Tải bản đầy đủ

Tuần 1

Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Tuần 1 :
Thứ hai ngày 27 tháng 08 năm 2018
Buổi sáng

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

Đạo Đức (tiết 1) : KÍNH YÊU BÁC HỒ (Đ/C)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh ghi nhớ.
- Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn đối với đất nước và dân tộc Việt Nam.
Những công việc thiếu nhi cần làm để tỏ lòng kính yêu với Bác Hồ.
2. Thái độ: + Kính yêu và biết ơn Bác Hồ.
+ Đồng tình, noi gương những bạn thiếu nhi đã làm tốt “Năm điều Bác Hồ dạy”. Không
đồng tình với những bạn thiếu nhi chưa thực hiện được điều đó.
3. Hành vi: + Luôn luôn rèn luyện và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy.
II. Đồ dùng dạy học: + Một số bài thơ, bài hát, câu chuyện, tranh ảnh, băng hình về
Bác Hồ, đặc biệt là về tình cảm giữa Bác Hồ với thiếu nhi.
+ Năm điều bác Hồ dạy.

III. Các hoạt động dạy học cơ bản:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
+ Chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu các + Tiến hành quan sát từng bức tranh và
nhóm quan sát các bức ảnh trang 2, vở bài thảo luận nhóm.
tập đạo đức, tìm hiểu nội dung và đặt tên + Đại diện các nhóm trình bày kết quả
phù hợp cho từng bức ảnh đó.
thảo luận.
+ Giáo viên thu kết quả thảo luận.
Câu trả lời đúng:
Ảnh 1: Nội dung: Bác Hồ đón các cháu
thiếu nhi thăm phủ chủ tịch.
Đặt tên: Các cháu thiếu nhi thăm Bác ở
phủ chủ tịch.
Ảnh 2: Nội dung: Bác đang cùng các
cháu thiếu nhi múa hát.
Đặt tên: Bác Hồ vui múa hát cùng các
cháu thiếu nhi.
Ảnh 1: Nội dung: Bác Hồ bế và hôn
cháu thiếu nhi.
Đặt tên: Bác Hồ và các cháu thiếu nhi.
Ảnh 1: Nội dung: Bác đang chia kẹo cho
các cháu thiếu nhi.
Đặt tên: Bác Hồ chia kẹo cho các cháu
+ Nhận xét bổ sung ý kiến của các nhóm. thiếu nhi.
+ Yêu cầu thảo luận cả lớp để tìm hiểu + Các nhóm chú ý lắng nghe, bổ sung
thêm về bác theo những câu hỏi gợi ý sửa chữa cho nhóm bạn.
sau:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
1. Bác sinh ngày, tháng, năm nào?
2. Quê Bác ở đâu?

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
- Ngày 19/5/1890
- Làng Sen, Xã Kim Liên, huyện Nam


Đàn, tỉnh Nghệ An.
3. Em còn biết tên gọi nào khác của Bác - Anh Ba, Nguyễn Ai Quốc, Ông Ké …
Hồ?
4. Bác Hồ đã có công lao to lớn như thế - Là vị chủ tịch đầu tiên của nước ta…
nào với dân tộc ta?
- Kết luận, giáo dục.
- Cả lớp lắng nghe.
Hoạt động 2: Phân tích truyện “Các cháu
vào đây với bác”
+ Kể chuyện “Các cháu vào đây với Bác” + Học sinh cả lớp chú ý lắng nghe. Gọi 1
học sinh đọc lại truyện.
+ Ycầu thảo luận cả lớp theo các câu hỏi + 3  4 học sinh trả lời.
sau:
+ Lớp chú ý lắng nghe, nhận xét, bổ
sung.
Câu trả lời đúng:
1. Qua câu chuyện, em cảm thấy tình cảm 1. Các cháu thiếu nhi trong câu chuyện
của các cháu thiếu nhi đối với Bác Hồ rất kính yêu Bác Hồ, điều này được thể
như thế nào?
hiện ở chi tiết: Khi vừa nhìn thấy Bác,
các cháu đã vui sướng và cùng reo lên.
2. Em cảm thấy tình cảm của Bác Hồ đối 2. Bác Hồ cũng rất yêu quí các cháu
với các cháu thiếu nhi như thế nào?
thiếu nhi, Bác đón các cháu, vui vẻ quây
quần bên các cháu, dắt các cháu ra vườn
chơi, chia kẹo, căn dặn các cháu, ôm hôn
+ Kết luận: Bác rất yêu các cháu thiếu
các cháu ...
nhi. Bác luôn dành cho các cháu những
+ Học sinh lắng nghe.
tình cảm tốt đẹp. Ngược lại, các cháu
thiếu nhi cũng luôn kính yêu Bác, yêu
quý Bác.
Hoạt động 3: Thảo luận cặp đôi.(10 phút)
+ HS thảo luận cặp đôi, ghi ra giấy các
việc cần làm của thiếu nhi để tỏ lòng kính + Thảo luận cặp đôi.
yêu Bác Hồ.
+ 2  3 đôi dọc những công việc mà
+ Yêu cầu học sinh tìm hiểu Năm điều thiếu nhi cần làm.
Bác Hồ dạy.
+ Chăm chỉ học hành, yêu lao động, đi
+ Hỏi: Năm điều Bác Hồ dạy dành cho học đúng giờ ...
ai?
+ Dành cho thiếu nhi.
+ Những ai đã thực hiện được theo 5 + 23 học sinh đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
điều Bác Hồ dạy và đã thực hiện như thế
nào?
+ Nhận xét tuyên dương những học sinh
+ 34 học sinh trả lời.


Trường T.H Văn Lang :
Lớp 3A
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Năm học : 2017-2018
đã thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Nhắc + Lớp chú ý lắng nghe.
nhở học sinh cả lớp noi gương những học
sinh ngoan như thế.
4. Củng cố: 1 - 2 em đọc ghi nhớ
5. Nhận xét, dăn dò: Hướng dẫn HS học ở
nhà và chuẩn bị bài sau.
..........................................................................
Toán (tiết 1) : ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ.
I. Mục tiêu: Giúp HS: - Củng cố cách đọc ,viết, so sánh các số có 3 chữ số.
- Học sinh làm đúng các bài tập trong SGK.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị: - SGK, vở BT toán lớp 3.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
3. Bài mới: Trong giờ học này các em sẽ
được ôn tập về đọc, viết và so sánh các số
có 3 chữ số.
Bài 1: 1 HS đọc BT.
- Học sinh làm miệng
- Học sinh viết bảng con viết số thích
hợp vào chỗ chấm.
Bài 2: HS tự điền số thích hợp vào ô trống - HS đọc kết quả.
để được dãy số.
- Giải bảng lớp.
- Các số tăng liên tiếp 310, …,….., 319.
310, 311, 312, 313......
- Các số giảm liên tiếp 400,…,… 391.
400, 399, 318, 317.....
Bài 3:
- Giải nháp kiểm tra chéo
303 < 330
615 > 516
30 + 100 < 131
410 - 10 < 400 + 1
243 = 200 + 40 + 3
- GV, lớp cùng nhận xét
Bài 4: Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong - Số lớn nhất trong các số đó là 735.
các số sau : 375, 421, 573, 241, 753, 142. - Số bé nhất trong các số đó là 142.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV và HS hệ thống bài
- Chuẩn bị bài sau: “Cộng trừ các số có
5. Nhận xét giờ học.
3 chữ số”.
...............................................................................................
Tập đọc + kể chuyện (Tiết 1, 2) : CẬU BÉ THÔNG MINH
I. Mục tiêu: - Rèn đọc đúng các từ ngữ: bình tĩnh, xin sữa, đuổi đi, bật cười, mâm cỗ...


Trường T.H Văn Lang :
Lớp 3A
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Năm học : 2017-2018
- Ngắt, nghỉ hơi đúng sau dấu câu và giữa cụm từ.
- Đọc trôi chảy toàn bài, bước đầu biết phân biệt lời người kể và lời của nhân vật
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi sự thông minh và tài trí của cậu bé.
- Kể lại được từng đoạn cúa câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.
*KNS: - Tư duy sáng tạo.
- Ra quyết định
- Giải quyết vấn đề
II. Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh minh hoạ bài đọc và truyện kể trong SGK.
- Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn học sinh luyện đọc: " Vua hạ lệnh cho
mỗi làng trong vùng nọ nộp... chịu tội”
III. Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Trình bày ý kiến cá nhân.
- Đặt câu hỏi
- Thảo luận nhóm
IV. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh
- Học sinh trình dụng cụ học tập.
2. Bài mới: Giới thiệu tám chủ điểm của - Vài học sinh nhắc lại mục bài
sách giáo khoa Tiếng Việt 3
Lớp quan sát tranh qua hai bức
a. Luyện dọc:
tranh.
- Giáo viên đọc toàn bài.
- Nêu nội dung cụ thể từng bức tranh
(Giọng người dẫn chuyện: chậm rãi
vẽ vừa quan sát .
- Giọng cậu bé: lễ phép bình tĩnh, tự tin, - Lớp theo dõi lắng nghe giáo viên
Nhà vua: oai nghiêm)
đọc mẫu
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải
nghĩa từ.
- Học sinh đọc từng câu nối tiếp cho
- Giáo viên theo dõi lắng nghe học sinh đọc, đến hết bài thể hiện đúng lời của
nhắc nhở học sinh ngắt nghỉ hơi đúng và từng nhân vật (chú ý phát âm đúng
đọc đoạn văn với giọng thích hợp, nếu học các từ ngữ : bình tĩnh. xin sữa. bật
sinh đọc chưa đúng. Kết hợp giúp học sinh cười. mâm cỗ )
hiểu nghĩa các từ ngữ mới xuất hiện trong - Học sinh đọc từng đoạn trước lớp
từng đoạn (Ví dụ : Kinh đô, om sòm, trọng - Học sinh nối tiếp nhau đọc 3 đoạn
thưởng)
trong bài (một hoặc hai lượt )
- Giáo viên theo dõi hướng dẫn các nhóm - Học sinh dựa vào chú giải sách
đọc đúng.
giáo khoa để giải nghĩa từ.
- Học sinh đọc từng đoạn trong
nhóm, từng cặp học sinh tập đọc
(em này đọc ,em khác nghe góp ý)
- Hai học sinh mỗi em đọc một đoạn


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
b. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- HS đọc thầm và trả lời nội dung bài
- Nhà vua nghĩ ra kể gì để tìm người tài ?

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
của bài tập đọc.
- Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3.

- Lệnh cho mỗi làng trong vùng phải
- Vì sao dân chúng lại lo sợ khi nghe lệnh nộp một con gà trống biết đẻ trứng
của nhà vua ?
- Vì gà trống không đẻ trứng được.
- HS đọc thầm đoạn 2
- Cậu bé đã làm cách nào để nhà vua nghĩ - Học sinh đọc thầm đoạn 2:
lệnh của mình là vô lí ?
- Cậu bé nói chuyện khiến vua cho là
vô lí (bố đẻ em bé ) từ đó làm cho
vua phải thừa nhận: Lệnh của ngài
- HS đọc thầm đoạn 3
cũng vô lí.
- Trong cuộc thử tài lần sau cậu bé đã yêu - Học sinh đọc đoạn 3:
cầu điều gì ?
- Cậu yêu cầu sứ giả về tâu đức vua
- Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy ?
rèn chiếc kim thành …xẻ thịt chim
- Yêu cầu một việc vua không làm
- Cả lớp cùng đọc thầm và trả lời nội dung nổi để khỏi phải thực hiện lệnh vua
câu chuyện nói lên điều gì?
- Câu chuyện ca ngợi tài trí của cậu
c. Luyện đọc lại:
bé.
- Giáo viên đọc mẫu 1 đoạn trong bài
- Giáo viên chia ra mỗi nhóm 3 em.
- Học sinh lắng nghe giáo viên đọc
- Tổ chức thi hai nhóm đọc theo vai
mẫu
- Các nhóm tự phân vai (người dẫn
chuyện, cậu bé, vua)
- Giáo viên và học sinh bình chọn cá nhân - Học sinh đọc cá nhân và đọc theo
và nhóm đọc hay nhất.
nhóm . Bình xét cá nhân và nhóm
+ Kể chuyện:
đọc hay
1 .Giáo viên nêu nhiệm vụ
- Trong phần kể chuyện hôm nay các em sẽ
quan sát 3 tranh minh họa 3 đoạn truyện và - Học sinh lắng nghe giáo viên nêu
tập kể lại từng đoạn của câu chuyện.
nhiệm vụ của tiết học.
2 . Hường dẫn kể từng đoạn theo tranh
- Giáo viên theo dõi gợi ý nếu có học sinh - Học sinh quan sát lần lượt 3 tranh
kể còn lúng túng
minh họa của 3 đoạn truyện, nhẩm
kể chuyện
- Ba học sinh nối tiếp nhau quan sát
4. Củng cố dặn dò:
tranh và kể 3 đoạn của câu chuyện
- Trong câu chuyện em thích nhân vật nào ? - Lớp và giáo viên nhận xét lời kể
Vì sao ?
của bạn
5. Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .
- Trong chuyện em thích nhân vật
- Dặn về nhà học bài xem trước bài “Hai cậu bé.Vì tuy còn nhỏ nhưng cậu rất


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
bàn tay em”.

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

thông minh.
- Học bài và xem trước bài mới.
......................................................................................
Buổi chiều

Tập viết (tiết 1): ÔN CHỮ HOA: A (Đ/C).
I. Mục tiêu: -Viết đúng, đẹp chữ viết hoa A.
- Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ tên riêng Vừ A Dính và câu ứng dụng:
Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần
- Yêu cầu viết đều nét, đúng khoảng cách giữa các chữ trong từ, cụm từ.
- Giáo dục học sinh viết cẩn thận, đúng mẫu.
II. Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ hoa A, V, D viết trên bảng phụ có đủ các đường kẻ và
đánh số các đường kẻ. Tên riêng và câu ứng dụng viết sẵn trên bảng lớp. Vở Tập viết 3.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức:
2. Bài cũ: HS kiểm tra đồ dùng học tập của
- 2 HS ngồi cùng bàn kiểm tra chéo
nhau.
cho nhau.
3. Bài mới: Giới thiệu bài
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ viết hoa
a) Quan sát trên quy trình viết chữ A, V, D
hoa
- Trong tên riêng và câu ứng dụng có những
- Có các chữ hoa: A, V, D, R.
chữ hoa nào?
- Treo bảng viết chữ cái viết hoa và gọi HS
- Quan sát chữ mẫu: 3 HS nhắc lại
nhắc lại quy trình viết đã học ở lớp 2.
quy trình viết chữ viết hoa A, V, D.
- Viết mẫu cho HS quan sát, vừa viết vừa
- Theo dõi quan sát.
nhắc lại quy trình viết.
b) Viết bảng
- HS viết vào bảng con. GV đi chỉnh sửa lỗi
- 3 HS lên bảng lớp viết, HS dưới lớp
cho từng HS.
viết vào bảng con.
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết từ ứng dụng
a) Giới thiệu từ ứng dụng
- 1 HS đọc từ ứng dụng.
- Vừ A Dính là tên của một thiếu niên người
- 3 HS đọc: Vừ A Dính
dân tộc H’Mông, người đã anh dũng hi sinh
- Lắng nghe.
trong kháng chiến chống thực dân Pháp để
bảo vệ cán bộ cách mạng.
b) Quan sát và nhận xét
- Từ ứng dụng bao gồm mấy chữ? Là những
- Cụm từ có 3 chữ: Vừ, A, Dính.
chữ nào?


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
- Trong từ ứng dụng, các chữ cái có chiều cao
như thế nào?
- Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?
c) Viết bảng
- Yêu cầu HS viết từ ứng dụng: Vừ A Dính
vào bảng. GV đi sửa lỗi cho HS.
Hoạt động 3: Hướng dẫn viết câu ứng dụng
a) Giới thiệu câu ứng dụng
- Gọi HS đọc câu ứng dụng

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
- Chữ hoa: V, A, D và chữ h cao 2 li
rưỡi, các chữ còn lại cao 1 li.
- Bằng khoảng cách viết một chữ o
- 3 HS lên bảng viết, HS dưới lớp
viết vào bảng con.
- 3 HS đọc:
Anh em như thể chân tay
Rách lành, đùm bọc dở hay đỡ đần
- Lắng nghe.

- Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ.
b) Quan sát và nhận xét
- Câu ứng dụng các chữ có chiều cao như thế - Các chữ A, h, y, R, l, d, đ cao 2 li
nào?
rưỡi, chữ t cao 1 li rưỡi, các chữ còn
c) Viết bảng
lại cao 1 li.
- HS viết Anh, Rách vào bảng con.
- HS viết bảng.
- Sửa lỗi cho từng HS.
+Hướng dẫn viết vào vở tập viết
- HS quan sát bài viết mẫu trong vở Tập viết
3, tập một, sau đó yêu cầu HS viết bài.
- HS viết bài vào vở.
- Theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho từng HS.
- Thu và chấm 5 đến 7 bài.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Dặn HS về nhà làm bài viết trong vở tập,
học thuộc câu ứng dụng và chuẩn bị bài Ôn
chữ hoa: Ă, Â.
..........................................................................................
PĐ. Toán
ÔN ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
I. Mục đích:
- Giúp HS củng cố về kĩ năng đọc, viết, so sánh số có ba chữ số.
II. Chuẩn bị:
- GV: Sách bài tập, giáo án.
- HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
ài tiếp theo.
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- HS lắng nghe.
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
3.
Bài 1: Viết vào ô trống theo mẫu:
- Mời 1 HS đọc đề bài
- Hướng dẫn, yêu cầu HS làm miệng.

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
- HS quan sát.
- HS đọc đề bài.
- HS làm theo yêu cầu của GV.
Đọc số
Viết số
Hai trăm ba mươi mốt
231
Bảy trăm sáu mươi
760
Một trăm mười lăm
115
Ba trăm hai mươi tư
324
Chín trăm chín mươi chín
999
Sáu trăm linh
năm
605
Đọc số
Bốn trăm linh tư
Bảy trăm bảy mươi bảy
Sáu trăm mười lăm
Năm trăm linh năm
Chín trăm
Tám trăm ba mươi tư

- GV nhận xét.
Bài 2: Số ?
- Cho HS thảo luận theo 2 dãy bàn.
- Mời 2 HS đại diện cho hai dãy lên bảng
làm, cả lớp làm vào vở.
- Nhận xét (HS - GV)
Bài 3: Điền dấu > < =
- GV tổ chức trò chơi đố vui: 1 bạn hỏi,
1 bạn trả lời, lớp nhận xét.
- GV nhận xét.
Bài 4: GV yêu cầu HS đọc đề bài, hướng
dẫn và mời 2 HS trả lời câu hỏi.
a) Khoanh vào số lớn nhất:
627 ; 276 ; 762 ; 672 ; 267 ; 726.
b) Khoanh vào số bé nhất:
267 ; 672 ; 276 ; 762 ; 627 ; 726.
- Nhận xét (HS - GV)
Bài 5: Sắp xếp các số 435; 534; 453;
354; 345; 543.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài, hướng dẫn

Viết số
404
777
615
505
900
834

- HS lắng nghe.
- HS làm theo yêu cầu của GV.
420;421;422;423;424;425;426;427;428.
500;499;498;497;496;495;494;493;492.

- HS làm theo yêu cầu của GV.
404 < 440 200 + 5 < 250
765 > 756 440 - 40 > 399
899 < 900 500 + 50 + 5 = 555
- HS lắng nghe.
- HS làm theo yêu cầu của GV.
762
267
- HS làm theo yêu cầu của GV.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
và mời 2 HS lên bảng làm.
- Nhận xét (HS - GV)
3. Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu HS nêu lại cách đọc, viết, so
sánh số có ba chữ số.
- Dặn dò HS chuẩn bị

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
Thứ tự từ bé đến lớn: 345; 354; 435;
453; 534; 543.
Thứ tự từ lớn đến bé: 543; 534; 453;
435; 354; 345.
- HS nhắc lại.
- HS lắng nghe.

......................................................................................
Tự học
LUYỆN ĐỌC: CẬU BÉ THÔNG MINH
I. Mục đích: Giúp HS:
- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý.
- Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc diễn cảm.
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ của tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- HS lắng nghe.
- Đọc mẫu: Giọng kể, chậm rãi.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:
- HS làm việc theo yêu cầu của HS.
+ Đọc cá nhân.
+ Đọc theo cặp.
+ Đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và viết câu - HS trả lời và viết vào vở.
trả lời vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- HS lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS luyện đọc nhiều hơn.
.............................................................................................................................
Thứ ba ngày 28 tháng 8 năm 2018
Buổi sáng
Thể dục


Trường T.H Văn Lang :
Lớp 3A
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Năm học : 2017-2018
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH. TRÒ CHƠI: “NHANH LÊN BẠN ƠI”
I. Mục đích - Yêu cầu:
- Phổ biến một số quy định khi tập luyện. Yêu cầu HS hiểu và thực hiện đúng.
- Giới thiệu chương trình môn học. Yêu cầu HS biết được điểm cơ bản của chườn trình
và một số nội quy tập luyện trong giờ học thể dục lớp 3.
- Chơi trò chơi "Nhanh lên bạn ơi". Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia vào trò chơi
tương đối chủ động.
II. Phương pháp: Làm mẫu.
III. Chuẩn bị: Sân bãi sạch sẽ, còi, kẻ sân.
IV. Tiến hành:
NỘI DUNG
Phần 1 : Mở đầu
1. Nhân lớp :

2. Khởi động :
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và
hát.
* Tập bài thể dục phát triển chung của
lớp 2.
Phần 2 : Cơ bản
- Phân công tổ nhóm tập luyện, chọn cán
sự môn học.
- Nhắc lại nội quy tập luyện và phổ biến
nội dung yêu cầu môn học.
- Chỉnh đốn trang phục, vệ sinh tập
luyện.
- Trò chơi
"Nhanh lên bạn ơi".

* Ôn lại một số động tác đội hình đội
ngũ.

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu
cầu giờ học.


GV
- GV hướng dẫn và điều khiển lớp.

- GV nhắc nhở HS tinh thần học tập, tính
kỉ luật và tích cực trong tập luyện. Chọn
ra ban cán sự lớp.
- GV nhắc nhở lại nội quy tập luyện.
Chỉnh đốn trang phục gọn gàng quần áo,
giầy dép.
- HS quan sát, lắng nghe.
- GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại
cách chơi, luật chơi. Làm mẫu sau đó cho
HS chơi thử, tiến hành chơi chính thức.
- GV hướng dẫn và điều khiển lớp tập
luyện.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

Phần 3 : Kết thúc
- Đi thường theo nhịp 1-2,
1-2;... và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về
nhà.
- Dặn dò.
- Xuống lớp.
GV
......................................................................................
Anh văn: GVBM
......................................................................................
Toán (tiết 2) : CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( không nhớ). (Đ/C)
I. Mục tiêu: - Ôn tập củng cố cách cộng trừ, các số có 3 chữ số không nhớ.
- Củng cố về giải toán (Có lời văn) Về nhiều hơn, ít hơn.
- HS làm tốt các bài tập trong SGK (bỏ bài tập 4).
II. Chuẩn bị: - Bảng con.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động của của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
2. Bài cũ: Đọc viết so sánh các số có 3 chữ
số. Bài 5 : Viết các số :
+ Từ bé đến lớn.
537, 162, 830, 241, 519, 425
162, 241, 425, 519, 537, 830.
- GV, lớp đánh giá và nhận xét.
+ Từ lớn đến bé.
3. Bài mới: Trong giờ học này các em sẽ 830, 537, 519, 425, 241, 162.
học ôn tập về “Cộng, trừ không nhớ về các - HS nhắc lại
số có 3 chữ số” Giáo viên ghi mục bài.
Bài 1: Tính nhẩm
Giải vào vở kiểm chéo
a.
b.
400+300 = 700
500+40 = 540
700-300 = 400
540-40 = 500
700-300 = 400
540-500 = 40
c. Tương tự HS tự làm.
Bài 2: Đặt tính
- Giải nháp + kiểm tra miệng.
732
418
395
352
416
211
201
44
326
207
194
308


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Bài 3:
Tóm tắt :
245hs
Khối lớp 1: I---------------------I-------I
Khối lớp 2: I---------------------I 32hs
?hs

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
Học sinh đọc đề.+tìm hiểu đề + giải
phiếu học tập
Giải:
Số học sinh khối 2 là
245 – 32 = 213 (học sinh )
Đáp số : 213 học sinh
- Học sinh sửa bài vào vở
Bài 5: Với 3 số 315, 40, 355 và các dấu +, - Học sinh đọc đề + giải miệng.
-, =, em hãy lập các phép tính đúng
315 + 40 = 355
355 – 40 = 315
40 + 315 = 355
355 – 315 = 40
4. Củng cố- dặn dò :
- Lớp nhận xét.
5. Nhận xét tiết học.
Về nhà chuẩn bị số có 3 chữ số (không
nhớ ).
...........................................................................................
Chính tả (tiết 1):
Tập chép: CẬU BÉ THÔNG MINH
I. Mục tiêu:
- Chép lại chính xác và trình bày đúng quy định bài CT ; không mắc quá 5 lỗi trong bài.
- Viết đúng, chính xác đoạn 4
- Làm đúng BT (2)a/b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn ; điền đúng 10 chữ và tên
của 10 chữ đó vào ô trống trong bảng (BT3).
- GD hs giữ vở sạch, viết chữ đẹp
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ đã chép sẵn bài chính tả , bảng kẻ chữ và tên chữ bài tập .
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:
* Giáo viên giới thiệu bài ghi tựa bài
- Lớp lắng nghe giáo viên
- Vài học sinh nhắc lại tựa bài.
*Giáo viên hướng dẫn chuẩn bị
- Giáo viên đọc đoạn văn .
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu
- Đoạn này được chép từ bài nào ?
- Đoạn này được chép trong bài “Cậu bé
thông minh“
- Tên bài viết ở vị trí nào ?
-…viết giữa trang vở .
- Đoạn chép này có mấy câu ?
- Đoạn văn có 3câu .
- Cuối mỗi câu có dấu gì ? Chữ cái đầu - Cuối câu 1 và 3 có dấu chấm .
câu viết như thế nào ?
- Cuối câu 2 có dấu hai chấm…. Chữ đầu
câu phải viết hoa .
- Hướng dẫn học sinh nhận biết bằng cách + Thực hành viết các từ khó vào bảng con
viết vào bảng con một vài tiếng khó . .


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
(nhỏ , bảo, cổ, xẻ) miền Nam.
- Gạch chân những tiếng học sinh viết sai .
*Học sinh chép bài vào vở
- Yêu cầu học sinh chép vào vở giáo viên
theo dõi uốn nắn .
* Chấm chữa bài:
- Giáo viên chấm từ 5 đến 7 bài của học
sinh rồi nhận xét.
* Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
+ Bài 2: - Nêu yêu cầu bài tập 2.
- Yêu cầu học sinh làm theo dãy.
Dãy 1 :làm bài tập 2a
Dãy 2 : làm bài tập2b
- Giáo viên cùng cả lớp theo dõi nhận xét
+ Bài 3 : Điền chữ và tên chữ còn thiếu …
- Giáo viên treo bảng phụ đã kẻ sẵn bảng
chữ
- Nêu yêu cầu bài tập. Và yêu cầu học sinh
thực hiện vào vở .
- Giáo viên theo dõi sửa sai cho học sinh
*Hướng dẫn học thuộc thứ tự 10 chữ:
-Xóa hết những chữ đã viết ở cột tên chữ
-Yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng 10 tên
chữ .

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

- Cả lớp chép bài vào vở .
+ Học sinh tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề
vở hoặc vào cuối bài chép .
- Cả lớp thực hiện làm bài vào vở bài tập
theo yêu cầu của giáo viên .
- Hai em đại diện cho hai dãy lên bảng
làm
+ Học sinh quan sát bài tập trên bảng
không cần kẻ bảng vào vở .
- Một học sinh lên bảng làm mẫu a, ă
- Cả lớp thực hiện vào vở .
- Học sinh thực hành luyện đọc thuộc 10
chữ và tên chữ .
- Lần lượt học sinh đọc thuộc lòng 10 chữ
và tên chữ .
- Lớp viết lại 10 chữ và tên chữ vào vở
chính tả .
- Vài em nhắc lại nội dung bài học

4. Củng cố - Dặn dò:
- Gọi vài học sinh nhắc lại nội dung bài
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn dò học sinh về cách ngồi viết tư thế
khi viết
...........................................................................................
Buổi chiều

Tự nhiên xã hội (tiết 1 ) : HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP.
I. Mục tiêu: -Nhận ra sự thay đổi của lồng ngực khi ta hít vào thở ra.
- Chỉ và nói tên được các cơ quan hô hấp trên sơ đồ.
- Chỉ trên sơ đồ nói được đường đi của không khí khi ta hít vào thở ra.
- Hiểu được vai trò của hoạt động thở đối với sự sống của con người.
II. Đồ dùng dạy – học: - Hình trong SGK.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Hoạt động của GV
1. Khởi động:
- Bắt nhịp hát bài: mèo con đi học.
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Thực hành thở sâu: HS biết
được sự thay đổi của lồng ngực khi thở ra
hít vào.
- Cảm giác của các em sau khi hít vào nín
thở?
- Mô tả sự thay đổi của lồng ngực.
- Hít thở sâu có lợi gì?
KL: Lồng ngực phồng lên xẹp xuống khi
ta thở.
Hoạt động 2: Các bộ phận của cơ quan hô
hấp, đường đi của không khí, vâi trò của
hoạt động thở đối với con người.
- Giao nhiệm vụ.
- Chỉ tên các bộ phận của cơ quan hô hấp,
tác dụng của từng bộ phận?
- Đường đi của không khí khi hít vào thở
ra?
- Nếu tắc đường thở thì điều gì sảy ra?
- KL: Cơ quan hô hấp thực hiện trao đổi
khí giữa cơ thể và môi trường bên ngoài .
Gồm: mũi khí quả, phế quản, dẫn khí.
4. Củng cố – Dặn dò:

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
Hoạt động của HS
- Hát đồng thanh.
- Nhắc lại tên bài học.
- Lớp thực hiện theo sự HD của GV.
- Thở gấp và sâu hơn bình thường.
- lớp đứng lên thực hiện động tác hít thở
sâu.
- 1 –2 HS thực hiện cho cả lớp quan sát.
- Hít vào lồng ngực phồng lên.
- Thở ra lồng ngực xẹp xuống.
- Cở thể nhận được nhiều khí hơn.

- Mở SGK quan sát hình 2.
- Thảo luận cặp đôi.
- Từng cặp trình bày.
- 1 Hỏi trả lời.
- Con người sẽ chết.

- HS nêu lại các bộ phận của cơ quan hô
hấp.
- Chuẩn bị bài sau.
...............................................................................................
Thủ công
BỌC VỞ (BAO TẬP SÁCH)
...........................................................................................
PĐ. Tiếng Việt
Nghe – viết: CẬU BÉ THÔNG MINH
I. Mục tiêu:
- Nghe – viết lại chính xác và trình bày đúng quy định bài CT ; không mắc quá 5 lỗi
trong bài.
- Viết đúng, chính xác đoạn 4
- GD hs giữ vở sạch, viết chữ đẹp


Trường T.H Văn Lang :
Lớp 3A
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Năm học : 2017-2018
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ đã chép sẵn bài chính tả, bảng kẻ chữ và tên chữ bài tập .
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Giáo viên hướng dẫn chuẩn bị
- Giáo viên đọc đoạn văn .
- Đoạn này được chép từ bài nào ?
- Lớp lắng nghe giáo viên
- Vài học sinh nhắc lại tựa bài.
- Tên bài viết ở vị trí nào ?
- Đoạn chép này có mấy câu ?
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu
- Cuối mỗi câu có dấu gì ? Chữ cái đầu - Đoạn này được chép trong bài “Cậu bé
câu viết như thế nào ?
thông minh“
-…viết giữa trang vở .
- Hướng dẫn học sinh nhận biết bằng cách - Đoạn văn có 3câu .
viết vào bảng con một vài tiếng khó . - Cuối câu 1 và 3 có dấu chấm .
(nhỏ , bảo, cổ, xẻ) miền Nam.
- Cuối câu 2 có dấu hai chấm…. Chữ đầu
- Gạch chân những tiếng học sinh viết sai . câu phải viết hoa .
*Học sinh nghe –viết bài vào vở
+ Thực hành viết các từ khó vào bảng
- Yêu cầu học sinh nghe –viết vào vở, giáo con.
viên đọc chậm, rõ. Đồng thời theo dõi uốn - Cả lớp nghe – viết bài vào vở .
nắn .
* Chấm chữa bài:
- Giáo viên chấm từ 5 đến 7 bài của học + Học sinh tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề
sinh rồi nhận xét.
vở hoặc vào cuối bài chép .
4. Củng cố - Dặn dò:
.................................................................................................................................
Thứ tư ngày 29 tháng 8 năm 2018
Buổi sáng
Tập đọc (tiết 3) : HAI BÀN TAY EM
I. Mục tiêu: - Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: - Đọc trôi chảy cả bài. Chú ý đọc đúng các
từ dễ phát âm sai do ảnh hướng của phương ngữ như: Từ có âm đầu l/n: (nằm ngủ,
cạnh lòng, ngủ ,chải tóc …) Các từ mới: siêng năng, giăng giăng, thủ thỉ. Biết nghỉ hơi
đúng sau mỗi dòng thơ và giữa khổ thơ.
- Hiểu ND: Hai bàn ay rất đẹp, rất có ích, rất đáng yêu.
- Học thuộc lòng bài thơ.
- Giáo dục học sinh chăm chỉ học tập.
II. Chuẩn bị: - Tranh minh họa sách giáo khoa. Bảng phụ viết những khổ thơ cần
hướng dẫn học sinh luyện đọc và học thuộc lòng.
III. Hoạt động dạy học:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Hoạt động của GV
1. Kiểm tra bài cũ:
- Tiết tập đọc hôm trước ta học bài gì ?
- Gọi 3 học sinh lên bảng đọc nối tiếp kể
lại 3 đoạn câu chuyện “ Cậu bé thông
minh “
- Giáo viên nhận xét đánh giá phần kiểm
tra bài cũ
2. Bài mới: Giới thiệu bài ghi bảng .
a. Luyện đọc:
- Đọc mẫu bài thơ (giọng vui tươi , dịu
dàng , tình cảm ).
- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ .
- HS đọc từng dòng thơ .
- Gọi học sinh đọc từng khổ thơ trước lớp
- Giúp học sinh hiểu nghĩa từng từ ngữ
mới trong từng khổ thơ .
Siêng năng , giăng giăng , thủ thỉ ,

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
Hoạt động của HS
nhà học thuộc bài và xem trước b
i mới.
Tập đọc hôm trước học bài “Cậu bé
thông minh .”
- Ba học sinh đọc bài nối tiếp nhau về
câu chuyện và trả lời nội dung của từng
đoạn trong câu chuyện “ cậu bé thông
minh “
- Lớp theo dõi, giáo viên giới thiệu.
- Vài học sinh nhắc lại mục bài.
- Học sinh lắng nghe giáo viên đọc mẫu.

- Học sinh đọc nối tiếp mỗi em hai dòng
thơ .
- Đọc từng khổ thơ trước lớp bằng cách
nối tiếp nhau đọc 5 khổ thơ
- Tìm hiểu nghĩa của từ theo hướng dẫn
- HS đặt câu với từ “ Thủ thỉ”.
của giáo viên .HS đọc chú giải sách giáo
khoa .
- HS đọc từng khổ thơ trong nhóm
- Đặt câu : -Tối tối, Bé thủ thỉ kể cho mẹ
- Theo dõi hướng dẫn HS đọc đúng .
nghe chuyện ở trường ,ở lớp .
- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài
- Đọc từng khổ thơ trong nhóm theo từng
b. Hướng dẫn tìm hiểu bài :
cặp học sinh .
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm và - Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.
trả lời câu hỏi:
- Hai bàn tay của bé được so sánh với gì? - Lớp đọc thầm bài thơ để tìm hiểu nội
- Giáo viên chốt ý chính Hình ảnh so
dung bài thơ.
sánh rất đúng và đẹp
- …so sánh với những nụ hoa hồng ;
- Hai bàn tay thân thiết với bé như thế
những ngón tay xinh như những cánh
nào ?
hoa …
- Hai bàn tay thân thiết …Buổi tối hai
hoa ngủ cùng bé, hoa kề bên má ..cạnh
lòng. Buổi sáng,tay giúp bé …chải tóc,
- Em thích nhất khổ thơ nào ? Vì sao ?
khi bé học hai bàn tay ….như nở trên
giấy ,…với bạn .
c. Học thuộc lòng bài thơ:
- Học sinh tự do nêu ý kiến của mình …
- Hướng dẫn học sinh đọc thuộc lòng
nêu được ý thích về khổ thơ mình thích
từng khổ thơ rồi cả bài tại lớp
- Học thuộc lòng từng khổ thơ rồi cả bài


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
- Treo bảng phụ yêu cầu học sinh đọc ,
sau đó giáo viên xóa dần và chỉ trừ chữ
cái đầu lại …
- HS thi đọc thuộc lòng bài thơ bằng cách
thi đọc tiếp sức .
- Lắng nghe các tổ đọc để nhận xét phân
định tổ thắng .
- HS chơi trò chơi đọc thuộc khổ thơ theo
hình thức hái hoa
- 3 học sinh thi đọc thuộc lòng cả bài
thơ.
4. Củng cố - Dặn dò:
5. Nhận xét đánh giá tiết học:
- Dặn học sinh về

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
thơ theo hướng dẫn của giáo viên .

- Đọc thầm, thi đọc theo tổ, theo hình
thức trò chơi …
- Hai – ba em thi đọc thuộc lòng cả bài
thơ.

- Lớp theo dõi, bình chọn bạn hoặc tổ
đọc đúng, hay .
- 3 HS nhắc lại nội dung bài .
- Về nhà học thuộc bài, xem trước bài
“Đơn xin vào đội ”.
.............................................................................................
Luyện từ và câu (Tiết 1)
ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT. SO SÁNH

I. Mục tiêu:
- Xác định được các từ ngữ chỉ vật , các từ ngữ so sánh
- Tìm được những sự vật được so sánh với nhau trong câu văn, câu thơ (BT2).
- Nêu được hình ảnh so sánh mình thích và lí do vì sao thích hình ảnh đó
- Giúp Hs có thêm vốn từ ngữ phong phú, nói và viết hay hơn
II. Chuẩn bị:
- Bảng phụ viết sẵn khổ thơ 1, bảng lớp viết sẵn các câu thơ trong BT2.(Đ/C,bài tập 3
không yêu cầu nêu lí do)
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh
- Nhận xét phần kiểm tra bài cũ.
2. Bài mới
a) Giới thiệu bài:
b) Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
* Bài 1:
-Yêu cầu học sinh đọc bài tập 1 .
- Yêu cầu một em lên bảng làm mẫu .
- Hãy tìm các từ ngữ chỉ sự vật ở dòng
thơ?
- Mời 3-4 em lên bảng gạch chân dưới

Hoạt động của HS
- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo về sự
chuẩn bị của các tổ viên của tổ mình.
- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu
- 2 em đọc thành tiếng yêu cầu bài tập 1
-Thực hành làm bài tập chỉ ra các từ ngữ
chỉ sự vật có trong dòng thơ 1
- Cả lớp làm bài vào vở .
- HS lên bảng chữa bài .
- Lớp theo dõi nhận xét và tự sửa bài


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
những từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ ?
- Giáo viên nhận xét chốt lại lời giải
đúng .
* Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc bài tập 2.
- Mời một em lên bảng làm mẫu bài 2a .
- Mời 3-4 học sinh lên bảng gạch chân
dưới những sự vật được so sánh với nhau
trong các câu thơ.
- Giáo viên và học sinh cả lớp theo dõi
nhận xét.
- Chốt lại lời giải đúng.
- Cho học sinh quan sát tranh và kết hợp
giải thích
- Giáo viên chốt ý
* Bài 3 :
-Yêu cầu một học sinh đọc bài
- Khuyến khích học sinh nối tiếp nhau
phát biểu tự do .

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
trong tập
- HS lắng nghe giáo viên chốt ý1
- 2 em đọc bài tập 2 trong sách giáo khoa
-Thực hành làm bài tập chỉ ra các sự vật
được so sánh có trong các câu thơ , câu
văn .
- Cả lớp làm bài vào vở .
- Lớp theo dõi quan sát tranh
- Học sinh lắng nghe giáo viên chốt ý 2
- Một em đọc yêu cầu đề bài
- Học sinh tự suy nghĩ và phát biểu về ý
của mình ,hình ảnh so sánh mà mình
thích
- Lớp nhận xét ý bạn .

3. Củng cố - Dặn dò
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn học sinh về nhà học xem trước bài
mới
.............................................................................................
Âm nhạc: GVBM
.............................................................................................
Toán (tiết 3)
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- Biết cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ).
- Biết giải bài toán về “tìm x”, giải toán có lời văn (có một phép trừ).
- Giải toán có lời văn, cộng trừ các số có ba chữ số thành thạo.
- HS ham học toán.
II. Chuẩn bị: SGK, VBT
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
- Gọi hai học sinh lên bảng sửa bài tập - 2 HS lên bảng sửa bài .
về nhà .
- 2 HS khác nhận xét .
- Nhận xét đánh giá phần bài cũ .


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Luyện tập:
Bài 1: - Giáo viên nêu bài tập trong sách
giáo khoa.
- Yêu cầu học sinh tự đặt tính và tính kết
quả
- Yêu cầu lớp theo dõi và tự chữa bài.
- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
- HS lắng nghe.
- Cả lớp thực hiện làm vào bảng con .
- 3 HS lên bảng thực hiện mỗi em một
cột.

- Học sinh khác nhận xét bài bạn.
- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa
Bài 2: Giáo viên yêu cầu học sinh nêu bài cho bạn.
yêu cầu tìm x và ghi bảng
- 1HS nêu yêu cầu bài tìm x
- Yêu cầu cả lớp cùng thực hiện .
- Cả lớp cùng thực hiện làm vào vở
- Gọi hai học sinh đại diện hai nhóm lên - HS lên bảng thực hiện .
bảng làm .
- Gọi hai học sinh khác nhận xét
+ Giáo viên nhận xét chung về bài làm - HS nhận xét bài bạn .
của học sinh
- HS đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau .
Bài 3: - Giáo viên gọi học sinh đọc bài
trong sách giáo khoa.
- 1 em đọc đề bài sách giáo khoa .
- Yêu cầu HS nêu dự kiện và yêu cầu đề - Cả lớp làm vào vở bài tập .
bài .
- 1HS lên bảng giải bài :
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vào vở
- Gọi 1HS bảng giải .
Giải :
Số nữ trong đội đồng diễn là :
- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
285 – 140 = 145 ( người )
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Đ/S: 145 nữ
c) Củng cố - Dặn dò:
- Học sinh khác nhận xét bài bạn .
- Nêu cách đặt tính về các phép tính
cộng, trừ , tìm thành phần chưa biết của
phép tính?
Vài học sinh nhắc lại nội dung bài học
* Nhận xét đánh giá tiết học
.............................................................................................
Buổi chiều
PĐ. TOÁN
LUYỆN TẬP
I. Mục đích: Giúp HS củng cố về:
- Kĩ năng thực hiện tính cộng, trừ số có ba chữ số không nhớ.
- Kĩ năng tìm số bị trừ, số hạng chưa biết, giải bài toán bằng 1 phép tính.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
- Kĩ năng xếp hình theo mẫu.
II. Chuẩn bị: GV: Sách bài tập, giáo án.
HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán 3.
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
- Mời 1 HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn, chia lớp thành 6 nhóm.
Thực hiện bài tập.
- Nhận xét (HS - GV)

Bài 2: Tìm x:
- GV hướng dẫn HS xác định x ở vị trí
nào trong phép tính và cách tìm x.
- Cho HS thảo luận theo 2 dãy bàn.
- Mời 2 HS đại diện cho hai dãy lên bảng
làm, cả lớp làm vào vở.
- Nhận xét (HS - GV).

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

Hoạt động của học sinh
- HS lắng nghe.
- HS quan sát.
- HS đọc đề bài.
- HS làm theo yêu cầu của GV.
432
617
52
+
+
+
205
352
714
637
969
766
547
666
482
243
333
71
304
333
411
- HS lắng nghe.
- HS làm theo yêu cầu của GV.
a) x - 322 = 415
x = 415 + 322
x = 737
b) 204 + x = 355
x = 355 - 204
x = 151

Bài 3: Khối lớp Một và khối lớp Hai có
tất cả 468 học sinh, trong đó khối lớp Một
có 260 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao
nhiêu học sinh?
- Mời 2 HS đọc đề bài toán.
- 2 HS đọc đề.
- Bài toán cho biết gì?
- Khối lớp Một và khối lớp Hai có tất
cả 468 học sinh, trong đó khối lớp
Một có 260 học sinh.
- Bài toán hỏi gì?
- Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học
sinh?
- GV hướng dẫn HS làm bài, 1 HS lên
Bài giải:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
bảng làm, cả lớp làm vào vở bài tập.
- Nhận xét (HS - GV).
Bài 4: Xếp 4 hình tam giác thành hình
con cá
- Tổ chức trò chơi: Ai nhanh? Ai đúng?
- Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm cử 4
bạn đại diện. Khi có hiệu lệnh của GV, 4
bạn lần lượt thi nhau lên xếp các hình tam
giác thành hình con cá.
4. Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu HS nêu lại cách tính cộng, trừ
số có ba chữ số không nhớ.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
Khối lớp Hai có số học sinh là:
468 - 260 = 208 (học sinh)
Đáp số: 208 học sinh.
- HS thực hiện trò chơi theo hướng
dẫn của GV.

- HS nhắc lại.
- HS lắng nghe.

.............................................................................................
Tin học: GVBM
.............................................................................................
Luyện Tiếng Việt
ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT. SO SÁNH
I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức:
- Xác định các từ ngữ chỉ vật , các từ ngữ so sánh
- Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong câu văn, câu thơ (BT2).
- Nêu hình ảnh so sánh mình thích và lí do vì sao thích hình ảnh đó
- Giúp Hs có thêm vốn từ ngữ phong phú, nói và viết hay hơn
II. Chuẩn bị:
- Bảng phụ viết sẵn khổ thơ 1, bảng lớp viết sẵn các câu thơ trong BT2.(Đ/C,bài tập 3
không yêu cầu nêu lí do)
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới
a) Giới thiệu bài:
b) Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
* Bài 1:
-Yêu cầu học sinh đọc bài tập 1 .
- Yêu cầu một em lên bảng làm mẫu .
- Hãy tìm các từ ngữ chỉ sự vật ở dòng
thơ?

Hoạt động của HS

- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu
- 2 em đọc thành tiếng yêu cầu bài tập 1
-Thực hành làm bài tập chỉ ra các từ ngữ
chỉ sự vật có trong dòng thơ 1
- Cả lớp làm bài vào vở .
- HS lên bảng chữa bài .


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
- Mời 3-4 em lên bảng gạch chân dưới
những từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ ?
- Giáo viên nhận xét chốt lại lời giải
đúng .
* Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc bài tập 2.
- Mời một em lên bảng làm mẫu bài 2a .
- Mời 3-4 học sinh lên bảng gạch chân
dưới những sự vật được so sánh với nhau
trong các câu thơ.
- Giáo viên và học sinh cả lớp theo dõi
nhận xét.
- Chốt lại lời giải đúng.
- Cho học sinh quan sát tranh và kết hợp
giải thích
- Giáo viên chốt ý
* Bài 3 :
-Yêu cầu một học sinh đọc bài
- Khuyến khích học sinh nối tiếp nhau
phát biểu tự do .

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
- Lớp theo dõi nhận xét và tự sửa bài
trong tập
- HS lắng nghe giáo viên chốt ý1
- 2 em đọc bài tập 2 trong sách giáo khoa
-Thực hành làm bài tập chỉ ra các sự vật
được so sánh có trong các câu thơ , câu
văn .
- Cả lớp làm bài vào vở .
- Lớp theo dõi quan sát tranh
- Học sinh lắng nghe giáo viên chốt ý 2
- Một em đọc yêu cầu đề bài
- Học sinh tự suy nghĩ và phát biểu về ý
của mình ,hình ảnh so sánh mà mình
thích
- Lớp nhận xét ý bạn .

3. Củng cố - Dặn dò
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
..................................................................................................................................
Thứ năm ngày 30 tháng 8 năm 2018
Buổi sáng
Toán (tiết 4) : CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Có nhớ một lần )
I. Mục tiêu: Học sinh yếu không làm lời giải bt3
- Giúp học sinh: -Trên cơ sở phép cộng khômg nhớ đã học, biết cách thực hiện phép
cộng các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần sang hàng chục hoặc hàng trăm).
- Củng cố, ôn lại cách tính độ dài đường gấp khúc,đơn vị tiền Việt Nam.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
+ Gọi học sinh lên bảng làm bài 1,2,3/5. + 2 học sinh lên bảng làm
+ Nhận xét, đánh giá và chữa bài
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
+ Giáo viên nêu mục đích và giờ học và + Nghe giới thiệu


Trường T.H Văn Lang :
Lớp 3A
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Năm học : 2017-2018
ghi tên bài lên bảng.
Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện phép
cộng các số có ba chữ số .
- Phép cộng 435+127
+ Giáo viên viết lên bảng 435 + 127.
+ 1 học sinh lên bảng đặt tính, lớp làm
Yêu cầu học sinh đặt tính
vào bảng con.
+ Yêu cầu học sinh cả lớp suy nghĩ và tự 435
thực hiện phép tính trên, sau đó cho học + 127
sinh nêu cách tính.
562
- 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1
- 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6,viết 6
- 4 cộng 1 bằng 5, viết 5
- Phép cộng 256+162
+ Giáo viên viết lên bảng và các bước
tiến hành tương tự như với phép cộng
+ Học sinh đặt tính và làm bảng con sau
435 + 127.
đó nêu cách tính.
Lưu ý: Phép cộng 435 + 127 là phép
cộng có nhớ 1 lần từ hàng đơn vị sang
hàng chục.
Phép cộng 256 + 162 là có nhớ 1 lần
từ hàng chục sang hàng trăm.
Hoat động 3: Luyện tập - thực hành::
Bài 1: Nêu yêu cầu của bài toán (nếu
-Một HS nêu yêu cầu bài tập
không có điều kiện, được phép giảm bớt -Hai học sinh nêu cách thực hiện.
cột 4, 5)
+ 5 học sinh lên bảng, lớp làm vào vở.
+ GV, HS nhận xét, chữa bài.
- Cả lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.
Bài 2: Hướng dẫn học sinh làm bài
tương tự như với bài tập 1 và cũng có
+ Một học sinh đọc đề bài.
thể giảm bớt cột 4, 5.
Bài 3:
+ Bài yêu cầu chúng ta làm gì?
+ Đặt tính
+ Cần chú ý khi đặt phép tính.
+ Cần chú ý đặt tính sao cho đơn vị thẳng
hàng đơn vị, chục thẳng hàng chục, trăm
thẳng hàng trăm.
+ Thực hiện tính như thế nào?
+ Từ phải sang trái.
+ Yêu cầu học sinh làm bài.
+ 4 học sinh lên bảng làm bài, học sinh cả
lớp làm vào vở.
+GV, HS nhận xét và chữa bài..
+ Học sinh lớp nhận xét bài của bạn.
Bài 4:
+ Một học sinh đọc yêu cầu của bài
+ Muốn tính độ dài của đường gấp khúc + Tính tổng độ dài các đoạn thẳng của
ta làm như thế nào?
đường gấp khúc đó.


Trường T.H Văn Lang :
Lớp 3A
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
Năm học : 2017-2018
+ Đường gấp khúc ABC gồm những
+ Gồm 2 đoạn thẳng AB và đoạn thẳng
đoạn thẳng nào tạo thành.
BC.
+ Hãy nêu độ dài của mỗi đoạn thẳng.
+ AB dài 126cm, BC dài 137cm
+ Yêu cầu học sinh tính độ dài đường
+ 1 học sinh lên bảng làm bài, lớp làm vào
gấp khúc ABC.
vở
Bài 5: HS tự nhẩm và ghi kết quả vào
+ HS nêu yêu cầu của bài.
vở, sau đó yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh
nhau đổi chéo vở đển kiểm tra bài của
nhau.
4. Củng cố, dặn dò: GV hệ thống lại bài
học ,yêu cầu HS về nhà xem lại bài học
hôm nay .
...........................................................................................
Chính tả (tiết 2)
(Nghe - viết ) : CHƠI CHUYỀN (Đ/C)
I. Mục tiêu : - Rèn kỉ năng viết chính tả , nghe viết chính xác bài thơ “ Chơi chuyền”
- Củng cố cách trình bày một bài thơ . Điền đúng vào chỗ trống các vần ao / oao. Tìm
đúng các tiếng có âm đầu an / ang theo nghĩa đã cho .
- GDHS viết đúng, đẹp
II. Đồ dùng dạy học : - Nội dung hai bài tập 2 chép sẵn vào bảng phụ.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Mời 3 học sinh lên bảng .
- Viết các từ ngữ học sinh thường hay viết - 3 em lên bảng viết các từ : Dân làng ,
sai.
làn gió , tiếng đàn , đàng hoàng
- Kiểm tra đọc thuộc lòng thứ tự 10 tên - Cả lớp viết vào bảng con .
chữ đã học
- 2 em đọc thuộc tên theo thứ tự 10 chữ
- Nhận xét đánh giá phần kiểm tra bài cũ. cái
2. Bài mới: Giới thiệu bài, ghi bảng
a. Hướng dẫn nghe viết:
- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu bài
a.1. Hướng dẫn chuẩn bị:
- Giáo viên đọc mẫu bài lần 1 bài thơ
- 1 học sinh đọc lại
- Cả lớp theo dõi GV đọc bài.
- HS đọc thầm và nêu nội dung của từng - 1HS đọc lại bài thơ .
khổ thơ ?
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài
- Khổ thơ 1 tả các bạn đang chơi chuyền
- Khổ 2. Chơi chuyền giúp tinh mắt,
- Mỗi dòng có mấy chữ ? Chữ đầu câu viết nhanh nhẹn…
như thế nào ?
- Mỗi dòng thơ có 3 chữ. Chữ cái đầu
- Những câu thơ nào trong bài đặt trong câu viết hoa .


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
ngoặc
kép ? Vì sao ?
- Ta nên bắt đầu viết từ ô nào trong vở ?
- Giáo viên hướng dẫn HS viết bài thơ…
- Viết vào bảng con các tiếng khó
- HS khác nhận xét bảng
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Giáo viên đọc cho học sinh viết vào vở
- Giáo viên đọc lại để học sinh tự bắt lỗi
và ghi số lỗi ra ngoài lề tập
- Giáo viên thu vở HS nhận xét.
b.Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2 : - HS nêu yêu cầu của bài tập .
- Treo 2 bảng phụ đã chép sẵn bài tập lên .
-HS sinh đại diện hai nhóm lên điền vần
nhanh .
- Cả lớp cùng thực hiện vào bảng con .
- Gọi hai học sinh nhận xét chéo nhóm
- Giáo viên nhận xét đánh giá .

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018
- Các câu đặt trong ngoặc kép là
(Chuyền …đôi) vì đó là những câu các
bạn nói khi chơi trò chơi này .
- Ta bắt đầu viết từ ô thứ 3 từ lề sang.
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực
hiện viết vào bảng con .
- Cả lớp nghe và viết bài thơ vào vở .
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì .
- Nộp bài lên để giáo viên nhận xét.
- Lớp chia thành hai dãy .
- Hai em đại diện thi đua điền nhanh vần
thích hợp .
- Cả lớp thực hiện điền vào bảng con
- Hai học sinh nhận xét chéo bài bạn
trên bảng
- Lớp thực hiện làm vào vở bài tập .
- Một học sinh đọc đề bài .
- Cả lớp làm vào bảng con .
- Khi có lệnh cả lớp đưa bảng .
- Từ cần điền là :ngang, ,hạn, đàn, …

Bài 3b: 1 Học sinh đọc yêu cầu bài 3b .
- Cả lớp thực hiện vào bảng con
- Sau đó cho cả lớp đưa bảng .
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
4. Củng cố - Dặn dò:
- Nhắc nhớ về tư thế ngồi viết và trình bày
sách vở sạch đẹp.
- Ba em nhắc lại các yêu cầu khi viết
- Dặn về nhà học và làm bài xem trước bài chính tả.
mới
- Về nhà học bài và làm bài tập trong
sách giáo khoa .
.............................................................................................
Mĩ thuật (tiết 1)
CHỦ ĐỀ 1: NHỮNG CHỮ CÁI ĐÁNG YÊU
...........................................................................................
Anh văn: GVBM
.............................................................................................
Buổi chiều
PĐ. TIẾNG VIỆT
NGHE - VIẾT: HAI BÀN TAY EM


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×