Tải bản đầy đủ

GIÁO AN TOÁN số 7 TIẾT 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH HÒA

TRƯỜNG MẦM NON NINH AN

HỘI THI GIÁO VIÊN MẦM NON DẠY GIỎI
CẤP THỊ XÃ - NĂM HỌC 2019-2020

Chủ đề : Nghề nghiệp
Đề tài
: Số 7
Lĩnh vực : Phát triển nhận thức
Độ tuổi : 5 – 6 tuổi
Số trẻ
: 24 trẻ
Ngày dạy : 17/12/2019
Giáo viên thực hiện: Lâm Thị Ngọc Dung

Ninh Hòa, tháng 12 năm 2019


I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Trẻ đếm đến 7 nhận biết các nhóm có 7 đối tượng, nhận biết số 7;
- Trẻ xếp tương ứng 1-1, đếm trong phạm vi 7;
- Trẻ chú ý trong giờ học, biết ơn và kính trọng các bác nông dân.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Con xúc xắc: 1
- Bác nông dân: 7
- Cái liềm: 7
- Chữ số từ 1 đến 7
- Giá đỡ: 1, bảng đa năng:1, Bảng cài: 1
- Que chỉ: 1
- Đĩa đựng đồ dùng của cô: 1
- Nhạc không lời: bài hát “lý kéo chài”
2. Đồ dùng của trẻ:
- Rổ: 24 cái;
- Bác nông dân: 24 bộ;
- Cái liềm: 24 bộ;
- Chữ số 1->7: 24 bộ;
- Bảng cài: 24 cái;
- Các nhóm đồ dùng, đồ chơi có số lượng 5, 6, 7; chữ số 5, 6, 7 ( liềm, cuốc, bay,
cào cỏ, cây, hoa);
- 3 cây có quả gắn số 5,6 hoặc 7;
- Rổ: 6 cái
- Bài tập, bút chì.
- Que chỉ: 24
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Nội dung

Hoạt động của cô

Hoạt động 1:
Ôn số lượng
trong phạm vi 6
(4-5 phút)

- Cô tạo tình huống xuất hiện con xúc
xắc;
* Chơi: con xúc xắc vui nhộn
- Cho trẻ đọc số trên con xúc xắc: 4, 5,
6;


- Cách chơi: Khi tung con xúc xắc, xúc
xắc đứng lại mặt trên xúc xắc có số nào
thì các con làm theo yêu cầu của cô;
- Cho trẻ chơi: lần đầu cô tung xúc xắc
sau đó cho trẻ tung.
Dẫn dắt cho trẻ hát theo giai điệu bài
nhạc “lý kéo chài”

Hoạt động 2:
Đếm đến 7 nhận

Hoạt động của trẻ
Trẻ chú ý
Trẻ đọc số
Trẻ lắng nghe
Trẻ tham gia chơi
Trẻ hát


biết các nhóm có
7 đối tượng, nhận
biết số 7
(19-21)

Hoạt động 3
Trò chơi luyện
tập
(7-9 phút)

- Bài hát nói về ai?
- Bác nông dân làm những công việc gì?
- Cô tóm ý và giáo dục cháu kính trọng
và biết ơn các bác nông dân;
- Cho trẻ lấy đồ dùng về ngồi đội hình
chữ U;
- Cho trẻ xếp số bác nông dân;
- Cho 1 trẻ lên xếp 6 cái liềm (xếp tương
ứng 1-1);
- Cho trẻ đếm số liềm ( 6 cái liềm);
- Số bác nông dân và số liềm như thế nào
với nhau?
- Số nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy?
- Số nào ít hơn? Ít hơn là mấy?
- Vì sao con biết?
- Muốn cho số liềm bằng số bác nông dân
chúng ta làm như thế nào?
- Cho trẻ thêm 1 cái liềm và đếm;
- Vậy 6 cái liềm thêm 1 cái liềm là mấy
cái liềm?
- Cho lớp- tổ- cá nhân đọc: 6 thêm 1 là 7
- Lúc này số liềm và số bác nông dân như
thế nào với nhau? Bằng nhau và đều bằng
mấy?
- Cho cả lớp, tổ, cá nhân đếm số liềm và
số bác nông dân;
- Để chỉ số lượng 7 cái liềm, 7 bác nông
dân cô dùng số 7;
- Cho lớp, tổ, cá nhân đọc số 7 và tìm số
7 giơ lên, sau đó gắn vào 2 nhóm;
- Cho trẻ đếm số liềm, đọc số 7;
- Cho trẻ đếm số bác nông dân, đọc số 7;
- Bớt dần số liềm, đếm, tìm số gắn đúng
theo số lượng;
- Đếm và cất số bác nông dân;
*Liên hệ:
Cho trẻ tìm trong lớp các nhóm đồ dùng,
đồ chơi có số lượng là 7. Trẻ tìm được
cho trẻ đếm và gắn số.

Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe
Trẻ thực hiện
Trẻ thực hiện
Trẻ thực hiện
Trẻ thực hiện
Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Trẻ thực hiện
Trẻ trả lời
Trẻ đọc
Trẻ trả lời
Trẻ đếm
Trẻ lắng nghe
Trẻ trả lời
Trẻ đếm và đọc số
Trẻ thực hiện
Trẻ đếm
Trẻ tìm nhóm có số
lượng 7 và gắn số.

* Trò chơi 1: “Đội nào nhanh tay”
- Cách chơi: cô chia lớp làm 3 đội, đứng Trẻ lắng nghe
thành hàng dọc sau vạch xuất phát.
Phía trên mỗi đội có 1 cây có nhiều quả,
trên quả có những chữ số. Khi nghe hiệu


lệnh bạn đứng đầu hàng chạy lên bật qua
rãnh nước hái quả có số 7 bỏ vào giỏ, sau
đó chạy về đập vào tay bạn, bạn thứ 2
tiếp tục cứ như vậy cho đến hết;
Thời gian là một bản nhạc, hết thời gian
đội nào hái được nhiều quả có số 7 đội đó
sẽ thắng cuộc;
- Luật chơi: bật qua rãnh nước, hái quả
có số 7
- Tổ chức cho trẻ chơi;
Trẻ chơi
- Cô kiểm tra kết quả 3 đội.
* Trò chơi 2: “Nhanh mắt, nhanh tay”
- Cách chơi: mỗi bạn có 1 bài tập, trong Trẻ lắng nghe
bài có nhiều nhóm có số lượng khác
nhau, nhiệm vụ của các con là đếm
khoanh tròn nhóm có số lượng là 7 và nối
về số 7, hết thời gian bạn nào làm nhanh
và đúng bạn đó được khen;
- Cho trẻ thực hiện.
Trẻ thực hiện.
- Nhận xét, tuyên dương.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×