Tải bản đầy đủ

L3 t12 doc

Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Tuần 12 :
Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2018
Buổi sáng
Đạo đức: ( tiết 12) : TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP, VIỆC TRƯỜNG
(LG: BĐKH - MTBHĐ)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu:
+ Lớp và trừng là tập thể học tập sinh hoạt gắn bó với em nên em cần tham gia vào việc
chung của Lớp của trường.
+ Khi tham gia việc lớp việc trường. Mọi người đều phải tích cực, nhiệt tình để công việc
được giải quyết nhanh chóng. Nếu tham gia công việc chung của lớp, của trường mà lại
không tích cực thì công việc sẽ bị chậm, tốn thời gian, công sức, tiền của.
+ Tích cực tham gia việc trường, việc lớp là khi tham gia đầy đủ, có mặt đúng giờ, làm tốt
công việc và không lười biếng.
- LG: Tham gia các hoạt động giáo dục tài nguyên, môi trường biển, đảo phù hợp với lứa

tuổi ở lớp, ở trường.
2. Thái độ:
+ Học sinh có lòng nhiệt tình khi tham gia việc trường việc lớp.
+ Ủng hộ, noi gương theo những bạn tích cực tham gia việc lớp, việc trường.
3. Hành vi:
+ Thực hiện mộc cách tích cực, nhiệt tình, hoàn thành tốt các việc của lớp, của trường
như: trực nhật, lao động ...
II. Đồ dùng dạy học: + Phiếu thảo luận nhóm, nội dung công việc của 4 tổ (để báo cáo).
+ Nội dung câu chuyện “Tại con chích chòe” và các bài hát.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
- HS trả lời
Nêu câu hỏi để KT
- Gọi HS trả lời.
- GV nhận xét.
2. Bài mới:
ND tiết 2“Tích cực tham gia việc lớp, việc
trường”.
+ Yêu cầu các tổ trưởng báo cáo tình hình
+ Đại diện các tổ báo cáo, nhận xét các đội
hoạt động của các đội viên, thành viên trong
viên, thành viên của nhóm mình.
tổ.
+ Nhận xét tình hình hoạt động chung của lớp
Kết luận: Những bạn đã thực hiện và làm
+ Lớp chú ý lắng nghe.
tốt công việc của mình là đã một phần
tham gia tốt vào việc thi đua của lớp, của
trường. Còn những bạn chưa hoàn thành
tốt nhiệm vụ, còn mắc khuyết điểm, như


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019


thế là chưa tham gia tích cực vào việc lớp,
việc trường.
+ Đưa ra tình huống: Yêu cầu các nhóm
thảo luận, sau đó đưa ra các cách giải
quyết, có kèm những lý do giải thích phù
hợp.
Tình huống: Lớp 3A đang dọn dẹp khu
vực vườn trường. Mỗi tổ được giao một
nhiệm vụ khác nhau. Tổ của Lan được
giao nhiệm vụ nhổ cỏ quanh bồn hoa. Lan
chỉ nhổ vội mấy đám cỏ quanh vườn rồi
kêu mệt, bảo các bạn ở tổ cho mình ngồi
nghỉ.
Lan làm như thế có được không? Vì
sao?
+ Nhận xét, đưa ra cách trả lời đúng.
Kết luận: Lớp và trường là tập thể sinh
hoạt, học tập gắn bó với em nên cần phải
tích cực tham gia các việc lớp, việc trường
để công việc chung được giải quyết nhanh
chóng.
Đưa ra nội dung các tình huống, yêu cầu
các nhóm thảo luận và đưa ra ý kiến của
mình. Nội dung:
a). Trực nhật vườn trường, mỗi tổ được
giao một công việc khác nhau. Khi làm
xong việc của tổ mình, Trang chạy sang tổ
khác, cùng giúp các bạn một tay.
b). Dù bị mệt nhưng Thơ vẫn cố gắng cùng
các bạn làm báo tường cho lớp để tham dự
đợt thi báo tường mừng ngày 8/3 ở trường.
c). Để ủng hộ các bạn nhỏ ở vùng lũ lụt,
mỗi bạn trong lớp mang vật phẩm đi ủng
hộ, riêng Nam cố nhắc mấy lần mà vẫn
quên.
d). Cả lớp đang thảo luận nhóm về bài
giảng của cô giáo, Hùng và Tuấn ngồi nói
chuyện riêng.
đ). Các bạn trong lớp 3B hăng say học tập,
giành nhiều điểm 910 để kính tặng các

+ Tiến hành thảo luận nhóm.
+ Các nhóm nêu ý kiến thảo luận như:
+ Nhóm 1: Lan làm như thế cũng được. Có
thể là Lan mệt thật, Lan cần nghỉ ngơi,
không nên làm việc quá sức, ảnh hưởng
đến sức khỏe.
+ Nhóm 2: Lan làm như thế là không
đúng. Đây là việc chung của lớp, Lan nên
cùng các bạn tham gia. Nếu chỉ hơi mệt,
Lan có thể một chút rồi lại ra làm vì công
việc được giao cũng không quá mệt nhọc.
+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung cho
nhau.
+ 12 học sinh nhắc lại.
+ Tiến hành thảo luận nhóm. Đại diện các
nhóm trình bày ý kiến của mình.
 Đúng, không chỉ hoàn thành các công
việc của mình, Trang còn biết giúp các bạn
khác để nhanh chóng kết thúc công việc.
 Đúng, tuy bị mệt, Thơ vẫn cố gắng
tham gia để lớp hoàn thành tốt công việc.
 Sai, nam vừa không có ý thức giúp đỡ
các bạn vùng lũ, vừa không có ý thức tham
gia vào việc làm chung mà lớp, trường
phát động.
 Sai, đang là giờ học, lại là yêu cầu thảo
luận nhóm, đóng góp ý kiến cho bài học
mà Hùng và Tuấn lại không tham gia.
 Đúng, các bạn làm thế sẽ làm cho các
thầy cô vui lòng, phong trào học tập của
lớp sẽ phát triển tốt.
+ các nhóm nhận xét, bổ sung ý kiến cho
nhau.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

thầy cô nhân ngày 20/11.
+ Nhận xét câu trả lời của các nhóm.
Kết luận: Để tham gia tích cực vào việc
lớp, việc trường, các emcó thể tham gia
vào nhiều hoạt động như: lao động, hoạt
động học tập, vui chơi tập thể ...
3. Củng cố - dặn dò:
- LG: Tham gia các hoạt động giáo dục tài
nguyên, môi trường biển, đảo phù hợp với
lứa tuổi ở lớp, ở trường.
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò học sinh phải luôn tích cực tham
gia việc trường, việc lớp.
….………………………………………………………..
Toán ( tiết 56 ) : LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu : - Biết đặt tính và tính nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.
- Biết giải bài toán có phép tính nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số và biết thực hiện
gấp lên, giảm đi một số lần.
- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác khi giải toán.
II. Đồ dùng dạy học : - Thước mét, ê ke, phấn màu.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định
2. Bài cũ:
-1 HS làm trên bảng lớp bài 3
- HS mở vở đối chiếu bài của bạn
- GV nhận xét.
- 1 nhóm nộp vở
3. Bài mới :- GV Giới thiệu bài ……
- Hương dẫn luyện tập
Bài 1 : - 2 HS đọc bài toán
- 3HS lần lượt thực hiện. Cả lớp làm giấy nháp.
- Lớp nhận xét
Thừa số
423 105 241
Thừa số
Tích
Bài 2 : Tìm X

Bài 3:
- GV nhận xét.

2

8

4
- Làm bảng con
X : 3 = 212
X : 5 = 141
X = 212 x 3
X = 141 x 5
X = 636
X =
705
- HS làm vào vở. 1 HS lên bảng trình bày
Số cái kẹo có trong 4 hộp:
120 x 4 = 480 (cái kẹo)
Đáp số: 480 cái kẹo


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Bài 4:

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- HS lên bảng giải.
Số dầu trong 3 thùng:
125 x 3 = 375 (lít)
Số dầu còn lại:
375 – 185 = 190 (lít)
Đáp số: 190 lít.
- 2 HS đại diện 2 dãy lên bảng làm.
- Cả lớp cổ vũ cho 2 bạn. Đội nào làm xong
trước đội đó thắng cuộc.

Bài 5:Viết theo mẫu
Số đã cho
6
Gấp 3 lần
6x3
Giảm 3 lần
6:3
4. Củng cố - Dặn dò:
5.GV nhận xét tiết học
….……………………………………………………
Tập đọc ( tiết 34) : NẮNG PHƯƠNG NAM

I. Mục tiêu: - Bước đầu diễn tả được giọng các nhân vật trong bài, phân biệt lời người
dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu được tình cảm đẹp đẽ, thân thiết và gắn bó giữa thiếu nhi 2 miền Nam – Bắc ( trả
lời câu hỏi trong sách giáo khoa ).
Kể chuyện: - Kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo ý tóm tắt.
- Học sinh khá giỏi : HS nêu được tên truyện ở câu hỏi 5
II. Đồ dùng dạy học: - GV: tranh minh họa trong sgk.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ: Vẽ quê hương.
-3 HS đọc TL bài và trả lời câu hỏi.
+Vì sao bạn nhỏ thấy bức tranh quê hương +Vì bạn nhỏ rất yêu quê hương.
rất đẹp?
- GV nhận xét.
2 . Bài mới: GV giới thiệu bài , ghi mục...
a. Luyện đọc:GV đọc toàn bài.
- Hd HS luyện đọc từ, câu khó, dài, giải
- Đọc từng đoạn trước lớp.
nghĩa từ :
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
Sắp nhỏ, dân ca, xoắn xuýt, sửng sốt
- Các nhóm thi đọc.
+hoa đào: hoa Tết của miền Bắc; hoa
- Cả lớp ĐT đoạn 3.
mai: hoa Tết của miền Nam.
- Hs thực hiện theo yêu cầu.
-HS đọc phần chú giải để hiểu nghĩa từ khĩ
b.Tìm hiểu bài : GV đọc toàn bài.
- HS nghe, thao luận nhóm đôi phát biểu .
+ Truyện có những bạn nhỏ nào?
+Uyên, Huê, Phương ở miền Nam; Vân ở
miền Bắc.
- Gọi 1 em đọc đoạn 1.
- Đọc thầm Đ1
+ Uyên và các bạn đi đâu, vào dịp nào?
+… đi chợ hoa, vào ngày 28 tết.
- 1 em đọc đoạn 2.
- Đọc thầm Đ2


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

+ Nghe đọc thư Vân, các bạn ước mong
điều gì?
- Đọc thầm đoạn 3
+ Phương nghĩ ra sáng kiến gì?
+ Vì sao các bạn chọn cành mai làm quà
Tết cho Vân?

+ Hãy chọn một tên khác cho truyện? Giải
nghĩa vì sao?
c. Luyện đọc lại.
- Đọc phân vai cả bài.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

+… gửi cho Vân được ít nắng phương
Nam.
- Đọc thầm Đ3
+ Gửi tặng Vân 1 cành mai.
+… vì cành mai chở nắng phương Nam
đến cho Vân trong những ngày đông buốt
giá.
Vì cành mai chỉ có ở miền Nam gợi cho
Vân nhớ đến bạn bè ở miền .Nam
- Đọc thầm cả bài.
a.Vì câu chuyện xảy ra vào cuối năm
b.Vì tình bạn đẹp đẽ …
c.Vì hoa mai là loài hoa đặc trưng của Tết
miền Nam.
- HS thi đọc phân vai (4 em).
- 3 nhóm HS đọc theo vai.
- Cả lớp bình chọn nhóm đọc hay .
- 2 em tập kể cho nhau nghe, góp ý .
- HS xung phong kể trước lớp .
- Lớp, GV góp ý, tuyên dương.

4. Củng cố – dặn dò:
- GV nhấn mạnh ý nghĩa câu chuyện.

+ Ca ngợi tình bạn thân thiết, gắn bó giữa
thiếu nhi các miền trên đất nước ta.
........................................................................................…
Kể chuyện ( tiết 35) : NẮNG PHƯƠNG NAM

I. Mục tiêu:- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo ý tóm tắt.
- Học sinh khá giỏi : HS nêu được tên truyện ở câu hỏi 5.
II. Đồ dùng dạy học: - GV: tranh minh họa trong sgk.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
2 . Bài mới:
Kể chuyện.
- Dựa vào các ý tóm tắt trong SGK, các em
nhớ lại và kế từng đoạn câu chuyện .
- Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh:
- GV giúp HS nắm yêu cầu.
VD: Ý 1: Truyện xảy ra đúng vào ngày hai - 1 HS kể mẫu đoạn 1.
mươi tám Tết ở TPHCM.
- Từng cặp HS dựa vào tranh tập kể với
Ý 2: Lúc đó, Uyên và các bạn đang đi giữa nhau.
chở hoa trên đường Nguyễn Huệ. Chợ tràn - 3 HS nối tiếp nhau kể.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

ngập hoa, khiến các bạn tưởng như đang đi - Cả lớp nhận xét, bình chọn bạn kể hay.
trong mơ giữa 1 rừng hoa.
Ý 3: Cả bọn đang ríu rít trò chuyện bỗng
sững lại vì tiếng gọi: “Nè, sắp nhỏ kia đi
đâu vậy?”
4. Củng cố – dặn dò:
- GV nhấn mạnh ý nghĩa câu chuyện.
+ Ca ngợi tình bạn thân thiết, gắn bó giữa
5. Nhận xét tiết học: Về tập kể chuyện và
thiếu nhi các miền trên đất nước ta.
kể cho người thân nghe.
………………………………………………
Buổi chiều
Tập viết ( tiết 12 ) : ÔN CHỮ HOA H
I. Mục tiêu : -Viết đúng chữ hoa H (1 dòng ); N, V (1 dòng); viết đúng tên riêng Hàm
Nghi (1 dòng) và câu ứng dụng: Hải Vân … vịnh Hàn (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.
- Chữ viết rõ ràng,tương đối đều nét và thẳng hàng ;bước đầu biết nối nét giữa chữ viết
hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
- Học sinh viết đúng mẫu chữ
II. Đồ dùng học tập: GV: Mẫu viết hoa H. Các chữ Ghềnh ráng và câu tục ngữ viết trên
dòng kẻ ô li. HS: Bảng con, phấn, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: - Gv kiểm tra HS viết bài ở nhà. - Một Hs nhắc lại từ và câu ứng dụng ở bài
Viết bảng con.
trước.
- Gv nhận xét.
2. Bài mới : Giới thiệu ......
* Hoạt động 1: Giới thiệu chữ H hoa.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs viết trên
bảng con.
a. Luyện viết chữ hoa.
- Gv viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại
Hs tìm các chữ hoa có trong bài? (Ghềnh
cách viết chữ H . Nét 1 đặt bút ở đkẻ 3 viết Ráng, Ghé ) .
nét cong trái lượn ngang,dừng bút giữa
đường kẻ 3,4.Nét 2 viết nét khuyết ngược
nối liền sang nét khuyết xuôi lượn lên viết
nét móc phải,dừng bút giữa đường kẻ 1,2 .
- Gv yêu cầu Hs viết chữ “H, N, V” vào
-Hs quan sát.
bảng con.
b. Hs luyện viết từ ứng dụng.
- -Hs viết bảng con: H:V:N
- Gv gọi Hs đọc từ ứng dụng: Gv giới
thiệu: Hàm Nghi ( 1872 – 1943) làm vua
12 năm tuổi, có tinh thần yêu nước, chống


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

thực dân Pháp, bị thực dân Pháp bắt rồi
-Hs đọc: tên riêng Hàm Nghi.
đưa đi dày ở An-giê-ri rồi mất ở đó.Gv yêu
cầu Hs viết vào bảng con.
c. Luyện viết câu ứng dụng.
Gv mời Hs đọc câu ứng dụng . Gv giải
thích câu ca dao: tả cảnh đẹp thiên nhiên
và hùng vĩ ở miền Trung nước ta. Đèo Hải
Vân là dãy núi cao nằm ở giữa tỉnh Thừa
- Hs đọc câu ứng dụng:
Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng.
- Hs viết bảng: Hải Vân, Hòn Hồng
* Hoạt động 3: Hướng dẫn Hs viết vào vở
tập viết.Gv nêu yêu cầu:Viết chữ H: 1
dòng cỡ nhỏ.
- Viết chữ N, V: 1 dòng cỡ nhỏ.
- Viết chữ Hàm nghi : 1 dòng cỡ nhỏ.
- Hs nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để
- Viết câu tục ngữ: 1 lần.
vở.
- Gv theo dõi, uốn nắn.
*Chấm chữa bài.
- Gv thu từ 5 đến 7 bài để chấm.
- Hs viết vào vở
- Gv nhận xét tuyên dương một số vở viết
đúng, viết đẹp.
3. Củng cố- dặn dò: - Cho hs nhắc lại từ và
câu ứng dụng.Về viết tiếp phần ở nhà.
- Hs lắng nghe rút kinh nghiệ
-Về viết thêm ở nhà, HTL câu ứng dụng.
Chuẩn bị bài: Ôn chữ hoa I
..............................................................................................
PĐ. TOÁN
LUYỆN TẬP
I. Mục đích: Giúp HS luyện tập về:
- Cách đặt tính và tính nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.
- Kĩ năng giải bài toán có phép tính nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số và kĩ năng
thực hiện gấp lên, giảm đi một số lần.
II. Chuẩn bị:
- GV: Sách bài tập, giáo án.
- HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán
- HS quan sát.
3.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Bài 1 : - 2 HS đọc bài toán
Thừa số
Thừa số
Tích
Bài 2 : Tìm X

423

105

241

2

8

4

Bài 3:
- GV nhận xét.
Bài 4:

Bài 5:Viết theo mẫu
Số đã cho
6
Gấp 3 lần
6x3
Giảm 3 lần
6:3

- 3HS lần lượt thực hiện. Cả lớp làm
giấy nháp.
- Lớp nhận xét
- Làm bảng con
X : 3 = 212
X : 5 = 141
X = 212 x 3 X = 141 x 5
X = 636
X =
705
- HS làm vào vở. 1 HS lên bảng trình
bày
Số cái kẹo có trong 4 hộp:
120 x 4 = 480 (cái kẹo)
Đáp số: 480 cái kẹo
- HS lên bảng giải.
Số dầu trong 3 thùng:
125 x 3 = 375 (lít)
Số dầu còn lại:
375 – 185 = 190 (lít)
Đáp số: 190 lít.
- 2 HS đại diện 2 dãy lên bảng làm.
- Cả lớp cổ vũ cho 2 bạn. Đội nào làm
xong trước đội đó thắng cuộc.

3. Củng cố - dặn dò:

- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.
------------------------------------------------TỰ HỌC
LUYỆN ĐỌC: NẮNG PHƯƠNG NAM
I. Mục đích: Giúp HS:
- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý.
- Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc diễn cảm.
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
1. Giới thiệu bài:

Hoạt động của học sinh


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Nêu nhiệm vụ của tiết học.
2. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Đọc mẫu: Giọng kể, chậm rãi.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:
+ Đọc cá nhân.
+ Đọc theo cặp.
+ Đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và viết câu
trả lời vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS luyện đọc nhiều hơn.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS làm việc theo yêu cầu của HS.

- HS trả lời và viết vào vở.
- HS lắng nghe.

………………………………………………………………………………………………
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Buổi sáng
Thể dục: ( tiết 23) ÔN CÁC ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN
CHUNG
I. Mục tiêu:
- Ôn 6 động tác đã học của bài thể dục. Chơi trò chơi “Ném trúng đích”
- HS thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
- HS tham gia chơi tương đối chủ động, tham gia chơi hào hứng.
II. Địa điểm - phương tiện
Địa điểm: Trên sân trường.
Phưong tiện: Chuẩn bị một còi kẻ sân dể học và chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp thực hiện:
Nội dung
Phương pháp thực hiện
1: Phần mở đầu
Đội hình nhận lớp
- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu
giờ học.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1 bài


- Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1-2.
- Chạy nhẹ nhàng theo đội hình vòng tròn
 Chơi trò chơi “Chẵn, lẻ”

2: Phần cơ bản:
Đội hình tập luyện
a: Bài thể dục phát triển chung
- Ôn 6 động tác đã học: Vươn thở, tay,
      
chân và lưng bụng, toàn thân, .
       
+ GV hô nhịp cho hs tập 2 lần sau đó cho
cán sự hô nhịp các bạn tập, gv theo dõi
      
sửa chữa.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Lần 1 gv hô nhịp cả lớp tập
- Lần 2,3 cán sự hô cả lớp tập – gv theo
dõi sửa sai cho hs.
+ GV hô nhịp cho học sinh các tổ thi
dua tập 6 động tác của bài thể dụcb: Chơi trò chơi “ ném trúng đích ”
- Giáo viên tập hợp lớp theo đội hình
Đội hình trò chơi
chơi
- Nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- Cho học sinh chơi thử 1-2 lần
- Chơi chính thức theo hình thức thi
 
đua,- Giáo viên quan sát, nhận xét,
biểu dương tổ thắng cuộc.
 
 Tổ chức đội hình chơi vui vẽ an toàn .

 
Chuẩn bị Xuất phát
3: Phần kết thúc:
* Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Học sinh đứng tại chỗ thả lỏng.
- Giáo viên hệ thống lại nội dung bai học.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về
nha

Đích

Đội hình kết thúc



------------------------------------------------ANH VĂN: Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------Toán ( tiết 57 ) : SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ ( Đ/C ).
I. Mục tiêu: - Biết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.
- Bài tập cần làm : bài 1,2,3.
- Học sinh khá giỏi : làm tốt các bài tập
II. Đồ dùng dạy học : GV Phấn màu , học sinh : vở ,bảng con
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- 3 Hs lên bảng làm bài.
Luyện tập. Nhận xét ghi điểm.
234 x 2; 160 x 5; 124 x 4
2. Bài mới : a.Giới thiệu và nêu vấn đề.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

1: Hướng dẫn thực hiện so sánh số lớn
gấp mấy lần số bé. Gv nêu bài toán.GV
phân tích bài toán. Vẽ sơ đồ minh họa Gv :
Đoạn thẳng AB gấp đoạn thẳng CD. -GV -Hs: Đoạn AB dài gấp 3 lần đoan CD.
ghi bài giải lên bảng.+Đây là bài toán -Hs giải miệng, cả lớp nhận xét.
thuộc dạng so sánh số lớn gấp mấy lần số
Bài giải
bé.
Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn
-Cho hs q/s bài toán rồi rút ra qui tắc:
thẳng CD số lần là:
=> Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé
6 : 2 = 3 (lần)
ta lấy số lớn chia số bé.
Đáp số : 3 lần
* Hoạt động 2: Thực hành.
Bài 1: Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài
- Bài 1: Hs đọc yêu cầu đề bài.
- Gv yêu cầu Hs quan sát hình a) và nêu số -Hình a) có 6 hình tròn màu xanh và 2
hình tròn màu xanh, số hình tròn màu hình tròn màu trắng.
trắng có trong hình này.
+Ta lấy số hình tròn màu xanh chia cho số
- Muốn biết số hình tròn màu xanh gấp hình tròn màu trắng.
mấy lần số hình tròn màu trắng ta làm như +Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn
thế nào?
màu trắng số lần là: 6 : 2 = 3 ( lần).
- Vậy trong hình a) số hình tròn màu xanh - 3 lần.
gấp mấy lần số hình tròn màu trắng?
Bài 2: (HS K+G)
Bài 2: Hs đọc yêu cầu đề bài.
-Mời Hs đọc yêu cầu đề bài.Gv hỏi : Bài +Bài toán thuộc dạng so sánh số lớn gấp
toán thuộc dạng gì?
mấy lần số bé.
+ Muốn s.sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta +Ta lấy số lớn chia cho số bé.
làm thế nào?
Bài giải
- Gv yêu cầu Hs cả lớp làm vào nháp. Một Số cây cam gấp số cây cau có số lần là:
Hs lên bảng làm bài.
20 : 5 = 4 (lần)
- Gv nhận xét, chốt lại.
Đáp số: 4 lần.
Bài 3:- Gv mời Hs đọc đề bài.
Bài 3: Hs đọc yêu cầu đề bài.
- GV cho Hs thảo luận câu hỏi:
+Con lợn nặng 42 kg.
+ Con lợn nặng bao nhiêu kg?
+Con ngỗng nặng 6kg.
+ Con ngỗng nặng nặng bao nhiêu kg?
+Con lợn nặng mấy lần con ngỗng,
+ Bài toán hỏi gì?
+Ta lấy 42: 6.
+ Muốn biết con lợn nặng mấy lần con - HS làm bài vào vở.
ngỗng ta làm sao?
3. Củng cố- dặn dò: -Về nhà xem lại bài và
ghi nhớ.
- Chuẩn bị bài: Luyện tập. Nhận xét tiết
học .
…………………………………………………………
Chính tả ( tiết 23) Nghe – viết : CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

I. Mục tiêu: - Nghe – viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng bài tập điền tiếng có vần oc / ooc (BT2)
- Làm đúng bài tập BT3 b
*Học sinh khá giỏi : Hs có ý thức yêu quí cảnh đẹp thiên nhiên trên đất nước ta từ đó
thêm yêu quí môi trường xung quanh và có ý thức bảo vệ.
II. Đồ dùng dạy học: SGK, VBT, phấn.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
hi nhớ. Chuẩn bị bài: Cảnh đẹp non sông.
- Gọi 2 Hs lên bảng viết các từ, Hs lớp làm - vườn, vấn vương, cá ươn, đường đi.
vở nháp.
- GV nhận xét.
2. Bài mới: Giới thiệu bài
a. Hướng dẫn học sinh viết chính tả:
- Đọc bài và nói: Đoạn văn tả cảnh buổi
chiều trên sông Hương – một dòng sông
-2 Học sinh đọc .
nổi tiếng ở TP Huế.
+ Tác gỉa tả hình ảnh và âm thanh nào trên
sông Hương?
+… khói thả nghi ngút cả một vùng tre
- Học sinh khá giỏi : yêu quí dòng sông
trúc trên mặt nước; tiếng lanh canh của
Hương và có ý thức bảo vệ dòng sông ko
thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng,
bị ô nhiễm.
khiến mặt sông nghe như rộng hơn.
+Những chữ nào trong bài phải viết hoa?
+ Đọc cho hs viết.
+… đầu đoạn, đầu câu và tên riêng.
* Chấm chữa bài.
- Hs viết bài vào vở.
* Hướng dẫn học sinh làm BT:
- Đổi chéo vở sốt lỗi bài nhau.
Bài tập 2:
-Hs đọc yc rồi làm vào VBT.
- 2 đội lên bảng trình bày, cả lớp bình chọn Bài tập 2:
nhóm thắng cuộc.
con sóc, mặc quần soóc, cần cẩu móc
Bài tập 3 :
hàng, kéo xe rơ-moóc.
- Hs đọc yc. Gv cho hs thảo luận nhóm 2
rồi làm vào VBT. 1 em đố, 1 em trả lời., cả Bài tập 3
lớp nhận xét rồi chữa bài.
- hạt mà không nở thành cây, dùng để xây
3. Củng cố-dặn dò:
nhà là hạt cát.
- Nhận xét tiết học.
-Về chữa lỗi và đọc các BT để
….………………………………………………………….
Buổi chiều
Tự nhiên và xã hội
PHÒNG CHÁY KHI Ở NHÀ


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

I. Mục tiêu:
- Nêu được những việc nên và không nên làm để phòng cháy khi đun nấu ở nhà.
- Biết cách xử lí khi xảy ra cháy.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Sưu tầm những mẩu tin ngắn về hoả hoạn .
III. Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Kiểm tra: Gia đình em có mấy thế
- 2 HS nêu.
hệ?
- Nhận xét
Giới thiệu họ nội, họ ngoại của mình?
- Nhận xét, đánh giá.
2. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài:
HĐ1: Làm việc với SGK và các thông
tin sưu tầm được về thiệt hại cho cháy
gây ra .
+ Bước 1 : Làm việc theo cặp
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm
- HS quan sát H1, 2 ( 44, 45 ) để hỏi và
đôi.
trả lời.
- GV nêu câu hỏi gợi ý
- Em bé trong H1 có thể gặp tai nạn gì ? …bị bỏng
- Chỉ ra nhữn
gì dễ cháy trong hình1.
…dầu hỏa để gần bếp củi
- Theo em bếp ở H1 hay H2 an toàn
…H2 an toàn hơn.
hơn?
+ GV đi đến các nhóm quan sát và giúp
đỡ
+ Bước 2:
- GọI 1 Số học sinh trình bày kết quả.
- 3 ,4 HS trình bày kết quả.
- Các nhóm khác bổ sung.
- GV gọi HS rút ra kết luận
- 2 HS nhắc lại.
+ Bước 3: GV và HS cùng nhau kể về
những thiệt hại do cháy gây ra.
- GV kể các vụ hỏa hoạn do cháy gây ra
- Nêu những nguyên nhân gây ra những …do không cẩn thận, chủ quan.
vụ hoả hoạn ?
HĐ2: Thảo luận và đóng vai .
+ Bước 1: Động não
- Cái gì có thể cháy bất ngờ ở nhà em ?

- Lần lượt từng HS nêu.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

+ Bước 2 : Thảo luận nhóm và đóng vai
- GV giao cho mỗi nhóm 1 câu hỏi
- Các nhóm nhận câu hỏi thảo luận và
đóngvai
Thảo luận và đóng vai
+ Bước 3: Làm việc cả lớp
- GV gọi HS trình bày
- Đại diện các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét
*Kết luận
- HS nhắc lại.
HĐ3: Chơi trò chơi gọi cứu hoả
+ Bước 1: GV nêu tình huống cháy cụ
thể.
+ Bước 2: Thực hành báo động cháy.
- HS phản ứng
+ Bước 3: GV nhận xét và hướng dẫn
- Theo dõi
1 số cách thoát hiểm khi gặp cháy .
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Về vận dụng nếu bị cháy.
....................................................................................................
THỦ CÔNG
Tiết 12: GẤP, CĂT, DÁN BÔNG HOA
....................................................................................................
PĐ. TIẾNG VIỆT
NGHE - VIẾT: CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG
I. Mục đích:
- Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Giáo dục ý thức rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết:
- Đọc bài và nói: Đoạn văn tả cảnh buổi
- 2 Học sinh đọc .
chiều trên sông Hương – một dòng sông
nổi tiếng ở TP Huế.
+ Tác gỉa tả hình ảnh và âm thanh nào
+… khói thả nghi ngút cả một vùng
trên sông Hương?
tre trúc trên mặt nước; tiếng lanh canh
- Học sinh khá giỏi : yêu quí dòng sông
của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối
Hương và có ý thức bảo vệ dòng sông ko cùng, khiến mặt sông nghe như rộng


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

bị ô nhiễm.
hơn.
+Những chữ nào trong bài phải viết hoa?
+ Đọc cho hs viết.
+… đầu đoạn, đầu câu và tên riêng.
* Chấm chữa bài.
- Hs viết bài vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- Đổi chéo vở sốt lỗi bài nhau.
- GV nhận xét, đánh giá tiết học
..................................................................................................……………………………
Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2018
Buổi sáng
Tập đọc ( tiết 36 ) : CẢNH ĐẸP NON SÔNG ( Đ/C ).
I. Mục tiêu : - Biết đọc ngắt nhịp đúng các dòng thơ lục bát , thơ 7 chữ trong bài .
- Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp và sự giàu có của các vùng miền trên đất nước ta, từ
đó thêm tự hào về quê hương đất nước. (thuộc 2 – 3 câu ca dao trong bài )
- Học sinh biết yêu quí mội trường thiên nhiên và có ý thức bảo vệ.
II. Đồ dùng dạy học : Tranh minh hoạ bài học trong SGK. Bảng phụ ghi đoạn thơ hướng
dẫn học thuộc lòng. HS: Xem trước bài học, SGK .
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1 Kiểm tra bài cũ: Nắng phương nam
- 3 hs nối tiếp nhau kể lại câu chuyện.
+Vì sao các bạn nhỏ chọn cành mai làm +… vì cành mai chỉ có ở miền Nam sẽ gợi
quà Tết cho Vân? Qua câu chuyện trên, em cho Vân nhớ đến các bạn ở miền Nam.
hiểu điều gì?
+… thiếu nhi các miền cần phải đoàn kết,
- Gv nhận xét.
thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau.
2. Bài mới : Giới thiệu và nêu vấn đề.
-Học sinh lắng nghe.
- Phát triển các hoạt động.
a. Luyện đọc.Gv đọc bài thơ.
- Theo dõi giáo viên đọc mẫu
*Hướng dẫn luyện đọc và giải nghĩa từ.
- 6 học sinh tiếp nối nhau đọc bài, mỗi học
sinh đọc 1 câu ca dao.
- Đọc từng câu ca dao trong bài.
Đăng/ có phố Kì Lừa,/
- Yêu cầu 1 học sinh đọc lại câu 1. Hướng Có nàngĐồng
Tô Thị,/ có chùa Tam Thanh
dẫn học sinh ngắt giọng cho đúng nhịp thơ. - Đọc chú giải
- Yêu cầu học sinh đọc chú giải để hiểu -HS đọc
nghĩa các từ trong câu ca dao.
- Đường vô xứ Nghệ / quanh quanh/
- Lần lượt hướng dẫn luyện đọc các câu Non xanh nước biếc / như tranh hoạ đồ.//
tiếp theo tương tự với câu đầu.
Hải Vân / bát ngát nghìn trùng/
Hòn Hồng sừng sững / đứng trong vịnh
Hàn.//
Đồng Tháp Mười / cò bay thẳng cánh//
Nước Tháp Mười / lóng lánh cá tôm.//
- 4 học sinh làm thành 1 nhóm, - 2 đến 3
- Yêu cầu học sinh luyện đọc bài theo


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

nhóm.
nhóm đọc bài theo hình thức tiếp nối.
b. Hướng dẫn tìm hiểu bài.
- Gv yêu cầu Hs đọc thầm toàn bài. Và
hỏi:
+Mỗi câu ca dao nói đến 1 vùng. Đó là +C1: Lạng Sơn; C2: Hà Nội
những vùng nào?(hs TB )
C3: Nghệ An, Hà Tĩnh; C4:Thừa Thiên
* GV: 6 câu ca dao nói trên nói về cảnh Huế – Đà Nẵng
đẹp của 3 miền Bắc, Trung, Nam trên đất C5: TPHCM; C6: Long An, Tiền Giang,
nước ta.
Đồng Tháp
- Gv mời 1 Hs lại bài thơ.
-Hs đọc lại bài thơ.
+Theo em, ai đã giữ gìn, tô điểm cho non
sông ta ngày càng giàu đẹp hơn? (HS +… Cha ông ta từ bao đời nay đã gây dựng
K+G)
nên đất nước này; giữ gìn, tô điểm cho non
* GV chốt ý : Mỗi vùng trên đất nước ta sông ngày càng thêm đẹp.
đều có những cảnh thiên nhiên tươi đẹp;
chúng ta cần phải giữ gìn và bảo vệ những
cảnh đẹp đó
c. Học thuộc lòng bài thơ.
- Gv hướng dẫn Hs học thuộc lòng tại lớp.
- Gv nhận xét bạn nào đọc đúng, đọc hay
-Hs đọc thuộc tại lớp từng đoạn thơ.
3. Củng cố - dặn dò:
-3 Hs đọc 3 đoạn thơ.
-Về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ.
-2 Hs đọc thuộc cả bài thơ.
- Chuẩn bị bài: Những người con của Tây .
Nguyên. Nhận xét tiết học.
..............................................................................................
Luyện từ và câu (tiết 12) : ÔN VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG,
TRẠNG THÁI. SO SÁNH
I. Mục tiêu. - Nhận biết được các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong khổ thơ (BT1)
- Biết thêm được 1 kiểu so sánh: so sánh hoạt động với hoạt động (BT2)
- Chọn được những từ ngữ thích hợp để ghép thành câu.
II. Đồ dùng dạy- học : - Tranh minh họa. - Phiếu BT ( nếu có ).
III. Các hoạt động dạy- học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
- Hát.
2. Kiểm tra bài cũ:
- HS làm miệng BT2
- GV nhận xét .
- 2 HS làm bài tập 4
3. Bài mới: Ôn từ chỉ hoạt động trạng thái
- Hướng dẫn làm bài tập :
- 3HS nhắc lại
* Bài 1:
- 2 HS đọc yêu cầu SGK. Cả lớp theo dõi
SGK.
- HS làm nhẩm.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

* Bài 2: Lời giải :
Sự vật,
con vật
a)con
trâu đen
b)Tàu
cau
c)Xuồng
con

Hoạt động
(Chân) đi

Từ
SS
Như

vươn

Như

Đậu (quanh Như
thuyền lớn)
húc húc (vào
mạn thuyền
Như
mẹ)

Hoạt
động
đập
đất
(Tay)
vẫy
nằm
quanh
bụng
mẹ
đòi
(bú tí)

- Một HS làm bảng lớp : Gạch dưới những
từ chỉ hoạt động (chạy, lăn ). sau đó đọc lại
câu thơ có hình ảnh so sánh (Chạy như lăn
tròn) - HS chửa bài vào vở.
-Một HS đọc yêu cầu của bài. Lớp theo dõi
đọc thầm và suy nghĩ.
- Làm bài cá nhân (Trao đổi cặp ) để tìm
những hoạt động được so sánh vói nhau
trong
- HS phát biểu, trao đổi, thảo luận.
- Lớp làm vào vở.
- HS đọc thầm bài tập và nêu yêu cầu của
bài.

- HS làm nhẩm nối từ cột A sang cột B.
A
B
Những ruộng lúa Huơ vòi chào
sớm
khán giả
Những chú voi Đã trổ bông
thắng cuộc
- GV nhận xét, treo giấy khổ to đã có lời Cây cầu làm bằng Lao băng băng
thân dừa
trên sông
giải để chốt lại cho đúng.
Con thuyền cắm Bắc ngang dòng
4. Củng cố - dặn dò:
cờ đỏ
kênh
- GV biểu dương những HS học tốt.
-Vài HS đọc lại.
- Yêu cầu HS đọc lại bài tập đã làm
- GV nhận xét tiết học.
….………………………………………………………….
Âm nhạc: GV bộ môn
……………………………………………………………..
Toán ( tiết 58 ) : LUYỆN TẬP ( Đ/C ).
* Bài 3:

I. Mục tiêu : - Biết thực hiện gấp một số lên nhiều lần ,vận dụng giải bài toán có lời văn.
- Bài tập cần làm Bài 1 Bài 2 ,3,4
- Học sinh khá giỏi : làm tốt tất cả bài tập
- GDHS : Yêu thích môn toán, tính toán cẩn thận và chính xác .
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, phấn màu. HS: Vở , bảng con
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

1. Kiểm tra bài cũ: Luyện tập.
Trong vườn có 8 cây bưởi và 64 cây cam.
- Nhận xét ghi điểm.
Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây bưởi?
2. Bài mới : Giới thiệu
Bài 1:- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:
Bài 1:Hs đọc yêu cầu đề bài.+Ta lấy số lớn
+Gv yêu cầu Hs nhắc lại cách so sánh số
chia cho số bé.Sợi dây 18m dài gấp sợi dây
lớn gấp mấy lần số bé.
6m số lần là: 18: 6 =3 (lần)
- Gv nhận xét.
Bao gạo 35 kg cân nặng gấp bao gạo 5k số
Bài 2:
lần : 35 : 5 = 7 (lần).
- Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số con
Bài giải
bò gấp mấy lần số con trâu ?
Số con bò gấp số con trâu là;
- Cả lớp làm bài vào vở
20 : 4 = 5 ( lần )
- 1 em làm miệng
ĐS: 5 lần
Bài 3: - Yêu cầu Hs đọc yêu cầu của đề
- Học sinh đọc đề
bài:
- 1 hs lên bảng giải
- Gv cho Hs thảo luận nhóm đôi. Câu hỏi:
Giải :
+ Muốn biết cả hai thửa ruộng thu hoạch
Số kg cà chua thửa ruộng thứ hai thu
được bao nhiêu kg cà chua ta phải biết
hoạch được là:
đựơc điều gì?
127 x 3 =382(kg)
+ Vậy ta phải đi tìm số kg cà chua của thử
Số kg cà cha cả 2 thửa ruộng thu hoạch
ruộng thứ hai trước.
được là:
- Gv yêu cầu Hs cả lớp vào nháp. 1 bạn lên
127 + 382 = 509(kg)
bảng thi đua làm bài. Cả lớp nhận xét, bình
Đáp số: 509 kg
chọn bạn thắng cuộc.
- Gv chốt lại, công bố nhóm thắng cuộc.
Bài 4: - Hs đọc nội dung của cột đầu tiên
của bảng.
- Đọc: Số lớn, số bé, số lớn hơn số bé bao
+Muốn tính số lớn hơn số bé bao nhiêu
nhiêu đơn vị, số lớn gấp số bé mấy lần.
đơn vị ta làm như thế nào?
- Ta lấy số lớn trừ đi số bé
+Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta
làm như thế nào?
- Ta lấy số lớn chia cho số bé.
- Cả lớp làm vào vở, 5 hs lên bảng làm, cả
lớp nhận xét rồi chữa bài.
3. Cũng cố – dặn dò.
- Về nhà làm lại bài tập và ghi nhớ.
- Chuẩn bị bài: Bảng chia 8.
- Nhận xét tiết học.
……………………………………
Buổi chiều
PĐ. TOÁN
LUYỆN TẬP
I. Mục đích: Giúp HS củng cố về: cách thực hiện gấp một số lên nhiều lần ,vận dụng giải
bài toán có lời văn. HS: Sách bài tập, vở.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán 3. - HS đọc sách
Bài 1:- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:
Bài 1:Hs đọc yêu cầu đề bài.+Ta lấy
+Gv yêu cầu Hs nhắc lại cách so sánh số số lớn chia cho số bé.Sợi dây 18m dài
lớn gấp mấy lần số bé.
gấp sợi dây 6m số lần là: 18: 6 =3
- Gv nhận xét.
(lần)
Bài 2:
Bao gạo 35 kg cân nặng gấp bao gạo
- Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số con
5k số lần : 35 : 5 = 7 (lần).
bò gấp mấy lần số con trâu ?
Bài giải
- Cả lớp làm bài vào vở
Số con bò gấp số con trâu là;
- 1 em làm miệng
20 : 4 = 5 ( lần )
Bài 3:- Yêu cầu Hs đọc yêu cầu của đề
ĐS: 5 lần
bài:
- Học sinh đọc đề
- Gv cho Hs thảo luận nhóm đôi. Câu
- 1 hs lên bảng giải
hỏi:
Giải :
+ Muốn biết cả hai thửa ruộng thu hoạch
Số kg cà chua thửa ruộng thứ hai
được bao nhiêu kg cà chua ta phải biết
thu hoạch được là:
đựơc điều gì?
127 x 3 =382(kg)
+ Vậy ta phải đi tìm số kg cà chua của thử
Số kg cà cha cả 2 thửa ruộng thu
ruộng thứ hai trước.
hoạch được là:
- Gv yêu cầu Hs cả lớp vào nháp. 1 bạn
127 + 382 = 509(kg)
lên bảng thi đua làm bài. Cả lớp nhận xét,
Đáp số: 509 kg
bình chọn bạn thắng cuộc.
- Gv chốt lại, công bố nhóm thắng cuộc.
Bài 4: - Hs đọc nội dung của cột đầu tiên
của bảng.
- Đọc: Số lớn, số bé, số lớn hơn số bé
+Muốn tính số lớn hơn số bé bao nhiêu
bao nhiêu đơn vị, số lớn gấp số bé
đơn vị ta làm như thế nào?
mấy lần.
+Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé - Ta lấy số lớn trừ đi số bé
ta làm như thế nào?
-Cả lớp làm vào vở, 5 hs lên bảng làm, cả - Ta lấy số lớn chia cho số bé.
lớp nhận xét rồi chữa bài.
3. Cũng cố – dặn dò:
- Học thuộc bảng chia 8.
- Chuẩn bị bài: Luyện tập.
- Nhận xét tiết học.
------------------------------------------------TIN HỌC: Giáo viên bộ môn


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

------------------------------------------------LUYỆN TIẾNG VIỆT
ÔN VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI. SO SÁNH
I. Mục tiêu: - Nhận biết được các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong khổ thơ (BT1)
- Biết thêm được 1 kiểu so sánh: so sánh hoạt động với hoạt động (BT2)
- Chọn được những từ ngữ thích hợp để ghép thành câu.
II. Đồ dùng dạy- học: - Tranh minh họa. - Phiếu BT ( nếu có ).
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
Làm bài tập
* Bài 1:
- 2 HS đọc yêu cầu SGK. Cả lớp theo dõi
SGK.
- HS làm nhẩm.
- Một HS làm bảng lớp : Gạch dưới những
từ chỉ hoạt động (chạy, lăn ). sau đó đọc lại
câu thơ có hình ảnh so sánh (Chạy như lăn
tròn) - HS chửa bài vào vở.
* Bài 2: Lời giải :
- Một HS đọc yêu cầu của bài. Lớp theo
dõi đọc thầm và suy nghĩ.
- Làm bài cá nhân (Trao đổi cặp ) để tìm
Sự vật, Hoạt động
Từ
Hoạt
những hoạt động được so sánh vói nhau
con vật
SS
động
trong
a)con
(Chân) đi
Như đập
- HS phát biểu, trao đổi, thảo luận.
trâu đen
đất
- Lớp làm vào vở.
b)Tàu
vươn
Như (Tay)
cau
vẫy
- HS đọc thầm bài tập và nêu yêu cầu của
c)Xuồng Đậu (quanh Như nằm
bài.
con
thuyền lớn)
quanh
húc húc (vào
bụng
mạn thuyền
Như mẹ
mẹ)
đòi
(bú tí)
- HS làm nhẩm nối từ cột A sang cột B.
* Bài 3:
A
B
Những ruộng lúa Huơ vòi chào
sớm
khán giả
Những chú voi Đã trổ bông
thắng cuộc
- GV nhận xét, treo giấy khổ to đã có lời Cây cầu làm bằng Lao băng băng
thân dừa
trên sông
giải để chốt lại cho đúng.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Con thuyền cắm Bắc ngang dòng
cờ đỏ
kênh
-Vài HS đọc lại.

4. Củng cố - dặn dò:
- GV biểu dương những HS học tốt.
- Yêu cầu HS đọc lại bài tập đã làm
- GV nhận xét tiết học.
……………………………………………………………………………………………
Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2018
Buổi sáng
Anh văn: GVBM
------------------------------------------------Toán (tiết 59) : BẢNG CHIA 8
I. Mục tiêu : -Bước đầu thuộc bảng chia 8.
-Vận dụng được trong giải toán có lời văn (có 1 phép chia 8).
- Bài tập cần làm : bài 1 ( cột 1,2,3) bài 2 ( cột 1,2,3) bài 3 ,4.
- Học sinh khá giỏi : Làm tốt các bài tập 3+4
- GDHS : Tính cẩn thận, chính xác .
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, phấn màu. Vở. bảng con
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ: Luyện tập
-3 hs đọc bảng nhân 8.
- Nhận xét ghi điểm.
2. Bài mới : Giới thiệu .
* Hoạt động 1: Hướng dẫn Hs thành lập
bảng chia 8.
- Gv viết lên bảng 8 : 8 = 1 và yêu cầu Hs -Hs quan sát hoạt động của Gv và trả lời: 8
đọc phép lại phép chia .
lấy một lần được 8.
- Gv viết lên bảng phép nhân: 8 x 2 = 16 -Phép tính: 8 x 1 = 8.
và yêu cầu Hs đọc phép nhân này.
-Hs đọc bảng chia 8 và học thuộc lòng.
- Tổ chức cho Hs thi học thuộc lòng.
-Hs thi đua học thuộc lòng.
* Hoạt động 2: (HS TB)
*Bài 1: (cột 1, 2, 3) Gv mời 1 Hs đọc yêu -*Bài 1: Hs đọc yêu cầu đề bài.
cầu đề bài:
+12 Hs nối tiếp nhau đọc từng phép tính
- Gv yêu cầu Hs tự làm.
trước lớp.
- Gv yêu cầu 2 Hs ngồi cạnh nhau đổi vở 8 : 8 = 1
; 16 : 8 = 2
kiểm tra bài của nhau. Gv nhận xét.
24 : 8 = 3 ; 32 : 8 = 4 …
Bài 2: (cột 1, 2, 3)
Bài 2: Hs đọc yêu cầu đề bài.
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của đề bài
+Chúng ta có thể ghi ngay, vì lấy tích chia
- Gv yêu cầu Hs tự làm bài. Bốn bạn nêu cho thừa số này thì sẽ được thừa số kia.
miệng.
8 x 5 = 40 ; 8 x 4 = 32 ; 8 x 6 = 48


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

+ Gv hỏi: Khi đã biết 8 x 5 = 40, có thể
40 : 8 = 5 ; 32 : 8 = 4 ; 48 : 8 = 6
nghi ngay kết quả của 40 : 8 và 40 : 5
40 : 5 = 8 ; 32 : 4 = 8 ; 48 : 6 = 8
không? Vì sao?
- Gv nhận xét, chốt lại.
Bài 3: Hs đọc yêu cầu đề bài.
Bài 3: (HS K+G)
+Có 32 m vải được cắt thành 8 mảnh bằng
- Yêu cầu Hs đọc yêu cầu của đề bài:
nhau..
- Gv cho Hs thảo luận nhóm đôi.
+Mỗi mảnh vài dài bao nhiêu mét?.
+ Bài toán cho biết những gì?
Chiều dài mỗi mảnh vải là :
+ Bài toán hỏi gì?
- Gv yêu cầu Hs suy nghĩ và giải bài toán. 32 : 8 = 4 ( m )
Đáp số : 4 mét vải.
- Một em lên bảng giải.
Bài 4: Giải : Số mảnh vải cắt được là :
- Gv chốt lại kq đúng.
32 : 8 = 4 ( mảnh)
Bài 4: Hs đọc đề bài
- Yêu cầu Hs tự làm bài. Một em lên bảng
Đáp số : 4 mảnh
giải.
+bài 3: chia thành phần bằng nhau.
* Nhận xét dạng toán :
+bài 4: chia theo nhóm.
3. Cũng cố – dặn dò.
- Học thuộc bảng chia 8.
- Chuẩn bị bài: Luyện tập.
- Nhận xét tiết học.
..................................................................................…
Chính tả ( tiết 23 ) Nghe – viết : CẢNH ĐẸP NON SÔNG
I. Mục tiêu : - Nghe - viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức các câu thơ thể thơ lục
bát, thể song thất.
- Làm đúng BT2 b.
- Học sinh khá giỏi: làm tốt các bài tập.
- GDHS : Viết đúng mẫu chữ, trình bày đẹp .
II. Đồ dùng dạy học: SGK, VBT, b, phấn.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 hs lên viết các
- Hs: hạt cát, chú bác, tát nước, ác độc
từ
2. Bài mới: Giới thiệu bài ,.....
- 1 HS đọc YC bài tập. -3 HS đọc lại bài.
- GV đọc mẫu bài 1 lượt.
-……ca ngợi cảnh đẹp của non sông đất
- Các câu ca dao đều nói lên điều gì?
nước ta.
- Nghệ Tĩnh, Hải Vân, Hòn Hồng, Nhà Bè,
- Bài chính tả có những tên riêng nào?
Gia Định, Đồng Nai, Tháp Mười.
- Dòng 6 chữ bắt dầu viết cách lề 2 ô.
- Bài ca dao thể lục bát trình bày thế nào? Dòng 8 chữ bắt dầu viết lùi ra 1 ô.
- Câu ca dao cuối trình bày như thế nào?
- Cả hai chữ dầu dòng cách lề 1 ô li.
- Các chữ đầu câu và tên riêng phải viết


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Trong bài chính tả những chữ nào viết hoa.
hoa?
- HS tìm từ khó có trong bài.
- Luyện viết đúng.
- HS viết bài vào bảng con.
- YC HS nêu các từ khó, dễ lẫn khi viết - Quanh quanh, nghìn trùng, sừng sững,
chính tả.
bát ngát,…
- YC HS đọc và viết các từ vừa tìm được.
- GV nhận xét- sửa sai.
- 3 HS lên bảng, cả lớp viết vào vở nháp.
- GV cho 1 HS đọc lại bài sau đó tự nhớ và - HS viết bài vào vở. Chú ý viết dúng các
viết vào vở.
từ do tiếng đia phương.
- Soát lỗi.
- HS soát lại bài.
- Chấm bài. Nhận xét bài cho HS.
- 5 HS nộp bài.
c. Luyện tập:
Giải: Cây chuối - chữa bệnh - trông.
Bài 2: Gọi HS đọc YC bài.
Vác - khát - thác.
- Gọi 2 HS lên bảng, lớp làm vào vở BT.
- Nhận xét, sửa bài cho HS.
4. Củng cố:
- GV thu vở BT chấm.
- GV nhận xét chung tiết học.
….……………………………………………………
Mĩ thuật: BỐN MÙA
(LG: BĐKH - MTBHĐ)
….………………………………………………………….
Buổi chiều
PĐ. TIẾNG VIỆT
Nghe – viết: CẢNH ĐẸP NON SÔNG
I. Mục đích:
- Nhớ viết đúng bài chính tả, trình bày sạch sẽ và đúng hình thức bài thơ .
- Giáo dục ý thức rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết:
- GV đọc mẫu bài 1 lượt.
- 1 HS đọc YC bài tập. -3 HS đọc lại
- Các câu ca dao đều nói lên điều gì?
bài.
-……ca ngợi cảnh đẹp của non sông
- Bài chính tả có những tên riêng nào?
đất nước ta.
- Nghệ Tĩnh, Hải Vân, Hòn Hồng,
- Bài ca dao thể lục bát trình bày thế nào? Nhà Bè, Gia Định, Đồng Nai, Tháp


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Câu ca dao cuối trình bày như thế nào?

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Mười.
- Dòng 6 chữ bắt dầu viết cách lề 2 ô.
Dòng 8 chữ bắt dầu viết lùi ra 1 ô.
- Cả hai chữ dầu dòng cách lề 1 ô li.
- Các chữ đầu câu và tên riêng phải
viết hoa.
- HS tìm từ khó có trong bài.
- HS viết bài vào bảng con.
- Quanh quanh, nghìn trùng, sừng
sững, bát ngát,…

- Trong bài chính tả những chữ nào viết
hoa?
- Luyện viết đúng.
- YC HS nêu các từ khó, dễ lẫn khi viết
chính tả.
- YC HS đọc và viết các từ vừa tìm được.
- GV nhận xét- sửa sai.
- GV cho 1 HS đọc lại bài sau đó tự nhớ
và viết vào vở.
- Soát lỗi.
- 3 HS lên bảng, cả lớp viết vào vở
- Chấm bài. Nhận xét bài cho HS.
nháp.
- HS viết bài vào vở. Chú ý viết dúng
các từ do tiếng đia phương.
- HS soát lại bài.
4. Củng cố - dặn dò:
- 5 HS nộp bài
- GV nhận xét, đánh giá tiết học
------------------------------------------------LUYỆN VIẾT
ÔN CHỮ HOA H
I. Mục đích: Giúp HS:
- Ôn lại cách viết chữ hoa H; từ ứng dụng: Hàm Nghi,
câu ứng dụng: “Hải Vân...... vịnh Hàn”.
- Viết chữ rõ ràng, đẹp, thẳng hàng.
- Giáo dục HS ý thức rèn chữ viết đúng, trình bày sạch sẽ.
II. Chuẩn bị:
- GV: Mẫu chữ hoa H; từ ứng dụng và câu ứng dụng.
- HS: Vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS viết bài:
- Gọi HS nêu lại cách viết chữ hoa H; câu - HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
ứng dụng và câu ứng dụng.
- Nhận xét (HS - GV).
- HS viết bài vào vở.
- Cho HS viết bài vào vở và thu vở chấm. - HS lắng nghe.
3. Củng cố - dặn dò:
-------------------------------------------------


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Hoạt động ngoài giờ lên lớp (tiết 12) :
DIEENC VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11
……………………………………………………………………………………………
Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2017
Buổi sáng
Tập làm văn (tiết 12) : NÓI, VIẾT VỀ CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC
I. Mục tiêu. - Nói được những điều em biết về một cảnh đẹp ở nước ta dựa vào một bức
tranh (hoặc một tấm ảnh), theo gợi ý (BT1)
- Viết được những điều nói ở BT1 thành một bài văn ngắn (khoảng 5 câu)
- Giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường.
* KNS: -Tư duy sáng tạo . Tìm kiếm và xử lí thông tin .
II. Đồ dùng dạy- học : Ảnh biển Phan Thiết trong (SGK).
- Tranh, ảnh về cảnh đẹp đất nước (GV + HS sưu tầm )
- Bảng phụ viết sẵn bài tập 1.
III. Các hoạt động dạy- học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Khởi động:
- Lớp hát.
2.Bài cũ :
+ Câu chuyện buốn cười ở chỗ nào ?
- 3HS nhắc lại bài đã học tuần 11.
- GV nhận xét.
3.Bài mới - Giới thiệu bài
-Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1 : - GV kiểm tra việc HS chuẩn bị tranh,
ảnh cho tiết học.
- 1 HS đọc câu hòi và yêu cầu của bài
-GV nhắc HS chú ý :
và gợi ý. - Cả lớp đọc thầm lại phần
+ Các em có thể nói về bức ảnh Phan Thiết
gợi ý trong SGK.
trong SGK.
- Mỗi HS đặt trước mặt một bức
- Hướng dẫn cả lớp nói về cảng đẹp trong tấm tranh, ảnh đã chuẩn bị.
ảnh biển Phân Thiết – nói lần lượt theo từng
- Một HS giỏi làm mẫu : nói đầy đủ
câu hỏi.
về cảnh đẹp của biển Phan Thiết
trong ảnh.
- HS tập nói theo cặp.
Bài tập 2 :
- Một vài em tiếp nối nhau thi nói về
- GV nêu yêu cầu bài tập 2 (Viết những điều
tấm ảnh Phan thiết.
nói trên thành một đoạn văn từ 5 đến 7 câu)
- HS nhận xét
- GV nhắc các en chú ý về nội dung, cách diễn
đạt (dùng từ, đặt câu, chính tả, …
- HS làm bài
- GV theo dõi HS làm bài, uốn nắn sai sót cho
các em ; phát hiện những HS viết bài tốt.
4 – 5 HS đọc bài làm của mình.
- GV cùng cả lớp nhận xét, rút kinh nghiệm.
- GV đọc một số bài viết hay


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×