Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

02 đề THI LUẬT CẠNH TRANH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (521.6 KB, 10 trang )

Mã tài liệu: 07LCTr

Đặng Văn Bắc

0368345396

ĐỀ THI SỐ 01
Câu 1. (5 điểm) Nhận định
1. Bản chất của Luật Cạnh tranh là sự ganh đua giữa các doanh nghiệp nhằm giành cùng
một loại khách hàng.
2. Hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ có nội dung so sánh trực tiếp với sản phẩm cùng
loại là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
3. Tất cả các sản phẩm thuốc chữa bệnh thuộc cùng một thị trường liên quan.
4. Trước khi thực hiện hành vi mua lại doanh nghiệp, các doanh nghiệp phải thực hiện
thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh.
5. Phiên điều trần trong vụ việc về hành vi hạn chế cạnh tranh có bản chất là một phiên toà
xét xử vụ việc cạnh tranh.
Câu 2. (5 điểm) Hành vi sau đây có vi phạm Luật Cạnh tranh 2018 hay không? Nếu có sẽ
chịu hình thức xử lý và biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?
Công ty cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) và Công ty Cổ
phần Dịch vụ thẻ Smartlink (Smartlink) hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán ngân hàng
có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan là 100%. Smartlink đã thực hiện việc sáp nhập vào
Banknetvn.

1


Mã tài liệu: 07LCTr

Đặng Văn Bắc


0368345396

ĐỀ THI SỐ 02
Câu 1. (5điểm) Nhận định
1. Pháp luật cạnh tranh chủ yếu để nhằm bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp.
2. Tất cả hành vi khuyến mại bị cấm đều là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
3. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh về số lượng giữa doanh nghiệp sản xuất bia và doanh
nghiệp sản xuất rượu là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.
4. Các doanh nghiệp có tổng thị phần chiếm trên 65% trên thị trường liên quan và phải
thống nhất cùng hành động mới được coi là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh.
5. Mọi vụ việc cạnh tranh đều phải được giải quyết thông qua phiên điều trần.
Câu 2. (5 điểm) Hành vi sau đây có vi phạm Luật Cạnh tranh 2018 hay không? Nếu có sẽ
chịu hình thức xử lý và biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?
Công ty A chiếm thị phần 35% trên thị trường thu mua thanh long ruột đỏ ở Việt Nam
(do có đặt hàng tiêu thụ thanh long thường xuyên tại Đài Loan) đã giảm giá thu mua thanh
long đến 20% khi không có biến động về cầu tại Đài Loan.

2


Mã tài liệu: 07LCTr

Đặng Văn Bắc

0368345396

ĐỀ THI SỐ 03
Câu 1. (6 điểm) Nhận định
1. Người có quyền và lợi ích liên quan có quyền khởi kiện quyết định xử lý vụ việc cạnh
tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh.

2. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có thể bị cấm mà không phụ thuộc vào thị phần kết hợp
của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận.
3. Mọi vụ việc cạnh tranh đều phải được giải quyết thông qua phiên điều trần.
4. Việc mua lại một doanh nghiệp dẫn đến việc có quyền kiểm soát trên 50% quyền biểu
quyết trong doanh nghiệp đó là hành vi tập trung kinh tế bị cấm.
5. Doanh nghiệp có thị phầm từ 30% trở lên không được bán hàng hóa dưới giá thành toàn
bộ.
6. Hành vi thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh của doanh nghiệp khác mà không
được phép của chủ sở hữu có thể được xem xét cho hưởng miễn trừ có thời hạn.
Câu 2. (4 điểm) Các hành vi sau đây có vi phạm Luật Cạnh tranh 2018 hay không? Tại
sao?
1. Công ty A sản xuất nước uống đóng chai sáp nhập vào Công ty B chuyên kinh doanh
các sản phẩm dinh dưỡng trẻ em nhưng không thực hiện thủ tục thông báo tập trung kinh tế.
2. Công ty CP X và Công ty TNHH Y ký kết hợp đồng đại lý theo đó Công ty TNHH Y
làm đại lý phân phối các sản phẩm điện tử cho Công ty CP X. Trong hợp đồng có điều khoản
theo đó Công ty CP X sẽ áp dụng tỷ lệ chiết khấu giá 25% với điều kiện Công ty TNHH Y
không được bán các sản phẩm mà mình làm đại lý với mức giá thấp hơn giá do Công ty CP X
quy định.

3


Mã tài liệu: 07LCTr

Đặng Văn Bắc

0368345396

ĐỀ THI SỐ 04
Câu 1. (5 điểm) Nhận định

1. Người chuyên bán hàng trên mạng xã hội không phải là đối tượng áp dụng của Luật
Cạnh tranh 2018.
2. Khi xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền
không cần xem xét hậu quả, thiệt hại cụ thể.
3. Trước khi thực hiện hành vi mua lại doanh nghiệp, các doanh nghiệp phải làm thủ tục
thông báo cho Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.
4. Tranh chấp phát sinh trong quá trình doanh nghiệp thực hiện các hoạt động cạnh tranh
là tranh chấp thương mại.
5. Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp không đòi hỏi các bên phải tuân theo
trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
Câu 2. (5 điểm) Hãy cho biết hành vi sau đây có vi phạm Luật Cạnh tranh 2018 hay
không? Nếu có sẽ chịu hình thức xử lý và biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?
A và B là hai doanh nghiệp kinh doanh thiết bị xây dựng đã ký thỏa thuận hợp tác với
nhau, trong đó có điều khoản:
(i) Thống nhất cùng tăng giá bán các mặt hàng lên 10% do tỷ giá đô la Mỹ tăng cao;
(ii) Thống nhất yếu cầu các đại lý của mình không được phân phối các thiết bị xây dựng
cho các doanh nghiệp khác nhằm xuất khẩu.

4


Mã tài liệu: 07LCTr

Đặng Văn Bắc

0368345396

ĐỀ THI SỐ 05
Câu 1. (6 điểm) Nhận định
1. Khiếu nại vụ việc cạnh tranh là thủ tục bắt buộc trong quá trình giải quyết vụ việc cạnh

tranh.
2. Thỏa thuận giữa các doanh nghiệp với nhau về số lượng, khối lượng sản xuất hàng hóa
là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.
3. Hai doanh nghiệp có tổng thị phần 70% trên thị trường liên quan đương nhiên được
xem là nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường.
4. Chỉ doanh nghiệp có vị trí độc quyền mới bị cấm áp đặt các điều kiện gây bất lợi cho
khách hàng.
5. Đưa thông tin gian dối về hàng hóa, dịch vụ là hành vi lôi kéo khách hàng bất chính
theo Luật Cạnh tranh 2018.
6. Người tham gia tố tụng cạnh tranh có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc
mình trong tố tụng cạnh tranh.
Câu 2. (4 điểm) Bài tập
A là một doanh nghiệp sản xuất, phân phối các mặt hàng gia dụng trên thị trường. Để
tăng doanh số bán hàng, doanh nghiệp A đặt Pano trước địa điểm bán hàng với nội dung “Vào
ngày 10/8/2018, doanh nghiệp A sẽ có chương trình khuyến mại tặng quà có giá trị lên đến 1/3
giá trị của hóa đơn mu hàng, chương trình khuyến mại này chỉ áp dụng cho khách hàng có hóa
đơn mua hàng với giá trị từ 10 triều đồng trở lên”. Nhận được thông tin này, khách hàng B đã
đến doanh nghiệp A mua hàng vào thời điểm tổ chức khuyến mại. Do hóa đơn mua hàng đến
15 triệu đồng nên khách hàng B yêu cầu được nhận quà tặng theo chương trình khuyến mại
nhưng nhân viên của doanh nghiệp A đã từ chối tặng quà cùng với giải thích là: “Chương trình
khuyến mại này chỉ áp dụng cho năm (05) khách hàng đầu tiên mua hàng” theo đăng ký của
Công ty với cơ quan nhà nước, kèm mình chứng B không thuộc đối tượng năm (05) khách
hàng đầu tiên.
Anh (Chị) hãy phân tích các quy định tương ứng của Luật Cạnh tranh 2018 để xác định
hành vi nêu trên của doanh nghiệp A có hợp pháp không? Giải thích tại sao?

5


Mã tài liệu: 07LCTr


Đặng Văn Bắc

0368345396

ĐỀ THI SỐ 06
Câu 1. (6 điểm) Nhận định
1. Mở phiên điều trần là thủ tục bắt buộc trong quá trình giải quyết vụ việc hạn chế cạnh
tranh.
2. Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ bị cấm khi các doanh nghiệp tham
gia thỏa thuận kinh doanh cùng thị trường liên quan.
3. Doanh nghiệp chỉ được tập trung kinh tế có điều kiện sau khi đã thẩm định chính thức.
4. Điều tra viên vụ việc cạnh tranh phải là cán bộ, công chức thuộc Bộ Công thương.
5. Đưa thông tin gian dối về hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác là hành vi lôi kéo
khách hàng bất chính.
6. Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là người có quyền áp dụng các biện pháp ngăn
chặn chứ không phải là Thủ trưởng cơ quan điều tra.
Câu 2. (4 điểm) Các hành vi sau đây có vi phạm Luật Cạnh tranh 2018 không? Tại sao?
1. A và B là hai chủ hộ kinh doanh lần lượt kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe gắn máy và
quán ăn. Do quá thân thiết với nhau nên trong một lần ngồi nhậu, A đã hỏi B công thức làm
nước sốt ướp thịt bò của món bò nướng mà theo A đây là yếu tố quyết định làm cho món bò
nước của quán B trở nên nôi tiếng và có rất đông khách hàng. Vì nghĩ rằng A là bạn thân thiết
lại kinh doanh ở lĩnh vực không có tính cạnh tranh với mình nên B đã vui vẻ kể cho A nghe về
công thức làm nước sốt ướp thịt bò. Hai (02) tháng sau đó, cách quán của B khoảng 500 mét
có một quán bòa nướng mới được khai trương mà theo thông tin của hàng xóm xung quanh, B
biết được quán này là do A mới mở để kinh doanh. (2 điểm)
Tình tiết bổ sung
2. Nhân dịp khai trương quán bò nướng của mình, A đã công bố giá bán món bò nướng
của mình thấp hơn 40% so với giá bán của món bò nướng cùng loại và kích cỡ ở quán của B. B
cho rằng quán nhậu của A đã có hành vi vi phạm Khoản 6 Điều 45 Luật Cạnh tranh 2018 nên

dự định khiếu nại đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. (2 điểm)

6


Mã tài liệu: 07LCTr

Đặng Văn Bắc

0368345396

ĐỀ THI SỐ 07
Câu 1. (6 điểm) Nhận định
1. Hành vi quảng cáo bằng cách thức đưa thông tin so sánh sản phẩm của mình với sản phẩm
cùng loại thì vi phạm Luật cạnh tranh.
2. Ba doanh nghiệp có thị phần kết hợp đạt từ 65% trở lên và phải cùng thực hiện hành vi lạm
dụng vị trí thống lĩnh thị trường thì mới là nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường.
3. Thành viên UBCTQG phải có trình độ cử nhân Luật và được Thủ tướng chính phủ bổ
nhiệm.
4. Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh chỉ có thể ra quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh
trên cơ sở đơn khiếu nại của bên khiếu nại.
5. Hành vi thỏa thuận giữa các doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh có mục đích nhằm đẩy mạnh
hoạt động nghiên cứu công nghệ, xuất khẩu hàng hóa không bị coi là thỏa thuận hạn chế cạnh
tranh.
6. Luật cạnh tranh không điều chỉnh đối với hành vi của cơ quan nhà nước.
Câu 2. Hành vi sau đây có vi phạm Luật Cạnh tranh 2018 hay không? Nếu có sẽ chịu
hình thức xử lý và biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?
Hai mươi (20) ngân hàng thương mại có tổng thị phần 80% trên thị trường liên quan triển
khi chương trình thanh toán qua thẻ tín dụng tại Việt Nam đã ký thỏa thuận cho phép thực hiện
thành toán liên ngân hàng khi khách hàng sử dụng thẻ của của một ngân hàng thanh toán vào tài

khoản ngân hàng khác. Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản sau: (i) Thống nhất mức phí giao
dịch khi khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán liên ngân hàng; (ii) Yêu cầu khách hàng là doanh
nghiệp bán lẻ mua máy đọc thẻ của nhà cung cấp X là nhà cung cấp cso uy tín và thị trường lớn
nhất trên thị trường liên quan.

7


Mã tài liệu: 07LCTr

Đặng Văn Bắc

0368345396

ĐỀ THI SỐ 08
Câu 1. (6 điểm) Nhận định
1. Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có thị phần từ 30% trở lên trên
thị trường liên quan và có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể.
2. Sau khi báo cáo điều tra về hành vi hạn chế cạnh tranh, Hội đồng cạnh tranh phải mởi phiên
điều trần để xử lý vụ việc.
3. Mọi hành vi tập trung kinh tế đều bị kiểm soát bằng cơ chế thông báo hoặc xin phép Ủy ban
cạnh tranh quốc gia.
4. Một doanh nghiệp chỉ vi phạm Luật Cạnh tranh nếu thực hiện hành vi bị cấm theo quy định
của Luật Cạnh tranh 2018.
5. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh khi có
quyền và lợi ích bị xâm hại do hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh.
6. Mọi hành vi cạnh tranh không lành mạnh đều có hậu quả gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh
cụ thể
Câu 2. Hành vi sau đây có vi phạm Luật Cạnh tranh 2018 hay không?
1. Công ty Ánh Dương ký hợp đồng với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trong đó có điều

khoản yêu cầu các khách sạn, khu nghỉ dưỡng này không được nhận đơn đặt phòng của
bất cứ công ty du lịch nào khác ngoài Ánh Dương đối với du khách từ Nga, Ukraina và
các nước Cộng động các quốc gia độc lập (CIS).
2. Tập đoàn X của Thái Lan bỏ ra 5,1 tỷ USD để mua lại 53,6% cổ phần của Công ty cổ phần
X của Việt Nam mà không làm thủ tục thông báo tập trung kinh tế.

8


Mã tài liệu: 07LCTr

Đặng Văn Bắc

0368345396

ĐỀ THI SỐ 09
Câu 1. (6 điểm) Nhận định
1. Hành vi chỉ bị coi là vi phạm Luật Cạnh tranh khi được thực hiện bởi doanh nghiệp ở
Việt Nam.
2. Các doanh nghiệp được tự do tập trung kinh tế nếu vụ việc không gây hạn chế cạnh
tranh đáng kể cho thị trường.
3. Khi nhận thấy có hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh gây thiệt hại cho mình, các tổ chức,
cá nhân phải khiếu nại vụ việc đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.
4. Doanh nghiệp sẽ được khoan hồng khi tham gia thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh
nếu có hành vi tự nguyện khai báo trung thực với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.
5. Hành vi được xem là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ khi các doanh nghiệp thống nhất
và thực hiện các trường hợp được liệt kê tại Điều 11 Luật Cạnh tranh 2018.
Câu 2. Hành vi sau đây có vi phạm Luật Cạnh tranh 2018 không? Tại sao?
Doanh nghiệp A [DN A] kinh doanh các sản phẩm sơn ngoài trời, thỏa thuận trong hợp
đồng đại lý với Doanh nghiệp B [DN B] – là một trong các đại lý của DN A, như sau: “DN B

chỉ được trực tiếp ký kết các hợp đồng bán sản phẩm là nước sơn nếu hợp đồng có giá trị đến
500 triệu đồng, các hợp đồng có giá trị cao hơn thì phải thông báo để DN A trực tiếp ký kết,
DN B vẫn được hưởng hoa hồng như trường hợp trực tiếp ký kết”.
Bằng việc phân tích các quy định của Luật Cạnh tranh 2018m anh (chị) hãy xác định có
hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh 2018 hay không? Tại sao?

9


Mã tài liệu: 07LCTr

Đặng Văn Bắc

0368345396

ĐỀ THI SỐ 10
Câu 1. (5 điểm) Nhận định
1. Bản chất của cạnh tranh theo nghĩa kinh tế - pháp lý là sự ganh đua giữa các tổ chức
kinh tế nhằm giành cùng một loại khách hàng.
2. Khi xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2018, cơ quan
nhà nước có thẩm quyền không cần xem xét hậu quả, thiệt hại cụ thể.
3. Chỉ có hành vi gây hậu quả làm cản trở cạnh tranh của doanh nghiệp mới bị coi là hành
vi hạn chế cạnh tranh.
4. Theo Luật Cạnh tranh 2018, hành vi tập trung kinh tế có thể được hưởng miễn trừ.
5. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan quản lý nhà nước cao nhất về cạnh tranh.
Câu 2. (5 điểm) Hành vi sau đây có vi phạm Luật Cạnh tranh 2018 hay không? Nếu có sẽ
chịu hình thức xử lý và biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?
A, B, C là ba doanh nghiệp kinh doanh gas ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã ký
thỏa thuận hợp tác với nhau, trong đó có điều khoản: (i) Thong nhất công thức tính để tăng,
giảm giá bán gas theo sự tăng, giảm giá gas trên thị trường thế giới; (ii) Thống nhất việc quản

lý, kiểm định các bình gas để đảm bảo an toàn và yêu cầu các đại lý của ba doanh nghiệp
không được phân phối gas của các doanh nghiệp khác nhằm thực hiện mục tiêu trên.

10×