Tải bản đầy đủ

Tiểu luận vật lý 3: Màn hình LCD


Lớp chiếu sáng nền:

Có tác dụng là cung cấp ánh sáng nền(ánh sáng trắng).

Đèn nền dùng trong các màn hình thông thường là đèn huỳnh quang
cathode lạnh
Lượng ánh sáng và cường độ ánh sáng truyền qua kính lọc phân cực
phụ thuộc vào góc hợp bởi phương dao động của ánh sáng với quang
trục phân cực.Lớp vật liệu phân cực có một phương đặc biệt gọi là quang trục phân
cực.

Lớp kính phân cực:Lớp tinh thể lỏng:
Là sự kết hợp giữa chất rắn và chất lỏng, trong tinh thể thì
sự kết hợp giữa các tinh thể đóng vai trò quyết định đến việc
cho ánh sáng truyền qua.

Có thể làm thay đổi phương pháp phân cực của ánh sáng truyền qua nó,
tùy thuộc vào độ xoắn của các chùm phân tử.

Độ xoắn này có thể điều chỉnh bằng cách thay đổi điện áp đặt vào hai đầu tinh
thể lỏng.
Khi muốn thay đổi màu sắc của một điểm ảnh, ta thay đổi
cường độ sáng tỉ đối của ba điểm ảnh con so với nhau.Với một điểm ảnh, tuỳ thuộc vào cường độ ánh sáng tương đối
của ba điểm ảnh con, dựa vào nguyên tắc phối màu phát xạ,
điểm ảnh sẽ có một màu nhất định.


Màn hình:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×