Tải bản đầy đủ

06 đề THI LUẬT CẠNH TRANH PART 2

Đặng Văn Bắc

Mã tài liệu: 07LCTr

0368345396

ĐỀ THI LUẬT CẠNH TRANH 2018 - BTM
Câu 1. (6 điểm) Nhận định
1. Mọi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đều bị cấm.
2. Lợi thế về công nghệ là một trong các yếu tố xác định sức mạnh thị trường.
3. Cải chính công khai là biện pháp khắc phục hậu quả chỉ được áp dụng đối với hành vi
cạnh tranh không lành mạnh bị cấm.
4. Việc mua lại một doanh nghiệp dẫn đến việc có quyền kiểm soát 50% quyền biểu quyết
trong doanh nghiệp đó là hành vi tập trung kinh tế bị cấm.
5. Doanh nghiệp có thị phần từ 30% trở lên không được bán hàng dưới giá thành toàn bộ.
6. Hành vi thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh của doanh nghiệp khác mà không
được phép của chủ sở hữu có thể được xem xét cho hưởng miễn trừ có thời hạn.
Câu 2. Giải quyết tình huống (4 điểm)
Anh (Chị) hãy xác định các hành vi sau đây có vi phạm Luật Cạnh tranh 2018 hay
không? Giải thích tại sao?
1. Công ty TNHH A và Công ty CP B là hai công ty chuyên sản xuất các sản phẩn dinh

dưỡng cho trẻ em. Trong một chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm nước uống dinh dưỡng X
của Công ty A, Công ty A đã dùng pano quảng cáo với khẩu hiệu “Nhà vô địch làm từ X”.
Công ty CP B ngay lập tức đáp trả bằng việc dùng một pano quảng cáo với hình ảnh sản phẩm
nước uống dinh dưỡng Y do Công ty CP B sản xuất với khẩu hiệu “Không cần vô địch, chỉ cần
con thích”. (2 điểm)
2. Công ty M và Công ty N (đều là các doanh nghiệp vận tải hành khách) ký một hợp đồng
hợp tác kinh doanh trong đó thỏa thuận cùng áp dụng một mức giá vé cho cùng một chặng
đường vận chuyển. (2 điểm)

1


Đặng Văn Bắc

Mã tài liệu: 07LCTr

0368345396

ĐỀ THI LUẬT CẠNH TRANH 2018 - BBTM
Câu 1. (6 điểm) Nhận định
1. Tiết lộ thông tin bí mật trong kinh doanh của người khác là hành vi cạnh tranh không
lành mạnh bị cấm.
2. Doanh nghiệp có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan là doanh nghiệp có vị
trí thong lĩnh thị trường.
3. Luật Cạnh tranh 2018 có thể được áp dụng đối với hành vi được thực hiện ngoài lãnh
thổ Việt Nam.
4. Sáp nhập doanh nghiệp là một hình thức tập trung kinh tế chịu sự điều chỉnh của Luật
Cạnh tranh 2018.
5. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh
thuộc thẩm quyền của Tòa án có thẩm quyền.
6. Luật cạnh tranh 2018 chỉ điều chỉnh các hành vi tập trung kinh tế được thực hiện trên
lãnh thổ Việt Nam.
Câu 2. Giải quyết tình huống (4 điểm)
Anh (Chị) hãy xác định các hành vi sau đây có vi phạm Luật Cạnh tranh 2018 hay
không? Giải thích tại sao?
1. Công ty cổ phần X là doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai ký hợp đồng với
Công ty trách nhiệm hữu hạn Y phân phối sản phẩm của Công ty cổ phần X. Trong hợp đồng
có điều khoản theo đó Công ty trách nhiệm hữu hạn Y cam kết không bán hàng thấp hơn bảng
giá được liệt kê tại phụ lục bán lẻ của hợp đồng phân phối.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn M bị thủ trưởng cơ quan điều tra ra quyết định điều tra vì


bị nghi ngờ thực hiện hành vi cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của Công ty cổ phần N.
Công ty trách nhiệm hữu hạn M khiếu nại quyết định này lên Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh
quốc gia vì cho rằng việc điều tra chỉ được thực hiện trên cơ sở khiếu nại của Công ty cổ phần
N.

2


Đặng Văn Bắc

Mã tài liệu: 07LCTr

0368345396

ĐỀ THI LUẬT CẠNH TRANH 2018 - QTD
Câu 1. (6 điểm) Nhận định
1. So sánh hàng hóa của mình với hàng hóa cùng loại của doanh nghiệp khác là hành vi lôi
kéo khách hàng bất chính và bị cấm.
2. Thủ trưởng cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh có quyền quyết định việc cho các doanh
nghiệp được hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.
3. Tên thương mại là một trong những yếu tố xác định sức mạnh thị trường của doanh
nghiệp.
4. Thời hạn tối đa để điều tra một vụ việc cạnh tranh không lành mạnh là 60 ngày.
5. Ủy ban cạnh tranh quốc gia là cơ quan thuộc Chính phủ.
6. Nhóm doanh nghiệp có tổng thị phần từ 85% trở lên trên thị trường liên quan là nhóm
doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh.
Câu 2. (4 điểm) Các hành vi sau đây có vi phạm Luật Cạnh tranh không? Tại sao?
1. Công ty X niêm yết trước trụ sở của công ty này thông báo như sau: “Chúng tôi là đại
diện phân phối các sản phẩm của Công ty Y sản xuất”. Trong thực tế công ty X và Công ty Y
không ký kết được hợp đồng phân phối do không thỏa thuận được điều khoản về xúc tiến bán
hàng. (2 điểm)
2. Trong một mẩu tin quảng cáo của Công ty A đăng tải trên phụ trang quảng cáo của một
tờ báo ngày có đoạn như sau: “Sản phẩm nước tương của chúng tôi không sử dụng chất bảo
quản, không giống như các sản phẩm cùng loại khác đang bán trên thị trường vì họ sử dụng
chất bảo quản”. B là công ty sản xuất nước mắm đã khiếu nại đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
với bằng chứng cho thấy Công ty A có sử dụng chất bảo quản trong sản phẩm nước tương
đang bán trên thị trường. (2 điểm)

3


Đặng Văn Bắc

Mã tài liệu: 07LCTr

0368345396

ĐỀ THI LUẬT CẠNH TRANH 2018 –BBC
Câu 1. (6 điểm) Nhận định
1. Chủ tịch Ủy ban cạnh tranh quốc gia có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với mọi
quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh.
2. Thị phần kết hợp trên thị trường liên quan của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế
là căn cứ quan trọng nhất để xác định ngưỡng thông báo tập trung kinh tế.
3. Thỏa thuận hạn chế đầu tư không thể được xém xét cho hưởng miễn trừ.
4. Hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan là nhóm có
vị trí thống lĩnh, không phụ thuộc vào thị phần riêng rẽ của từng doanh nghiệp.
5. Bán hàng hóa dưới giá thành toàn bộ dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh là hành vi lạm
dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm.
6. Hành vi đe dọa khách hàng để buộc họ giao dịch với mình là hành vi cạnh tranh không
lành mạnh bị cấm.
Câu 2. (4 điểm) Các hành vi sau đây có vi phạm Luật Cạnh tranh 2018 không? Tại sao?
1. Doanh nghiệp tư nhân A là đại lý phân phối hàng tiêu dùng cho Công ty B tại tỉnh Q
theo một hợp đồng đại lý không xác định thời hạn. Trong hợp đồng có điều khoản quy định
công ty B được quyền chấm dứt hợp đồng đại lý với Doanh nghiệp tư nhân A nếu nguồn cung
hàng hóa bị gián đoạn mà không bị áp dụng biện pháp chế tài nào? (2 điểm)
2. Công ty cổ phần X bị hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh ra quyết định áp dụng chế tài
phạt tiền với mức tiền cụ thể là 3 tỷ đồng cho hành vi tập trung kinh tế bị cấm (tương đương
với 3% doanh thu của công ty X trong năm tài chính liền trước năm thực hiện hành vi vi
phạm). Công ty Cổ phần X khiếu nại quyết định trên với lý do công ty này đã tự nguyện khai
báo hành vi vi phạm trước khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định điều tra nên cần được áp
dụng chính sách khoan hồng để miễn giảm mức phạt. (2 điểm)

4


Đặng Văn Bắc

Mã tài liệu: 07LCTr

0368345396

ĐỀ THI LUẬT CẠNH TRANH 2018 - TUV
Câu 1. (5 điểm) Nhận định
1. Pháp luật cạnh tranh chủ yếu để nhằm bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp.
2. Tất cả hành vi khuyến mại bị cấm đều là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
3. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh về số lượng giữa doanh nghiệp sản xuất bia và doanh
nghiệp sản xuất rượu là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.
4. Các doanh nghiệp có tổng thị phần chiếm trên 65% trên thị trường liên quan và phải
thống nhất cùng hành động mới được coi là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh.
5. Mọi vụ việc cạnh tranh đều phải được giải quyết thông qua phiên điều trần.
Câu 2. (5 điểm) Hành vi sau đây có vi phạm Luật Cạnh tranh 2018 hay không? Nếu có sẽ
chịu hình thức xử lý và biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?
Công ty A chiếm thị phần 35% trên thị trường thu mua thanh long ruột đỏ ở Việt Nam
(do có đặt hàng tiêu thụ thanh long thường xuyên tại Đài Loan) đã giảm giá thu mua thanh
long đến 20% khi không có biến động về cầu tại Đài Loan.

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×