ rời “bưu điện”
( cho cháu đọc 1-2 lần );
- Có một thử thách dành cho các con,
các con xem trong giỏ của mình có gì?
- Từ những chữ cái này các con thi đua
xem bạn nào xếp đúng từ “bưu điện”;
- Trẻ xếp xong cho trẻ đọc từ “bưu
điện” 1-2 lần;
- Trong từ bưu điện có bao nhiêu chữ?
- Cho trẻ lên chỉ chữ đã học (ê) và phát
âm cả lớp 2-3 lần, cá nhân 1-2 cháu);
- Cho trẻ tìm chữ gần giống nhau và cất
chữ còn lại trong từ “bưu điện”;
+ Bạn nào biết 2 chữ này là chữ gì?
* Làm quen chữ u
- Cô giới thiệu và phát âm chữ (u) cho
trẻ nghe;
- Dạy trẻ phát âm;
+ Cả lớp: 2-3 lần;
+ Tổ: 3 tổ;
+ Cá nhân: 5-6 trẻ;
+ Cả lớp;
- Cô chú ý sửa sai trẻ cách phát âm chữ
cái;
- Con thấy chữ “u” như thế nào?
- Cô tóm ý và cho trẻ biết: chữ u có 1
nét móc lên và một nét thẳng sát nét
móc;
- Giới thiệu các kiểu chữ u: Đây là chữ
u in hoa, u viết hoa, u viết thường, các
chữ u có kiểu viết khác nhau nhưng
đều phát âm là “u”;
- Cho cả lớp phát âm “u”;
* Làm quen chữ ư.
- Cô giới thiệu và phát âm chữ (ư) cho
trẻ nghe;
- Dạy trẻ phát âm;
+ Cả lớp: 2-3 lần;
+ Tổ: 3 tổ;
+ Cá nhân: 5-6 trẻ;
+ Cả lớp;
- Cô chú ý sửa sai trẻ cách phát âm chữ
cái;

- Trẻ đọc;
- Trẻ đọc;
- Trẻ trả lời;
- Trẻ thực hiện;
- Trẻ đọc;
- Trẻ đếm;
- Trẻ chỉ chữ và phát
âm;
- Trẻ thực hiện;
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm;

- Trẻ trả lời;
- Trẻ lắng nghe;
- Trẻ lắng nghe;

- Trẻ phát âm;
- Trẻ lắng nghe;
- Trẻ phát âm;


- Con có nhận xét gì về chữ ư?
- Cô tóm ý và cho trẻ biết: chữ ư có
một nét móc lên, một nét thẳng sát nét
móc và có thêm một móc râu trên đầu
nét thẳng;
- Giới thiệu các kiểu chữ ư: Đây là chữ
ư in hoa, ư viết hoa, ư viết thường, các
chữ ư có kiểu viết khác nhau nhưng
đều phát âm là chữ “ư”;
- Cho cả lớp phát âm “ư”.
* So sánh chữ u – ư
- Cho trẻ lấy chữ u, ư và phát âm
- Con có nhận xét gì về 2 chữ này?
- Cô tóm ý và cho trẻ biết chữ u, ư;
+ Giống nhau: đều có 1 nét móc lên,
một nét thẳng sát nét móc;
+ Khác nhau: chữ ư có them móc râu
- Cho cả lớp lấy chữ theo yêu cầu của
cô và phát âm chữ u, ư;
- Cho cháu tìm những chữ u, ư có trong
môi trường lớp học và phát âm.
Hoạt động 2:
- Trò chơi “Ai giỏi nhất”
Chơi với chữ cái + Chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm có
u ,ư .
những tờ họa báo có từ chứa chữ cái u,
ư mà trẻ vừa học, trẻ tìm chữ u hoặc
(9-10 phút)
chữ ư có trong những tờ báo, cắt rời ra
và dán vào bì thư, mỗi bì thư chỉ dán 1
chữ u hoặc chữ ư.
+ Thời gian là một bản nhạc, hết thời
gian bạn nào làm giỏi sẽ được khen;
+ Cho trẻ về nhóm lấy đồ dùng và thực
hiện;
+ Kiểm tra kết quả.
- Trò chơi “Người đưa thư giỏi”
+ Cách chơi: Trẻ cầm lá thư vừa thực
hiện xong, vừa đi vừa hát khi nghe hiệu
lênh “Tìm về đúng địa chỉ” các con tìm
về ngôi nhà có địa chỉ giống chữ cái
trên lá thư;
+ Tổ chức cho trẻ chơi: 2 lần;
+ Sau mỗi lần chơi cô và trẻ cùng kiểm
tra;
- Các con vừa chơi làm nghề gì?
- Cô tóm ý: Mỗi nghề có một công việc

- Trẻ trả lời;
- Trẻ lắng nghe;

- Trẻ lắng nghe;

- Trẻ phát âm;
- Trẻ phát âm;
- Trẻ trả lời;
- Trẻ lắng nghe;

- Trẻ tìm chữ giơ lên
phát âm chữ u, ư;
- Trẻ tìm và đọc chữ.
- Trẻ lắng nghe cô
hướng dẫn và tham
gia chơi;

- Trẻ về nhóm thực
hiện;
- Trẻ cùng cô kiểm tra
kết quả.
- Trẻ lắng nghe;

- Trẻ chơi;
- Trẻ cùng cô kiểm
tra;
- Trẻ trả lời;
- Trẻ lắng nghe;


Hoạt động 3:
Bé với khúc
đồng dao
(2-3 phút)

khác nhau nhưng đều phục vụ cho cuộc
sống của con người. Vì vậy các con
phải biết ơn, kính trọng các cô chú đưa
thư và các nghề khác trong xã hội.
- Cho trẻ đọc bài đồng dao “Kéo cưa - Trẻ đọc đồng dao;
lừa xẻ” luyện phát âm chữ “u, ư”;
- Chơi Kéo cưa lừa xẻ.
- Trẻ chơi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×