Tải bản đầy đủ

Các Mẹo Công Cụ cơ bản trên Máy tính để tiết kiệm thời gian

1. ® Điều chỉnh max tốc độ idm
C1
Window + R
- Nhập gpedit.msc


C2

C3


-


2.Tạo phím tắt nhanh

-

-

® Window + L : Sleep màn hình

® Alt + tab : trở lại tab trước đó thao tác
® C:\Users\an\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Startup
(chèn vào đây thì shortcut chèn
sẽ khởi động cùng máy tính )
® C:\Windows\System32\drivers\etc

(vị trí thư mục host)


http://zxing.appspot.com/generator/
® Control Panel\System and Security\Windows Update\Change
settings
=> chọn never để ngừng cập nhật máy tính để
tránh một số lỗi khôn cần thiết
Khóa thanh taskbar

3. Đặt làm hình nền máy tính


4. Tự động sắp sếp các icon trên destop

5. Gắn vào task bar
7. Nếu ứng dụng bị liệt

8. Diệt viruss tự động của window


9. Tùy chỉnh chụp màn hình


10.

Chữa phân mảnh ổ cứng làm chậm máy tính
11.

Tô màu folder

12.

Tree Size FreeCực kì hữu hiệu trong việc tìm ra file .exe để cài đặt một các
nhanh chóng vì file cài đặ thường chiếm dung lượng lớn nhất

13.

Bẻ khóa Winrar


Asunsoft Rar password Geeker


14.

Dis clearn up


15.

16.

Bàn Phím ảo
On –screen Key board

Tinh tỉnh đồng hồ

18 . Phím F2

F2

19. Loại bỏ gạch chân xanh, đỏ trong work


20. Đổi tên đồng loạt


F2

21. Cách tạo Folder hàng loạt theo list danh sách tên có sẵn


+ Bước 1: Đầu tiên bạn thiết lập danh sách tên Folder cần tạo
trên file Excel. Và nhập công thức hàm CHAR hàm lấy giá trị ký
tự.
Note: Tất nhiên bạn có thể làm theo cách thủ công, không cần
lập bảng Excel này, mà chuyển ngay xuống Bước 6. Tuy nhiên,
với các bảng danh sách dài thì mình khuyên bạn nên lập bảng
Excel để tiết kiệm thời gian hơn.
Ví dụ mình nhập công thức: =CHAR(34)&B2&CHAR(34) => rồi
nhấn Enter để thực hiện lấy thêm ký tự dấu ngoặc kép trước và
sau ô tham chiếu B2.

+ Bước 2: Rồi bạn thực hiện Fill công thức vừa tạo xuống bảng
tính để áp dụng với các tên trong list danh sách.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×